2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь наготував велику рибу, щоб вона проглинула Йону. І пробув Йона .в нутрі риби три дні й три ночі.

З нутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого.

Він мовив: «У моїй скруті до Господа візвав я, й він відповів мені. З нутра шеолу закричав я, і ти почув мій голос.

Ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни й твої хвилі пройшли надо мною.

Я мовив: Відкинутий я з-перед очей у тебе! А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій.

Води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила.

Аж до стіп гір спустивсь я; земля засувами повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже.

Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до тебе, до храму до святого твого.

Тії, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку.

Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння.»

Господь повелів рибі, й вона виблювала Йону на сушу.

Переклад Огієнка

І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона в середині цієї риби три дні та три ночі.

І молився Йона до Господа, Бога свого, з утроби тієї риби,

та й казав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав Він мені, із нутра шеолу кричав я, і почув Ти мій голос!

І Ти кинув мене в глибочінь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі Твої та буруни Твої надо мною пройшли.

І сказав я: Я вигнаний з-перед очей Твоїх, проте ще побачу я храм Твій святий.

Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову!

Я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стали за мною навіки! Та підіймеш із ями життя моє, Господи, Боже Ти мій!

Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя ця до Тебе долинула, до храму святого Твого!

Ті, що тримаються марних божків, свого Милосердного кидають.

А я голосною подякою принесу Тобі жертву, про що присягав я, те виконаю. Спасіння у Господа!

І Господь звелів рибі, і вона викинула Йону на суходіл. 

Переклад Куліша

Господь же повелїв великій рибі проглинути Йону; й був Йона у череві в риби три днї й три ночі.

І молився Йона Господеві з черева в кита

І промовляв: В смутку мойму покликнув я до Господа, й він вислухав мене; з черева преисподньої взивав я, а ти почув мій голос.

Вкинув єси мене в глибінь, у серце моря, і води обгорнули мене; всї води, всї филї твої проходили надо мною.

Вже я думав: Відкинений я від очей твоїх, а тепер чей я знов побачу храм твій сьвятий.

Обняли мене, добирались води до душі моєї, безодня зачинила мене в собі; морські трави обвили голову менї.

Попід підвалини гір потонув я, і земні засови замкнули мене, здається, на віки; але ти, Господи, Боже мій, виведеш душу мою з сієї глибинї пекольної.

Як душа завмірала в менї, спогадав я на Господа, й ось, молитва моя дійшла до тебе, до храму сьвятого твого.

Хто марні й ложні боги шанує, той покинув Милосердного свого,

Я же голосом похвали принесу тобі жертву; чим обрік себе, те я й сповню; в Господа бо одного - рятунок.

І повелїв Господь киту викинути Йону на сушу.

Переклад УБТ Турконяка

І Господь приказав великому китові поглотити Йону. І Йона був в животі кита три дні і три ночі.

І Йона помолився до свого Господа Бога з живота кита,

і сказав: Я закричав в моїй печалі до мого Господа Бога, і Він мене вислухав. З живота аду ти почув мій крик, мій голос.

Ти мене відкинув в глибину серця моря, і мене обійшли ріки. Всі твої висоти і твої хвилі прийшли на мене.

І я сказав: Я відкинений від твоїх очей. Отже чи додам поглянути на твій святий храм?

Пролилася довкруг мене вода аж до душі, мене окружила остання безодня, моя голова зійшла до тріщин гір.

Я зійшов до землі, в якої її засуви - вічні засуви, і хай підніметься зітління мого життя, мій Господи Боже.

Коли в мені заникала моя душа я згадав Господа, і хай до Тебе зайде моя молитва, до твого святого храму.

Хто береже марне і брехливе, оставили своє милосердя.

Я ж жертвуватиму тобі голосом похвали і визнавання. Те, що я помолився, я віддам на моє спасіння Господеві.

І Він приказав китові, і той викинув Йону на сушу.

Російський синодальний переклад

И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи.

И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита

и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой.

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною.

И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой.

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя.

До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.

Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго Твоего.

Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердаго своего,

а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!

И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.