13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Того дня буде відкрите джерело для дому Давида й для мешканців Єрусалиму, на змиття гріха й нечистоти.

І буде в день той, -слово Господа сил: Я викоріню імена бовванів із краю, і їх не будуть більше згадувати. Так само й пророків, і дух нечистоти я викину з краю.

І коли ще хтось наважиться пророкувати, то його батько та його мати, що його породили, йому скажуть: «Не жити тобі на світі, бо ти брехню говориш во ім'я Господнє.» І коли він пророкуватиме, його батько та його мати, що його породили, його проколять.

І буде в день той: пророки будуть соромитись - кожен свого видіння, коли буде пророкувати. Вони не будуть більше надягати волосяної гуні, щоб обманювати,

а кожний з них скаже: «Я - не пророк! Я - хлібороб, бо земля була моїм майном уже змалку.»

І коли хтось його спитає: «А що то у тебе за рани на руках?» -- він відповість: «Це - мене поранено у домі моїх друзів.»

Ой мечу, встань проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого - слово Господа сил. Я вдарю пастуха, і розбіжаться вівці. Я на малих поверну мою руку.

По всім краю, - слово Господнє, -дві третини будуть вигублені й вимруть, і лишиться третина в ньому.

І я введу в вогонь оту третину. Я їх розтоплю, як топлять срібло; я випробую їх, як випробовують золото. І вони будуть призивати моє ім'я, і я відповім їм. Я скажу: «Це народ мій», - вони ж казатимуть: «Господь і Бог мій.»

Переклад Огієнка

Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту.

І станеться в день той, говорить Господь Саваот, повигублюю ймення бовванів з землі, і не будуть вони більше згадуватись, бо й пророків та духа нечистого виведу Я із землі!

І станеться, коли буде хто пророкувати ще, то скажуть йому його батько та мати його, що його породили: Не будеш ти жити, бо ложне говориш Господнім Ім'ям! І заколють його його батько та мати його, що його породили, за те, що неправду він пророкував.

І станеться в день той, посоромлені будуть пророки оті, кожен видінням своїм, коли пророкував він, і волосяниці не будуть вони зодягати, щоб обманювати.

І скаже він: Я не пророк, я людина, що порає землю, бо земля мій набуток з юнацтва мого.

А коли йому скаже хто: Що це за рани на твоїх руках? то відкаже: Побито мене в домі тих, хто кохає мене...

О мечу, збудися на Мого пастиря та на мужа, Мого товариша, каже Господь Саваот! Удар пастиря і розпорошаться вівці, і Я оберну на малих Свою руку.

І станеться в цілому Краї, говорить Господь, дві частині в нім витяті будуть, помруть, а третя частина зоставлена буде у ньому.

І цю третю частину введу на огонь, і очищу їх, як очищається срібло, і їх випробую, як випробовується оте золото. Він кликати буде Ймення Моє, і Я йому відповім і скажу: Це народ Мій, а він скаже: Господь то мій Бог!

Переклад Куліша

Того часу відкриється домові Давидовому й осадникам Ерусалиським криниця на змиттє гріха й нечистї.

І буде того часу, говорить Господь сил небесних, повикоренюю імення ідолів із сієї землї, так що вже їх і згадувати не будуть, а так само повиганяю з землї ложних пророків і нечистого духа.

Коли ж іще хто наважиться пророкувати, тоді сам отець його й мати його, що його породили, казати муть йому: Не жити тобі на сьвітї, бо говориш лож в імя Господнє; і вбють його батько й мати, що вродила його, коли пророкувати ме.

І соромити муться пророки видива свого, пророкуючи, й не будуть уже вдягати волосяної гунї, щоб обманювати людей,

А казати ме кожен: Я не пророк, я такий собі, що порає землю, бо з самого малку хтось придбав собі мене рабом.

І як спитав хто в його: Що ж се в тебе за рани на руках ? то він відкаже: Се мене бито в дому люблячих мене.

Ой мечу! підіймись на пастиря мого, на близького мені, говорить Господь Саваот; побий пастиря, а вівцї порозбігаються! Я ж направлю руку мою на малих.

І станеться на всїй землї, говорить Господь, що дві третини на нїй будуть вигублені й вимруть, а тілько третина зіетанеться на нїй.

І введу ту третину в огонь, і розплавлю їх, як плавлять срібло, й очищу їх, як чистять золото: Вони будуть призивати ймя мов, а я вислухаю їх і скажу: Ось, се мій нарід, а вони казати муть: Господь - се Бог мій!

Переклад УБТ Турконяка

В тому дні всяке місце буде відкрите в домі Давида.

І буде в тому дні, говорить Господь, Я вигублю імена ідолів з землі, і більше не буде їм згадки. І фальшивих пророків і нечистий дух вигублю з землі.

І буде, що коли ще пророкуватиме людина, і скаже до нього його батько і його матір, що його породили: Не житимеш, бо ти сказав брехню в господньому імені. І звяжуть його його батько і його матір, що його породили, коли він пророкує.

І буде, що в тому дні завстидаються пророки, кожний свого видіння коли він пророкує, і зодягнуть волосяну шкіру за те, що збрехали.

І він скаже: Я не є пророком, томущо я є людиною, що працює на землі, бо людина мене породила від моєї молодості.

І Я скажу до нього. Що це за рани ці посеред твоїх рук? І він скаже: Ті, якими я був зранений в моїм улюбленім домі.

Мечу, встань на моїх пастухів і на мужа його громадянина, говорить Господь Вседержитель. Побийте пастухів і витягніть овець, і Я підніму мою руку на пастухів.

І буде, що в усій землі, говорить Господь, дві часті будуть вигублені і їх нестане, а третя останеться в ній.

І проведу третю (часть) через огонь і розпечу їх, так як розпікається срібло, і випробую їх, так як випробовується золото. Він прикличе моє імя, і Я його вислухаю і скажу: Це мій нарід, і він скаже: Мій Господь Бог.

Російський синодальний переклад

В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.

И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.

Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа; и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.

И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать.

И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего.

Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня.

О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых.

И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней.

И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь - Бог мой!"