48

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Ось імена колін: на крайній півночі по дорозі до Хетлону коло входу Хамат, Хацер-Енон, дамаська границя на півночі здовж Хамату, від східньої до західньої границі - Дан, одну частку.

Попри границю Дана зо сходу на захід - Ашер, одну частку.

Попри границю Ашера зо сходу на захід - Нафталі, одну частку.

Попри границю Нафталі зо сходу на захід - Манассія, одну частку.

Попри границю Манассії зо сходу на захід - Ефраїм, одну частку.

Попри границю Ефраїма зо сходу на захід - Рувим, одну частку.

Попри границю Рувима зо сходу на захід - Юда, одну частку.

Попри границю Юди зо сходу на захід буде частка, що ви виділите, 25 000 ліктів завширшки, а завдовжки нарівні з іншими частками, зо сходу на захід; серед неї буде святиня.

Частка, що виділите Господеві, буде 25 000 ліктів завдовжки й 10 000 завширшки.

Це їм - священикам - належатиме свята частка: на північ 25 000, на захід 10 000 завширшки, на схід 10000 завширшки, на південь 25 000 завдовжки; серед неї буде святиня.

Висвяченим священикам із синів Цадока, що відбували мою службу, що за часу відступництва синів Ізраїля, не відступили як левіти,

їм належатиме частка, виділена з частки країни як пресвята річ, коло землі Леві.

Щодо левітів, то їхня земля так само, як земля священиків, буде 25000 ліктів завдовжки й 10000 - завширшки; вся довжина 25 000 ліктів, а ширина - 10 000 ліктів.

З цієї частки не можна їм нічого продати, ні виміняти; не можна буде відчужити цієї найліпшої частини краю, бо вона посвячена Господеві.

Щодо останку 5 000 завширшки на 25 000, то він буде для несвященного вжитку міста, для мешкань і для замістя. Місто буде всередині.

Ось його розмір: північний бік - 4500 ліктів, південний бік - 4500 ліктів, східний бік - 4500 ліктів і західний бік - 4500 ліктів.

Місто матиме замістя, на північ 250 ліктів, на південь 250 ліктів, на схід 250 ліктів і на захід 250 ліктів.

А що зостанеться з довжини попри святу частку - 10 000 на схід і 10 000 на захід - попри святу частку, то прибуток з неї буде на харчування робітників у місті.

Робітників, що будуть працювати в місті, братимуть з усіх колін Ізраїля.

Вся виділена частка буде 25 000 ліктів на 25 000. Ви виділите четвертину святої частки у власність міста.

Останок буде князеві з одного й з другого боку святої частки й власности міста попри 25 000 ліктів виділеної частки на схід до східньої границі, а на захід попри 25 000 ліктів до західньої границі, розмірно до частин. Це належатиме князеві. Свята частка й святиня храму будуть посередині.

Починаючи від власности левітів і від власности міста, що перебувають по середині того, що належить князеві, усе між границею Юди та границею Веніямина, належатиме князеві.

Решта колін від сходу на захід: Веніямин, одну частку.

Попри границю Веніямина зо сходу на захід - Симеон, одну частку.

Попри границю Симеона зо сходу на захід - Іссахар, одну частку.

Попри границю Іссахара зо сходу на захід - Завулон, одну частку.

Попри границю Завулона зо сходу на захід - Гад, одну частку.

Попри границю Гада, з південної сторони на південь, границя йтиме від Тамару до вод Меріви, Кадешу, здовж потоку аж до Великого моря.

Це земля, що ви поділите по жеребку в насліддя колінам Ізраїля, це їхні частини, - слово Господа Бога.

А ось виходи міста: з південного боку 4500 ліктів.

Брами міста будуть зватись іменами колін Ізраїля. Три брами на північ: брама Рувима - одна, брама Юди - одна, брама Леві - одна.

Зо східнього боку 4500 ліктів і три брами: брама Йосифа - одна, брама Веніямина -одна, брама Дана - одна.

З південного боку 4500 ліктів і три брами: брама Симеона - одна, брама Іссахара - одна, брама Завулона - одна.

