43

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу.

І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був, немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави.

Це видіння було таке, яке я бачив, коли він прийшов був, щоб зруйнувати місто, таке, яке я бачив при Кевар-річці; і я впав лицем до землі.

Слава Господня ввійшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу.

І підняв мене дух і ввів мене у внутрішній двір, і ось слава Господня сповнила храм.

Я почув когось, хто говорив до мене з храму, й муж стояв коло мене.

Він сказав мені: «Сину чоловічий! Це місце мого престолу й місце для стіп моїх ніг, де житиму серед синів Ізраїля повіки. Дім Ізраїля не буде більше поганити мого святого імени, - ні люди, ні їхні царі, - своїми блудодійствами та трупами своїх царів,

ставивши свій поріг коло мого порога, свої одвірки коло моїх одвірків, так що тільки стіна була між мною та ними. Вони поганили моє святе ім'я своїми гидотами, за те ж я і вигубив їх у моїм святім гніві.

Тепер же вони відкинуть від мене свої блудодійства й трупи своїх царів, і я житиму серед них повіки.

Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізраїля про цей храм, щоб вони соромилися своїх беззаконств. Нехай зміряють його розташування;

і коли будуть соромитись усього того, що накоїли, то покажи їм вид храму й його розклад, його виходи і входи, всі правила його й усі його установи та всі його закони. Напиши це в них перед очима, щоб вони пильнували усі ці правила й усі ці установи та виконували їх.»

Це закон про храм. На верху гори ввесь простір, що навкруги нього, - пресвяте місце. Такий закон про храм.

А ось розміри жертовника в ліктях - лікоть же був, як звичайний лікоть і долоня: підстава - лікоть, ширина - лікоть, а краї навкруги по всіх краях його - п'ядь. Ось висота жертовника:

від підвалини, що в землі, до нижнього виступу - 2 лікті, а завширшки - 1 лікоть; від малого виступу до великого виступу - 4 лікті, а завширшки - лікоть.

Вогнище - 4 лікті, а над вогнищем угорі було 4 роги.

Вогнище було 12 ліктів завдовжки й 12 ліктів завшир, чотирикутне, на всі чотири боки рівне.

Виступ був 14 ліктів завдовжки й 14 ліктів завширшки, на всі чотири боки рівний; і кантик навкруги - пів ліктя, і підвалина навкруги - лікоть; сходи ж до нього зо сходу сонця.

І сказав мені: «Сину чоловічий! Так говорить Господь Бог: Ось установи про жертовник на той день, як його зроблять, щоб приносити на ньому всепалення й розливати на ньому кров.

Ти даси священикам-левітам, з роду Цадока, що приступають до мене, щоб мені служити, - слово Владики Господа, - молодого бичка на жертву за гріх.

Візьмеш його крови й помажеш чотири роги й чотири кути виступу й кантик навкруги, і тим робом очистиш його й зробиш покуту.

Потім візьмеш бичка на жертву за гріх, і спалять його в призначеному місці храму за святинею.

А другого дня принесеш у жертву за гріх козла без вади, й очистять жертовник так, як його очистили бичком.

Як же скінчиш очищення, принесеш у жертву молодого бичка без вади й козла з отари без вади.

Ти принесеш їх перед Господом, а священики кинуть на них соли й пожертвують їх на всепалення Господеві.

Сім день будеш приносити у жертву за гріх по козлу на день; так само нехай буде приношувано по молодому бичку без вади й по барану з отари без вади.

Сім день будуть робити покуту та очищати жертовник, і так освятять його.

А як мине цей час, на восьмий день, і далі, священики будуть приносити на жертовнику ваші всепалення й ваші мирні жертви, і я буду до вас прихильним» - слово Владики Господа.

Переклад Огієнка

І попровадив мене до брами, до брами, що звернена в напрямі сходу.

І ось слава Ізраїлевого Бога йшла в напрямі від сходу, а голос Його був, як шум великої води, а земля засвітилася від слави Його!

І вид був такий же, як я бачив: як те видиво, що я бачив, коли я приходив руйнувати місто, і види були, як той вид, що я бачив при річці Кевар. І впав я на обличчя своє!

І слава Господня ввійшла в храм у напрямі брами, що перед її в напрямі сходу!

І підняв мене Дух, і впровадив мене до внутрішнього подвір'я, і ось слава Господня наповнила храм!

І почув я Промовляючого до мене з храму, а той муж стояв при мені.

І сказав Він мені: Сину людський, це місце престолу Мого, і місце стіп Моїх ніг, де Я буду перебувати навіки посеред Ізраїлевих синів, не занечистить уже Ізраїлів дім святе Ім'я Моє, вони та їхні царі розпустою своєю та трупами їхніх царів при їхньому вмиранні!

Вони ставили свого порога при Моєму порозі, і свої одвірки при одвірках Моїх, так що тільки стіна була між Мною та між ними, і вони занечистили святе Ім'я Моє своїми гидотами, яких наробили, і Я вигубив їх у Своїм гніві...

Тепер нехай вони віддалять від Мене розпусту свою та трупи своїх царів, і Я буду пробувати між ними навіки.

Ти, сину людський, об'яви Ізраїлевому домові про цей храм, і вони посоромляться від своїх провин, і зміряють міру.

А якщо вони засоромляться від усього, чого наробили, то виясни їм вигляд храму, і план його, і виходи його та його входи, і всі устави його, і всі начерки його, і всі закони його, і напиши це на очах їх, і нехай вони стережуть усякий начерк його, і всі устави його, і нехай вони роблять їх!

Оце закон храму: на вершині гори вся границя його кругом навколо має бути Святеє Святих. Ось це закон храму.

А оце міри жертівника ліктями, лікоть це лікоть та долоня. І основа жертівника лікоть, і лікоть завширшки, а його границя до його краю навколо одна п'ядь, і це задня сторона жертівника.

А від основи на землі аж до долішнього обкладу жертівника два лікті, а завширшки один лікоть, а від малого відступу жертівника аж до великого чотири лікті, а завширшки лікоть.

А жертівник чотири лікті високий, а від жертівника й вище чотири роги.

А огнище дванадцять ліктів завдовжки на дванадцять завширшки, чотирикутнє при чотирьох своїх боках.

А долішній обклад чотирнадцять ліктів завдовжки на чотирнадцять завширшки при чотирьох боках її, а границя навколо нього півліктя, а основа його лікоть навколо, а сходи його звернені на схід.

І сказав Він мені: Сину людський, так говорить Господь Бог: Оце устави жертівника на день, коли він буде зроблений, щоб приносити на ньому цілопалення, і кропити на нього кров.

І даси священикам-Левитам, що вони з Садокового насіння, що наближуються до Мене, говорить Господь Бог, щоб служили Мені, молодого бика з великої худоби на жертву за гріх.

І візьмеш з його крови, і покропи на чотири його роги й до чотирьох кутів оправи та до границі навколо, і очисти його та освяти його.

І візьмеш бика тієї жертви за гріх, і спалять його на означеному місці храму назовні святині.

А другого дня принесеш у жертву козла безвадного на жертву за гріх, і очистять жертівника, як очистили биком.

А коли покінчиш очищати, принесеш у жертву молодого бика з великої худоби, безвадного, і безвадного барана з отари.

І приведи їх перед Господнє лице, і кинуть священики на них сіль, і принесуть їх цілопаленням для Господа.

Сім день будеш приготовляти козла жертви за гріх на кожен день, і молодого бика з великої худоби, і барана з отари, безвадних приготовлять.

Сім день будуть очищати того жертівника, і очистять його, і освятять його.

І скінчаться ті дні, і станеться, восьмого дня й далі приготовлять священики на жертівнику ваші цілопалення та ваші жертви мирні, і вподобаю Собі вас, говорить Господь Бог!

Переклад Куліша

І привів мене до воріт, до тих воріт, що обернені лицем 'д востоку.

І се - слава Бога Ізрайлевого йде від востоку, а голос його, нїби гук вод многих, і землю осияло від слави його.

Видиво се було таке ж саме, яке я бачив перше, як раз таке, яке я бачив, прийшовши заповісти пагубу містові, та й обидва видива схожі на ті, які бачив я при ріцї Ховар. І впав я на лице моє.

І ввійшла слава Господня в храм брамою, оберненою лицем ід сходу сонця.

І підняв мене дух, і ввів мене в середнїй двір, і се - слава Господня сповнила ввесь храм.

