2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Сьомого місяця, двадцять першого дня, надійшло через пророка Аггея таке слово Господнє:

«Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правителеві Юдеї, та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященикові, й останкові народу:

Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших?

Та ти, Зоровавеле, кріпися! - слово Господнє; кріпись і ти, Ісусе, сину Йоцадака, первосвященику! Кріпись, увесь народе краю, - слово Господнє. До праці! Я бо з вами,- слово Господа сил.

Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами; тож не бійтесь!

Бо так каже Господь сил: Ще трохи, і я потрясу небом й землею, морем й сушею.

Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, - каже Господь сил.

Мені належить срібло, мені - золото, слово Господа сил.

Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил, і я цьому місцю дам мир», - слово Господа сил.

Двадцять четвертого дня дев'ятого місяця, другого року Дарія, надійшло через пророка Аггея таке слово Господнє:

«Так говорить Господь сил: Спитай у священиків про закон.

Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо й доторкнувсь полою до хліба чи до вина, чи до олії, чи до якоїнебудь їжі - чи воно освятиться?» Священики у відповідь сказали: «Ні!»

Тоді Аггей спитав: «А якби хтось, нечистий через дотик до трупа, доторкнувсь цього всього, чи воно стане нечистим?» Священики у відповідь сказали: «Стане нечистим.»

І відповів Аггей і мовив: «Отак воно і з цим народом, отак воно з цим людом передо мною, - слово Господнє, - отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву - воно нечисте.

Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі! Як іще не було покладено каменя на камені в Господнім храмі,

за ввесь той час, прийде бувало хтось до купи, де мало б бути двадцять мірок зерна, а в ній - десять; прийде до куфи, щоб зачерпнути п'ять десяток, а в ній - двадцять;

Карав я вас іржею, жовтяком і градом побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, - слово Господнє.

Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі - від двадцять четвертого дня, дев'ятого місяця від дня, коли закладено храм Господній, розважте,

чи є зерно ще у коморі? Та й виноград, смоква, ґранатина й маслина - теж не вродили? Від цього ж дня я поблагословлю вас.»

І надійшло слово Господнє до Аггея вдруге, двадцять четвертого дня місяця:

«Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї: Я потрясу небом й землею,

і переверну царські престоли й знищу силу царств народів. Я перекину колісниці та тих, що на них їздять; коні з верхівцями попадають - кожний від меча свого товариша.

Того дня, - слово Господа сил, - я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, - слово Господнє, - і ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе», - слово Господа сил.

Переклад Огієнка

Сьомого місяця, двадцятого й першого дня місяця було слово Господнє через пророка Огія таке:

Скажи но до Зоровавеля, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина Єгосадакового, великого священика, та до решти народу, говорячи.

Хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах?

А тепер будь мужній, Зоровавелю, говорить Господь, і зміцнися, Ісусе, сину Єгосадаків, священику великий, і зміцнися, ввесь народе землі, говорить Господь, і робіть, бо Я з вами, говорить Господь Саваот.

Слова, яким Я склав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух Мій пробуває серед вас, не бійтеся!

Бо так промовляє Господь Саваот: Ще раз, а станеться це незабаром, і Я затрясу небо та землю, і море та суходіл!

І затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот.

Моє срібло й Моє золото, говорить Господь Саваот.

Більша буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Саваот, і на цьому місці Я дам мир, говорить Господь Саваот.

Двадцятого й четвертого дня, дев'ятого місяця, другого року Дарія було слово Господнє через пророка Огія таке:

Так говорить Господь Саваот: Запитай но священиків про Закона, говорячи:

Ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі, і доторкнеться полою своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи стане те освяченим? І священики відповіли та й сказали: Ні!

Тоді Огій сказав: Якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим? І відповіли священики та й сказали: Стане нечистим!

І відповів Огій та й сказав: Отакий народ цей, і такий цей люд перед Моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають там, нечисте воно!

А тепер зверніть но своє серце на час від цього дня й далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі.

Відколи то було, що приходив бувало до копиці набирати двадцять мір, а було тільки десять, приходив до чавила набрати п'ятдесят мір, а було двадцять.

Бив Я вас посухою й зеленячкою та градом, усі чини ваших рук, та не кликали ви до Мене, говорить Господь.

Зверніть ваші серця на час від цього дня й далі, від дня двадцятого й четвертого, дев'ятого місяця, від того дня, коли був заснований Господній храм, зверніть ваше серце на це.

Чи є ще насіння в коморі? Бо ще виноград, і фіґове дерево, і дерево гранатове, і дерево оливкове, ніщо не приносило плоду. Від цього дня Я поблагословлю їх.

І було слово Господнє до Огія вдруге двадцятого й четвертого дня того ж місяця таке:

Скажи Зоровавелю, намісникові Юдиному, говорячи: Я затрясу небо та землю,

і поперевертаю трони царств, і повигублюю силу поганських царств, і поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці, один мечем одного.

Того дня, говорить Господь Саваот, візьму Я тебе, Зоровавелю, сину Шеалтіїлів, Мій рабе, говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо Я тебе вибрав, говорить Господь Саваот.

Переклад Куліша

У семому ж місяцї, двайцять первого дня того місяця надійшло слово Господнє через пророка Аггея:

Промов до Зоробабеля Салатиїленка, правителя Юдейського, та до первосьвященника Ісуса Йоседекенка й до остатку з люду:

Хто зоставсь між вами, що бачив сей храм у прежній величі його, й як ви дивитесь на його нинї? Чи не здається він ув очах ваших як би нїщо?

Та ти, Зоробабелю, кріпися, говорить Господь, кріпись і ти, Ісусе Йоседекенку, первосьвященниче, кріпися, ввесь народе землї, говорить Господь, і заходїтесь коло дїла: я бо з вами, говорить Господь сил небесних.

Завіт мій, що його зложив із вами, як виходили ви з Египту, й дух мій пробуває між вами; то ж не бійтесь!

Так бо говорить Господь Саваот: Ще трохи, - се станеться борзо, - затрясу небом і землею, морем і суходолом;

Двигону всї народи, - й прийде Той, що його бажають усї народи, й сповню дом сей славою, говорить Господь сил небесних.

Моє срібло й моє золото, говорить Господь Саваот.

Велич сього останнього храму буде більша, як давнїйшого, говорить Господь Саваот, й на се місце пошлю мир, говорить Господь небесних сил.

У двайцять четвертий день, девятого місяця, в другому роцї Дарійовому, надійшло слово Господнє через пророка Аггея, таке:

Так говорить Господь сил небесних: Поспитай у сьвященників про закон і скажи:

Коли б хто в полї одежини своєї та нїс посьвячене мясиво та й доторкнувся полою до хлїба, чи до чого вареного, чи до вина або олїї, чи до якої небудь їжі, то чи воно через те осьвятиться? І відказали сьвященники: Нї!

Потім поспитав Аггей: Коли ж хто станеться нечистим через дотик до трупа, й доторкнеться чого з того, то чи буде воно через те нечисте? І відказали сьвященники: Буде нечисте.

І сказав на те Аггей і промовив: Такий же й сей люд, таке й се племя перед моїми очима, говорить Господь, та й такі й дїла рук їх. Що вони в жертву приносять, все воно нечисте.

А тепер обернїте погляд ваш на часи перед сьогоднїшним, як іще не було положено каменя на каменї в Господньому дому:

Прийдуть бувало до полукіпка, що в йому на погляд мірок двайцять, а він давав тілько з десяток; прийдуть до куфи, щоб набрати пятьдесять кінов, а там тілько двайцять.

Карав я вас іржею, жовтяком і грядом всяку роботу рук ваших, та ви не навертались до мене, говорить Господь.

Обернїте ж серце ваше од сього дня далїй наперед, од двайцять четвертого дня девятого місяця, - від того дня, як закладено основи до Господнього дому, звернїть туди погляд:

Чи є ще в коморі зерно на посїв? Досї нї виноградина, нї фиґовина, нї гранатина, нї маслина не родили в вас, а з сього дня я буду благословити.

І надійшло слово Господнє до Аггея вдруге - двайцять четвертого дня того місяця, і сказано:

Промов так до Зоробабеля, правителя Юдейського: Потрясу небом і землю,

Поперевертаю царські престоли й зітру потугу царстов невірних; поперевертаю колесницї й тих що на їх їдуть, і попадають конї й ті, що седять на їх - кожний од меча в ближнього.

Того дня, говорить Господь сил небесних, возьму тебе, Зоробабелю Салатиїленку, слуго мій, говорить Господь, й держати му тебе, як перстень печатний; я бо вибрав собі тебе, говорить Господь Саваот.

Переклад УБТ Турконяка

Сьомого місяця, в двадцять першому (дні) місяця, сказав Господь рукою пророка Ангея, мовлячи:

Скажи ж до Зоровавеля сина Салатіїла з племени Юди і до Ісуса сина Йоседека, великого священика, і до всіх осталих народу, кажучи:

Хто з вас той, хто бачив цей дім в його попередній славі? І як ви його тепер бачите? Так наче не існує перед вами.

І тепер скріпися, Зоровавеле, говорить Господь, і скріпися, Ісусе, сину Йоседека, великий священику, і хай скріпиться ввесь нарід землі, говорить Господь, і робіть. Томущо Я є з вами, говорить Господь Вседержитель,

і мій дух став посеред вас. Кріпіться.

Томущо так говорить Господь Вседержитель: Я ще раз затрясу небо і землю і море і сушу.

І Я потрясу всі народи, і прийде вибране всіх народів, і Я наповню цей дім слави, говорить Господь Вседержитель.

Моє срібло і моє золото, говорить Господь Вседержитель.

Тому великою буде слава цього дому, остання більша ніж перша, говорить Господь Вседержитель. І на цьому місці Я дам мир, говорить Господь Вседержитель, і мир душі на творення для кожного, що будує, щоб підняти цей храм.

Двадцять четвертого (дня) девятого місяця, в другому році Дарія було господнє слово до пророка Ангея, що казало:

Так говорить Господь Вседержитель: Запитай в священників про закон, кажучи:

Якщо людина візьме святе мясо на край своєї одежі і доторкнеться край його одежі хліба, чи печеного, чи вина, чи олії, чи всякої їжі, чи воно освятиться? І священики відповіли і сказали: Ні.

І сказав Ангей: Якщо нечистий від душі доторкнеться до цього всього, чи буде нечистим? І священики відповіли і сказали: Буде нечистим.

І Ангей відповів і сказав: Такий цей нарід, і такий цей нарід переді Мною, говорить Господь, і такі всі діла їхніх рук, і хто лише туди наблизиться, буде нечистим через їхні ранні тягарі, зболілі будуть від лиця їхніх трудів. І ви зненавиділи в брамах тих, що картають.

І тепер же поставте до ваших сердець від цього дня і надалі, раніше ніж класти камінь на камінь в господньому храмі,

які ви є. Коли ви вкладали до коша двадцять мірок ячменю, і було десять мірок ячменю. І ви виходили до бочки начерпати пятдесять мірок, і було двадцять.

Я вас побив недостатком і всі діла ваших рук поганим вітром і градом, і ви не повернулися до Мене, говорить Господь.

Наставте ж ваші серця від цього дня і далі. Від двадцять четвертого (дня) девятого місяця і від дня, в якому основано господний храм, поставте в ваших серцях

чи ще відоме буде на току, і чи ще (є) виноград і фіґа і гранат і дерева олії, що не несуть плоду, від цього дня Я поблагословлю.

І було господнє слово вдруге до пророка Ангея в двадцять четвертому (дні) місяця, кажучи:

Скажи до Зоровавеля сина Салатіїла з племени Юди, мовлячи: Я трясу небо і землю і море і сушу

і перекину престоли царів і знищу силу царів народів і перекину колісниці і вершників, і зійдуть коні і їхні вершники кожний мечем проти свого брата.

В тому дні говорить Господь Вседержитель, візьму тебе Зоровавеля сина Салатіїла мого раба, говорить Господь, і поставлю тебе як печать, томущо Я тебе полюбив, говорить Господь Вседержитель.

Російський синодальний переклад

В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка:

скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа:

кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?

Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.

Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!

Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,

и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.

Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.

Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф.

В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:

так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи:

если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет.

Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым.

Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там, все нечисто.

Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем.

Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать.

Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь.

Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше:

есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их.

И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано:

скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю;

и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.

В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.