З західнього боку 4500 ліктів і три брами: брама Гада - одна, брама Ашера - одна, брама Нафталі - одна.

Усього навкруги - 18 000 ліктів. Ім'я ж міста з того дня буде: «Господь там».

Переклад Огієнка

А оце імена племен: Від північного кінця по боці дороги до Хетлону, де йти до Хамату, Хацар-Енан, на границі Дамаску на північ, по боці Хамату, і будуть вони йому від східнього кінця аж до моря, один уділ Данові.

А при границі Дана від східнього кінця й аж до кінця західнього, один уділ Ассирові.

А при границі Ассира від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Нефталимові.

А при границі Нефталима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Манасії.

А при границі Манасії від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Єфремові.

А при границі Єфрема від східнього кінця й аж до кінця західнього, один уділ Рувимові.

А при границі Рувима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Юді.

А при границі Юди від східнього кінця аж до кінця західнього буде те приношення, що ви принесете, ділянка на двадцять і п'ять тисяч завшир, а завдовж як одна з частин племен зо східнього кінця аж до кінця західнього, і буде в ній святиня.

Те приношення, що принесете Господеві, ділянка буде завдовж двадцять і п'ять тисяч, а завшир двадцять тисяч.

А святе приношення буде для оцих: ділянка священикам на північ двадцять і п'ять тисяч, а на захід завшир десять тисяч, а на схід завшир десять тисяч, а на південь завдовж двадцять і п'ять тисяч, і Господня святиня буде серед того.

Священиками, посвяченим із синів Садока, що виконували Мою сторожу, що не блукали блуканиною Ізраїлевих синів, як блукали Левити,

то буде їм приношення з приношення цієї землі, найсвятіша святість, при границі Левитів.

А Левити відповідно границі священиків, ділянка їм на двадцять і п'ять тисяч завдовж, а завшир десять тисяч, уся довжина двадцять і п'ять тисяч, а ширина десять тисяч.

І вони не продадуть із цього, і не виміняють, і первоплід землі ні до кого не перейде, бо це святість для Господа.

А ділянка на п'ять тисяч завширшки й на двадцять і п'ять тисяч завдовжки призначається на оселення й на пасовиська, а саме те місто буде всередині.

А оце розміри його: північний край чотири тисячі й п'ять сотень, і південний край чотири тисячі й п'ять сотень, і від східнього краю чотири тисячі й п'ять сотень, а західній край чотири тисячі й п'ять сотень.

І буде пасовисько для міста, на північ двісті й п'ятдесят, і на південь двісті й п'ятдесят, і на схід двісті й п'ятдесят, і на захід двісті й п'ятдесят.

А позостале на довжину навпроти святого приношення десять тисяч на схід і десять тисяч на захід, і буде воно навпроти святого приношення, і буде плід його на хліб робітникам міста.

А робітники міста будуть оброблювати його зо всіх Ізраїлевих племен.

Усе приношення ділянка на двадцять і п'ять тисяч завдовж і на двадцять і п'ять тисяч завшир, чотирикутнє, і піднесене святе приношення понад володіння міста.

А позостале для князя, з цього й з того боку святого приношення та володіння міста перед тими двадцятьма й п'ятьма тисячами приношення аж до границі на схід та на захід, навпроти тих двадцяти й п'яти тисяч аж до границі на захід, навпроти частин племен, це князеві, і буде святе приношення, а святиня дому серед них.

А з володіння Левитів і з володіння міста серед того, що буде князеві, між границею Юди й між границею Веніямина, буде це князеві.

А решта племен від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Веніяминові.

А при границі Веніямина від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Симеонові.

А при границі Симеона від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Іссахарові.

А при границі Іссахара від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Завулонові.

А при границі Завулона від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Ґадові.

А при границі Ґада до границі південної, на півдні, то буде границя від Тамару до води Меріват-Кадешу, потоку, до Великого моря.

Оце Край, що поділите жеребком у спадок Ізраїлевим племенам, і це їхні уділи, говорить Господь Бог.

А оце виходи міста: з північного кінця чотири тисячі й п'ять сотень міри.

А міські брами на імена Ізраїлевих племен, три брамі на північ: одна брама Рувимова, одна брама Юдина, одна брама Левієва.

А при східньому кінці чотири тисячі й п'ять сотень, а брам троє: одна брама Йосипова, одна брама Веніяминова, одна брама Данова.

І південний край чотири тисячі й п'ять сотень міри, а брам троє: одна брама Симеонова, одна брама Іссахарова, одна брама Завулонова.

Західній кінець чотири тисячі й п'ятьсот, три їхні брамі: одна брама Ґадова, одна брама Ассирова, одна брама Нефталимова.

Навколо вісімнадцять тисяч. А ім'я міста з того дня: Тут Господь.

Переклад Куліша

А се ймення поколїнь: На північньому боцї по дорозї від Хетлону, що веде в Емат, Газар-Енон, од північньої гряницї Дамаського займища, по дорозї до Емату: все це од востока до моря - один пай Данові.

Попри гряницю Данову, од восточнього краю до західнього - се один пай Асирові.

Попри гряницю Асирову, од восточнього краю до західнього, се один пай Нефталїєві.

Попри гряницю Нефталїєву, од восточнього боку до західнього, се один пай Манассіїв.

Попри гряницю Манассієву од восточнього боку до західнього, се один пай Ефраїмові.

Попри гряницю Ефраїмову од восточнього краю до західнього, се один пай Рубенові.

Попри гряницю Рубенову од восточнього краю до західнього, се один пай Юдї.

А попри гряницю Юдину, од восточнього краю до західнього, се сьвятий пай, завширшки двайцять і пять тисяч тичин, а завдовжки на рівнї з иншими паями, од восточнього краю до західнього; серед його буде сьвятиня.

Пай, що присьвятите Господеві, буде завдовжки в двайцять і пять тисяч, а завширшки в десять тисяч тичин.

А сей сьвятий пай буде належатись сьвященникам - на північ двайцять і пять тисяч, ід морю завширшки в десять тисяч і 'д востоку завширшки десять тисяч, а 'д полудню завдовжки двайцять і пять тисяч тичин; серед його же буде сьвятиня Господня.

Се присьвятите сьвященникам із синів Садокових, що стояли на моїй вартї, що за часу відступництва синів Ізрайлевих не відступили від мене, як инші левіти.

До них належати буде ся частина землї з пресьвяченого паю, сьвятиня сьвятинь, коло гряницї левітів.

І левіти одержать так само коло сьвященничої гряницї двайцять і пять тисяч тичин завдовжки й десять тичин завширшки; вся довжина двайцять і пять тисяч, а ширина десять тисяч жердок.

І з сього паю не можна їм нї продати, нї проміняти, й первоплоди з землї не можуть переходити нї до кого другого, бо се присьвячене Господеві.

А останок пять тисяч тичин завширшки з двайцятьма й пятьма тисячами завдовжки призначається місту на спільне користуваннє, на осадництво й на пригороди. Город буде в серединї.

І се розмір його: півночній бік чотирі тисячі й пятьсот, а західній бік чотирі тисячі й пятьсот жердок.

А передмістя городу од півночі двістї й пятьдесять, і од полудня двістї й пятьдесять і од заходу двістї пятьдесять тичин.

А що зістанеться з довжини проти присьвяченого паю - десять тисяч тичин ід востоку й десять тисяч ід заходу проти присьвяченого паю, - то вроджай із сієї землї має обертатись на харчуваннє робочих у містї.

Робити ж у городї можна робітникам із усїх поколїнь Ізрайлевих.

Увесь оддїлений пай завдовжки двайцять і пять тисяч і завширшки двайцять і пять тисяч жердок, чотирокутний, видїлите в присьвячений пай, притуливши до того й держави городські;

А останок князеві. Як попри присьвячений пай, так і попри держави городські, проти двайцятьох і пятьох тисячей жердок до восточньої гряницї паю, й на захід проти двайцятьох і пятьох тисячей коло західньої гряницї, розмірно до сих паїв - пай князеві, так що присьвячений пай і сьвятиня будуть по серединї в його.

І те, що від держав левітських і від держав міських зістається проміж ними, належати буде так само до князя. Промежок між гряницею Юдиною й між гряницею Беняминовою належати ме до князя.