І почув я когось, що говорить до мене з храму, й муж стояв коло мене,

Та й промовив до мене: Сину чоловічий! се місце престолу мого й місце під стопи ніг моїх, де жити му серед синів Ізраїля во віки; й не буде вже дом Ізрайлїв поганити сьвятого імени мого, нї вони, нї царі їх, блудуваннєм своїм і трупами царів своїх на висотах їх.

Ставили вони порога свого коло мого порога й окови дверей своїх коло оков дверей моїх, так що тілько стїна була міжо мною й ними, й поганили сьвяте ймя моє гидотами своїми, що їх творили, за що я й вигублював їх у гнїву мойму.

Тепер же вони пооддаляють од мене блудуваннє своє й трупи царів своїх, і я буду жити серед них по віки.

Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізрайлевому про сей храм, щоб вони взяли з него міру, й стали соромитись беззаконства свого.

І коли будуть соромитись всього того, що коїли, то покажи їм вид храму й розклад його, виходи й ввіходи його, всї начерки його та й всї встанови в ньому, й напиши перед очима в їх, щоб вони перестерігали всї начерки його й усї постанови про його та й їх опісля виконали.

Се закон про храм. На верху гори ввесь простір його навкруги, - місце пресьвяте. Се закон про храм.

А се розмір жертівника на ліктї, - локіть із долонею: Основина в локіть, ширина так само в локіть, а пояс по всїм краям його в одну пядь; се заднїй бік жертівника.

Від основини, що в землї, до нижнього виступу - два ліктї, а завширшки - один локіть; від малого виступу до великого виступу - чотирі ліктї, а ширина його - один локіть.

Сам жертівник заввишки чотирі ліктї; з жертівника ж сягають угору чотирі роги.

Жертівник на двайцять локот завдовжки, а дванайцять завширшки; він чотирогранний, на всї чотирі боки рівен.

А майданець - завдовжки чотирнайцять локот, і чотирнайцять локот завширшки по всїх чотирьох боках його, а підвалина його на один локіть округи, сходи ж до його зі сходу сонця.

І сказав він менї: Сину чоловічий! так говорить Господь Бог: Оце постанови про жертівник на той день, як його зроблять на принос всепалень і на кропленнє його кровю:

Сьвященникам із поколїння Левіїного, з родини Садокової, що до мене приступають, менї служити, говорить Господь, дай назимка з череди товарячої на жертву за гріх;

І возьми крові його та й покропи на чотирі роги жертівника й на чотирі угли в майданцї, й на пояс округи, й сим робом очисти його й осьвяти його.

І возьми назимка на жертву за гріх та й спали його в призначеному місцї дому за сьвятинею.

А на другий день принеси в жертву за гріх із козиної отари козла без скази, й нехай очистять жертівника так само, як очищали телцем.

Як же скінчиться очищеннє, принеси в жертву з товарячої череди назимка без скази, а з отари овечої баранця без скази,

І принеси їх перед лице Господнє; й кинуть сьвященники на них соли, та й пожертвують їх на всепаленнє Господеві.

Сїм день буде приноситись у жертву за гріх по козлу на день; так само нехай приносять по телцю з товарячої череди й по барану з овечої отари без скази.

Сїм день мають очищати жертівника й осьвячувати його й складати (присьвячене, неначе) йому в руки.

Як же скінчаться сї днї, будуть на осьмий день і дальше сьвященники приносити на жертівнику ваші всепалення й подячні жертви, й я буду милосердним до вас, говорить Господь Бог.

Переклад УБТ Турконяка

І він повів мене до брами, що глядить на схід і вивів мене,

і ось слава Бога Ізраїля ішла дорогою брами, що глядить на схід, і голос табору як голос багатьох тих, що подвоюють (оклики), і земля світилася як світло від слави довкруги.

І вид, який я побачив, згідний з видінням, яке я побачив коли я входив помазати місто, і вид колісниці, яку я побачив, згідний з видінням, яке я побачив при риці Ховар. І я паду на моє лице.

І господня слава ввійшла до дому дорогою брами, що глядить до сходу,

і дух мене схопив і ввів мене до внутрішнього двору, і ось господний дім повний слави.

І я став, і ось голос з дому, що говорив до мене, і близько мене стояв чоловік.

