8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

От що Господь Бог показав мені у видінні: Ось кошик з літніми плодами.

І він спитав: «Що ти, Амосе, бачиш?» Я відповів: «Кошик з літніми плодами.» Господь сказав до мене: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві: я не прощу йому вже більше.

І співи храму стануть того дня квилінням, - слово Господа Бога; багато трупів буде; на кожне місце кинуте буде мовчання!»

Слухайте це, ви, що раді б бідного пожерти і вигубити вбогих краю,

кажучи: «Коли мине той новий місяць, щоб нам продати хліб наш? І субота, щоб нам засіки відчинити, і, зменшивши міру й збільшивши ціну шекля, невірною вагою шахрувати?

Щоб нам купити бідолах за гроші, вбогого за пару капців, продати висівки пшенишні?»

Господь поклявсь гординею Якова: Повіки не забуду ані одного з їхніх учинків.

Хіба не затрясеться через це країна; і не затужить кожен, хто живе в ній? Уся вона, немов ріка, піде вгору і скаламутиться, і знов осяде, як ріка Єгипту!

«І станеться в той день, - слово Господа Бога, - я сонцю заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю.

Оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову - лисину. Наведу плач, немов по синові одинакові: так воно буде до кінця, немов гіркий день.

Ось дні надходять, - слово Господа Бога, - і я пошлю на землю голод; не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього.

І вони будуть плентатись від моря і до моря, від півночі до сходу сонця будуть туди й сюди тинятися, шукаючи слова Господнього, але його не знайдуть.

Того дня гарні дівчата й хлопці будуть від спраги умлівати.

Ті, що кленуться гріхом Самарії і кажуть: Так певно, як живе твій Бог, о Дане! - або: Так певно, як живе дорога Версавії, - вони впадуть і більш не встануть.»

Переклад Огієнка

Господь Бог учинив, що я бачив таке: Ось кіш доспілих плодів.

І сказав Він: Що бачиш, Амосе? А я відказав: Кіш доспілих плодів. І промовив до мене Господь: Доспів кінець Моєму народові Ізраїлеві, уже більше йому не прощу!

І обернуться пісні в палатах на зойк того дня, говорить Господь Бог: буде трупів багато, бо ворог на кожному місці накидає їх!

Послухайте це, ви, що топчете бідного, і що прагнете винищити всіх убогих з землі,

кажучи: Коли то мине новомісяччя, щоб нам збіжжя продати? і субота, щоб нам відчинити збіжеві комори? Щоб зменшити ефу, і щоб шекля побільшити, і щоб викривляти обманну вагу,

щоб купувати за срібло нужденних, а вбогого за взуття, і попродати послід збіжевий?

Господь присягнув славою Якова: Не забуду ніколи усіх їхніх вчинків!

Чи не затрясеться від цього земля, і всі мешканці її не впадуть у жалобу? Вся вона захвилюється, мов та Ріка, і бурхливо поплине й обнизиться знов, немов річка Єгипту.

І станеться в день той, говорить Господь Бог, і вчиню захід сонця опівдні, і для землі серед світлого дня воно стемніє.

І оберну ваші свята в жалобу, а всі ваші пісні в голосіння, і на всі стегна спроваджу верету, а на всякую голову лисину, і вчиню це, немов та жалоба по одинакові, кінець же отого, немов гіркий день!

Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю Я на землю, не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова!

І будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його!

Того дня будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці,

що клянуться гріхом самарійським та кажуть: Як живий твій Бог, Дане, і як жива дорога до Беер-Шеви! Та вони всі попадають, і більше не встануть...

Переклад Куліша

От що дав менї Господь Бог у видиві побачити: Бачу я кошика з дозрілими овочами.

І спитав він у мене: Що бачиш, Амосе? Відказую: Кошик із дозрілими плодами. Тодї сказав менї Господь: Настав конець мойму людові Ізраїлеві; не буду вже прощати йому.

Піснї по палатах обернуться того часу в риданнє, говорить Господь Бог; багато їх помре, кидати муть трупи всюди, мовчки.

Чуйте се, ви, голодні, що раді би пожерти вбогих та погубити злиденних, -

Ви, що мовляєте: Коли вже мине сьвято нового місяця, щоб можно продавати хлїб, та субота, щоб відчинити засїки, та знов зменшувати міру, а збільшити цїну секля та ошукувати невірною вагою,

Щоб купувати злидарів за гроші, і бідняг за пару обуви, та висївки за зерно продавати.

Славою (давною) Якова заклявся Господь: Справдї, я по віки не забуду й одного з їх учинків!

Чи через се ж не захитається тодї земля, чи не заплаче кожний, хто живе на нїй? Ой зворушиться вона, неначе ріка, буде підійматись і спадати, як ріка Египетська.

І буде в той день, говорить Господь Бог, що буде здаватись, наче б я заповів сонцю заходити опівднї, та наслав темряву на землю серед ясного дня;

І оберну вам сьвятки в сумуваннє й усї піснї ваші - в плач, і наложу на кожний стан верету й лисину на кожну голову; й заведу між вами плач, неначе по єдиній дитинї, а конець усьому буде - гіркий день.

Се надходять днї, говорить Господь Бог, що пішлю голод на землю, - не голод хлїба, та й не жадобу води, а жадобу почути Боже слово.

Будуть ходити од моря до моря, і блукати від півночі на південь, шукаючи слова Господнього, та не знайдуть його.

У той час будуть умлївати від жадоби гарні дївчата й молодики,

Тоті, що то божаться гріхом Самарийським, та мовляють: Так певно, як живе бог твій, Дане! - як оживлена дорога в Версавію! Вони попадають і вже не встануть.

Переклад УБТ Турконяка

Так мені показав Господь, і ось посуд ловця.

І Він сказав: Що ти бачиш, Амосе? І я сказав сказав: Посуд ловця. І Господь сказав до мене: Прийшов кінець на мій нарід Ізраїля, більше не додам його минути.

І стелі храму закричать. В тому дні, говорить Господь, численний той, що впав в усякому місці, Я накладу мовчанку.

Послухайте ж це, ви, що з ранку гнобите бідного і насилуєте вбогого землі,

що кажете: Коли мине місяць і продамо, і суботи і відкриємо скарби, щоб зробити міру малою, і щоб зробити важки великими, і зробити неправедну важку,

щоб закупити бідних сріблом і впокорених за убуву, і торгуватимемо всяким плодом?

Кленеться Господь проти гордости Якова: Не забудуться всі ваші діла до побідного.

І чи цими не буде збентежена земля, і не заплаче кожний, що в ній живе, і не піде наче ріка викінчення, і не зійде наче єгипетска ріка?

І буде в тому дні, говорить Господь, і сонце зайде в полудне, і потемніє на землі в дні світла.

І переверну ваші празники на плач і всі ваші пісні на плач і накладу мішок на всяке бедро і лисину на всяку голову, і поставлю його як ридання за улюбленим і тих, що з ним, як день болю.

Ось приходять дні говорить Господь, і пішлю голод на землю, не голод хліба, ані спрагу води, але голод почути господнє слово.

І зрушаться води так як (води) моря, і з півночі аж до сходу оббігатимуть, шукаючи господнє слово, і не знайдуть.

В тому дні не стане через спрагу гарних дівчат і молодців,

тих, що кленуться надолуженням Самарії і говорять: Живе твій Бог, Дане, і: Живе твій Бог, Вирсавіє. І впадуть і більше не встануть.

Російський синодальний переклад

Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами.

И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: приспел конец народу Моему, Израилю: не буду более прощать ему.

Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча.

Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, -

вы, которые говорите: "когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами,

чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать".

Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их!

Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская.

И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня.

И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову; и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет - как горький день.

Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних.

И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его.

В тот день истаявать будут от жажды красивые девы и юноши,

которые клянутся грехом Самарийским и говорят: "жив бог твой, Дан! и жив путь в Вирсавию!" - Они падут и уже не встанут.