5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Знову підвів я очі й побачив: аж ось летить сувій.

І він сказав до мене: «Що ти бачиш?» Я сказав: «Я бачу летючий сувій, 20 ліктів завдовжки і 10 ліктів завширшки.»

І він сказав до мене: «Це прокляття, що виходить на всю країну: бо кожен, хто краде, буде прогнаний звідти, згідно з ним.

Я випущу його, - слово Господа сил, - і воно ввійде в дім злодія і в дім того, хто моїм іменем криво кленеться, і перебуватиме посеред його дому, й пожере його разом із його деревом та його камінням.»

І тоді вийшов ангел, що говорив зо мною, і сказав до мене: «Підведи очі й подивись, що то таке, що виходить?»

Спитав я: «Що це?» Він відповів: «Це мірка, що виходить.» І додав: «Це їхня несправедливість по всій країні.»

І ось піднялась кругла олив'яна покришка, - і жінка сидить посеред мірки.

І він промовив: «Це безбожність», - і пхнув її до мірки всередину, і кинув вагу олив'яну зверху на неї.

Підвів я очі й дивлюся: аж ось виходять дві жінки, вітер був у них в крилах, крила ж у них були, неначе крила в чорногуза, і вони підняли вгору мірку між землею та небом.

І я сказав до ангела, що говорив зо мною: «Куди вони несуть мірку?»

А він сказав до мене: «У Шінгар-край, щоб збудувати їй дім; коли його приготують, вона буде поставлена там на своїм підложжі.»

Переклад Огієнка

І знову підніс я свої очі, та й побачив, аж ось летить звій.

І сказав він до мене: Що ти бачиш? А я відказав: Я бачу летючого звоя. Довжина його двадцять мірою ліктем, а ширина його десять ліктів.

І сказав він мені: Це те прокляття, що виходить на поверхню всієї землі. Бо кожен злодій буде безкарний згідно з тим, що з цього боку звою написане, і кожен, хто присягає ложно, буде безкарний згідно з тим, що з того боку звою написане.

І привів Я його, прокляття, говорить Господь Саваот, і прийде воно до дому злодія, і до дому того, хто ложно присягає Йменням Моїм, і воно міцно осядеться в середині дому його, і вигубить його, і дерева його та каміння його.

І вийшов той Ангол, що говорив зо мною, та й до мене сказав: Зведи но свої очі й побач, що це виходить?

І сказав я: Що це таке? А він відказав: Це ефа, що виходить. І ще він сказав: Це їхнє око в усьому Краї.

Аж ось піднялася олив'яна покришка, а це була одна жінка, що сиділа посеред ефи.

І він сказав: Це та несправедливість. І кинув її до середини ефи, і кинув олив'яного куска до її отвору.

І звів я очі свої та й побачив, аж ось дві жінки виходять, і вітер гудів в їхніх крилах, а їхні крила як крила чорногуза. І підняли вони ефу між землею та між небом.

І сказав я до Ангола, що зо мною говорив: Куди вони несуть цю ефу?

І сказав він до мене: Щоб збудувати їй дім у краю Шін'ар. А коли він буде поставлений, то буде покладена там на місці своєму.

Переклад Куліша

І підвів я знов очі й побачив, аж се летить писаний звиток.

І спитав він у мене: Що ти бачиш? а я кажу: Бачу летючий писаний звиєць, двайцять локот завдовжки й десять локот завширшки.

І промовив він до мене: Се про- кляттє, що виходить на всю країну кожен, що крадекривдить, буде вигублений, як се написано на одній стороні; так само хто ложно кленеться буде вигублений, як написано на другій сторонї.

Я допущу те прокляттє, говорить Господь Саваот, і ввійде воно в господу злодїя і в господу того, що моїм імям ложно божиться, й оселиться воно в їх домівках, і вигубить їх укупі з їх деревяною й камяною роботою.

І вийшов ангел, що розмовляв ізо мною, й промовив до мене: Підведи очі твої й подивись, що се за проява ?

Кажу ж я: Що се? А він відказав: Се виходить мірка, й додав: се образ їх у всій країні.

Аж ось, піднялась оловяна покришка, а там у єфі седить женщина.

І промовив він: Отся - то сама безбожність і пхнув її в ефу, та й накрив оловяною покришкою.

І зняв я очі свої й побачив: аж ось проявились дві женщини, й вітер дув у крила їм, а крила в їх були наче в канї; й підняли вони ефу та й понесли її між землею й небом.

І поспитав я в ангела, що розмовляв ізо мною: Куди несуть вони єфу?

Він же відказав менї: Щоб виготовити їй пробуток у Сеннаар-землї й як осядеться вона там, то поставиться на своїй підставцї.

Переклад УБТ Турконяка

І я повернувся і я підняв мої очі і я побачив, і ось серп, що летить.

І він сказав до мене: Що ти бачиш? І я сказав: Я бачу серп, що летить, довжиною двадцять ліктів і шириною десять ліктів.

І він сказав до мене: Це клятва, що виходить на лице всієї землі, томущо всякий злодій цим аж до смерти пімститься, і кожний, що неправедно кленеться, цим аж до смерти пімститься.

І винесу його, говорить Господь Вседержитель, і він ввійде до дому злодія і до дому того, що брехливо кленеться моїм іменем, і спочине посеред його дому і викінчить його і його дерева і його каміння.

І вийшов ангел, що говорив в мені, і сказав до мене: Поглянь твоїми очима і подивися: Що те, що виходить?

І сказав я: Що це? І він сказав: Це мірило що виходить. І він сказав: Це їхня неправедність в усій землі.

І ось талант олова, що піднімається, і ось одна жінка сиділа посеред мірила.

І він сказав: Це беззаконня. І він її вкинув посеред мірила і вкинув камінь олова до її уст.

І я підняв мої очі і побачив, і ось дві жінки, що виходять, і дух в їхніх крилах, і вони мали крила наче крила чорногуза. І взяли мірило посеред землі і посеред неба.

І Я сказав до ангела, що говорив в мені: Куди ці відносять мірило?

І він сказав до мене: Щоб йому збудувати хату в землі Вавилону і приготовити, і там його покладуть на його підготовку.

Російський синодальний переклад

И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток.

И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей.

Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне.

Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его.

И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит?

Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал: это образ их по всей земле.

И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы.

И сказал он: эта женщина - само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок.

И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом.

И сказал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту ефу?

Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.