І він сказав до мене: Людський сину, чи ти побачив місце мого престолу і місце стопи моїх ніг, в яких поселиться моє імя посеред дому Ізраїля на віки. І дім Ізраїля більше не опоганять моє святе імя, вони і їхні володарі, їхньою розпустою і вбивствами володарів посеред них,

коли вони поклали мої передверя при їхніх передверях, і мої пороги близько їхніх порогів і поклали мою стіну наче близьку до мене і до них, і опоганили моє святе імя їхніми беззаконнями, які вони чинили. І Я викинув їх в моїм гніві і в убивстві.

І тепер хай відставлять свою розпусту і вбивства їхніх володарів від Мене, і Я поселюся посеред них на віки.

І ти людський сину, покажи домові Ізраїля дім, і хай спиняться від їхніх гріхів. І його видіння і його розклад,

і хай вони одержать свою муку за все, що зробили. І опишеш дім і його виходи і його буття, і всі його приписи і всі його закони сповістиш їм і опишеш перед ними, і вони зберігатимуть всі мої оправдання і всі мої приписи і їх чинитимуть.

І опис дому. На вершку гори, всі його околиці довкруги святе святих.

І це міри жертівника в лікті ліктя і долоні. Внутро глибина на лікоть, і широта лікоть, і виступ на його губі довкруги долоня. І це висота жертівника.

Від глибини початку його середини до осідку великого милосердя вдолі два лікті, і ширина лікоть. І від осідку малого милосердя до осідку великого милосердя чотири лікті, і лікоть ширина.

І аріїл чотири лікті, і від аріїла і понад роги лікоть.

І аріїл дванадцяти ліктів довжина, на дванадцять ліктів ширина, чотирокутний на чотири свої часті.

І осідок милосердя чотирнадцять ліктів довшина, на чотирнадцять ліктів ширина, на чотири його сторони. І в нього виступ, що окружує довкруги, йому половина ліктя, і його обвід лікоть довкруги. І його ступені глядять на схід.

І він сказав до мене: Людський сину, так говорить Господь Бог Ізраїля: Це приписи жертівника на день коли його робитимуть, щоб на ньому приносити цілопалення і проливати до нього кров.

І даси священикам левітам, тим що з насіння Саддука, тим, що до Мене приближаються, говорить Господь, щоб Мені служити, теля з волів за гріх.

І візьмуть з його крови і поставлять на чотири роги жертівника, і на чотири кути осідку милосердя, і на основу довкруги, і надолужать за нього.

І візьмуть теля, що за гріх, і воно буде спалене в відлученім місці дому, поза святим.

І на другий день візьмуть два безплямні козли з кіз за гріхи, і надолужать за жертівник, так як надолужили телям.

І як ти завершиш надолуження, принесуть безплямне теля з волів і безплямного барана з овець,

і принесете перед Господом, і священики вкинуть на них сіль і принесуть їх Господеві в цілопалення.

Сім днів зробиш козла за гріхи кожного дня, і теля з волів, і барана з овець, безплямними зробиш,

сім днів. І вони надолужать за жертівник і його очистять і освятять їхні руки.

І буде, що від осьмого дня і далі священики зроблять на жертівнику ваші цілопалення і за ваше спасіння. І Я прийму вас, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку.

И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его.

Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое.

И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку.

И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм.

И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня,

и сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев не будет более осквернять святаго имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их.

Они ставили порог свой у порога Моего и вереи дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была между Мною и ими, и оскверняли святое имя Мое мерзостями своими, какие делали, и за то Я погубил их во гневе Моем.

А теперь они удалят от Меня блужение свое и трупы царей своих, и Я буду жить среди них во веки.

Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру.

И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним.

Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг - Святое Святых; вот закон храма!

И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью: основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень; и вот задняя сторона жертвенника.

От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть; от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его - в один локоть.

Самый жертвенник вышиною в четыре локтя; и из жертвенника поднимаются вверх четыре рога.

Жертвенник имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины; он четырехугольный на все свои четыре стороны.

А в площадке четырнадцать локтей длины и четырнадцать ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол-локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему - с востока.

И сказал он мне: сын человеческий! так говорит Господь Бог: вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью.

Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко Мне, чтобы служить Мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов, в жертву за грех.

И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освяти его.

И возьми тельца, в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища.

А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом.

Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока;

и принеси их пред лице Господа; и священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу.

Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день; также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока.

Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои.

По окончании же сих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду милостив к вам, говорит Господь Бог.