Останок же од поколїнь: - з восточнього краю до західнього - один пай Беняминові.

Коло гряницї Беняминової од восточнього краю до західнього - один пай Симеонові.

Коло гряницї Симеонової од восточнього краю до західнього - один пай Іссахарові.

Коло гряницї Іссахарової од восточнього краю до західнього - один пай Забулонові.

Коло гряницї Забулонової од восточнього краю до західнього - один пай Гадові.

А коло гряницї Гадової на полуденньому боцї йде полудення гряниця від Тамару до вод переріку коло Кадесу, вподовж потока до великого моря.

Се земля, що ви подїлите по жеребу поколїнням Ізрайлевим, і се їх паї, говорить Господь Бог.

А се виходи (брами) городські: з півночнього краю міри чотирі тисячі й пятьсот тичин.

І городські брами будуть зватись іменами поколїнь Ізрайлевих. Ід півночі три брами: брама Рубенова одна, брама Юдина одна, брама Левієва одна.

І з восточнього боку міри чотирі тисячі пятьсот тичин, і три брами: брама Йосифова одна, брама Беняминова одна, брама Данова одна.

І з южного боку міри чотирі тисячі й пятьсот, і три брами: брама Симеонова одна, брама Іссахарова одна й брама Завулонова одна.

З морського боку міри чотирі тисячі й пятьсот, і брам тут три: брама Гадова одна, брама Асирова одна, брама Нефталїєва одна,

Всього вкруги вісїмнайцять тисяч тичин. Імя ж городу з того дня буде: Там Господь.

Переклад УБТ Турконяка

І це імена племен. З початку до півночі на часті, що сходить, що тягнеться до виходу Імата, двору Енана, околиць Дамаску, до півночі за частю двора Імата, і буде їм те, що до сходу, аж до моря, Дан, одна (часть).

І від околиць Дана, що на сході, аж до тих, що до моря, Асир, одна (часть).

І від околиць Асира від тих, що на сході, аж до тих, що до моря, Нефталі, одна (часть).

І від околиць Нефталі, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Манассія, одна (часть).

І від околиць Манассії, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Ефраїм, одна (часть).

І від границь Ефраїма, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Рувим, одна (часть).

І від околиць Рувима, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Юда, одна (часть).

І від околиць Юди, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, буде первоплодом відділення, двадцять пять тисяч ширина, і довжина так як одна з частей від тих, що до сходу, і аж до тих, що до моря, і посеред них буде святе.

Первоплід, який відділять Господеві, довжина двадцять пять тисяч, і ширина двадцять пять тисяч.

З цих буде первоплід святих. Для священиків, на північ двадцять пять тисяч, і до моря ширина десять тисяч, і на південь довжина двадцять пять тисяч, і посеред нього буде свята гора.

Для освячених, священикам, синам Саддука, що стережуть сторожі дому, які не заблудили в заблудженні синів Ізраїля, так як заблудили левіти,

і буде їм первоплід, даний з первоплодів землі, святе святих від околиць левітів.

А левітам близько околиць священиків, двадцять пять тисяч довжина, і ширина десять тисяч. Вся довжина двадцять пять тисяч і ширина двадцять тисяч.

Не продаватиметься з нього, ані не відміряється, ані не відлучиться первоплід землі, бо він святий Господеві.

А осталих пять тисяч в ширину на двадцять пять тисяч, буде передмуря для міста на поселення і на його розділення, і посеред нього буде місто.

І це його розміри: Від тих, що з півночі, чотири тисячі пятьсот, і від тих, що до півдня, чотири тисячі пятьсот, і від тих, що до сходу, чотири тисячі пять сот, і від тих, що до моря (заходу), чотири тисячі пятьсот.

І буде відділено містові до півночі двісті пятдесять, і до півдня двісті пятдесять, і до сходу двісті пятдесять, і до моря двісті пятдесять.

І останок довжини, що близько первоплодів святих, десять тисяч до сходу, і десять тисяч до моря (заходу), і будуть первоплоди святого, і їхні плоди будуть на хліби для тих, що працюють в місті.

А ті, що працюють в місті, працюватимуть в ньому з усіх племен Ізраїля.

Ввесь первоплід двадцять пять тисяч, і двадцять пять тисяч. Чотирокутником його відділите, первоплід святого від часті міста.

А остале з цього для володаря і з цього з первоплодів святого, і на часть міста на двадцять пять тисяч ширина аж до тих околиць, що до моря (заходу), і на схід на двадцять пять тисяч аж до тих околиць, що до моря (заходу), близько до частей володаря. І посеред нього буде первоплід святих і освячення дому.

І від часті левітів і від часті посеред міста буде володарів. Поміж границями Юди і поміж границями Веніямина буде володарів.

І остале племен від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Веніямин одна (часть).

І від околиць Веніямина від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Симеон, одна (часть).

І від околиць Симеона від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Іссахар, одна (часть).

І від околиць Іссахара від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Завулон, одна (часть).

І від околиць Завулона від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Ґад, одна (часть).

І від околиць Ґада, аж до тих, що до півдня, і його околиці будуть від Темана і води Марімота Кадис, насліддя аж до великого моря.

Це земля яку ви вкинете в жеребі племенам Ізраїля, і це їхні поділи, говорить Господь.

І це виходи міста, що до півночі, чотири тисячі і пятьсот мірою.

І брами міста за іменами племен Ізраїля, три брами до півночі, брама Рувима одна, і брама Юди одна, і брама Левія одна.

І до сходу чотири тисячі пятьсот. І три брами, брама Йосифа одна, і брама Веніямина одна, і брама Дана одна.

І ті, що до півдня, чотири тисячі пятьсот мірою. І три брами, брама Симеона одна, і брама Іссахара одна, і брама Завулона одна.

І те, що до моря (заходу), чотири тисячі і пятьсот мірою. І три брами, брама Ґада одна, і брама Асира одна, і брама Нефталі одна.

Обвід вісімнадцять тисяч. І імя міста, від якого лиш дня воно буде, буде його імя.

Російський синодальний переклад

Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу: все это от востока до моря один удел Дану.

Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру.

Подле границы Асира, от восточного края до западного, это один удел Неффалиму.

Подле границы Неффалима, от восточного края до западного, это один удел Манассии.

Подле границы Манассии, от восточного края до западного, это один удел Ефрему.

Подле границы Ефрема, от восточного края до западного, это один удел Рувиму.

Подле границы Рувима, от восточного края до западного, это один удел Иуде.

А подле границы Иуды, от восточного края до западного, священный участок, шириною в двадцать пять тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами, от восточного края до западного; среди него будет святилище.

Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять тысяч, а шириною в десять тысяч тростей.

И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне.

Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже Моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от Меня, как отступили другие левиты.

Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь, у предела левитов.

И левиты получат также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину; вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей.

И из этой части они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня.

А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместья; город будет в средине.

И вот размеры его: северная сторона четыре тысячи пятьсот и южная сторона четыре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи пятьсот и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей.

А предместья города к северу двести пятьдесят, и к востоку двести пятьдесят, и к югу двести пятьдесят, и к западу двести пятьдесят тростей.

А что остается из длины против священного участка, десять тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе.

Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых.

Весь отделенный участок в двадцать пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел, со включением владений города;

а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против двадцати пяти тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против двадцати пяти тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами, удел князю, так что священный участок и святилище будет в средине его.

И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю; промежуток между границею Иуды и между границею Вениамина будет принадлежать князю.

Остальное же от колен, от восточного края до западного - один удел Вениамину.

Подле границы Вениамина, от восточного края до западного - один удел Симеону.

Подле границы Симеона, от восточного края до западного - один удел Иссахару.

Подле границы Иссахара, от восточного края до западного - один удел Завулону.

Подле границы Завулона, от восточного края до западного - один удел Гаду.

А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе, вдоль потока до великого моря.

Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог.

И вот выходы города: с северной стороны меры четыре тысячи пятьсот;

и ворота города называются именами колен Израилевых; к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни.

И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни;

и с южной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни.

С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Неффалимовы одни.

Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет: "Господь там".