6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ходіть, до Господа повернімся: бо він розірвав, він і загоїть; він ударив, він і рани перев'яже.

Через два дні він оживить нас, на третій день на ноги нас поставить, і будемо перед ним жити.

І спізнаваймо, намагаймось Господа спізнати; його прибуття певне, як зірниця, як дощ, він до нас прийде; немов весняний дощ, який зрошує землю.

Що мені діяти з тобою, Ефраїме? Що мені діяти з тобою, Юдо? Таж любов ваша, немов уранці мряка, мов та роса, що притьмом геть приходить.

Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, і суд мій виходить, наче світло.

Бо я бажаю милости, а не жертви; і знання Бога - над всепалення.

Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там.

Гілеад - місто злочинців, вкрите слідами крови.

Неначе зграя розбишак, що на людей чигає, отак священиків ватага вбиває на шляху сихемськім. Вони мерзоти чинять!

В домі Ізраїля бачив я страшні речі: там блуд в Ефраїма, опоганивсь Ізраїль.

Та й тобі, Юдо, призначене жниво, як я відкличу полон народу мого.

Переклад Огієнка

Ходіть, і вернімось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже!

Оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його.

І пізнаймо, намагаймось пізнати ми Господа! Міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю.

Що, Єфреме, зроблю Я тобі, що зроблю тобі, Юдо? Бо ваша любов, немов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці,

тому Я тесав їх пророками, позабивав їх прореченням уст Своїх, і суд Мій, як світло те, вийде.

Бо Я милости хочу, а не жертви, і Богопізнання більше від цілопалень.

Вони заповіта Мого порушили, мов той Адам, вони там Мене зрадили.

Ґілеад, місто злочинців, повне кривавих слідів.

І як той розбишака чигає, так ватага священиків на дорозі в Сихем учиняють розбій, бо злочин учиняють вони.

У домі Ізраїля бачу жахливе, там блуд у Єфрема, занечистивсь Ізраїль.

Також, Юдо, для тебе жнива приготовлені, як Я долю народу Свого поверну!

Переклад Куліша

В злиднях своїх будуть вони з досьвітку шукати мене й говорити: Ой вернїмось до Господа, він бо вдарив, та він і загоїть, він поранив, і сам рани перевяже.

У два днї нас оживить, третього дня - на ноги поставить, і жити будемо перед лицем у нього.

Ми спізнаємо його; будемо намагатись (що-раз лучше) пізнавати Господа; він же явиться ранньою зорею, і прийде до нас, мов той пізний дощ, що скроплює землю.

Та що ж я вчиню тобі, Ефраїме? що вчиню тобі, Юдо? Та ж чеснота ваша, мов та мрака порання, мов роса, що скоро зникає!

Тим то я побивав їх через пророків, картав їх словами з уст моїх, і мій суд виднїв, наче сьвітло.

Я бо милостї хочу, не жертви, а знаннє Бога любійше менї над всепалення.

А вони, так само, як Адам, поламали вмову зо мною і зрадили мене.

Галаад - стався містом безбожників, обризьканим кровю.

Як в степу розбишаки чигають на людей, так ватага сьвященників вбиває подорожних і творить гидоти.

Ув Ізраїля я виджу страшні речі, там блудництво в Ефраїма, тут опоганивсь Ізраїль.

І тобі, Юдо, назначене жниво, як я одкличу полонь народу мого.

Переклад УБТ Турконяка

Підемо і повернемося до нашого Господа Бога, бо Він пограбив і нас вилікує, побє і обвине нас.

Вилікує нас по двох днях, в третому дні ми встанемо і житимемо перед Ним,

і впізнаємо. Гнатимемося, щоб пізнати Господа, знайдемо його як готовий ранок, і Він прийде до нас, як ранний і пізний дощ для землі.

Що тобі зроблю Ефраїме? Що тобі зроблю, Юдо? Ваше милосердя наче рання хмара і наче рання роса, що сходить.

Через це Я пожав ваших пророків, Я їх забив словами моїх уст, і мій суд вийде як світло.

Томущо Я бажаю милосердя і не жертву, і пізнання Бога радше ніж цілопалення.

Ці ж наче людина, що переступає завіт. Там незглянувся на Мене.

Ґалаад місто, що чинить марне, що колотить воду,

і твоя сила - досвідченого мужа. Священики сховали дорогу, забили Сікіму, бо вчинили беззаконня.

В домі Ізраїля Я побачив жахливе, там розпуста Ефраїма. Опоганений Ізраїль і Юда.

Почни собі збір винограду коли Я поверну полон мого народу,

Російський синодальний переклад

В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны;

оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его.

Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю".

Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая.

Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет.

Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.

Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне.

Галаад - город нечестивцев, запятнанный кровью.

Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости.

В доме Израиля Я вижу ужасное; там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль.

И тебе, Иуда, назначена жатва, когда Я возвращу плен народа Моего.