14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Самарія понесе кару за свою провину, бо збунтувалась проти Бога свого. Вони поляжуть від меча; малечу їхню роздавлять, вагітних їхніх порозтинають.

Повернись, Ізраїлю, до Господа, Бога твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність.

Візьміть слова з собою й поверніться до Господа. Скажіть йому: «Прости всю беззаконність! Прийми те, що добре, і ми принесемо плід уст наших.

Ашшур нас не врятує; на коні ми не будемо сідати; діла рук наших не називатимемо більше нашими богами; бо в тобі сиротина знайде милосердя!»

Я вилікую їхню зраду; я полюбив їх доброхітно, бо гнів мій від них відвернувся.

Я буду для Ізраїля росою; він зацвіте, немов лілея, і, мов Ливан, пустить коріння.

Його паростки далеко розростуться, краса його буде, немов маслини, а його запах - мов Ливану.

Ті, що сидять під його тінню, знов будуть пшеницю плекати; вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна; запах його буде, немов вино ливанське.

Ефраїм скаже: «І що мені ще до ідолів?» Я відповідаю і дивлюсь на нього. Я, наче кипарис зелений, від мене буде плід твій.

Хто мудрий, нехай це зрозуміє! Розумний нехай це знає! Бо путі Господні праві, й праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться.

Переклад Огієнка

Завинить Самарія, бо стала уперта до Бога свого, поляжуть вони від меча! Порозбивані будуть їхні діти, вагітні їхні розпороті будуть!

Вернися, Ізраїлю, до Господа, Бога свого, бо спіткнувся ти через провину свою!

Візьміть із собою слова, та й зверніться до Господа, до Нього промовте: Прости нам усяку провину, та добре прийми, і ми принесемо у жертву плода своїх уст!

Ашшур не спасе нас, не будемо їздити ми на коні, і не скажемо вже чинові рук наших: боже наш, бо тільки Тобою помилуваний сирота.

Ворохобність їхню вилікую, добровільно любитиму їх, бо Мій гнів відвернувся від нього.

Я буду Ізраїлеві, як роса, розцвіте він, неначе лілея, і пустить коріння своє, мов Ліван.

Розійдуться його пагінці, і буде його пишнота, мов оливне те дерево, а пахощ його мов Ліван.

Навернуться ті, що сиділи під тінню його, збіжжя оживлять вони й зацвітуть, немов той виноград, будуть згадки про нього, немов про ліванське вино.

Єфрем, що йому до бовванів іще? Я вислухав вже та побачив його, Я для нього немов кипарис той зелений: з Мене знайдений буде твій плід.

Хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає, бо прості Господні дороги, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них!

Переклад Куліша

Спустошена буде Самария, за те, що проти Бога свого встала: од меча поляжуть вони, малеча їх буде порозбивана а ваговиті їх молодицї, порозтинані, погинуть.

Вернися же, Ізраїлю, до Господа, Бога твого, бо ти впав через безбожність твою.

Возьміть із собою (щирі) слова, приступіть до Господа й говоріть до його: Відійми всяке беззаконство й приверни благость, а ми приносити мемо жертву уст наших.

Ассур не буде вже надїєю рятунку нашого; не будемо (вповаючи) всїдати на конї, та й виробам рук наших не будем говорити: Ви боги наші; бо тілько в тебе змилуваннє до сиріт.

О, я вилїчу-прощу їх зраду, полюблю їх по моїй ласкавостї, бо гнїв мій одвернеться від них.

Буду Ізраїлеві росою; він зацьвіте, мов лилія, та запустить коріннє, мов на Ливанї.

Пагонцї в нього забуяють, прикраситься, наче оливина, а пахощі від нього - як од Ливану.

І будуть знов вертатись, хто раз сидїв під тїнню в нього; забагатїють хлїбом; зацьвітуть, наче лоза виноградня, і будуть славитись, як вино Ливанське.

Яке менї ще дїло до ідолів, скаже Ефраїм. Я ж вислухаю його й зглянуся на його; я буду йому зеленїючим кипарисом, од мене будеш мати плоди.

Хто такий мудрий, щоб се зрозуміти? Хто має розум, щоб се все збагнути? бо праві дороги Господнї, й праведні ходять ними, а беззаконники впадуть на них.

Переклад УБТ Турконяка

Самарія буде знищена, бо вона повстала проти її Бога. Вони впадуть від меча, і їхні немовлята будуть розбиті об землю, і ті, що мають в їхнім лоні будуть роздерті.

Повернися, Ізраїле, до твого Господа Бога, томущо ти знемігся в твоїх беззаконнях.

Візьміть з собою слова і поверніться до вашого Господа Бога. Заговоріть до Нього, щоб ви не одержали неправедність і одержали добро, і віддамо плід наших губ.

Ассур нас не спасе, на коня не вийдемо. Зовсім не кажім ділам наших рук: Наші боги. Той, що в тобі помилує сироту.

Я вилікую їхні поселення, явно їх полюблю, томущо Я відвернув від них мій гнів.

Буду як роса для Ізраїля, він зацвите як цвіт і вкине свої коріння як Ліван.

Підуть його галузки, і буде наче плідна оливка, і його запашність як Лівану.

Повернуться і сядуть під його тінню, житимуть і опяніють від пшениці. І його память зацвите як виноградник, як вино Лівану.

В Ефраїмі, що ще йому й ідолам? Я його впокорив, і Я його скріплю. Я як тінистий кедр, в Мені знайдеться твій плід.

Хто мудрий і це зрозуміє? Чи розумний і це пізнає? Томущо господні дороги прямі, і ними підуть праведні, а беззаконні стануть немічними на них.

Російський синодальний переклад

Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего; от меча падут они; младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены.

Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего.

Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: "отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших.

Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот".

Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них.

Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан.

Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана.

Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.

"Что мне еще за дело до идолов?" - скажет Ефрем. - Я услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды.

Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.