9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Не радуйся, Ізраїлю, не веселися, як народи, бо ти блудуєш геть від Бога твого. Ти полюбив блудничу плату на кожнім току.

Ні тік, ні кухва їх не будуть годувати, молоде вино їх обманить.

Вони не будуть жити у краю Господнім, але Ефраїм повернеться в Єгипет, і в Асирії їстимуть нечисте.

Не будуть приносити Господові вина в жертву, і жертви їхні не будуть йому довподоби. Їхні жертви будуть для них, немов хліб похоронний: кожен, хто його їстиме, оскверниться, бо хліб їхній буде їм на пожиток і в дім Господній він не ввійде.

Що будете чинити в день призначеного свята, в день Господнього празника?

Бо ось вони від згуби повтікали. Єгипет їх збере докупи, Мемфіс їх поховає. А їхні дорогоцінні скарби срібла - кропива їх заглушить, тернина буде в їхніх наметах.

Прийшли дні відвідин! Прийшли дні відплати! Ізраїль мусить це знати. Пророк - дурний! Надхненний зсунувся з глузду! З-за безлічі беззаконства твого - неприязнь велика.

Ефраїм, народ мого Бога, стежить за пророком, кладе сильця на кожній його стежці, переслідує його і в Божім домі.

Вони глибоко зіпсувались, як за днів Гівеа. Він пригадає їхню несправедливість, гріхи їхні покарає.

Як винні грона в пустині, я знайшов Ізраїля; як перший плід на смоківниці, побачив батьків ваших. Вони ж, прибувши до Ваал-Пеору, віддались гидоті, й зробились бридкими як і те, що полюбили.

Ефраїм - слава його відлетить, як птиця: не буде більше ні народин, ні вагітности, ані зачаття.

Навіть коли й зростять собі дітей, я захоплю їх так, що ніхто не залишиться. Горе їм теж, як я від них відійду!

Ефраїм, як я бачу, зробив своїх дітей здобиччю. Ефраїм виведе своїх дітей на різанину.

Дай їм, о Господи!... Що ж ти даси їм? - Дай їм неплідне лоно й сухі груди.

Усе їхнє зло в Гілгалі, бо там стали вони мені осоружні. За їхні лихі вчинки я прожену їх з мого дому, не буду більше їх любити; усі князі їхні - бунтівливі.

Ефраїма побито; коріння їхнє всохло, вони не вродять більше плоду. Та навіть як народяться в них діти, я знищу дорогий їм плід їхнього лона.

Мій Бог відкине їх від себе за те, що були йому неслухняні. Вони будуть між народами блукати.

Переклад Огієнка

Не тішся, Ізраїлю, радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога, дар блудодійний кохаєш на всіх токах збіжжевих.

Годувати не буде їх тік та чавило, а сік виноградний зведе їх.

Не будуть сидіти в Господньому Краї вони, і Єфрем до Єгипту повернеться, і вони будуть їсти нечисте в Асирії.

Господеві вина вони лити не будуть, і жертви не будуть приємні Йому; це буде для них, немов хліб похоронний, усі, що будуть його споживати, занечистяться, бо їхній хліб для насичення їх, не для дому Господнього.

Що зробите ви на день урочистий та на день свята Господнього?

Бо йдуть ось вони до Асирії, їх збирає Єгипет, Мемфіс їх ховає, коштовність їхнього срібла посяде кропива, будяччя по їхніх наметах.

Прийшли дні навіщення, прийшли дні заплати, Ізраїль пізнає оце: Нерозумний пророк цей, шалений муж духа, за численність провин твоїх і велике зненавидження!

Єфрем сторож із Богом моїм, пророк пастка птахолова на всіх дорогах його, ненависть у домі Бога його.

Глибоко зіпсулись вони, як за днів тих Ґів'ї, Він згадає за їхні провини, Він їхні гріхи покарає!

Немов виноград на пустині, знайшов Я Ізраїля, як фіґу поранню на фіґовім дереві, Я бачив був ваших батьків на початку його, та вони до Баал-Пеору прийшли, і себе присвятили для Бошета, і стали гидотою, як полюблене ними.

Єфремова слава, як птах, відлетить: не буде народження, ані зачаття, ані вагітности.

Бо якщо вони викохають свої діти, то їх повбиваю, так що не буде людини, бо горе їм, як відступлю Я від них.

Єфрем, як Я бачу, для вловів йому подали його власних дітей, і Єфрем поведе своїх власних дітей на заріз...

Дай їм, Господи, що ж Ти даси? дай їм утробу неплідну та висохлі груди!

Усе їхнє зло у Ґілґалі, бо там Я зненавидів їх; за зло їхніх учинків Я вижену їх з Свого дому. Не буду їх більше любити, всі їхні князі ворохобники!

Побитий Єфрем, їхній корень посох, він плоду не зродить. А коли вони зродять, то Я повбиваю улюблених їхнього лона.

Відкине їх Бог мій, бо вони неслухняні для Нього були, і будуть вони мандрувати між народами.

Переклад Куліша

Ой не радуйсь, Ізраїлю, й не веселися, як инші народи, бо ти блудуєш, покинувши Бога твого: як блудниця, любиш гостинцї з якого б то й не було току.

Гумно й тискарня не буде харчувати їх, і виногради обманять їх.

Не будуть вони жити в землї Господнїй: Ефраїм вернеться в Египет, і в Ассириї їсти муть нечисте.

І не будуть додавати вина в жертву Господеві, не вподобні будуть йому жертви їх; будуть вони їм, мов хлїб похоронний; всякий, хто буде його їсти, опоганиться, бо сей хлїб їх буде хиба їм на пожиток, а в дом Господень він не ввійде.

