11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Відчини твої ворота, о Ливане, щоб вогонь міг пожирати твої кедри!

Стогни, о кипарисе, бо кедр повалився, - спустошено могутніх. Стогніть, дуби башанські, бо повалився ліс непрохідний.

Чути пастухів ридання, бо спустошено їхні славні пасовиська. Чути рик левенят, бо спустошено красу Йордану.

Так говорить Господь, Бог мій: «Паси овець, призначених на заріз:

ті, що їх купують, безкарно убивають; ті ж, що продають їх, кажуть: Благословен Господь! Я розбагатів! - і їхні власні пастухи не жалують їх.

Я бо не буду жалувати більше мешканців країни, -слово Господнє. Ось я видам людей, кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого, й вони спустошать землю, і я їх не визволю з руки їхньої.»

І я почав пасти овець, призначених на заріз - найнужденніші з отари. Я взяв собі дві палиці: одну назвав я Ласка, а другу Пов'язь, і я почав пасти овець.

І я відкинув трьох пастухів в один місяць, бо моя душа втратила терпеливість із ними, та й їхня душа теж мною бридилась.

І я сказав: «Не буду більш пасти вас! Те, що вмирає, нехай умирає; що має загинути, нехай гине, а ті, що зостаються, нехай м'ясо одне одного пожирають.»

Потім узяв я мою палицю, Ласку, й поламав її, щоб поламати мій союз, що я заключив був з усіма народами.

І він був поламаний того дня, і найнужденніші з отари, що наглядали за мною, зрозуміли справді, що це було слово Господнє.

І я сказав їм: «Коли ваша ласка, дайте мені мою плату, а коли ні, то лишіть.» І вони відважили мені мою плату - тридцять срібних.

Але Господь сказав мені: «Кинь її до скарбниці, ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили.» І взяв я тридцять срібних і вкинув у дім Господній, у скарбницю.

Потім поламав я другу палицю, Пов'язь, щоб розірвати братерство між Юдою та Ізраїлем.

І сказав Господь до мене: «Візьми собі ще знаряддя дурного пастуха.

Ось бо я поставлю над цією країною пастуха. Про тих, що пропали, він не буде дбати; молодих він не буде шукати; ушкоджених він не буде лікувати, за втомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати.

Горе ледачому пастухові, що покидає стадо! Меч на його рамено й на його праве око! Його рамено зовсім усохне, а праве око зовсім осліпне!»

Переклад Огієнка

Ліване, відкрий свої двері, і огонь пожере з твоїх кедрів!

Голоси, кипарисе, бо кедр он упав, пограбовані пишні! Голосіте, башанські дуби, бо ліс неприступний звалився!

Чути голос виття пастухів, бо гордощі їхні пограбовані! Чути рик левчуків, бо йорданська краса попустошена...

Так говорить Господь, мій Бог: Паси ти отару, яка на заріз,

що ріжуть їх їхні купці і не винні, а їхні продавці промовляють: Благословенний Господь, що я збагатів! А їхні пастухи не помилують їх!...

Бо Я не помилую більше вже мешканців цеї землі, промовляє Господь. І ось передам Я людину, одного одному до рук, та до рук царя їхнього, і землю вони потовчуть, і Я з їхніх рук не врятую нікого!

І пас Я отару, яка на заріз тим, хто торгує отарою. І взяв Я Собі два киї, і одного назвав: Милість, а одного назвав: Згода, і пас Я отару.

І знищив Я трьох пастухів за один місяць. І Я втратив терпіння до них, бо душа їхня обридила Мене.

Тому Я сказав: Не пастиму вас! Та вівця, що має померти, нехай умре, а що має погублена бути хай буде погублена, а позосталі хай тіло одна однієї з'їдять!

І Я взяв Свого кия Милість, і його поламав, щоб зламати Свого заповіта, якого Я склав був зо всіма народами.

І він зламаний був того дня, і пізнали покупці отари, які на Мене вважають, що це слово Господнє.

І сказав Я до них: Якщо добре це в ваших очах, дайте платню Мою, а як ні, перестаньте! І вони Мою платню відважили тридцять срібняків.

І промовив до мене Господь: Кинь її ганчареві, ту славну ціну, що вони оцінили Мене! І Я взяв оті тридцять срібняків, і те кинув до дому Господнього, до ганчаря.

І зламав Я Свого кия другого, Згоду, щоб зламати братерство між Юдою та між Ізраїлем.

І промовив до мене Господь: Ще візьми собі знаряддя пастуха нерозумного.

Бо ось Я настановлю пастиря на землі, він загублених не відвідає, розпорошеного не буде шукати, і зламаної не вилікує, стоячої не годуватиме, а м'ясо ситої їстиме, і ратиці їхні поламає.

Горе негідному пастиреві, який покидає отару! Меч на рамено його та в його праве око: конче всохне рамено йому, і конче стемніє його праве око!

Переклад Куліша

Відчиняй, Ливане, ворота твої, й нехай пожирає огонь кедри твої.

Голоси, кипарисе; бо впаде кедр, бо й великі будуть спустошені; голосїте, дуби Базанські, бо повадиться гай ненроходний.

Чути голос ридання пастухів, бо спустошено бажанне їх; чути рик левчуків, бо спустошено красу Йорданї.

