2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось на горах ноги посла доброї новини, що мир оповіщає! Святкуй, о Юдо, твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліял не буде через тебе більше проходити, - він згинув цілковито.

Бо Господь велич Якова відновить, як велич Ізраїля; пустошники бо їх спустошили, знівечили їхнє віття виноградне.

Пустошник вирушає на тебе. Стань на валу на варті, стережи шлях, підпережи стан свій, збери докупи всю твою потугу.

Щити витязів його червоні, вояки в кармазині, а колісниці у вогненному блиску криці, коли готуються до бою; хвилюються кипарисові списи.

По вулицях летять шалено колісниці, наввипередки котяться через майдани; на вигляд вони, неначе смолоскипи, неначе блискавки, біжать по всіх усюдах.

Він згадує своїх витязів, що спотикаються, бігши, кидаються під мури, і захист уже готовий.

Брами рік відкрито, палац зо страху вмліває.

Виводять царицю і ведуть у неволю, її слугині стогнуть жалібно, немов голубки, і б'ють себе в груди.

Ніневія, немов став, з якого води утікають. «Стійте бо, стійте!» Але ніхто й не озирнеться!

«Грабуйте золото, грабуйте срібло!» Ліку нема запасам, сила всілякого дорогоцінного посуду.

Спустошена, порожня, в руїнах! Аж серце мліє, трусяться коліна; у кожного біль у крижах, обличчя в усіх поблідли.

Де леговище левів, що в ньому левенята зростали, що в ньому походжали лев, левиця та левеня, і ніхто не полохав їх?

Лев рвав для своїх левенят кусні, душив для своїх левиць; він наповнював здобиччю свої сховки, й свої ж барлоги лупом.

«Оце я проти тебе, - слово Господа сил, - я пущу димом твої колісниці, меч пожере левенят твоїх. Я зітру з землі твою здобич, і голосу твоїх послів не буде більше чути.»

Переклад Огієнка

Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир: Святкуй, Юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі, він витятий ввесь!

На тебе йде розпорошувач, твердині свої стережи, виглядай на дорогу, зміцняй свої стегна, міцно скріпи свою потугу,

бо верне Господь велич Якова, як велич Ізраїля, що їхні спустошителі поруйнували, і понищили їхні виноградні галузки.

Щит хоробрих його зачервонений, вояки в кармазині; блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюються ратища.

Колесниці шалено по вулицях мчать, по майданах гуркочуть, їхній вид немов полум'я те смолоскипів, літають вони, як ті блискавки.

Він згадає шляхетних своїх, та спіткнуться вони у ході своїй; вони поспішають на мури її, і поставлена міцно будівля облоги.

Брами річок відчиняються, а палата руйнується.

І постановлено: буде оголена, відведеться в полон, а рабині її голоситимуть, мов ті голубки, що воркують на персах своїх.

І Ніневія як саджавка водна, що води її відпливають. Стійте, стійте! Та немає нікого, хто б їх завернув!

Розграбовуйте срібло, розграбовуйте золото, немає кінця наготовленому, багатству коштовних речей.

Знищення та зруйнування й спустошення буде... І серце розтопиться, і ноги дрижатимуть, і корчі по крижах усіх, а обличчя їх всіх на червоно розпаляться.

Де леговище левів, і для левчуків пасовище, що там ходив лев та левиця, та левеня, і ніхто не лякав?

Лев грабував для своїх молодят і душив для левиць своїх він, і печери свої переповнював здобиччю, а лігва свої награбованим.

Ось Я проти тебе, говорить Господь Саваот, і попалю серед диму твої колесниці, а твоїх левчуків поїсть меч, і повитинаю з землі грабування твої, і вже не почується голос твого посла.

Переклад Куліша

(1-15)Ось, на горах бачу стопи посла з доброю вістю, що сповіщає мир: Сьвяткуй, Юдо, твої сьвята; спевняй обіти твої, бо вже не буде переходити по тобі безбожник: він вигиб до нащадку.

(2-1)Ось, наступає пустошник на тебе: хорони твої замки, стережи шляху, узброюй поясницї, збірай до купи потугу.

(2-2)Бо Господь приверне величність Яковову, як і величність Ізраїлеву; ви бо, пустошники, спустошили їх, і винограднє віттє їх вигубили.

