5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слухайте це, о священики! Вважай, доме Ізраїля! Прихили вухо, доме царський, бо вам суд належить! Бо ви були пасткою у Міцпі і сіткою розіп'ятою на Таворі.

Відступники погрузли глибоко у вбивствах, та я провчу їх усіх.

Знаю я Ефраїма, та й Ізраїль не схований від мене. Тепер бо ти, Ефраїме, блудуєш, - сплюгавлений Ізраїль.

Учинки їх не дозволяють їм повернутися до свого Бога, бо дух блудництва в них усередині, і вони Господа не знають.

Але Ізраїля гординя буде свідчити проти нього. Ізраїль та Ефраїм спотикнуться об свою провину, і Юда теж спотикнеться з ними.

Вони йдуть з вівцями своїми та волами Господа шукати, але вони його не знайдуть: він від них ухилився!

Вони зламали віру Господеві, бо чужих дітей сплодили: тепер же новий місяць пожере їх і поля їхні.

Трубіть у ріг у Гівеа, у сурму в Рамі; вдарте на сполох у Бет-Авені - позаду тебе, Веніямине!

Ефраїм стане пусткою в день кари; я сповіщаю над колінами Ізраїля річ певну.

Князі юдейські скидаються на тих, які пересувають межі. Я виллю на них, немов воду, гнів мій.

Пригноблений Ефраїм, судом побитий, бо уподобав собі за марнотами ходити.

Тому буду для Ефраїма міллю і порохном для дому Юди.

Коли ж Ефраїм побачив свою неміч і Юда - свою рану, пішов Ефраїм до Ашшура, а Юда до великого царя звернувся; та він вас вилікувати не здолає, ні вигоїти рану вашу.

Бо я буду, мов лев, для Ефраїма, немов левеня - для дому Юди. Я, я розірву й геть піду; я вхоплю, і ніхто не буде рятувати.

Піду, повернусь на моє місце, аж доки ті не визнають вини своєї і не стануть обличчя мого шукати. У своїй біді шукатимуть мене ретельно.

Переклад Огієнка

Послухайте цього, священики, і почуйте, Ізраїлів доме, а ви, царський доме, візьміть до вух, бо вам буде суд, бо ви для Міцпи були пасткою й сіткою, розтягненою на Фавор.

І глибоко вгрузли в розпусті вони, та Я поплямую всіх їх.

Я знаю Єфрема, а Ізраїль не схований передо Мною, бо тепер блудодійним, Єфреме, ти став, занечистивсь Ізраїль.

Не дають їхні вчинки вернутись до Бога, бо дух блудодійства в середині їхній, і не відають Господа.

І гордість Ізраїлева засвідчиться перед обличчям його. А Ізраїль й Єфрем упадуть за провину свою, також Юда із ними впаде.

З своєю отарою та з своєю худобою вони Господа підуть шукати, але не знайдуть, Він від них віддалився.

Вони зрадили Господа, бо породили сторонніх дітей, тепер їх пожере молодик разом із частками їхнього поля.

Засурміте у рога в Ґів'ї, сурмою в Рамі, закричіть у Бет-Авені за тобою, Веніямине!

В день картання Єфрем за спустошення стане; поміж племенами Ізраїля Я завідомив про певне.

Стали зверхники Юди, мов ті, що межу переносять, на них виллю, як воду, Свій гнів!

Єфрем став пригноблений, судом розбитий, бо він намагався ходити за марнотою.

І Я буду, як міль, для Єфрема, і мов та гнилизна для дому Юди.

І побачив Єфрем свою хворість, а Юда свого чиряка, і Єфрем відійшов до Ашшура і послав до царя до великого. Та він вилікувати вас не зможе, і не вигоїть вам чиряка!

Бо Я немов лев для Єфрема, і немов той левчук дому Юди. Я, Я розшматую й піду, і ніхто не врятує!

Піду, повернуся до місця Свого, аж поки провини своєї вони не признають, і не стануть шукати Мого лиця. Та в утиску будуть шукати Мене!

Переклад Куліша

Слухайте се ви, сьвященники, вважай, доме Ізрайлїв, та й ти, доме царський, прихили ухо; на вас бо настане суд, за те, що ви були западнею (людові) в Массифі, неначе сїттю, що на Таворі заставляють.

Глибоко загрязли ви в розпустї, та я провчу всїх їх.

Знаю я Ефраїма, та й Ізраїль не втаєний від мене; ти бо, Ефраїме, блудуєш, а Ізраїль опоганив себе.

Ледарство їх не дає їм до Бога вернутись, бо потяг до блудництва в серцї в них, про Господа Бога, - не хотять знати.

Та гординя Ізраїля буде в їх таки очах впокорена; і Ефраїм і Ізраїль упадуть задля безбожностї своєї, а з ними впаде і Юда.

Прийдуть вони з вівцями своїми й назимками (жертовними) шукати Господа, та його не знайдуть; він ухилився від них.

Господеві вони віру зломали, тим що чужих (йому) дїтей наплодили; тепер же кожний новий місяць буде їх (карами) пожерати разом із їх майном.

Затрубіте рогом у Гиві, трубою у Рамі, дайте гасло в Бет-Авенї: позад тебе (ворог), Бенямине!

Ефраїм стане пусткою в день кари; поколїнням Ізрайлевим се - я сповістив!

Юдина старшина похожа на тих, що пересувають межі; вилию на них гнїв мій, як воду.

Потопчуть Ефраїма, побитого судом; він бо вподобав ходити за марнотами.

Як міль поточу Ефраїма, буду червом Юдиному дому.

І почує Ефраїм свою неміч, Юда - біль своєї рани, і пійде Ефраїм до Ассура, пошле до царя Ярева, та він не зможе вилїчити вас, не загоїть рану.

Я бо, як лев, на Ефраїма, як левчук на дом Юдин; пірву, понесу й пійду, - нїхто не врятує.

Пійду, вернусь на моє місце, аж доки вони не признаються до своєї провини й не стануть лиця мого шукати.

Переклад УБТ Турконяка

Послухайте це, священики, і сприйміть, доме Ізраїля, і дім царя, слухайте, томущо до вас є суд, бо ви стали засідкою для сторожі, і так як сіть витягнена над Ітавуріоном,

який поставили ті, що полюють за ловом. Я ж ваш напоумитель.

Я пізнав Ефраїма, й Ізраїль від Мене не віддалений, томущо Ефраїм тепер розпустував, Ізраїль опоганився.

Не дали їхні затії, щоб повернутися до їхнього Бога, бо в них є дух розпусти, а Господа вони не пізнали.

І впокореною буде гордість Ізраїля в його лице, й Ізраїль та Ефраїм будуть знеможені в їхніх неправедностях, і з ними знеможеним стане й Юда.

З вівцями і телятами підуть шукати Господа і його не знайдуть, бо Він від них звернув,

томущо вони оставили Господа, бо чужі діти народилися в них. Тепер їх і їхні часті пожере іржа.

Затрубіть трубою на горбах, видайте голос на високих (місцях), сповістіть в домі Она. Жахнувся Веніямин,

Ефраїм був на знищення в днях картання. В племенах Ізраїля Я показав вірне.

Володарі Юди були як ті, що переставляли границі, на них Я пролию як воду мій напад.

Ефраїм переміг свого противника, потоптав суд, бо почав іти за марними.

І я як замішання для Ефраїма і як бодило для дому Юди.

Й Ефраїм побачив свою хворобу і Юда свій біль, і Ефраїм пішов до ассирійців і післав старців до царя Яріма. І він не зміг вас вилікувати, і не спинив у вас біль.

Томущо Я є як пантер для Ефраїма і як лев для дому Юди. І я схоплю і піду і візьму, і не буде того, хто визволяє.

І Я піду і повернуся до мого місця, аж доки не пропаде. І шукатимуть моє лице. В їхній скорботі рано встануть до Мене кажучи:

Російський синодальний переклад

Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и приклоните ухо, дом царя; ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутою на Фаворе.

Глубоко погрязли они в распутстве; но Я накажу всех их.

Ефрема Я знаю, и Израиль не сокрыт от Меня; ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился.

Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали.

И гордость Израиля унижена в глазах их; и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего; падет и Иуда с ними.

С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут Его: Он удалился от них.

Господу они изменили, потому что родили чужих детей; ныне новый месяц поест их с их имуществом.

Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме; возглашайте в Беф-Авене: "за тобою, Вениамин!"

Ефрем сделается пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.

Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи: изолью на них гнев Мой, как воду.

Угнетен Ефрем, поражен судом; ибо захотел ходить вслед суетных.

И буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина.

И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда - свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву; но он не может исцелить вас, и не излечит вас от раны.

Ибо Я как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина; Я, Я растерзаю, и уйду; унесу, и никто не спасет.

Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего.