1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слово Господнє, що було до Осії, сина Беері, за часів Уззії, Йотама, Ахаза та Єзекії, царів юдейських, і за часів Єровоама, сина Йоаса, царя ізраїльського.

Коли Господь почав говорити через Осію, він сказав до нього: «Іди, візьми собі за жінку блудницю й дітей блудних, бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати.»

Пішов він і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. Завагітніла вона й породила йому сина.

Господь сказав до нього: «Назви його Єзреел, бо ще трохи, й я відомщу кров Єзреела на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля.

Того дня я зламаю лук Ізраїля в Єзреел-долині.»

Завагітніла вона знову й породила дочку. І він сказав до нього: «Назви її: Непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля; я ніяк не прощу їм.

А над домом Юди я змилуюся і спасу їх Господом, Богом їхнім. Я не спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кіньми, ні їздцями.»

Відлучила вона Непомилувану й завагітніла та породила сина.

І він сказав: «Назви його: Не-Мій-Народ, бо ви - не мій народ, а я - не ваш.»

Переклад Огієнка

Слово Господнє, що було до Осії, Беерового сина, за днів Уззійї, Йотама, Ахаза, Єзекії, Юдиних царів, та за днів Єровоама, Йоашового сина, Ізраїлевого царя.

Початок того, що Господь говорив через Осію. І сказав Господь до Осії: Іди, візьми собі жінку блудливу, і вона породить дітей блуду, бо сильно блудодіє цей Край, відступивши від Господа.

І він пішов, і взяв Ґомер, дочку Дівлаїма, і вона зачала, і породила йому сина.

І сказав Господь до нього: Назви ім'я йому Їзреел, бо ще трохи, і покараю кров Їзреелу на домі Єгу, і вчиню кінець царству Ізраїлевого дому.

І станеться того дня, і Я зламаю Ізраїлевого лука в долині Їзреел.

І зачала вона ще, і породила дочку. І сказав Він йому: Назви ім'я їй Ло-Рухама, бо більше Я вже не змилуюся над Ізраїлевим домом, бо вже більше не прощу Я їм.

А над Юдиним домом Я змилуюся, і допоможу їм через Господа, їхнього Бога, але не допоможу їм ані луком, ані мечем, ані війною, кіньми чи верхівцями.

І відлучила вона Ло-Рухаму, і зачала знову, і породила сина.

А Він сказав: Назви ім'я йому Ло-Аммі, бо ви не народ Мій, і Я не буду ваш!

Переклад Куліша

Cлово Господнє, що надійшло до Осії Беерієнка в часах Юдейських царів Озії, Йоатама, Ахаза й Езекії та за днїв Ізраїлського царя Еробоама Йоасенка.

Початок слова Господнього до Осії. І сказав Господь Осії: Ійди, возьми за себе жену-блудницю, та й мати меш дїти блудні; бо вельми блудує ся земля, покинувши Господа.

І пійшов він та й узяв Гомеру Диблаїмівну; й завагонїла вона та й уродила йому сина.

І сказав йому Господь: Назви його Езреель (насїннє Боже); не задовгий бо час навідаю я карою за кров Езреелеву дом Егуїв і зроблю кінець царюванню дому Ізрайлевого,

І станеться того дня, що поломлю лука Ізрайлевого на Езреель-долинї.

І завагонїла вона вдруге, та й уродила дочку; й повелїв йому: Назви її Лорухама (непомилувана); бо я вже не буду милуватись над домом Ізрайлевим, щоб прощати йому.

Дом же Юдин помилую й спасу їх у Господї Бозї їх, спасу їх не луком, нї мечем, нї боєм, нї кіньми й їздецями.

Як же вона одлучила Лорухаму, завагонїла й вродила сина.

І сказав (Господь): Назви його Лоаммій (не мій нарід); ви бо не мій люд, а я не ваш.

Переклад УБТ Турконяка

Господне слово, яке було до Осії сина Веіра в днях Озія і Йоатама і Ахаза і Езекії, царів Юди, і в днях Єровоама сина Йоаса, царя Ізраїля.

Початок господнього слова до Осії. І Господь сказав до Осії: Ходи візьми собі жінку розпусницю і дітей з розпусти, бо розпустуючи розпустилася земля з позаду Господа.

І він пішов і взяв Ґомеру дочку Девилаїма, і вона зачала і породила йому сина.

І сказав Господь до нього: Прозви його імя Єзраел, томущо ще трохи і пімщу кров Єзраєли над домом Іия і відверну царство дому Ізраїля.

І буде, що в тому дні розібю лук Ізраїля в долині Єзраела.

І вона знову зачала і породила дочку. І Він сказав йому: Прозви її імя Не Помилувана, томущо не додам більше милувати дім Ізраїля, але лиш вистроївшись проти, вистроюся проти них.

А синів Юди Я помилую і спасу їх в їхньому Господі Бозі, і не спасу їх луком, ані мечем, ані війною, ані колісницями, ані кіньми, ані вершниками.

І вона відлучила від грудей Не Помилувану і зачала знову і породила сина.

І Він сказав: Прозви його імя Не Мій Нарід, томущо ви не мій нарід, і Я не є ваш.

Російський синодальний переклад

Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского.

Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа.

И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына.

И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец царству дома Израилева,

и будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель.

И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: нареки ей имя Лорухама * [(* Непомилованная. - Прим. ред.)]; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им.

А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками.

И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила сына.

И сказал Он: нареки ему имя Лоамми * [(* Не Мой народ. - Прим. ред.)], потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим [Богом].