Що ж будете чинити в день сьвяточний, або в день празнику Господнього?

Ось бо, вони через опустошеннє повтїкають; та Египет збере їх із сьвіта, Мемфис поховає; дорогі будівлї їх забере під себе кропива, колюча тернина буде в шатрах їх.

Прийдуть днї навідання. Нехай же тодї дознаєсь Ізраїль, що дурний був його віщун, безумний, що видавав себе за вдохновеного; бо безлїч беззаконностей твоїх, і велика злоба (проти Бога).

Ефраїм - (се мала бути) сторожа при Бозї мойму, (а в нього кожний) пророк - се сїлця птахолова на кожнїй стежцї його; се западня в зборищі бога його.

Глибоко впали вони, розопсотились, як за часів Гиви; ой він пригадає їм безбожність їх, скарає за гріхи їх!

Як винну грону, знайдену в пустинї, підняв я Ізраїля; як перший раннїй овощ на смоковницї вибрав я отцїв ваших, а вони обернулись до Вааль-Пеора й віддали себе гидотї, та стались і самі такими гидкими, як ті, що їх полюбили.

У Ефраїміїв улетить, мов птиця, їх слава; нї народин, нї вагітностї, нї зачаття не буде.

Ба коли б і зростили синів своїх, я їх одійму в них; горе бо їм, коли я їх опущу!

Ефраїм, як самий я бачив, до Тиру подібний, а насаджений на прегарному місцї; але Ефраїм виводити ме синів своїх на побій.

Дай їм, Господи, - що ж ти даси їм? Дай утробу їм, що не роджає, й соски сухі-немолочні.

Усе зло їх постало в Галгалї: Там почав я ненавидїти їх за їх беззаконства; прожену їх із землї моєї, не буду вже більше любити; вся старшина їх - зрадники.

Ефраїм побитий; коріннє в нього посохло; не буде у нього плоду, а коли б і родили синів, то я подам дорогий плід їх утроби смертї на поталу.

Відопхне їх від себе Бог мій, за те, що були йому неслухняні, - блукати муть проміж народами.

Переклад УБТ Турконяка

Не радій Ізраїле, ані не веселися так як народи. Томущо ти вчинив розпусту проти твого Бога, ти полюбив дари на всіх токах пшениці.

Тік і точило їх не пізнали, і вино їм збрехало.

Вони не поселилися в господній землі. Ефраїм поселився в Єгипті, і в Ассирії їдять нечисте.

Не полили вино Господеві і не були солодкі до Нього. Жертви їхні наче хліб плачу для них, всі що їдять їх нечисті будуть, томущо їхні хліби для їхніх душ не ввійдуть до господнього дому.

Що зробите в день зібрання і в день господнього празника?

Через це ось підуть з єгипетских турбот, і їх прийме Мемфіс, і їх поховає Махмас. Їхнє срібло знищення унаслідить, терня в їхніх поселеннях.

Прийшли дні пімсти, прийшли дні твоєї віддачі, і буде зло для Ізраїля так як для безумного пророка, чоловіка несеного вітром. Від множества твоєї неправди помножилася твоя безумність.

Сторож Ефраїма з Богом. Пророк, покручена пастка на всіх його дорогах, вони поставили безумність в господньому домі.

Вони зіпсулися за днями горба. Він згадає їхні неправедності, пімстить їхні гріхи.

Я знайшов Ізраїль як виноград в пустині і як сторож в ранній фідзі я побачив їхніх батьків. Вони ввійшли до Веелфеґора і відчужилися на сором, і улюблені стали наче зогиджені.

Ефраїм полетів наче птах, їхня слава з родів і болів і зачать.

Томущо коли й вигодують їхніх дітей, будуть обездітнені людьми, томущо й горе їм є, моє тіло з них.

Ефраїм, як Я побачив, поставили їхніх дітей на полювання, і Ефраїм (готовий), щоб вивести своїх дітей на прошивання (мечами).

Дай їм Господи. Що їм даси? Дай їм бездітне лоно і сухі груди.

Всі їхні злоби в Ґалґалі, бо там Я їх зненавидів. Через злоби їхніх задумів Я їх викину з мого дому, не додам їх любити. Всі їхні володарі непослушні.

Захворів Ефраїм, засушив свої коріння, більше не приніс плоду. Тому то якщо й породять, забю миле їхнього лона.

Бог їх відкине, бо вони Його не послухалися, і будуть мандрівниками в народах.

Російський синодальний переклад

Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего: любишь блудодейные дары на всех гумнах.

Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их.

Не будут они жить на земле Господней: Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое.

Не будут возливать Господу вина, и неугодны Ему будут жертвы их; они будут для них, как хлеб похоронный: все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их - для души их, а в дом Господень он не войдет.

Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня?

Ибо вот, они уйдут по причине опустошения; Египет соберет их, Мемфис похоронит их; драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их.

Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния; да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности.

Ефрем - страж подле Бога моего; пророк - сеть птицелова на всех путях его; соблазн в доме Бога его.

Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы; Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их.

Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел Я отцов ваших, - но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили.

У Ефремлян, как птица улетит слава [чадородия]: ни рождения, ни беременности, ни зачатия [не будет].

А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их; ибо горе им, когда удалюсь от них!

Ефрем, как Я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности; однако Ефрем выведет детей своих к убийце.

Дай им, Господи: что Ты дашь им? дай им утробу нерождающую и сухие сосцы.

Все зло их в Галгале: там Я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из дома Моего, не буду больше любить их; все князья их - отступники.

Поражен Ефрем; иссох корень их, - не будут приносить они плода, а если и будут рождать, Я умерщвлю вожделенный плод утробы их.

Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами.