6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі самарійській, значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить!

Перейдіть у Калне й гляньте, а звідти йдіть у Хамат Великий, потім спустіться в Гат Філістимлянський. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, аніж ваша?

Ви віддаляєте день лиха й наближаєте насильства осередок.

Вилежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях; їсте собі ягнят з отари та телят із хліву.

Кричать під звуки гарфи, вигадують собі, немов Давид, музичне знаряддя.

П'ють вино в великих чашах, намащуються мастьми вельми дорогими і над руїною Йосифа не вболівають.

За те ж підуть тепер у полон на чолі полонених, і гульня тих, що вилежувалися, минеться.

Господь Бог поклявся самим собою, - слово Господа, Бога сил: «Мені огидна Якова гординя, його палаци ненавиджу; я видам місто з усім, що є у ньому.»

І станеться, коли в одному домі лишиться десять чоловік, вони помруть.

І останеться мало хто, щоб виносити спалені кості з хати. І як хтось спитає того, що в самій середині у хаті: «Чи є ще хтось із тобою?» - і той відкаже: «Ні!» - тоді він скаже: «Цить, бо не годиться згадувати ім'я Господнє!»

Бо ось Господь накаже, й великий дім на скіпки розпадеться, а малий - на тріски.

Чи ж коні бігають по скелях? Чи хтось орав коли волами море? А ви обертаєте правосуддя в отруту, плід справедливости - у полин.

О ви, що радуєтесь невідь чому, кажучи: «Чи ж не нашою силою ми здобули собі могутність?»

«Та ось, доме Ізраїля, я на вас підійму, - слово Господа, Бога сил, -народ, і вас тіснитимуть від Хамат-входу до Арава-потоку.»

Переклад Огієнка

Горе безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на самарійськую гору, тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім!

Перейдіть до Калне та й побачте, і звідти підіть до Гамату великого, і зійдіть до Ґату филистимлян! Чи ліпші вони від цих царств? Чи їхня границя більша за вашу границю?

День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте!

Ви вилежуєтеся на ложах з слонової кости і вивалюєтесь на постелях своїх, і їсте баранів із отари та ситих телят із обори.

Під гусла співаєте ви, мов Давид, ви музичні знаряддя собі видумляєте.

Ви вино попиваєте чашами, і намащуєтесь добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте.

Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених, і перестане крик випещених.

Господь присягнув був Своєю душею, говорить Господь, Бог Саваот: Пишнотою Якова бриджу, і палати його Я ненавиджу, і видам те місто та все, що є в ньому.

І буде, якщо десять люда зостануться в домі одному, то й вони повмирають.

І його візьме родич та й спалить його, щоб винести кості із дому, і скаже до того, хто буде в середині дому: Чи ще є хто з тобою? А той відповість: Вже немає нікого! і скаже той: Тихше, бо не згадується Ймення Господа!

Бо Господь ось накаже, і ворог розіб'є великий той дім на відламки, а дім малий на тріски.

Чи бігають коні по скелі? Чи хто виоре море худобою? Таж ви суд обернули на гіркість, а плід справедливости на полин!

Ви марнотою тішитеся та говорите: Хіба ж ми не власною силою набули собі роги?

Бо ось Я поставлю народ проти вас, доме Ізраїлів, каже Господь, Бог Саваот, і вони вас потиснуть ізвідти, де йдуть до Гамату, аж до степового потоку!

Переклад Куліша

Горе вам, байдужнім на Сионї, що вповаєте на гору Самарийську, ви, що пійшли в гору понад людом, і що до вас Ізраїль приходить!

Ійдїте лиш в Калне та подивітесь, а звідти перейдїть у Емат Великий, та ще спустїтесь у Гет Филистійський: Чи лучше ж там, анїж у вас у царстві? Чи більше займище їх, анїж займище ваше?

Ви, що біда здається вам далека, й змагаєте до того, щоб запанувало насильство, -

Ви, що вилежуєтесь на ложах із слонової костї, та випещуєтесь на постелях ваших; що їсте вибрані ягнята з отари, а телята з найситших пасовищ,

Що сьпіваєте під гуслі, думаючи, що ви Давидові у псальмосьпіві рівня,

Що пєте з чаш вино, мажетесь мастьми дорогими, а не маєте спожалїння над недолею Йосифовою!

За те ж вони тепер у неволю на чолї перед полонянами пійдуть, та й скінчаться веселощі випещених.

Самим собою поклявся Господь Бог, та й так говорить Господь Бог Саваот: Ненавидна менї Яковова гординя, його палатами я гордую, і віддам на поталу столицю з усїм, що там буде.

І коли де в якому домі зберуться десяток, то й вони погинуть.

І прийде родич, щоб повиносити костї їх із дому, й запитається в того, що ще зостався в хатї: чи ще хто є в тебе? Той відкаже: Нема вже нїкого. А сей скаже: Не говори більше, бо не годилось би споминати імя Господнє.

Бо, бач, Господь прикаже й покарає більший будинок розпадом, а менший будинок - розпуклинами.

Чи ж конї бігають по скелях? чи волами мож би їх орати? А ви тим часом обертаєте правосуд ув отруту, а плід справедливостї - в гіркий полин, -

Ви, що втїшаєтесь марнотою, та мовляєте: Хиба ми не нашою силою здобували свою могутність?

Ось, я, говорить Господь Бог Саваот, підійму на вас, роде Ізрайлїв, нарід та й будуть вас тїснити од ввіходу в Емат та й до ріки в пустинї.

Переклад УБТ Турконяка

Горе тим, що зневажають Сіон і тим, що надіються на гору Самарію. Вони зібрали вершки народів, і ввійшли до себе. Доме Ізраїля,

перейдіть всі і погляньте і перейдіть звідти до Емата Равви і зійдіть до Ґета чужинців, до найсильніших з усіх цих царств, чи їхні околиці більші від ваших околиць.

Ви, що молитеся до поганого дня, ви, що наближаєтеся і торкаєтеся брехливих субот,

що спите на ліжках з слонової кости і живете розкішно на ваших постелях і їсте козенят з отар і телят з посеред молочних стад,

що плескаєте на голос органів за дійсне вважали і не за проминаюче.

Ви, що пєте ціджене вино і намазуєтеся найкращим миром і не потерпіли ні трохи зза розбиття Йосифа.

Через це тепер полонені будуть владою сильних, і забереться іржання коней з Ефраїма.

Бо Господь поклявся Собою. Томущо Я гиджуся всією гордістю Якова і Я зненавидів його країни, і знищу місто з усіма, що в ньому живуть.

І буде, що коли остануться десять мужів в одній хаті, і помруть і остануть осталі,

і їхні мешканці візьмуть і старатимуться винести їхні кості з дому. І він скаже до тих, що над домом: Чи ще є в тебе? І скаже: Ні. І скаже: Мовчи, щоб не називати господне імя.

Томущо ось Господь заповідає і побє великий дім побиттями і малий дім роздираннями.

Чи коні ганятимуться по камінню? Чи мовчатимуть з кобилами? Бо ви повернули суд на гнів, і плід праведности на гіркоту,

ви, що радієте за ніяке слово, що говорите: Чи не в нашій силі маємо роги?

Томущо ось Я піднімаю проти вас, доме Ізраїля, нарід, і він пригноблять вас, щоб ви не ввійшли до Емата, і аж до західного потоку.

Російський синодальний переклад

Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля!

Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емаф великий и спуститесь в Геф Филистимский: не лучше ли они сих царств? не обширнее ли пределы их пределов ваших?

Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, -

вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища,

поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид,

пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете о бедствии Иосифа!

За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных.

Клянется Господь Бог Самим Собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его.

И будет: если в каком доме останется десять человек, то умрут и они,

и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: есть ли еще у тебя кто? Тот ответит: нет никого. И скажет сей: молчи! ибо нельзя упоминать имени Господня.

Ибо вот, Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома - трещинами.

Бегают ли кони по скале? можно ли распахивать ее волами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь;

вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: "не своею ли силою мы приобрели себе могущество?"

Вот Я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емаф до потока в пустыне.