14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось надходить день Господній, коли ділитимуть твою здобич посеред тебе.

Бо я зберу усі народи на війну проти Єрусалиму. І місто буде здобуте, й розграбовані будуть будинки, і знечещене буде жіноцтво. І половина міста піде у полон, -решта ж народу не буде викорінена з міста.

І тоді виступить Господь і буде воювати проти тих народів так, як він воює під час бою.

І його ноги того дня стануть на горі Оливній, що проти Єрусалиму на схід сонця. І гора Оливна розколеться надвоє, на схід і на захід, так що долина буде превелика, і половина гори посунеться на північ, а друга половина на південь.

Ви втечете долиною моїх гір, бо долина між горами сягатиме аж до Ацалу. Ви утечете, як утікали від землетрусу за Осії, юдейського царя. І прийде Господь, Бог мій, й усі святі з ним.

І станеться в той день: і світла не буде, а буде мороз і холод.

То буде один день, відомий Господеві: ні день, ні ніч, - під вечір буде видно.

Того дня потечуть живі води з Єрусалиму; половина їх до східнього моря, а половина до західнього; так буде літом і зимою.

І Господь стане царем над усією землею. В той день Господь буде єдиний, і єдине його ім'я.

Увесь край стане, мов Арава, від Геви до Ріммону, на південь від Єрусалиму, і він буде вивишений, і стоятиме на своїм місці, від брами Веніямина до місця Першої брами, до Наріжної брами і від башти Хананела до царських виноток.

І житимуть у ньому, й прокляття більш не буде, і Єрусалим стоятиме безпечно.

Ось яка буде кара, що нею Господь ударить усі народи, які воюватимуть проти Єрусалиму: тіло їхнє гнитиме, ще як вони стоятимуть на ногах, очі їхні гнитимуть в їхніх ямках, язик їхній гнитиме в їхньому роті.

Того дня між ними буде велике замішання від Господа: вони хапатимуть один одного за руку, і рука одного буде здійматися проти руки сусіда свого.

Юда теж воюватиме в Єрусалимі. І позбирають скарби всіх навкруги народів: золота, срібла та одежі буде велика сила.

І така сама кара поб'є коней, мулів, верблюдів, ослів та всяку скотину, що буде в тих таборах, - як оця кара.

Усі, що зостануться з усіх тих народів, які прийшли проти Єрусалиму, будуть сходити щороку, щоб поклонитися Цареві, Господеві сил, і будуть святкувати свято Кучок.

Коли ж якась із родин на землі не піде в Єрусалим, щоб поклонитись Цареві, Господеві сил, дощу на них не буде.

Коли єгипетська родина не зійде й не прийде, то на них упаде та кара, якою Господь поб'є народи, що не прийшли святкувати свято Кучок.

Така кара буде на Єгипет і на всі народи, що не прийдуть святкувати свято Кучок.

Того дня на дзвониках у коней буде написано: «Посвячене Господеві», і казани в Господньому домі будуть, мов чаші перед жертовником.

Кожен казан у Єрусалимі та в Юдеї буде посвячений Господеві сил. І прийдуть усі ті, що жертвуватимуть, візьмуть їх і варитимуть у них. Крамарів більш не буде в домі Господа сил - у той день.

Переклад Огієнка

Ось день настає для Господа, і серед тебе поділена буде здобич.

І зберу всі народи до Єрусалиму на бій, і буде здобуте це місто, і пограбовані будуть доми, а жінки побезчещені. І вийде півміста в полон на вигнання, а решта народу не буде погублена з міста.

І вийде Господь, і стане на прю із народами цими, як дня боротьби Його, за дня бою.

І того дня стануть ноги Його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зо сходу, а Оливна гора на свої половини роздвоїться, на схід і на захід, на дуже велику долину. І на північ осунеться половина гори, а половина її на південь.

І втікати ви будете в долину Моїх гір, бо долина гірська сягатиме по Ацал. І втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів Уззійї, царя Юдиного. І прийде Господь, Бог мій, і з Ним усі святі.

І станеться в день той, світла не буде, і буде холод та замерзання.

І буде єдиний то день, Господу знаний, то буде не день, і не ніч, і буде, на час вечора станеться світло.

І станеться в день той, вийде з Єрусалиму живая вода, половина її до східнього моря, а половина її до моря західнього. Літом і зимою це буде.

І стане Господь за царя над землею всією, Господь буде один того дня, і одне Ймення Його.

Уся ця земля стане степом від Ґеви до Ріммону, на південь Єрусалиму, який стане високим, і пробуватиме на місці своєму від брами Веніямина аж до місця Першої брами, аж до брами Наріжинків, і від башти Хананеїла аж до царського чавила.

І осядуть у ньому, і закляття вже більше не буде, і безпечно сидітиме Єрусалим.

А оце буде рана, що нею поранить Господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим: згниє тіло його, хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють в своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах.

І станеться в день той, між ними настане велике збентеження, і схопить один руку одного, і підійметься рука його понад руку свого ближнього.

І навіть Юда воюватиме в Єрусалимі, і буде згромаджений маєток всіх навкільних народів, золото й срібло та одіж, дуже багато.

І буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла, та на всяку худобу, що буде в таборах у них, як пораза оця.

І станеться, що позосталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятись Цареві, Господу Саваоту, і щоб святкувати свято Кучок.

І станеться, хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятись Цареві, Господу Саваоту, то не буде дощу в них.

А якщо не прийде племено єгипетське, і не ввійде всередину, то буде на них та пораза, якою народи ударить Господь, хто святкувати свято Кучок не прийде.

Оце гріх Єгиптові буде, і гріх всім народам, хто святкувати свято Кучок не прийде.

Буде того дня на кінських дзвінках: Святе Господеві, і будуть горнята в Господньому домі, немов ті кропильниці перед жертовником.

І буде усяке горня в Єрусалимі та в Юді святістю для Господа Саваота, і будуть приходити всі, хто жертву приносить, і будуть з них брати й варитимуть в них. І того дня не буде вже більше купця в домі Господа Саваота.

Переклад Куліша

Ось, надходить день Господень, і паювати муть луп посеред тебе.

І позбіраю всї народи на війну проти Ерусалиму, й опанують город, і пограблять будинки, й побезчестять жіноцтво, й позаймають половину города у полонь, тілько останок людности не викорениться з городу.

тоді виступить Господь і в'оружиться проти тих народів, як було колись в'оружувавсь у день бою.

І стануть ноги його на горі Оливній, що навпроти Ерусалиму до сходу сонця, й розпадеться Оливна гора надвоє по серединї на схід сонця й на захід, вельми великою долиною, і половина гори відхилиться 'д півночі, а друга - 'д полудню.

Ви ж утїкатимете в долину мойс гір; бо долина проміж горами буде простягатись аж до Асилу; ви ж будете втїкати, як утікали за царя Юдейського Озії від земного трусу; й прийде Господь, Бог мій й усї сьвяті з ним.

І не буде сьвітла в той день, сьвітила, наче позникають.

І се буде єдиний день, звісний тілько Господу: нї то день, нї то ніч; тільки надвечір розвидніється.

І потечуть того часу живі води з Ерусалиму: половина їх - у море на всхід, а половина в море на заходї; так буде лїтом і зимою.

І царювати ме Господь над усією землею; один тодї буде Господь, і одно ймя його.

Вся та земля буде, як би одно поділле від Габаону до Реммону, на полуднє від Ерусалиму, що стояти ме високо на свойму місцї й заповниться осадниками, од Беняминової брами до місця давних воріт, до наріжних воріт, і від Ананеїлової башти до царських тискарень.

І жити муть люде там, і не буде вже прокляття, а стояти буде Ерусалим безпеч.

І от яка буде язва, що нею вдарить Госпбдь усі народи, що будуть воювати Ерусалим: у кожного нидїтиме тїло його, як іще він стояти ме на ногах; очі його потануть у ямках своїх, а язик його висохне в ротї йому.

І настане того часу між ними велика замішанина од Господа,-так що вони хапати муть одно одного за руку, й буде здійматись рука проти руки ближнього свого.

Та й Юда воювати ме проти Ерусалиму; й по нагромаджують скарби всіх народів, золото, срібло та одежу в великому множестві.

І така ж язва побе конї, мули, верблюди й осли та й усяку скотину, яка буде в військовому таборі в них.

І буде опісля: всї, що позостаються з усіх тих народів, що приходили проти Ерусалиму, будуть сходитись що-року, щоб поклонитись цареві, Господеві сил небесних, і сьвяткувати сьвято кучок.

Коли ж которий рід на землі та не пійде в Ерусалим упасти перед царем, Господом сил, то не буде дощу в них.

І коли Египецьке племя не вбереться в дорогу й не прийде, то й у його не буде дощу, й прийде на його така ж кара, якою побивати ме Господь народи, що не приходили на кучкове сьвято.

Ось, що буде за гріх Египту й за гріх усїм народам, що не прийдуть обходити сьвято кучок.

Того часу й на кінській уздї надписувати муть: Господеві присьвячено, та й казани варові в Господньому домі будуть уважатись за сьвящені так само, як чаші перед жертівником.

Усякий котел у Ерусалимі й у Юдеї буде присьвячений Господеві сил небесних, і всї, що жертвувати муть, будуть приходити й брати їх та й у них варити, й не буде тих часів ніякого крамаря в дому Господа сил небесних.

Переклад УБТ Турконяка

Ось приходять господні дні, і твоя здобич буде розділена в тобі.

І зберу всі народи на війну проти Єрусалиму, і місто буде захоплене, і доми будуть розграблені, і жінки будуть осквернені, і половина міста вийде в полон, а решта мого народу не буде вигублена з міста.

І вийде Господь і стане проти тих народів, так як в день, коли він став, в день бою.

І його ноги в тому дні стануть на горі оливок, що напроти Єрусалиму зі сходу. І розірветься гора оливок, половина її до сходу і половина її до моря (заходу), дуже велике замішання. І схилиться половина гори до півночі і половина її до півдня.

І загородиться долина моїх гір, і долина гір пристане аж до Ясола і загородиться так як загородилася в днях трясіння, в днях Озії, царя Юди. І прийде мій Господь Бог і з ним всі святі.

В тому дні не буде світла і душі і морозу.

Буде один день і той день знаний Господеві, і не день і не ніч, і до вечера буде світло.

І в тому дні вийде жива вода з Єрусалиму, її половина до першого моря і її половина до останнього моря, і в жнива і на весну буде так,

і Господь буде за царя на всій землі. В тому дні буде один Господь і його імя одне.

Він обходитиме всю землю і пустиню від Ґаве аж до Реммона на південь Єрусалиму. А Рама остане на місці від брами Веніямина аж до місця першої брами, аж до брами кута, і аж до вежі Ананеїла, аж до точил царя.

В ньому поселяться, і більше не буде прокляття, і Єрусалим поселиться впевнено.

І це буде падіння, яким Господь вирубає всі народи, які воювали проти Єрусалиму. Їхні тіла розтануть як вони стоятимуть на їхніх ногах, і їхні очі випливуть з їхніх заглиблень, і їхній язик розтане в їхніх устах.

І буде в тому дні великий господний жах на них, і візьмуть кожний за руку свого ближнього, і сплететься його рука з рукою його ближнього.

І Юда стане в лави в Єрусалимі і збере силу всіх народів, що довкруги, золото і срібло і одіж, велике множество.

І це буде падіння коней і ослиць і верблюдів і ослів і всєї скотини, що є в тих таборах після цього падіння.

І буде, що ті, що остануться, з усіх народів, що прийшли проти Єрусалиму, і вони прийдуть кожного року поклонитися цареві Господеві Вседержителеві і святкувати празник шатер.

І буде, що ті які не підуть з усіх племен землі до Єрусалиму поклонитися цареві Господеві Вседержителеві, і ці до тих будуть додані.

Якщо ж племя Єгипту не прийде, ані не піде, і на цих буде падіння, яким Господь побє всі народи, які не прийдуть святкувати празник шатер.

Це буде гріх Єгипту і гріх всіх народів, які не підуть святкувати празник шатер.

В тому дні буде те, що на уздечці коня, святе Господеві Вседержителеві, і будуть казани в Господньому домі наче посудини перед лицем жертівника,

і кожний казан в Єрусалимі і в Юдеї буде святий Господеві Вседержителеві. І всі прийдуть, жертвуючи, і візьмуть з них і зварять в них. І більше не буде хананея в домі Господа Вседержителя в тому дні.

Російський синодальний переклад

Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя.

И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города.

Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани.

И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу.

И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним.

И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.

День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.

И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.

И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино.

Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил.

И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно.

И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него.

И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его.

Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в великом множестве.

Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них.

Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей.

И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них.

И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет [сюда], то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей.

Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей!

В то время даже на конских уборах будет начертано: "Святыня Господу", и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем.

И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день.