1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Восьмого місяця, другого року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка:

«Прогнівавсь Господь вельми на батьків ваших;

тому скажи їм: Так говорить Господь сил: Поверніться до мене, -слово Господа сил, - і я повернусь до вас, говорить Господь сил.

Не будьте, як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи: Так говорить Господь- сил: Верніться з ледачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали й на мене не зважали, -слово Господнє.

Батьки ваші - де вони? Та й пророки - чи будуть жити вічно?

Слова ж мої й постанови, що я заповідав слугам моїм, пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали: Як призначив Господь сил зробити нам, згідно з нашими путями й нашими вчинками, так і зробив з нами.»

Двадцять четвертого дня одинадцятого місяця, місяця Шевата, другого року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка.

Бачив я вночі, аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині. А за ним коні гніді, вороні й білі.

Я спитав: «Хто вони, мій Владико?» І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною: «Я покажу тобі, хто вони.»

Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями, і мовив: «Це ті, що Господь послав пройти туди й сюди землю.»

І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, й сказали: «Ми пройшли туди й сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно й тихо.»

Тоді ангел Господній озвався й мовив: «Господи сил, докіль не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся повних сімдесят років?»

І відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами.

І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною: «Оповісти уголос і скажи: Так говорить Господь сил: Я повен ревнощів до Єрусалиму й до Сіону.

Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно, бо коли я гнівався був трохи, вони множили лихо.»

Тому ось як говорить Господь: «Я вертаюся знов до Єрусалиму з милосердям; мій дім буде збудований у ньому, - слово Господа сил, - і шворка буде протягнена над Єрусалимом.

Знову оповісти уголос і скажи: Так говорить Господь сил: Мої міста знову переповняться благом, Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим.»

Переклад Огієнка

Восьмого місяця другого року Дарія було Господнє слово до пророка Захарія, сина Берехії, сина Іддового, таке:

Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом.

І скажи їм: Так говорить Господь Саваот: Верніться до Мене, говорить Господь Саваот, і вернуся до вас, говорить Господь Саваот.

Не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи: Так говорить Господь Саваот: Верніться з доріг ваших злих і з чинів ваших лихих! Та не слухали ви й не прислухались до Мене, говорить Господь.

Де вони, батьки ваші? А пророки чи ж навіки живуть?

Та слова Мої й постанови Мої, що Я наказав рабам Моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків? І вернулись вони та й сказали: Як задумав Господь Саваот зробити нам за нашими дорогами й за нашими чинами, так зробив Він із нами.

Двадцятого й четвертого дня, одинадцятого місяця, це місяць шеват, за другого року Дарія було слово Господнє до пророка Захарія, сина Берехії, сина Іддового, таке:

Бачив я цієї ночі, аж ось на червоному коні їде муж, і він стоїть між миртами, що в глибині, а за ним коні червоні, руді та білі.

І сказав я: Що це, мій пане? І відказав мені той Ангол, що говорив зо мною: Я тобі покажу, що це таке.

І відповів той муж, що стояв між миртами, та й сказав: Це ті, що Господь їх послав обійти землю.

І відповіли вони Господньому Анголові, що стояв між миртами, та й сказали: Перейшли ми землю, і ось уся земля сидить спокійно.

І відповів Ангол Господній та й сказав: Господи Саваоте, аж доки Ти не змилосердишся над Єрусалимом та над Юдиними містами, на які Ти гніваєшся оце сімдесят літ?

І відповів Господь Анголові, що говорив зо мною, слова добрі, слова втішливі.

І сказав до мене той Ангол, що говорив зо мною: Клич, говорячи: Так говорить Господь Саваот: Піклуюся Я про Єрусалим та про Сіон великим піклуванням.

І гнівом великим Я гніваюся на ті спокійні народи, на яких Я мало гнівався, а вони допомогли злому.

Тому так промовляє Господь: Вернуся Я до Єрусалиму з милосердям, храм Мій буде збудований у ньому, говорить Господь Саваот, а мірничий шнур буде розтягнений над Єрусалимом.

Ще клич та й скажи: Так говорить Господь Саваот: Знов добром переповняться міста Мої, і Господь ще потішить Сіона, і ще вибере Єрусалима!

Переклад Куліша

У восьмому місяцї, в другому Дарійовому роцї, надійшло слово Господнє до пророка Захарії Варахієнка, сина Аддового, таке:

Прогнївився вельми Господь на ваших отцїв;

Оце ж скажи їм: Так говорить Господь сил небесних: Обернїтесь до мене, говорить Господь Саваот, то й я обернусь до ваc, говорить Господь сил небесних.

Не будьте ж такі, як отцї ваші, що до них промовляли прежнї пророки, кажучи: Так говорить Господь Саваот: Зверніте з ледачих стежок ваших і від лихих учинків ваших; та вони не слухали й не вважали на мене, говорить Господь.

Отцї ваші,- де ж вони? та й пророки - чи вічно ж їм жити?

Слова ж мої й присуди мої, що я заповідав через слуг моїх пророків, чи ж не справджались на отцях ваших? і вони навертались та й говорили : Як призначив Господь Саваот учинити нам після стежок наших і по вчинках наших, так і зробив.

Двайцять четвертого дня одинайцятого місяця, у другому Дарійовому роцї, надійшло слово Господнє до пророка Захарії Варахієнка, сина Аддового, таке:

Бачив я вночі видиво: чоловік на червоному конї стоїть проміж миртами в зеленій долинї, а за ним конї червонобурі, теркаті й білі;

І спитав я: Хто вони, пане мій? і сказав менї ангел, що розмовляв ізо мною: Я скажу тобі, хто вони.

Тодї озвався чоловік, що стояв проміж миртами, й сказав: Се ті, що їх Господь послав пройти землю.

Вони ж заговорили до ангела Господнього, що стояв проміж миртами й сказали: Пройшли ми землю й ось, вся земля заселена й спокійна.

І озвавсь ангел Господень і сказав: Господи Вседержителю! докіль будеш ти немилосерден до Ерусалиму й городів Юдиних, що гнївишся на них уже сїмдесять років?

І відказав Господь ангелові, що розмовляв ізо мною, словами благими, словами відрадними.

І сказав менї ангел, що розмовляв ізо мною: Вісти голосно й скажи: Так говорить Господь Саваот: Я жалую Ерусалима й Сиона великою ревностю;

І палаю великим гнівом, проти тих спокойних народів, бо як я легко, гнівився, вони збільшали зло.

Тим же то таж говорить Господь: Повернусь ізнов милосердно до Ерусалиму: в йому одбудується мій храм, говорить Господь Саваот, та й простягнуть будівельнїй шнур через Ерусалим.

Далїй оповісти й скажи: Так говорить Господь сил небесних: Городи мої попереповнюються знов добром, і потїшить Господь Сиона, й вибере собі знов Ерусалим.

Переклад УБТ Турконяка

В осьмому місяці другого року Дарія було господнє слово до Захарії сина Варахія сина Аддо, пророка, кажучи:

Господь розгнівався великим гнівом на ваших батьків.

І скажеш до них: Так говорить Господь Вседержитель: Поверніться до Мене, і Я повернуся до вас, говорить Господь.

І не будьте такі як ваші батьки, яким заповіли пророки, що були раніше, кажучи: Так говорить Господь Вседержитель: Відверніться від ваших поганих доріг і від ваших поганих задумів, і не пристали, щоб Мене вислухати, говорить Господь.

Де є ваші батьки? І чи пророки житимуть до віку?

Лише прийміть мої слова і мої закони, які Я заповідаю моїм духом моїм слугам пророкам. Ваші батьки не зрозуміли. І вони відповіли і сказали: Так як постановив Господь Вседержитель, щоб чинити за нашими дорогами і за нашими задумами, так Він нам зробив.

Двадцять четвертий (день) одинадцятого місяця, це місяць Сават, в другому році Дарія було господнє слово до Захарії сина Варахії, сина Аддо, пророка, що казало:

Я побачив ніч і ось чоловік, що сидить на рижому коні, і цей стояв між двома тінистими горами, і за ним коні рижі і сірі і різнобарвні і білі.

І я сказав: Що це, Господи? І сказав до мене ангел, що говорив в мені: Я тобі покажу, що це.

І відповів чоловік, що стояв поміж горами і сказав до мене: Це ті, яких Господь післав обійти землю.

І відповіли господньому ангелові, що стояв посеред гір і сказали: Ми обійшли всю землю і ось вся земля заселена і в спокою.

І відповів господний ангел і сказав: Господи Вседержителю, аж доки не милосердишся над Єрусалимом і містами Юди, на які Ти не зглядався цей сімдесятий рік?

І Господь Вседержитель відповів ангелові, що говорив в мені, гарні слова і потішні слова.

І сказав до мене ангел що говорив в мені: Закричи, кажучи: Так говорить Господь Вседержитель: Я заревнував за Сіоном і Єрусалимом великою ревністю

і великим гнівом Я гніваюся на народи, що нападають, томущо Я трохи розгнівався, а вони нападали на зло.

Через це так говорить Господь: Я повернуся до Єрусалиму в милуванні, і мій дім буде збудований в ньому, говорить Господь Вседержитель, і ще мірило простягнеться над Єрусалимом.

І сказав до мене ангел, що говорив в мені: Закричи кажучи: Так говорить Господь Вседержитель: Ще розліються міста в добрах, і Господь ще помилує Сіон і ще зволить Єрусалим.

Російський синодальний переклад

В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:

прогневался Господь на отцов ваших великим гневом,

и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.

Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: "так говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших"; но они не слушались и не внимали Мне, говорит Господь.

Отцы ваши - где они? да и пророки, будут ли они вечно жить?

Но слова Мои и определения Мои, которые заповедал Я рабам Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они обращались и говорили: "как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами".

В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, - это месяц Шеват, - во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:

видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые, -

и сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они.

И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю.

И они отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокойна.

И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?

Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные.

И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою;

и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло.

Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму.

Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.