Так говорить Господь, Бог мій: Паси вівці, призначені на заріз,

Що їх купивші вбивають безкарно, а продававші мовляють: Слава тобі, Господи; я збагатився! а пастухи не жалують їх.

Та й я вже не жалувати му сих землян, говорить Господь; і ось, я оддам людей, кожного в руки ближнього його й на поталу цареві його, й побивати муть вони країну, та й нікого не визволю із їх потали.

І буду пасти вівцї, призначені на заріз, - бідолашню отару. І возьму собі дві палиці; одну назву ласкавість, а другу - повязь, і буду пасти ними вівцї.

І занапащу трьох пастухів в один місяць, бо відвернеться душа моя од них, як се й їх душа одвертається від мене.

І скажу тоді: Не буду більш пасти вас: що вмірає, нехай умірае; що погибае, нехай погибае, а що зостається, нехай одно одного з'їдав.

І возьму мою палицю - ласкавості - та й поламлю її, щоб розвязати вмову, що вчинив був із усіма народами.

І буде розвязана вона того ж дня, а тоді зрозуміють бідолашні вівцї, що мене визирали, що се було слово Господнє.

Тодї скажу їм: Коли ваша ласка, дайте менї плату мою; а коли нї, так не давайте; а вони одважать плату менї - трийцять срібних.

Господь же заповів менї: Вкинь їх в храмову скарбівню; - та й висока ж бо ціна, за яку мене оцїнили! І взяв я трийцять срібних та й укинув у храму Господньому про ганчаря.

Тоді поламав я й другу (палицю - повязь, щоб розірвати братерства між Юдою й Ізраїлем.

І знов сказав мені Господь: Возьми ж тепер собі знаряд у одного дурного пастуха:

Ось бо, я поставлю в землі сїй пастуха, що байдуже йому пропадаючі, що заблуканих не буде шукати, нї хорих лічити, та й здорових не буде кормити, а їсти ме тілько мясиво ситих, ба й ратицї в них одривати.

Горе ж ледачому пастухові, що покидає стадо! Меч на руку його й на праве око його! О, рука йому зовсім усохне, а праве, око його зовсім ослїпне!

Переклад УБТ Турконяка

Ліване, відкрий твої двері, і хай огонь пожере твої кедри.

Хай кричить ялиця, томущо кедр упав, бо дуже потерпіли вельможі. Кричіть дуби Васану, бо повалено разом вирощений ліс.

Голос пастухів, що плачуть, бо їхня величність в нещасті. Голос ревучих левів, томущо в біді ревіння Йордану.

Так говорить Господь Вседержитель: Пасіть овець заколення,

яких власники закололи і не розкаялися, і ті, що їх продавали, сказали: Благословенний Господь і ми збагатіли, і їхні пастухи не потерпіли нічого за них.

Через це більше не пощаджу тих, що живуть на землі, говорить Господь, і ось Я видаю людей, кожного в руки його ближнього і в руки його царя, і вони порубають землю, і Я не вирву з їхніх рук.

І пастиму овець заколення в Ханаані. І візьму собі дві палиці, першу Я назвав Красою і другу Я назвав Мірило, і пастиму овець,

і заберу трьох пастухів в одному місяці, і моя душа тяжітиме на них, бо і їхні душі кричали проти Мене.

І Я сказав: Не пастиму вас. Те, що вмирає, хай вмирає, і те, що остається, хай останеться, і ті, що осталися, хай поїдять кожний тіла свого ближнього.

І візьму мою гарну палицю і вкину її, щоб розбити мій завіт, який Я заповів з усіма народами.

І він буде розбитий в тому дні, і пізнають хананеї, стережені вівці, що це господнє слово.

І скажу до них: Якщо це гарне перед вами, дайте мою винагороду, або відмовтеся. І поставили мою винагороду тридцять срібняків.

І сказав до мене Господь: Постав їх до горнила, і побачу чи воно випробоване, так як Я був випробований ними. І я взяв тридцять срібняків і я їх вклав до господнього дому до горнила.

І Я відкинув другу палицю, Мірило, щоб знищити насліддя між Юдою і між Ізраїлем.

І Господь сказав до мене: Ще візьми собі пастуший посуд невправного пастуха.

Томущо ось Я піднімаю пастиря в землі. Те, що гине він не відвідає, і не шукатиме розсіяне і не лікуватиме побите і не наставить здорове і поїсть мясо вибраних і розібє їхні суглоби.

О ви, що пасете безумне і оставляєте овець. Меч в його руці і на його правому оці. Його рука сохнучи посохне, і його праве око сліпнучи осліпне.

Російський синодальний переклад

Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои.

Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес.

Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их; слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана.

Так говорит Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание,

которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: "благословен Господь; я разбогател!" и пастухи их не жалеют о них.

Ибо Я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь; и вот, Я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и Я не избавлю от рук их.

И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и назову один - благоволением, другой - узами, и ими буду пасти овец.

И истреблю трех из пастырей в один месяц; и отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от Меня.

Тогда скажу: не буду пасти вас: умирающая - пусть умирает, и гибнущая - пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой.

И возьму жезл Мой - благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами.

И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа.

И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников.

И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника.

И переломил Я другой жезл Мой - "узы", чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем.

И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов.

Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет.

Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! меч на руку его и на правый глаз его! рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет.