2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Збирайтеся докупи, збирайтесь, народе безсоромний,

докіль ще рішення не привело того дня, коли всі зникнуть, мов полова; докіль на вас не зійшов палкий гнів Господній, докіль на вас не прийшов день Господнього гніву.

Шукайте Господа, ви всі, смиренні краю, що його веління виконували; шукайте справедливости, смиренности шукайте: може, знайдете захист у день Господнього гніву.

Бо Газа збезлюдніє, Аскалон опустіє, опівдні з Ашдоду всіх повиганяють, а Екрон викорінений буде.

Ой, горе мешканцям помор'я, народові-керетіям! Слово Господнє проти вас, о Ханаане, краю філістимлянський! Я тебе знищу так, що не буде мешканців.

Помор'я стане пасовиськом, для пастухів луками, кошарою для овець.

Воно дістанеться останкам дому Юди, і вони там пастимуть. Увечорі відпочиватимуть у будинках аскалонських, бо Господь, Бог їхній, до них навідається, і поверне їх з неволі.

Я чув наругу Моава та образи синів Аммона, коли вони знущалися над моїм народом і величалися своїм краєм.

Тому так певно, як живу я, - слово Господа сил, Бога Ізраїля, - Моав напевне, як Содом, буде, сини ж Аммона, як Гомора: кропиви займищем, проваллям соли, пустинею навіки. Останок мого люду займе їх як здобич, решта мого народу їх забере у спадщину.

Це буде їм за їхню гординю, за те, що глузували й величались над народом Господа сил.

Страшним Господь їм стане, бо вигубить усіх богів землі, й тоді всі острови народів поклоняться йому, кожен із свого місця.

І ви, етіопи, теж поляжете від меча мого.

Він і на північ простягне свою руку і знищить Асирію. Він з Ніневії зробить руїну, суху, немов пустиня.

І всі звірі різноманітні стадами спочиватимуть посеред неї. І пелікан і чапля ночуватимуть на різьбових її окрасах, і сови співатимуть у вікнах, і опустіння буде на одвірках, бо окладини кедрові зникнуть.

Оце - воно те місто, те веселе, що сиділо собі безпечно й що мовляло у своїм серці: «Я! Немає більш нікого побіч мене!» І як же воно стало руїною, леговищем для звірів? Хто лиш проходитиме попри нього, - засвище й махне рукою.

Переклад Огієнка

Посоромтеся та застидайтесь, народе без сорому,

поки народиться установлене, мине день, як полова! поки не прийде на вас лютість гніву Господнього, поки не прийде на вас день Господнього гніву!

Шукайте Господа, всі покірні землі, хто виконує право Його! Шукайте правди, шукайте смирення, може будете сховані ви в день Господнього гніву!

Бо покинута буде Азза, а Ашкелон опустошенням стане, Ашдод опівдня його виженуть, а Екрон буде вирваний.

Горе мешканцям довкілля морського, народові критському! Слово Господнє на вас, хананеї, краю филистимлян, Я тебе вигублю так, що не буде мешканця!

І буде довкілля морське пасовищами, повними ям пастухів та кошар для отари,

і буде оце побережжя останкові дому Юдиного, на них пасти будуть, у домах Ашкелону ввечорі будуть лягати, бо їх відвідає Господь, їхній Бог, і Він їхню долю приверне.

Чув Я ганьбу Моавову й образи Аммонових синів, які ображали народ Мій і чванилися над границею їхньою.

Тому як живий Я! говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, стане Моав як Содом, а Аммонові сини як Гоморра: землею тернини, і солончаком, і навіки спустошенням! Пограбує їх решта народу Мого, а залишок люду Мого їх посяде.

Оце їм за їхню пиху, бо вони ображали й чванилися проти народу Господа Саваота.

Господь буде грізний проти них, бо Він знищить всіх богів землі, і вклонятися будуть Йому кожен з місця свого, усі острови тих народів.

Також ви, етіопляни, побиті мечем Моїм будете.

І на північ простягне Він руку Свою, та й погубить Ашшура, і Ніневію учинить спустошенням, суходолом, мов ту пустелю.

І будуть лежати серед неї стада, усяка польова звірина, і пелікан, і їжак будуть ночувати на мистецьких прикрасах її, сова буде кричати в вікні, на порозі ворона, бо віддерто кедрину його.

Оце оте радісне місто, що безпечно живе, що говорить у серці своєму: Я, і немає вже більше нікого! Як стало воно опустошенням, леговищем для звірини! Кожен, хто буде проходить повз нього, засвище, своєю рукою махне!

Переклад Куліша

Дослїдждуйте ж себе вважно, вивідуйте себе, народе бутний,

Докіль не настигло ще те, що призначено, - час бо пролїтає, мов полова - докіль іще не прийшов на вас палаючий гнїв Господень, не наспів на вас день досади Господньої.

Шукайте Господа, всї ви покірні в землї, що певните закони його; шукайте справедливостї, шукайте смирностї; може хоч ви оцїлїєте в день гнїву Господнього.

Ось бо, й Газа обезлюдїє, й Аскалон опустїє, ополуднї з Азоту всїх повиганяють, а Екрон буде викоренений.

Горе поморянам, - народові Крити! Проти вас слово Господнє, Кананеї, - земле Филистійська! витрачу тебе що до одного осадника, -

І обернеться поморрє в кошару на вівцї, в загін на товар.

І допадеться та країна Юдиним останкам, і будуть вони там пасти, а настане вечір, у будинках Аскалонських одпочивати; бо Господь Бог навідається до них і заверне з неволї.

О, я чув наругу Моаба і насьміхи синів Аммонових, як вони з люду мого глузували та пишались у його займанщинї.

Тим же то, так певно, як я живу, говорить Господь сил небесних, Бог Ізраїля: Моаб буде, як Содома, а сини Аммонові - як Гоморра; будуть місцем кропиви, солоним проваллєм, - пустинею на віки; останок мого люду займе їх, як здобич, і ті, що вцїлїють, заберуть їх собі в наслїддє.

Се буде їм за їх гордощі, за те, що вони пишались та глузували з народу Господа сил небесних.

О, страшним стане їм Господь; він повигублює всї боги на землї, й йому будуть покланятись - кожний в свому краю - й усї острови далекі.

І ви, Етіопії, поляжете від меча мого.

І простягне він руку свою на північ, і затратить Ассура, та й Ниневію оберне в розвалища, в степ сухий, як пустиня,

І будуть посеред неї спочивати стада та всяка животина; пеликан та їжак будуть по різьбових окрасах ночувати; голоси їх будуть із вікон роздаватись, а опустїннє видне буде й на одвірках, бо не стане на них кедрових окладин.

От, яким стане той город веселий, що жив собі безпеч, що то мовляв у серцї свому: Ось, я! нема понад мене! О, що ж із нього зробилось! - розвалища, леговища зьвірям! Хто нї проходити ме попри його, - засвище та й махне рукою.

Переклад УБТ Турконяка

Зберіться і звяжіться, ненапоумлений народе,

раніше ніж вам стати наче цвіт, що пройшов, заки прийде на вас господний гнів, заки найде на вас день господнього гніву.

Шукайте Господа, всі покірні землі. Робіть суд і шукайте праведність і відповіжте на них, щоб ви були покриті в дні господнього гніву.

Томущо Ґаза буде розграблена і Аскалон на знищення, і Азот буде викинений в полудне, і Аккарон буде викорінений.

Горе вам, що живете на побережжю моря, приходьки Критів. Господне слово проти вас, Ханаан - земля чужинців, і вигублю вас з поселення.

І Крит буде пасовиськом пастухів і для отари овець,

і морське побережжя буде для тих, що осталися з дому Юди. На них пастимуться в домах Аскалона, ввечорі спочинуть перед лицем синів Юди, бо їх відвідав їхний Господь Бог, і повернув їхний полон.

Я почув погорду моава і гноблення синів аммона, якими вони зневажали мій нарід і величалися на моїх горах.

Через це живу Я, говорить Господь Бог Ізраїля, томущо моав буде як Содом і сини аммона як Ґоморра, і Дамаск (буде) покинений як копиця на току і знищений на віки. І ті, що осталися з мого народу, їх розірвуть, і осталі мого народу їх унаслідять.

Це їм замість їхньої гордости, томущо погордили і звеличилися над Господа Вседержителя.

Господь зявиться над ними і вигубить всіх богів народів землі, і Йому поклоняться кожний з свого місця, всі острови народів.

І ви, Етіопці, побиті моїм мечем.

І Він простягне свою руку на північ і знищить ассирійця і поставить Ніневію на безводну руїну як пустиню.

І посеред неї пастимуться стада і всі звірі землі, і хамалеони й їжаки поселяться в її стелях, і звірі закричать в їхних ровах, ворони в їхніх брамах, томущо (наче) кедр її висота.

Це зневажливе місто, що живе в надії, що говорить у своїм серці: Я є, і немає більше зі мною. Як воно стало на знищення, пасовиськом звірів? Кожний, що проходить через нього засичить і помахає своїми руками.

Російський синодальний переклад

Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный,

доколе не пришло определение - день пролетит как мякина - доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней.

Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня.

Ибо Газа будет покинута и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня и Екрон искоренится.

Горе жителям приморской страны, народу Критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля Филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, -

и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота.

И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их.

Слышал Я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его.

Посему, живу Я! говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки; остаток народа Моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей Моих получат их в наследие.

Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа.

Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов.

И вы, Ефиопляне, избиты будете мечом Моим.

И прострет Он руку Свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня,

и покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки.

Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: "я, и нет иного кроме меня". Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою.