3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Він мені показав первосвященика Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім, і Сатану, що стояв праворуч від нього, щоб його винуватити.

Ангел Господній сказав до Сатани: «Нехай Господь загрозить тобі, Сатано! Нехай Господь загрозить тобі, що вибрав Єрусалим. Хіба він не головешка, вихоплена з вогню?»

Ісус же був одягнений у брудну одежу, і стояв перед ангелом.

Заговорив цей і сказав до тих, що перед ним стояли: «Здійміть брудну одежу з нього!» До нього ж мовив: «Дивись, я зняв твої провини з тебе й вдягну тебе у святкову одежу.»

Далі сказав: «Нехай покладуть йому на голову чисту тіяру.» І поклали йому на голову чисту тіяру й одягли його в одежу. Ангел же Господній стояв.

І об'явив ангел Господній Ісусові, кажучи:

«Так каже Господь сил: Якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також: і дім мій та й над моїми дворами будеш наглядати - я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут.

Слухай же, первосвященику Ісусе, ти і твої товариші, що сидять перед тобою, бо вони - мужі доброї ознаки. Ось я приведу мого слугу - Пагона.

Оце бо камінь, що я поклав перед Ісусом: на камені ж одному є сім очей. Я вирізьблю на ньому його напис, - слово Господа сил, - усуну в один день провини цього краю.

Того часу, - слово Господа сил, - ви викликатимете кожен свого сусіда - під виноград і під смоковницю.»

Переклад Огієнка

І показав Він мені Ісуса, великого священика, що стояв перед лицем Господнього Ангола, а сатана стояв по правиці його, щоб противитися йому.

І сказав Господь сатані: Господь буде картати тебе, сатано, і буде картати тебе Господь, Який вибрав Собі Єрусалима! Чи ж він не головешка, що вціліла від огню?

А Ісус одягнений був у брудну одежу, і стояв перед лицем Ангола.

І він заговорив та й сказав до тих, що стояли перед його лицем, говорячи: Здійміть з нього цю брудну одежу! І сказав він йому: Я зняв з тебе провину твою, і зодягну тебе в шати коштовні.

І він сказав: Нехай покладуть чистого завоя на його голову! І поклали чистого завоя на його голову, і зодягли його в шати, а Ангол Господній стояв.

І освідчив Ангол Господній Ісусові, промовляючи:

Так говорить Господь Саваот: Якщо ти будеш ходити Моїми дорогами, і якщо стерегтимеш сторожу Мою, тоді й ти будеш судити Мій дім, і також будеш стерегти Мої подвір'я, і дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут.

Послухай но, Ісусе, великий священику, ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони мужі знаменні, бо ось Я приведу Свого раба Пагінця.

Бо оце той камінь, що його Я поклав перед Ісусом. На одному камені сім очей. Ось Я вирізьблю на ньому різьбу його, говорить Господь Саваот, і відкину вину цієї землі за один день.

Того дня, говорить Господь Саваот, ви будете кликати один одного під виноград і під фіґове дерево.

Переклад Куліша

І показав мені первосьвященника Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім, та й сатану, що стояв праворуч його, щоб його винуватити.

І сказав Господь (через ангела) до сатани: Нехай загрозить тебе, сатано, Господь, нехай загрозить Господь, вибравший собі Ерусалим! Хиба він не головня, вихоплена з огню?

Ісус же був у замазаній одежі, стоючи перед ангелом.

І озвався сей і сказав до инших (ангелів), що стояли перед ним: Поздіймайте з його замазану одїж! а йому сказав: Дивись, я зняв із тебе неправедність твою, й вдягаю тебе в одїж сьвяточну.

І говорив далїй: Вложіть йому на голову чистий кидар, і вложили йому на голову чистий кидар, і наділи ризи на його; ангел же Господень стояв.

І заповів ангел Господень Ісусові і сказав:

Так говорить Господь сил небесних : Як ходити меш дорогами моїми й будеш пильнувати сторожі моєї, то будеш судити дом мій й наглядати над моїми дворами. І дам тобі в підмогу з тих, що стоять оттут.

Слухай же вважно, ти первосьвященниче Ісусе, ти й товаришу твої, щозасїдають перед тобою, - сї мужі знаменні: Ось, я приведу слугу мого, Пагонця.

А ось, і камінь, що кладу перед Ісусом; на сьому каменї семеро очей; і виріжу на йому начерки його, говорить Господь сил небесних, і зітру гріх землї сієї одного дня.

Того часу, говорить Господь сил небесних, буде одно одного закликати під виноград і фиговину.

Переклад УБТ Турконяка

І Він мені показав Ісуса, великого священика, що стояв перед лицем господнього ангела, і диявол стояв по його правиці, щоб йому протиставитися.

І сказав Господь до діявола: Забороняє тобі Господь, діяволе, і забороняє тобі Господь, Він, що вибрав Єрусалим. Чи ось це не як смолоскип витягнений з огня?

Й Ісус був зодягнений в брудну одіж і стояв перед лицем ангела.

І Він відповів і сказав до тих, що стояли перед його лицем, кажучи: Заберіть з нього брудну одіж. І сказав до нього: Ось Я забрав твої беззаконня, і зодягніть його в довгу одіж

і покладіть чистий клобук на його голову. І зодягнули його в одіж і поставили чистий клобук на його голову і господний ангел стояв.

І господний ангел свідчив до Ісуса, кажучи:

Так говорить Господь Вседержитель: Якщо ходитимеш по моїх дорогах, і якщо зберігатимеш мої приписи, і ти розсуджуватимеш мій дім. І якщо збережеш мій двір, і дам тобі тих, що ходять посеред цих, що стоять.

А послухай, Ісусе, великий священику, ти і твої ближні, що сидять перед твоїм лицем, томущо ви мужі чаклуни. Томущо ось Я веду мого раба Схід.

Томущо камінь, який Я дав перед лицем Ісуса, на одному камені є сім очей. Ось Я копаю рів, говорить Господь Вседержитель, і висліджу всяку неправедність тієї землі в одному дні.

В тому дні, говорить Господь Вседержитель, скличете кожний свого ближнього під виноградник і під Фіґу.

Російський синодальний переклад

И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему.

И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?

Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,

который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные.

И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.

И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу:

так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь.

Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ.

Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день.

В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.