1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Аггея до Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященика, таке слово Господнє:

«Так говорить Господь сил: Цей народ каже: Не настав ще час відбудувати дім Господній.»

І надійшло через пророка Аггея таке слово Господнє:

«То це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах?»

Оце ж так каже Господь сил: «Розважте добре путі ваші!

Ви сіяли багато, але зібрали мало; їсте, але не до наситу, п'єте, та не впиваєтеся, вдягаєтесь, та вам не тепло і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий.»

Так говорить Господь сил: «Розважте добре путі ваші!

Йдіть у гори, приносьте дерево й будуйте дім: він буде мені довподоби, і я звеличаний буду, - каже Господь.

Ви сподівалися багато, а вийшло мало; коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? - слово Господа сил. Тому, що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому.

Тому небо затримало росу над вами, й земля затримала врожай свій.

Я поклав посуху на землю й на гори, на хліб, на молоде вино, на олію й на все, що земля родить, на людину й на скотину, й на всяку працю рук.»

Тоді Зоровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йоцадака, первосвященик, і ввесь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Аггея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа.

І сказав Аггей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім, до народу: «Я з вами» - слово Господнє.

І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцадака, первосвященика, і дух усього останку народу, й вони пішли й узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого,

двадцять четвертого дня, шостого місяця, другого року царя Дарія.

Переклад Огієнка

Другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія до Зоровавеля, Шеалтіїлового сина, Юдиного намісника, та до Ісуса, Єгосадакового сина, великого священика, кажучи:

Так говорить Господь Саваот, промовляючи: Народ цей говорить: Не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим!

І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи:

Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений?

А тепер отак промовляє Господь Саваот: Зверніть ваше серце до ваших доріг!

Багато ви сієте, та збираєте мало, їсте, та не насичуєтеся, п'єте та не напиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця.

Так говорить Господь Саваот: Зверніть ваше серце до ваших доріг!

Виходьте на гору, і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду Я вподобу, та буду шанований, каже Господь.

Звертаєтесь до численного, та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвіюю те. Защо? питає Господь Саваот. За храм Мій, що збурений він, а ви кожен женете до дому свого.

Тому то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала.

І Я кликав посуху на Край, і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук.

І Зоровавель, син Шалтіелів, та Ісус, син Єгосадака, великого священика, та вся решта народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Огія, як послав його Господь, їхній Бог. І боявся народ лиця Господнього.

І сказав Огій, посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи: Я з вами, говорить Господь!

І збудив Господь духа Зоровавеля, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Єгосадака, великого священика, і духа всієї решти народу, і вони поприходили, і зробили роботу в домі Господа Саваота, їхнього Бога,

двадцятого й четвертого дня шостого місяця, другого року царя Дарія.

Переклад Куліша

У другому роцї царя Дарія, первого дня шостого місяця, надійшло слово Господнє через пророка Аггея до Зоробабеля Салатієнка, правителя Юдейського, та Ісуса Йоседекенка, первосьвященника, таке:

Так говорить Господь сил небесних: Сї люде мовляють: Не настав іще час будувати храм Господень.

Тим то надійшло слово Господнє через пророка Аггея:

А вам же час - жити в ваших прикрашених будинках, коли тимчасом сей дом стоїть пусткою?

Оце ж так говорить Господь Саваот: Звернїть серця ваші на ваші дороги.

Ви сїєте багато, а збираєте мало; їсте, та не засичуєтесь; пєте, та не напиваєтесь доволї; одягаєтесь, та вам не тепло, а хто ходить на заробітки, заробляє в дїрявий мішок.

Тим же то говорить Господь сил небесних: Звернїть увагу вашу на ваші поступки.

Ійдїть лишень у гори, добувайте дерево та будуйте храм, щоб менї був до вподоби й я прославлявся в йому, говорить Господь.

Ось, ви надїєтесь багато, а виходить мало, а що приносите домів, те я розвіваю. Чого ж воно так? говорить Господь Саваот; се за мій дом, що стоїть пусткою, а ви хапаєтесь - кожен до свого дому.

Тим то небо зачинилось над вами й вдержує свою росу, а земля вдержує свій уроджай.

І покликав я посуху на землю й на гори, - на хлїб й на сок виноградний, на олїю й на все, що родить земля, - на людину й скотину й на все, що порають руки.

І послухав Зоробабель Салатиїленко та Ісус Йоседекенко, первосьвященник, як і ввесь люд голосу Господнього, Бога свого, й слів пророка Аггея, яко посла Господнього, й збоявся люд Господа.

І сказав Аггей, посел Господень, яко посланий від Господа, так до люду: Я з вами! говорить Господь.

І збудив Господь духа в Зоробабелї, синї Салатиїловому, правителї Юдейському, й духа в Ісусї Йоседекенкові, первосьвященникові, так як і в усьому остальному людові, й узялись вони до роботи коло дому Господа Саваота, Бога свого,

На двайцять четвертий день шостого місяця, другого року Дарія.

Переклад УБТ Турконяка

В другому році за царя Дарія, в шостому місяці, в першому (дні) місяця, було господне слово рукою пророка Ангея, що казало: Скажи до Зоровавеля сина Салатіїла з племени Юди і до Ісуса сина Йоседека великого священика, мовлячи:

Так говорить Господь Вседержитель, кажучи: Цей нарід говорить: Не прийшов час збудувати господний дім.

І було господне слово рукою Ангея пророка, що казало:

Чи час вам будувати добірні стелі у ваших домах, а цей дім є спустошений?

І тепер так говорить Господь Вседержитель: Поставте ж ваші серця на ваші дороги.

Ви посіяли багато і ви внесли мало, ви зїли і не до сита, ви пили і не до опяніння, ви зодяглися і не зігрілися ними, і хто збирає винагороду зібрав до подіравленого мішка.

Так говорить Господь Вседержитель: Поставте ваші серця на ваші дороги.

Вийдіть на гору і зрубайте дерева і збудуйте дім, і він буде до вподоби і Я прославлюся, сказав Господь.

Ви поглянули на багато і стало мало. І воно було внесене до дому і Я їх вивіяв. Через це так говорить Господь Вседержитель: Томущо мій дім є спустошений, а ви женетеся кожний до свого дому,

через це здержиться небо від роси, і земля задержить свій плід.

І Я наведу меч на землю і на гори і на пшеницю і на вино і на олію і на те, що земля видає, і на людей і на скотину і на всі труди їхніх рук.

І почув Зоровавель син Салатіїла з племени Юди й Ісус син Йоседека, великий священик, і всі осталі народу голос їхнього Господа Бога і слова пророка Ангея, так як його післав до них Господь, і нарід налякався з перед господнього лиця.

І сказав Ангей, господний ангел, до народу: Я є з вами, говорить Господь.

І Господь підняв дух Зоровавеля сина Салатіїла з племени Юди і дух Ісуса сина Йоседека, великого священика, і дух осталих з усього народу, і вони ввійшли і робили діла в домі їхнього Господа Бога Вседержителя

в двадцять четвертому (дні) шостого місяця, в другому році царя Дарія.

Російський синодальний переклад

Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею:

так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: "не пришло еще время, не время строить дом Господень".

И было слово Господне через Аггея пророка:

а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?

Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.

Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька.

Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.

Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь.

Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. - За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому.

Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений.

И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд.

И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа.

Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! говорит Господь.

И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего,

в двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария.