12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Пророцтво. Слово Господнє про Ізраїля. Слово Господа, що розпростер небо й заснував землю й сотворив дух у чоловіці.

Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для усіх народів, що навколо; та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму.

І станеться того дня: я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться, й усі землі народи зберуться проти нього.

В той день, - слово Господнє, - я вдарю кожного коня сторопінням і його їздця божевіллям, а на дім Юди я відкрию мої очі. Я вдарю кожного коня народів сліпотою.

Старшини Юди скажуть у своїм серці: «Мешканці Єрусалиму - моя сила в Господі сил, їхньому Бозі.»

Того дня я зроблю старшин Юди, як казан розжеврений на дровах, або як смолоскип палаючий поміж снопами, і вони пожеруть усі народи навкруги праворуч і ліворуч, а Єрусалим буде заселений на своїм місці, таки в Єрусалимі ж.

Господь також урятує першими намети Юди, щоб слава дому Давида й слава мешканців Єрусалиму не була більшою від слави Юди.

Того дня Господь захистить мешканців Єрусалиму, і той, хто спотикається між ними, буде в той день, як Давид, а дім Давида буде, як Бог, як ангел Господній перед ними.

І станеться в той день: я візьмусь нищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму,

а на дім Давида й на мешканців Єрусалиму зіллю дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, й будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному.

Того дня в Єрусалимі здійметься великий лемент, як лемент Гадад-Ріммону на Мегіддо-долині.

І ридатиме країна, кожна сім'я окремо. Сім'я дому Давида окремо й жінки їхні окремо. Сім'я дому Натана окремо й жінки їхні окремо.

Сім'я дому Леві окремо й жінки їхні окремо. Сім'я дому Шімеї окремо й жінки їхні окремо.

Всі сім'ї, що зостались, кожна сім'я окремо й жінки їхні окремо.

Переклад Огієнка

Пророцтво Господнього слова на Ізраїля. Говорить Господь, що небо напнув та землю заклав, і вформував дух людині у нутрі її:

Ось Я Єрусалим учиню за келіха оп'яніння всім народам навколо, і на Юду також, коли буде в облозі на Єрусалим.

І буде в той день, Я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий всім народам: усі, хто буде його порушати, будуть конче поранені, і зберуться на нього всі народи землі.

Того дня, промовляє Господь, ударю всіх коней сполошенням, і шаленством його верхівця, а над Юдиним домом відкрию Я очі Свої, і всіх коней народів поб'ю сліпотою.

І скажуть тоді князі Юдині в серці своєму: Моя потуга то мешканці Єрусалиму у Господі Саваоті, їхньому Бозі!

Того дня Я вчиню князів Юди, немов ту жаровню з огнем між дровами, і як палаючий смолоскип між снопами, і будуть вони пожирати праворуч і ліворуч всі довкільні народи. І знову осяде на місці своєму Єрусалим, у Єрусалимі.

І Господь допоможе найперше Юдиним наметам, щоб не збільшилась слава Давидового дому та єрусалимського мешканця понад Юду.

Того дня оборонить Господь єрусалимського мешканця, і буде того дня той, хто спотикається серед них, як Давид, а дім Давидів як Бог, як Ангол Господній перед ними.

І станеться в день той, і Я буду шукати, щоб понищити всі ті народи, що приходять на Єрусалим.

А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця Я виллю Духа милости та молитви. І будуть дивитись на Мене, Кого прокололи, і будуть за Ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за Ним, як плачуть за первенцем.

Того дня здійметься велике голосіння в Єрусалимі, як голосіння Гададріммона в Меґіддонській долині.

І буде земля голосити, кожен рід окремо: окремо рід дому Давида, і окремо жінки їх, окремо рід дому Натана, й окремо жінки їх,

окремо рід дому Левія, і окремо жінки їх, окремо рід Шім'ї, і окремо жінки їх.

Усі роди, які позостали, кожен рід окремо, і окремо жінки їх.

Переклад Куліша

Пророче слово Господнє про Ізраїля. Господь, що розпростер небо й оснував землю та й сотворив духа в чоловіцї, говорить:

Ось, я зроблю Ерусалим чашою осторопіння про всї примежні народи, та й про Юду під час облягу Ерусалиму.