(2-3)Ось, щити силачів його червонїють; в кармазинї військо; колесницї огнем блищять, як ійдуть у битву, а списи лїсом филюються.

(2-4)Улицями котяться колесницї, грімлять майданами; блищать огнем вони, миготять блискавками.

(2-5)Погукне на свої воєводи, - вони біжать, аж спотикаються; підступають під мури міста, ось обляг готовий.

(2-6)Ріка одчиняє собі ворота, божниця розпадається.

(2-7)Сталось! її обнажили, займають у полонь; бранки-невольницї голубками стогнуть і бють себе в груди.

(2-8)Ниневія, як містом осїлась, була, мов той став повноводний, а тепер вони втїкають. Ой стійте бо, стійте! та нїхто й не озирнеться.

(2-9)О, розхапуйте срібло, розхапуйте золото! Лїку нема тут запасам усяких дорогих знарядів.

(2-10)Зрабована, спустошена, розвалена вона, аж серце млїє, колїна трусяться; в кожного біль у поясницях, лиця у всїх потемнїли.

(2-11)А де ж тепер леговище левів, де той простір широкий для молодих левів, де буяли лев, левиця і їх щенята, а нїхто їх не пугав?

(2-12)Де лев, що грабив, щоб засичувати свої левенята, - душив про свої левицї, той, що повно було в берлозї в його лупу, в леговищах його здобичі повно?

(2-13)Ось, я проти тебе, говорить Господь сил небесних, і пущу з димом вози твої боєві, і меч пожере левчуки твої, луп твій зітру з землї, й голосу послів твоїх вже не буде чути.

Переклад УБТ Турконяка

Ось на горах ноги тих, що звіщають, і вони звіщають мир. Святкуй, Юдо, твої празники, віддай твої молитви, томущо більше не додадуть перейти на старіння. Закінчено, викинено.

Прийшов той, що дихає в твоє лице, що взятий з скорботи. Стережи дорогу, скріпи бедра, будь дуже мужний силою,

томущо Господь відвернув гордість Якова так як гордість Ізраїля, томущо трясучи витрясли їх і їхнє галуззя,

знищили зброю їхньої сили в людях, сильних мужів, що гралися в огні. Вуздечки їхніх колісниць і коні в дні його приготовлення замішаються в дорогах,

і замішаються колісниці і сплетуться на рівнинах. Вид їхній наче світила огня і наче блискавки, що пробігають.

І їхні вельможі будуть згадані і втечуть в день і знеможуть в їхній ході і поспішаться на мури і приготовлять їхню сторож.

Брами рік відкрилися, і царства впали,

і основа відкрита, і вона піднялася, і її раби були ведені наче голубки, що видають голос в їхніх серцях.

І Ніневія, як купіль води її води, і вони не стали, втікаючи, і не було того, хто бачив.

Розграбували срібло, розграбували золото, і не було кінця її красі. Обтяженим був понад усе її бажаний посуд.

Витрясення і стрясення і тремтіння і зламання серця і колін ослаблення і болі по всіх бедрах, і лице всіх як саджа котла.

Де є поселення левів і пасовисько, що є левенят, куди пішов лев, щоб туди увійти, левеня лева і не було того, хто страшив?

Лев захопив досить для своїх левенят і задушив для своїх левів і наповнив ловом своє гніздо і своє поселення добиччю.

Ось Я проти тебе, говорить Господь Вседержитель, і спалю в димі твоє множество, і твоїх левів пожере меч, і вигублю з землі твій лов, і твої діла більше не почуються.

Російський синодальний переклад

(1-15)Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен. 2

(2-1)Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами.

(2-2)Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили.

(2-3)Щит героев его красен; воины его в одеждах багряных; огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется.

(2-4)По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния.

(2-5)Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем; поспешают на стены города, но осада уже устроена.

(2-6)Речные ворота отворяются, и дворец разрушается.

(2-7)Решено: она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать как голуби, ударяя себя в грудь.

(2-8)Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. "Стойте, стойте!" Но никто не оглядывается.

(2-9)Расхищайте серебро, расхищайте золото! нет конца запасам всякой драгоценной утвари.

(2-10)Разграблена, опустошена и разорена она, - и тает сердце, колени трясутся; у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели.

(2-11)Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их, -

(2-12)лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычею пещеры свои и логовища свои похищенным?

(2-13)Вот, Я - на тебя! говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих.