6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Знову підвів я очі й бачу: аж ось чотири колісниці виходять з-поміж двох гір; гори ж були мідяні.

У першій колісниці були гніді коні; у другій колісниці були вороні коні,

у третій колісниці білі коні, а в четвертій колісниці - строкаті-каштануваті коні.

Заговорив я і спитав ангела, що розмовляв зо мною: «Що воно таке, мій владико?»

Відповів ангел і сказав до мене: «Ці колісниці виходять на чотири вітри небесні після постою перед Господом усієї землі.

Вороні коні йдуть у край на північ, білі вийшли у край на захід, строкаті ж вийшли у край на південь.»

І каштануваті вийшли й намагались йти, щоб перебігти землю. І він сказав: «Ідіть, пройдіте землю!» І вони пройшли землю.

Тоді він гукнув до мене й сказав до мене: «Дивись! Ті, що йдуть у край на північ, заспокоїли дух мій у краю на півночі.»

І надійшло до мене таке слово Господнє:

«Візьми в тих, що прибули з неволі, у Хелдая, у Товії та у Єдаї, що прийшли з Вавилону, і прийди того ж дня і ввійди в дім Йосії, сина Цефанії.

Візьми срібла та золота й зроби вінець, і поклади на голову Ісусові, синові Йоцадака, первосвященикові,

і скажи йому: Так говорить Господь сил: Ось муж, ім'я йому Пагін. Він виженеться на своїм місці й відбудує храм Господній.

Він відбудує храм Господній і він правитиме на своїм престолі. І перед його престолом буде священик, і між обома ними буде рада миру.

І вінці будуть для Хелдая, для Товії, для Єдаї та Хена, сина Цефанії, на спомин у Господнім храмі.

І ті, що далеко перебувають, прийдуть і будуватимуть Господній храм, і ви зрозумієте, що Господь сил послав мене до вас. І це станеться, коли ви пильно слухатимете голосу Господа, Бога вашого.»

Переклад Огієнка

І знову звів я очі свої та й побачив, аж ось чотири колесниці виходять з-між двох гір, а ті гори гори з міді.

В колесниці першій коні червоні, а в колесниці другій коні чорні,

а в колесниці третій коні білі, а в колесниці четвертій коні пасасті, міцні.

І відповів я та й сказав до Ангола, що говорив зо мною: Що це таке, мій пане?

І Ангол відповів та й сказав до мене: Це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі.

У котрім коні чорні, ті виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними, а ті пасасті вийшли до південного краю,

а ті сильні вийшли й шукали ходи, щоб перейти по землі. І він сказав: Ідіть, ходіть по землі! І ходили вони по землі.

І кликнув він до мене й казав мені, говорячи: Побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї.

І було мені слово Господнє таке:

Візьми від вигнання, від Хелдая, і від Товійї, і від Єдаї, і прийдеш ти того дня, і ввійдеш до дому Йошійї, Цефанієвого сина, що прийшли з Вавилону.

І візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, Єгосадакового сина, великого священика.

І скажеш до нього, говорячи: Так говорить Господь Саваот, промовляючи: Оце муж, Цема ім'я йому, і зо свого місця виросте він, і збудує храма Господнього.

І він збудує храма Господнього, і він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священиком на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома.

А ті корони будуть Хелдаєві, і Товійї, і Єдаї, і Хенові, сину Цефанії, на пам'ятку в храмі Господньому.

І далекі прийдуть, і побудують у храмі Господньому, і ви пізнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас. І це станеться, якщо ви конче будете слухати голосу Господа, вашого Бога!

Переклад Куліша

Знов підвів я очі мої і дивлюсь, аж се - чотирі колесницї виходять із провалу між двома горами; гори ж були мідяні.

У первій колесницї були конї червоні, у другій вороні,

У трейтій колесницї конї білі, а в четвертій конї теркаті, дужі.

Я озвався й спитав ув ангела, що розмовляв ізо мною, й сказав: Проти чого воно, добродію ?

І відповів ангел і сказав мені: Се чотирі вітри небесні виходять стояти перед Владикою всієї землі.

Отті вороні конї йдуть у землї на північ, а білі йдуть позад них; теркаті ж ійдуть у землї полуденні.,

А дужі вийшли й намагались ійти, щоб перебігти землю; і повелів він: Ійдїть, пробігайте землю ! І пробігли землю.

Тодї покликав мене й так промовив до мене: Дивись! ті, що вирушили в півночні землї, заспокоїли гнів духа мого на землї півночній.

І надійшло слово Господнє до мене:

Возьми з дарів у тих, що прибули з неволї, у Хелдая, Товії й Едая, та й іди того ж дня в господу Иосії Софонїенка, що прийшов із Вавилону;

Там возьми срібла й золота та й пороби вінцї й вложи на голову Ісусові Йоседекенкові, первосьвященникові,

І скажи йому: Так говорить Господь Саваот: Ось, муж - імя йому Пагонець, він виросте з свого кореня й збудує храм Господеві.

Так, він збудує дом Господень і увінчається славою, й засяде й володїти ме на престолї свойму; буде ж він і сьвященником на престолї свойму, й буде рада мира між сим і другим (престолом).

Вінцї ж будуть на спомин про Хелема, Товія, Едая й Хена Софонїєнка в дому Господньому.

І ті, що далеко живуть, приходити муть, помагати при будові храму Господнього, й взнаєте, що мене послав Господь сил небесних до вас; і станеться те, коли щиро слухати мете голосу Господа, Бога вашого.

Переклад УБТ Турконяка

І я повернувся і я підняв мої очі і я побачив, і ось чотири колісниці, що виходять з посеред двох гір, і гори були мідяними горами.

В першій колісниці рижі коні, і в другій колісниці чорні коні,

і в третій колісниці білі коні і в четвертій колісниці різнобарвні сірі коні.

І я відповів і я сказав до ангела, що говорив в мені: Що це, Господи?

І відповів ангел, що промовляв в мені, і сказав: Це є чотири вітри неба, вони виходять, щоб стати перед Господом всієї землі.

Той, в якого були чорні коні, вони виходили на північну землю, і білі виходили за ними, І різнобарвні ішли на південну землю,

і сірі виходили і дивилися, щоб піти, щоб обійти землю. І він сказав: Підіть і обійдіть землю. І вони обійшли землю.

І він закричав і сказав до мене, мовлячи: Ось ті, що виходили на північну землю спинили мій гнів в північній землі.

І до мене було господнє слово, що казало:

Візьми те, що з полону, в володарів і в його корисних і в тих, що його пізнали, і ти в тому дні ввійди до дому Йосія сина Софонія, що йде з Вавилону,

і візьми срібло і золото і зробиш вінці і покладеш на голову Ісуса сина Йоседека, великого священика,

і скажеш до нього: Так говорить Господь Вседержитель: Ось муж, Схід йому імя, і під ним зійде, і він збудує господний дім.

І він візьме чеснотливість і сяде і володітиме на своїм престолі, і священик буде по його правиці, і мирна рада буде між обома.

А вінець буде для тих, що терплять, і потребують його, і що пізнають його, і на ласку сина Сафонія і на псалом в господньому домі.

І підуть далеко від них і збудують в господньому домі, і пізнаєте, що Господь Вседержитель післав мене до вас. І станеться, якщо чуючи, послухаєтеся голосу вашого Господа Бога.

Російський синодальний переклад

И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы медные.

В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные;

в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные.

И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?

И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли.

Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной.

И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, - и они прошли землю.

Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной.

И было слово Господне ко мне:

возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они пришли из Вавилона,

возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,

и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень.

Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим.

А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в храме Господнем.

И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.