3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з Єгипетського краю, кажучи:

«Лиш вас я знаю з усіх родин землі: тому й покараю вас за всі ваші провини.

Хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились?

Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос з лігва свого, нічого не впіймавши?

Чи потрапить у сильце на землі пташка, коли не має принади? Чи здійметься сильце з землі, коли нічого не впіймало?

Хіба засурмить сурма у місті я народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би?

Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої своїм слугам-пророкам.

Зарикає лев, - хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, - хто не запророкує?

Оповістіть це на палацах у Ашдоді, й на палацах в Єгипетському краю, і скажіте: Зберіться на горах Самарії і гляньте на величезне в ній безладдя й утиски посеред неї!

Вони не знають діяти чесно, -слово Господнє, - вони громадять насильства і здирства у своїх палацах.»

Тому ось як говорить Господь Бог: «Ворог обложить край, повалить у тебе твою потугу, пограбовані будуть твої палаци.»

Так каже Господь: «Так, як пастух із пельки лева вириває пару ніг чи клаптик вуха, отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі.

Слухайте і свідчіть проти дому Якова, - слово Господа Бога, Бога сил.

Бо того дня, коли каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі: і роги жертовника будуть повідбивані й попадають на землю.

Я вдарю по домі зимовім і домі літнім; доми зі слонової кости зникнуть, і кінець прийде на доми великі», - слово Господнє.

Переклад Огієнка

Послухайте слова того, що Господь говорив проти вас, синове Ізраїлеві, на ввесь оцей рід, що його Я підніс був із краю єгипетського, промовляючи:

Тільки вас Я пізнав зо всіх родів землі, тому вас навіщу за всі ваші провини!

 Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились?

Чи реве в лісі лев, як нема йому здобичі? Чи левчук видає голос свій із своєї нори, якщо він не зловив?

Чи впаде на землі пташка в сітку, як немає сільця? Чи підійметься сітка з землі, як нічого не зловить?

Чи в місті засурмлять у сурму, а народ не тремтітиме? Чи станеться в місті нещастя, що його не Господь допустив?

Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці Своєї Своїм рабам пророкам.

Лев зареве, хто того не злякається? Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде?

Розголосіть над палацами в Ашдоді, і над палатами в краї єгипетському, та й скажіть: Позбирайтеся на горах Самарії, і побачте велике збентеження в ній, та утиск у ній!

І правдиво не вміють робити вони, говорить Господь, насильство громадять та грабунок в палатах своїх.

Тому так Господь Бог промовляє: Ворог обляже навколо цієї землі, і скине із тебе він силу твою, і пограбовані будуть палати твої.

Так говорить Господь: Як часом рятує пастух з пащі лев'ячої дві коліні, або пипку вуха, так будуть врятовані діти Ізраїлеві, що сидять в Самарії в закуточку ліжка, та на адамашку постелі.

Послухайте ви та й засвідчіть ув Якововім домі, говорить Господь Бог, Бог Саваот.

Бо в той день, коли Я покараю Ізраїля за провини його, то Я покараю за жертівники Бет-Елу, і будуть відрубані роги жертівника, і на землю попадають.

І Я розіб'ю дім зимовий разом з домом літнім, і загинуть доми із слонової кости, і не стане багато домів, говорить Господь.

Переклад Куліша

Вислухайте слова, що Господь вирік проти вас, ви, сини Ізрайлеві, проти всього роду, що я вивів із Египту, й каже:

Вас одних зміж усїх народів на землї признав я за своїх, тим то й пошукувати буду на вас всї провини ваші.

Хиба пійдуть двоє укупі, як не згодились на се?

Чи рикати ме лев у гаю, не почувши ловитви? Чи з свого лїгва левчук озоветься, покіль не піймає?

Чи попадеться пташка в сїло на землї, як не наставлено сїла на неї? Чи підіймуть із землї сїло, як нїщо не піймалось?

Чи затрубить труба в містї, й люде не злякаються? Чи ж складеться в містї лихо без Божої волї?

Тим же то, що нї чинить Господь, відкриває він свою тайну слугам своїм, пророкам.

Лев став рикати, й хто не злякається? Господь Бог заговорив, як же пророкам не пророкувати?

Покликнїте ж голосно з домів ув Азотї й з домів у землї Египецькій і скажіть: Зійдїтесь на гори Самарийські, та й побачте безглуздє й притїснених посеред неї.

Там не знають справедливостї, говорить Господь: насилуваннєм і рабунком громадять скарби в свої палати.

Тим то так говорить Господь Бог: От, ворог навкруг всієї землї! він повалить всю потугу твою, ограбить палати твої.

Так говорить Господь: Як пастух із пельки в лева вирве часом ноги або кусень уха, - от стільки хиба врятується з синів Ізрайлевих, що в Самариї спочивають собі в кутку постелї та в Дамасцї на ліжку.

Слухайте ж і засьвідчіть се домові Яковому, говорить Господь Бог, Бог Саваот.

Бо того дня, коли буду доходити в Ізраїлї проступків його, скараю його й за жертівники в Бетелї, й будуть повідбивані роги олтарів та й попадають на землю.

І збурю всяку палату зимову разом із палатою лїтною, й зникнуть ті доми, прикрашені слоновою кістю, та й не буде вже тих многих домів, говорить Господь.

Переклад УБТ Турконяка

Послухайте це слово, яке сказав Господь проти вас, доме Ізраїля, і проти всього племени, яке Я вивів з єгипетскої землі, кажучи:

Лише вас Я пізнав з усіх племен землі. Через це пімщуся на вас за всі ваші гріхи.

Чи підуть два разом вповні якщо себе не пізнають?

Чи зареве лев з свого лісу не маючи лову? Чи взагалі дасть свій голос левеня з свого леговиська якщо чогось не захопить?

Чи впаде птах на землю без ловця? Чи відкриється засідка на землі без того, щоб щось вхопити?

Чи заголосить труба в місті і нарід не затривожится? Чи буде в місті зло, яке Господь не зробив?

Томущо Господь Бог не зробить діло, якщо не відкриє напоумлення до його рабів пророків.

Лев зареве, і хто не боятиметься? Господь Бог заговорив, і хто не пророкуватиме?

Сповістіть країнам в ассирійців і в країнах Єгипту і скажіть: Зберіться на гору Самарії і побачите багато подивугідного посеред неї і надужиття сили в ній.

І вона не пізнала те, що буде перед нею, говорить Господь, ті, що збирають неправедність і нещастя в їхніх околицях.

Через це так говорить Господь Бог: Тир і твоя земля довкруги буде спустошена, і зведе з тебе твою силу, і твої країни будуть розграблені.

Так говорить Господь: Так як пастир, коли витягне з уст лева дві литки чи часть уха, так вирвані будуть сини Ізраїля, що живуть в Самарії перед племенем і в Дамаску священики.

Послухайте і засвідчіть домові Якова, говорить Господь Бог Вседержитель,

томущо в дні, коли Я пімщу безбожності Ізраїля на ньому, також пімщуся на престолах Ветиля, і будуть розбиті роги жртівника і впадуть на землю.

Я введу замішання в дім з колонадами на літний дім, і пропадуть слоневі доми, і додані будуть інші численні доми, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел Я из земли Египетской, говоря:

только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши.

Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?

Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал?

Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее?

Трубит ли в городе труба, - и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?

Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам.

Лев начал рыкать, - кто не содрогнется? Господь Бог сказал, - кто не будет пророчествовать?

Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле Египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснения среди нее.

Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь: насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои.

Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли! он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои.

Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе.

Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф.

Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу и за жертвенники в Вефиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю.

И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь.