1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слова Амоса, що був з-між пастухів із Текоа, які він сприйняв про Ізраїля за юдейського царя Уззії та за Єровоама, сина Йоаса, ізраїльського царя, два роки перед землетрусом.

І він промовив: Господь гримить з Сіону, з Єрусалиму видає свій голос, і пасовиська чабанів сумують, вершина Кармелю сохне.

Так говорить Господь: «За три переступи Дамаску й за чотири, - я не попущу того. За те, що вони молотили залізними саньми Гілеад,

я пошлю вогонь на дім Хазаела, й він пожере палаци Бен-Гадада.

Я розіб'ю засув Дамаску й знищу мешканців Бікат-Авену й того, що тримає берло в Бет-Едені, й народ арамейський піде в Кір у полон», - слово Господнє.

Так говорить Господь: «За три переступи Гази й за чотири, - я не попущу того. За те, що вони виселили цілі валки бранців, щоб їх Едомові видати.

Я пошлю вогонь на мури Гази, й він пожере її палаци.

Я знищу мешканців з Ашдоду й того, що тримає берло в Аскалоні. Поверну мою руку проти Екрону, і вигине останок філістимлян», - слово Господнє, Боже.

Так говорить Господь: «За три переступи Тиру й за чотири, - я не попущу того. За те, що вони видали Едомові цілі загони бранців і не згадали про союз братерський,

пошлю вогонь на мури Тиру, що пожере його палаци.»

Так говорить Господь: «За три переступи Едому й за чотири, - я не попущу того. За те, що він мечем переслідував свого брата і заглушив у собі милосердя, і гнів його рвав безнастанно, і він зберіг лють свою назавжди, -

пошлю вогонь на Теман, що пожере палаци Боцри.»

Так говорить Господь: «За три переступи дітей Аммона й за чотири, - я не попущу того. За те, що розтинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі.

Я запалю вогонь у мурах Рабби, що пожере його палаци серед крику у день бою, серед бурі у день хуртовини.

І цар їхній піде у неволю, сам він і князі його з ним», - слово Господнє.

Переклад Огієнка

Слова Амоса, що був між вівчарями з Текої, які він бачив на Ізраїля за днів Уззійї, Юдиного царя, та за днів Єровоама, Йоашового сина, Ізраїлевого царя, за два роки перед землетрусом.

І він проказав: Загримить із Сіону Господь, і з Єрусалиму Свій голос подасть, і впадуть пасовища пастуші в жалобу та всохне вершина Кармелу!

Так говорить Господь: За три переступи Дамаску й за чотири цього не прощу: за те, що вони молотили Ґілеада ціпами залізними.

І пошлю Я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бен-Гадада.

І зламаю засува Дамаску, і мешканця витну з долини Авен, і того, хто держатиме берло з Бет-Едене, і арамський народ піде в Кір на вигнання, говорить Господь.

Так говорить Господь: За три переступи Аззи й за чотири цього не прощу: що всіх гнали в полон, щоб віддати Едомові.

І пошлю Я огонь на мур Ґази, і поїсть він палати її.

І мешканця витну з Ашдоду, і берлодержця з Ашкелону, і зверну Свою руку на Екрон, і вигинуть рештки филистимлян, говорить Господь.

Так говорить Господь: За три переступи Тиру й за чотири цього не прощу: за те, що він видав усіх на вигнання в Едом, і не пам'ятав заповіту братів.

І пошлю Я огонь на мур Тиру, і пожере він палати його!

Так говорить Господь: За три переступи Едому й за чотири цього не прощу: за те, що мечем він гнав брата свого, і знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно.

І пошлю Я огонь до Теману і пожере він палати Боцри!

Так говорить Господь: За три переступи Аммонових синів й за чотири цього не прощу: за те, що пороли ґілеадських вагітних, щоб поширити границі свої!

І огонь запалю Я на мурі Рабби, і пожере він палати її, із криком в день бою, із вихром в день бурі.

І піде їхній цар на вигнання, він і князі його разом, говорить Господь.

Переклад Куліша

Слова Амосові, що був ізміж Текойських скотарів. Чув він їх в видиві про Ізраїля за Юдейського царя Озії та за Ізраїлського царя Еробоама Йоасенка, двома роками перед землетрусом.

І промовив: Загрімить Господь із Сиону й видасть голос свій з Ерусалиму, - й заплачуть луги в чабанів, і вигорять верховини Кармелські.

Так бо говорить Господь: За три й чотирі (за многі) проступки його я не пощаджу Дамаск, бо вони молотили Галаад залїзними возами молотільними.

Пошлю огонь на дом Азаїлів, і пожере він палати в Бенадада.

Сокрушу засови в Дамаску, вигублю осадників долини ідолської, та й держучого скиптро - із дому роскошів, а ввесь люд Арамійський пійде в полонь у Кирену, говорить Господь.

А знов так говорить Господь: За три й чотирі провини Гази я не пощаджу її, за те, що вони (вірних моїх) позаймали в неволю, щоб запродати їх Едомові.

Я пошлю огонь між мури в Газї, нехай пожере її палати.

Повигублюю й осадників Азота й держучого скиптро в Аскалонї, та й простягну мою руку проти Екрону, й вигине останок Филистіїв, говорить Господь Бог.

Так говорить Господь: Не прощу я й Тирові три й чотирі провини його, за те, що вони передали всїх полонян Едомові, не спогадавши на братню умову.

Я пошлю огонь у його мури, нехай пожере його будівлї.

І знов так говорить Господь: За три провини Едомові й за чотирі не пробачу йому, за те, що він переслїдував мечем свого брата, приглушив у собі братерство, безнастанно лютував у гнїві свому й переховував невгасиму ненависть.

Я пошлю огонь на Теман, нехай пожере в Босрі будівлї.

Так говорить Господь: За три провини синів Аммонових і за чотирі я не прощу їм, бо вони в Галаадї жінок вагітних розтинали, щоб поширити займища свої.

Я запалю огонь у мурах Равви, й пожере він будівлї її серед розпучного крику в день бою, з бурею в день хуртовини.

І пійде царь їх у неволю, а з ним і князї його, говорить Господь.

Переклад УБТ Турконяка

Слова Амоса, які були в наккарімах (пастухи) з Текуї, які він побачив про Єрусалим в днях Озії царя Юди і в днях Єровоама сина Йоаса царя Ізраїля перед двома роками до трясіння.

І заговорив Господь з Сіону, Він промовив, і з Єрусалиму видав свій голос, і заплакали пасовиська пастухів, і висох вершок Кармила.

І сказав Господь: Через три безбожності Дамаску і через чотири Я від нього не відвернуся, томущо розтяли залізними пилами тих, що мали в лоні, з тих, що в Ґалааді.

І пішлю огонь до дому Азаїла, і пожере основи сина Адера.

І розібю засуви Дамаску і вигублю тих, що живуть, з рівнини Она і зрубаю племя з мужів Харрана, і полонені будуть славний нарід Сирії, говорить Господь.

Так говорить Господь: За три безбожності Ґази і за чотири не відвернуся від них, томущо вони в полон взяли полон Саломона, щоб замкнути в Ідумеї.

І Я пішлю огонь на стіни Ґази, і він пожере її основи.

І вигублю з Азоту тих, що (там) живуть, і буде забране племя з Аскалону, і наведу мою руку на Аккарон, і згинуть чужинці, які остались, говорить Господь.

Так говорить Господь: За три безбожності Тиру і за чотири не відвернуся від нього, томущо вони замкнули полон Саломона в Ідумеї і не згадали завіт братів.

І пішлю огонь на стіни Тиру, і він пожере його основи.

Так говорить Господь: За три безбожності Ідумеї і за чотири не відвернуся від них, томущо вони переслідували їхнього брата мечем, і він знищив лоно на землі і захопив на свідчення свою лють і свій напад зберіг до побіди.

І пішлю огонь до Теману, і він пожере основи його стін.

Так говорить Господь: За три безбожності синів аммона і за чотири не відвернуся від нього, томущо вони розтесали тих Ґалаадітів, що мали в лоні, щоб поширити їхні околиці.

І запалю огонь на стінах Равви, і пожерта буде її основа з криком в день бою, і зрушиться в дні свого викінчення.

І її царі підуть в полон, їхні священики і їхні володарі разом, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением.

И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила.

Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами.

И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венадада.

И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр - из дома Еденова, и пойдет народ Арамейский в плен в Кир, говорит Господь.

Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому.

И пошлю огонь в стены Газы, - и пожрет чертоги ее.

И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку Мою на Екрон, и погибнет остаток Филистимлян, говорит Господь Бог.

Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза.

Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его.

Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою.

И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги Восора.

Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои.

И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури.

И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь.