8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Приклади сурму до твого рота, - мов сторож Господнього дому, за те, що вони порушили союз мій і від закону мого відступили.

Вони взиватимуть до мене; «Боже мій, ми ж тебе знаємо, ми - Ізраїль!»

Ізраїль добро геть відкинув, ворог буде за ним гонитися.

Вони царів настановили, та не від мене; князів собі робили, а я про те не відав.

Твого бичка, о Самаріє, я відкинув; гнів мій на них палає; докіль вони очиститись не зможуть?

Бо він від Ізраїля походить: то ремісник зробив його і він - не Бог. На тріски розлетиться бичок самарійський.

Вони бо сіють вітер і пожнуть бурю: на їхньому стеблі нема колосся, муки воно не вродить; а як і вродить, то чужі його поглинуть.

Поглинутий Ізраїль! Тепер він став поміж народами, немов посудина безвартна.

Вони бо пішли до Ашшура, - немов дикий осел, самітний, одинокий - Ефраїм найняв собі коханців.

Та хоч вони поміж народами їх наймуть, я їх тепер зберу докупи і вони почнуть зменшуватись від тягару царя та князів.

Ефраїм намножив собі жертовників, щоб грішити; жертовники й були для нього, щоб грішити.

Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, - вони б їх за щось чуже вважали!

Їм жертви довподоби. Нехай жертвують м'ясо й споживають! А Господові вони не вгодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає: вони повернуться у Єгипет.

Ізраїль бо Творця свого забув, палаців собі набудував. Та й Юда намножив укріплених міст; та я пошлю вогонь на його міста, й він пожере його твердині.

Переклад Огієнка

Рога до уст своїх, та й засурми: на дім Божий спадає неначе орел, бо переступили вони заповіта Мого, і на Закона Мого повстали.

До Мене взивають вони: Мій Боже, познали Тебе ми, Ізраїлю!

Покинув Ізраїль добро, ворог його пожене!

Вони ставлять царя, але не від Мене, вони князя ставлять, але Я не знаю! Вони з срібла свого та із золота свого божків наробили собі, щоб загинути,

відкинув теля твоє Я, Самаріє! Мій гнів запалився на них, аж доки не можуть вони від провини очиститись?

Бо й воно від Ізраїля. Зробив його майстер, і воно то не Бог, бо теля самарійське на кавалки обернеться.

А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть, в них не буде й колосся, а зерно не видасть муки, коли ж видасть, чужі поковтають її.

Ізраїль проковтнений, став між народами він як та річ, що до неї немає замилування.

Бо вони відійшли до Ашшуру, як дикий осел, що самітний собі, а Єфрем за любов дає дари любовні.

І хоч вони здобувають прихильників серед поганів, Я їх позбираю тепер, і незабаром вони перестануть помазувати царя, і князів.

Бо жертівників був намножив Єфрем, щоб грішити, на провину йому стали ці жертівники!

Я можу йому написати Закон Свій хоч тисячу разів, як чуже пораховане буде!

Вони ж жертви кохають, ріжуть м'ясо й їдять, та Господь не вподобує їх. Тепер Він згадає про їхню провину та їхні гріхи покарає, вони до Єгипту повернуться!

Ізраїль забув про свого Творця та й будує палати, а Юда намножив твердинні міста, та пошлю Я огонь на його ці міста, і пожере він палати його!

Переклад Куліша

Приложи трубу до уст твоїх! Як орел (налетять) на дом Господень за те, що вони поломали вмову зо мною, і переступили закон мій!

Покликати муть до мене: Боже мій! ми ж тебе знаємо, ми - Ізраїль!

Нї! відкинув Ізраїль добро, то ж ворог буде вганяти за ним.

Ви без мене поставляли царів над собою; обирали собі князїв, мене не питавши; а з срібла свого та з золота свого собі боввани робили: ось, ізза чого погибель!

Покинув тебе, Самариє, телець твій! запалав гнїв мій на них; доки ж не зможуть вони очиститись?

Бо й той (ідол) - дїло Ізраїля. Ремесник уробив його, як же йому бути Богом? в куски розпадеться бик Самарийський!

Сїяли вони вітра, так жати муть бурю: колоса на стеблї в нього не буде, не дасть муки зерно, а хоч би й дало, то чужі з'їдять,

З'їдять і самого Ізраїля; і будуть вони у чужоземцїв за пусту посудину.

Вони пійшли до Ассура, мов той дикий осел, що пустопаш блукає: Ефраїм купував прихильність подарунками.

Та хоч вони й посилали чужинцям данини, то, наколи я зберу їх докупи, почнуть вони впадати під тягарем царя над князями.

Много жертівників про гріх Ефраїм спорудив, та й на (кару за) гріх йому ті жертівники вийшли.

Важні я йому написав закони, та вони, мов чужі, в нього поробились.

Вони приносять в жертву менї мясо, щоб самі його їли; Господеві вони невгодні; безбожність їх нїколи в нього з думки не сходить, і він буде їх однако за гріхи карати: вернуться вони в Египет (у неволю).

Творця свого забув Ізраїль та построїв собі божницї, та й Юда побудував міста утверджені; та я пошлю огонь на міста його, - він пожере палати його.

Переклад УБТ Турконяка

(Я піду) до їхнього лона як земля, як орел на господний дім, томущо вони переступили мій завіт і були безбожні проти мого закону.

До Мене закличуть: Боже, ми Тебе пізнали.

Бо Ізраїль повернув добро, переслідували ворога.

Собі поставили царя і не задля Мене, заволоділи і Мені не сповістили. Їхнє срібло і їхнє золото зробили собі в ідоли, щоб бути вигубленими.

Відкинь твоє теля, Самаріє. Розгнівився на них мій гнів. Аж доки не можуть очиститися в Ізраїлі?

І це зробив столяр, і не є богом. Чому зводило твоє теля, Самаріє.

Бо посіяли знищене вітром, і їхнє знищення їх захопить. Пригорща не мала сили зробити муки. Якщо ж і зробить, чужі її зїдять.

Затонув Ізраїль, тепер став в народах як непотрібний посуд.

Бо вони пішли до ассирійців. Зацвив сам Ефраїм, полюбили дари.

Через це будуть видані в народах. Тепер Я їх прийму, і перестануть вкоротці помазувати царя і володарів.

Бо Ефраїм намножив жертівники, на гріхи стали йому улюблені жертівники.

Запишу йому множество (приписів) і його закони, за чужі вважалися улюблені жертівники.

Томущо коли принесуть в жертву і їстимуть мясо, Господь їх не прийме. Тепер Він згадає їхні неправедності і пімстить їхні гріхи. Вони повернулися до Єгипту і в ассирійців їстимуть нечисте.

І забув Ізраїль Того, Хто його створив, і збудували жертівники, і Юда помножив міста з мурами. І пішлю огонь на його міста, і він пожере їхні основи.

Російський синодальний переклад

Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет Мой и преступили закон Мой!

Ко Мне будут взывать: "Боже мой! мы познали Тебя, мы - Израиль".

Отверг Израиль доброе; враг будет преследовать его.

Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов: оттуда гибель.

Оставил тебя телец твой, Самария! воспылал гнев Мой на них; доколе не могут они очиститься?

Ибо и он - дело Израиля: художник сделал его, и потому он не бог; в куски обратится телец Самарийский!

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.

Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный сосуд.

Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий; Ефрем приобретал подарками расположение к себе.

Хотя они и посылали дары к народам, но скоро Я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей;

ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, - ко греху послужили ему эти жертвенники.

Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие.

В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они; ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет.

Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его.