І зроблю тоді Ерусалим важенним каменем для всїх народів; хто буде підіймати його, надсадиться, а зійдуться проти його всї народи землї.

В той час; говорить Господь, учиню, що кожний кінь обісїє, а їздецї обезуміють; на дом же Юдин одкрию очі мої, а конї в усїх народів ударю слїпотою.

І погадають гетьмани Юдинї в серцях своїх: сила моя й осадників Ерусалимських тілько в Господі сил, Бозї їх.

Того часу зроблю я гетьманів Юдиних, нїби жарівнею між дровами, й як палаючий смолоскип в серединї снопів, і повигублюють вони всї сусїдні народи праворуч і лїворуч, і знов буде Ерусалим залюднений на свойму місцї, в Ерусалимі.

І допоможе Господь, як і перш, наметам Юдиним, щоб не неслась високо над Юдою слава дому Давидового й величність осадників Ерусалимських - над прочими Юдеями.

Того часу закрие Господь щитом своїм осадників Ерусалимських, і найслабший між ними буде такий, як Давид, а дом Давидів буде як Божий, як ангел Господень перед ними.

І вигублю того часу всї народи, що рушили проти Ерусалиму.

На дом же Давидів і на осадників Ерусалимських вилию духа ласки. й побожностї, й поглянуть на того що його прокололи, й будуть голосити по нему, як по синові одинцеві, й сумувати, як сумують по перворідневі.

Здійметься_тодї в Ерусалимі голосний плач, як плач у Гададриммонї на Мегиддо-долинї.

І ридати ме країна, всяка родина окроме: родина Давидова окроме, й жіноцтво їх окроме; родина дому Натанового окроме, й жіноцтво їх окроме;

Родина дому Левіїного окроме, й жіноцтво їх окроме; родина Симеоніїв окроме, й жіноцтво їх окроме.

Так само й усї инші родини - кожна родина окроме й жіноцтво їх окроме.

Переклад УБТ Турконяка

Тягар господнього слова на Ізраїлі. Говорить Господь, що простягнув небо і оснував землю і створив дух людини в ній:

Ось Я кладу Єрусалим як зрушені переддверя для всіх народів довкруги, і в Ідумеї буде облога проти Єрусалиму.

І буде, що в тому дні поставлю Єрусалим як камінь потоптаний всіма народами. Кожний, що його топтає, кплючи кпитиме, і зберуться проти нього всі народи землі.

В тому дні, говорить Господь Вседержитель, побю всякого коня жахом і його вершника безумністю, а на дім Юди відкрию мої очі і всіх коней народів побю сліпотою.

І тисячники Юди скажуть в їхніх серцях: Знайдемо собі тих, що живуть в Єрусалимі в Господі Вседержителі їхньому Бозі.

В тому дні поставлю тисячників Юди як смолоскип огня між деревом і як світильник огня в тростині, і пожиратимуть з права і з ліва всі народи довкруги, і Єрусалим ще буде поселений в собі.

І Господь спасе поселення Юди так як від початку, щоб не величалася похвала дому Давида і хвала тих, що живуть в Єрусалимі над Юдою.

І буде, що в тому дні Господь оборонить тих, що живуть в Єрусалимі, і буде немічний в них в тому дні як Давид, а дім Давида як божий дім, як господний ангел перед ними.

І буде, що в тому дні пошукаю, щоб вигубити всі народи, що надходять на Єрусалим.

І вилию на дім Давида і на тих, що живуть в Єрусалимі, духа ласки і щедрости, і поглянуть на Мене, томущо зневажили, і плакатимуть над ним плачем так як над улюбленим, і болітимуть болем наче над первородним.

В тому дні великим буде плач в Єрусалимі як плач за ґранатовим садом зрубаним на рівнині,

і заплаче земля за племенем, за племенем, племя дому Давида саме і їхні жінки самі, племя дому Натана саме і їхні жінки самі,

племя дому Левія саме і їхні жінки самі, племя Симеона саме і їхні жінки самі,

всі племена, що осталися, племя саме і їхні жінки самі.

Російський синодальний переклад

Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит:

вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима.

И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли.

В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою.

И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя - жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их.

В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме.

И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою.

В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними.

И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.

А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской.

И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо;

племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо.

Все остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо.