1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Пророцтво про Ніневію. Книга видіння Наума з Елкошу.

Господь - ревнивий Бог і месник! Господь відплачує, він повний гніву. Господь своїм противникам воздає, він плекає на ворогів своїх обурення.

Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь, - його дороги в бурі й хуртовині, і хмари - порох під ногами в нього.

Він погрожує морю й сухим його робить, висушує всі ріки. В'яне Башан і Кармель, і цвіт Ливану в'яне!

Перед ним тремтять гори, і на пагорби тануть; земля перед ним піднімається, - усесвіт і всі його мешканці.

Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадаються перед ним.

Господь - благий, твердиня в день смутку, і знає тих, що на нього уповають.

Але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися за його ворогами.

Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться.

Бо хоч вони, мов терня, що густо переплелося, хоч вони п'яні від своїх напоїв, - вони будуть пожерті цілковито, як суха солома.

Із тебе вийшов той, хто проти Господа зло намислює, - лихий дорадник.

Так каже Господь: «Хоч вони й повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті, і зникнуть! Хоч я тебе й засмутив, та більше не засмучу.

Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі, і розірву твої окови.»

Про тебе ж Господь заповідав: «Не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх, тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним.»

Переклад Огієнка

Пророцтво на Ніневію. Книга видіння елкошейця Наума.

Палкий Бог, і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий, Господь мстивий до тих, хто Його ненавидить, і пам'ятає про кривду Своїх ворогів.

Господь довготерпеливий і великої потуги, та очистити винного Він не очистить. Господь у бурі та в вихрі дорога Його, а хмара від стіп Його курява.

Як загнівається Він на море, то сушить його, і всі ріки висушує, в'яне Башан та Кармел, і в'яне та квітка Лівану.

Гори тремтять перед Ним, а підгірки топніють, перед обличчям Його трясеться земля та вселенна, та всі її мешканці.

Хто встоїть перед гнівом Його, і хто стане у полум'ї люті Його? Його шал виливається, мов той огонь, і розпадаються скелі від Нього!

Добрий Господь, пристановище Він у день утиску, і знає Він тих, хто на Нього надіється!

Але в зливі навальній Він зробить кінця між Його заколотниками, і ворогів зажене у темноту.

Що ви думаєте проти Господа? Бо Він зробить кінця, не постане два рази насильство.

Бо вони переплутані, наче той терен, і повпивались, немов би вином, вони будуть пожерті зовсім, мов солома суха!

З тебе вийшов задумуючий проти Господа лихо, радник нікчемний.

Так говорить Господь: Хоч були б найсильніші і дуже численні, та постинані будуть вони, та й минуться! І хоч Я тебе мучив, та мучити більше тебе вже не буду!

А тепер Я зламаю ярмо його, яке на тобі, і пута твої позриваю.

І накаже на тебе, Ашшуре, Господь: Більш не буде вже сіятися з твого ймення! З дому бога твого Я боввана та ідола витну, зроблю тобі гроба із них, бо ти став легковажений.

Переклад Куліша

Пророцтво про Ниневію. Книга видива Наумового, з Елкосу.

Бог ревнивий у помстї; Господь повен помсти й страшний в досадї: мститься Господь на ворогах своїх, і не щадить супротивників своїх.

Хоч і довготерпеливий Господь і великий в могутностї, та не зоставляє й без кари; в хуртовинї і в бурі прихід Господень, а хмари - се порох ізпід ніг його.

Погрозить морю, а воно й висохне й усї ріки посякнуть, і Базан і Кармель з Ливаном у цьвітї повянуть.

Перед ним тремтять гори й горби тануть, і земля хитається перед лицем його, весь круг земний і все, що живе на нїй.

Хто встоїть перед невдоволеннєм його? Хто здержить поломє гнїву його? Огнем розливається гнїв його; скелї розпадаються перед ним.

Благ Господь, - захист у смутку, та й знає тих, що надїються на його.

Але він потопньою водою розібє до підвалин Ниневію; і за ворогами його поженеться темрява.

Що ви задумали проти Господа? Він довершить пагубу, й лихо вже не повториться.

Хоч, мов той терен, сплетуться вони, проміж себе, та бенкетувати муть аж до пяна, - будуть вони пожерті до нащаду, як суха солома.

У тобі родився той, що задумав зло проти Господа, зложивши раду безбожну:

Та Господь так говорить: Хоч вони безпечні і їх без лїку, та вони будуть висїчені та й зникнуть; а тебе, хоч я тяжко придавив, більше не придавлю.

Тепер же я поторощу ярмо його, що на тобі лежить, і розірву окови твої.

А про тебе (Ассуре), Господь так постановив: не буде вже насїння-потомства з твоїм імям; із храму бога твого викореню ідоли й боввани, а тобі приготую в ньому гріб, бо тебе я відкину.

Переклад УБТ Турконяка

Тягар Ніневії. Книга видіння Наума Елкесея.

Бог ревнивий і Господь мстивий, Господь мстить з гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів.

Господь довготерпеливий, і його сила велика, і обезвинюючи не обезвинить Господь. Його дорога в вигубленні і в трясінні, і хмари порох його ніг.

Він грозить морю і його висушує і спустошує всі ріки. Малою стала Васанітида і Кармил, і пропало те, що цвите в Ливані.

Гори затрусилися від Нього, і горби зрушилися. І відсунулася земля від його лиця, вселенна і всі, що живуть на ній.

Хто втоїться від лиця його гніву? І хто стане проти в гніві його люті? Його гнів розтоплює владу, і від нього розсипалося каміння.

Господь добрий для тих, що Його терплять в день скорботи, і пізнає тих, що Його почитають.

І в потопі Він зробить кінець ходу тим, що повстають, і його ворогів переслідуватиме темрява.

Що задумуєте на Господа? Він зробить кінець, не пімстить двічі заразом в скорботі.

Бо аж до їхньої основи будуть висушені і як сплетений дуб пожертий буде і так як тростина повна сухості.

Від тебе вийде задум проти Господа, радячи погане проти (Нього).

Так говорить Господь, що володіє великими водами: І так будуть відставлені і твій голос більше не почується.

І тепер розломлю його палицю, що на тобі, і розірву твої кайдани.

І Господь заповість про тебе, більше не розсіється те, що від твого імени. З дому твого Бога знищу різьблене і лите. Поставлю твою гробницю, бо (ти) швидкий.

Російський синодальний переклад

Пророчество о Ниневии; книга видений Наума Елкосеянина.

Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих.

Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако - пыль от ног Его.

Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане.

Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все живущие в ней.

Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним.

Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.

Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак.

Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится,

ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома.

Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый.

Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать.

И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву.

А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем; из дома бога твоего истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении.