42

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

А потім вивів мене на зовнішній двір, на північ, і привів мене до кімнати, що проти закритого простору, проти будівлі, зверненої на північ.

Спереду вона була 100 ліктів завдовжки, на північ, і 50 ліктів завширшки.

Проти брами внутрішнього двору й проти кам'яного помосту зовнішнього двору був хідник перед потрійним хідником,

а перед кімнатами сутки - 10 ліктів завширшки, всередині, й 100 ліктів завдовжки; двері їхні - лицем на північ.

Верхні кімнати були вужчі, бо хідники забрали в них дещо місця, як і в кімнат нижніх та середніх;

бо вони були на 3 поверхи, і таких колон, як на дворах, не було в них; тим і були вони вужчі, ніж нижчі й середні кімнати, починаючи від землі.

І зовнішній мур; рівнобіжний з кімнатами, у напрямі зовнішнього двору проти кімнат - 50 ліктів завдовжки.

Бо довжина кімнат зовнішнього двору була 50 ліктів, і перед храмом 100 ліктів.

Під цими кімнатами був вхід зо східнього боку, для того, хто б увіходив туди з зовнішнього двору.

По ширині дворового муру, на схід, проти закритого простору й проти будівлі були кімнати.

Перед ними був прохід, і мали вони такий самий вигляд, як кімнати, що були з північного боку, таку ж довжину, таку ж ширину, усі їхні виходи, їхній розклад і їхні двері - такі ж самі, як і в тих.

Вони були схожі на входи до південних кімнат: вхід на краю кожного проходу, проти муру на схід, при вході.

І сказав він мені: «Кімнати на північ і кімнати на південь, що перед закритим простором, це святі кімнати, де священики, що приступають до Господа, споживатимуть пресвяті жертви. Там вони покладатимуть пресвяті жертви, офіри, жертви за гріх і жертви за переступ, бо то святе місце.

Увійшовши у святиню, священики не вийдуть звідти на зовнішній двір, докіль не зоставлять там своєї одежі, що в ній служили, бо вона свята. Вони надягнуть іншу одіж, і тоді можна їм буде наблизитись до місця для народу.»

Скінчивши ж міряти храм ізсередини, вивів мене брамою, зверненою на схід, та й став міряти її ззовні.

І зміряв тичкою до міряння східній бік - 500 ліктів, тичкою до міряння навкруги.

Потім зміряв північний бік - 500 ліктів, тичкою до міряння навкруги.

Далі зміряв південний бік - 500 ліктів, тичкою до міряння навкруги.

Нарешті зміряв західній бік - 500 ліктів, тичкою до міряння.

З чотирьох боків зміряв мур, - 500 ліктів завдовжки й 500 ліктів завширшки - щоб відділити святе від несвятого.

Переклад Огієнка

І він вивів мене до зовнішнього подвір'я дорогою в напрямі на північ, і ввів мене до кімнат, що навпроти відгородженої площі, і що навпроти будівлі на північ.

Навпроти завдовжки сто ліктів, вхід північний, а завширшки п'ятдесят ліктів.

Навпроти двадцять ліктів, що у внутрішньому подвір'ї, і навпроти викладеної підлоги, що в зовнішньому подвір'ї, ґалерія до переду ґалерії на три поверхи.

А перед кімнатами був хід на десять ліктів ширини до внутрішнього подвір'я, дорогою ста ліктів, а виходи їхні на північ.

А горішні кімнати були коротші, бо ґалерії забирали від них більше місця, ніж з долішніх та з середніх тієї будівлі.

Бо вони були триповерхові, і не було в них стовпів, як стовпи подвір'я, тому вони були вужчі від долішніх та від середніх на землі.

А мур, що назовні навпроти кімнат, у напрямі зовнішнього подвір'я, до переду кімнат довжина його п'ятдесят ліктів.

Бо довжина тих кімнат, що в зовнішнього подвір'я, п'ятдесят ліктів, і ось на переді храму сто ліктів.

А під тими кімнатами хід від сходу, коли входити до них з зовнішнього подвір'я.

По ширині муру подвір'я в напрямі на схід до переду вільного місця й до переду будівлі кімнати.

А дорога перед ними як вид кімнат, що в напрямі на північ; яка довжина, така ширина їхня, а всі виходи були за їхніми способами та за їхніми виходами.

І як входи кімнат, що в напрямі півдня, такий був вхід на початку дороги, дороги перед відповідним муром у напрямі на схід, коли йти до них.

І сказав він мені: Кімнати північні і кімнати південні, що на переді вільного місця, це кімнати священні, де їдять священики, що наближуються до Господа, найсвятіше, там складають найсвятіше, і жертву хлібну, і жертву за гріх, і жертву за провину, бо це місце святе.

Коли священики ввійдуть, то не сміють виходити зо святині до зовнішнього подвір'я, і мають там складати свої шати, в яких служать, бо вони святощі. І зодягнуть вони інші шати, і тоді тільки можуть зближатися до того, що належить народові.

І скінчив він вимірювання внутрішнього храму, і випровадив мене в напрямі брами, що перед її в напрямі на схід, і зміряв те кругом навколо.

Він зміряв мірничою палицею східній бік, п'ять сотень палиць мірничою палицею навколо.

Зміряв північний бік, п'ять сотень палиць мірничною палицею навколо.

Зміряв південний бік, п'ять сотень палиць мірничою палицею.

Обернувся до західнього боку, наміряв п'ять сотень палиць мірничою палицею.

На чотири сторони відміряв те. Мало воно мур кругом навколо, завдовжки п'ять сотень, і завширшки п'ять сотень, щоб відділити між святим та звичайним.

Переклад Куліша

І вивів мене по задворку північною дорогою й привів до сьвітлиць, що навпроти майдану й навпроти будівлї 'д півночі,

До того місця, де воно коло півночніх дверей має сто локот довжини, а пятьдесять локот ширини,

Насупроти двайцятьох локот середнього двору й насупроти помосту, що на задворку, були хідники один проти другого у три поверхи.

А перед сьвітлицями - сутки завширшки десять локот, а завдовжки сто локот; двері їх лицем на північ.

Верхні сьвітлицї вузші, тим що ганки забрали у їх дещо проти нижніх і середніх сьвітлиць сієї будівлї.

Вони - в три поверхи, а таких стовпів, як на дворах, нема в їх; тим і пороблено їх вузшими проти нижніх й середніх сьвітлиць, починаючи від помосту.

А знадвірня стїна насупроти сих сьвітлиць, од задворку лївобіч від сьвітлиць, - завдовжки пятьдесять локот,

Бо й сьвітлицї на задворку завдовжки тілько пятьдесять локот, а перед храмом сто локот.

А знизу прохід ід сим сьвітлицям на восточньому боцї, як підходять ід ним із задворку.

По ширинї дворової стїни од востоку перед майданом і перед будівлею були сьвітлицї.

І прохід поперед ними такий самий, як і коло тих сьвітлиць, що обернені на північ, така ж, довжина, як і в тих, така ж і ширина й усї виходи в їх і розклад їх і двері в їх такі ж самі, як і в тих.

Такі ж двері, як у сьвітлицях, що на полуднє, та й до ввіходу в них - двері на самій дорозї, що вела просто вподовж стїни на схід сонця.

І сказав він менї: Сьвітлицї на північ і сьвітлицї на полуднє, що перед майданом, се сьвітлицї сьвяті; тут бо сьвященники, що приступають до Господа, їдять жертви що найсьвятїйші; там вони складають, що найсьвятїйші жертви й хлїбові приноси й жертви за гріх і жертви за переступ; се бо місце сьвяте.

Як увійдуть сьвященники туди, так неможна їм виходити з сього сьвятого місця на задвірок, докіль не зоставлять одїжі своєї, що в нїй служили; вона бо сьвята; мусять понадївати на себе иншу одїж, і аж тодї виходити до людей.

Скінчивши ж виміруваннє храму з середини, вивів мене воротами, оберненими до востоку, та й став вимірювати його навкруги.

Виміряв його восточній бік міряльною жердкою, та й наміряв жердкою всього пятьсот міряльних жердок.

У півночньому боцї наміряв тією ж тичиною всього пятьсот міряльних тичин.

У полуденньому боцї наміряв так само пятьсот міряльних тичин.

Повернувши 'д західньому боку, наміряв тичиною пятьсот тичин.

З усїх чотирьох боків виміряв він його. Навкруги була стїна завдовжки пятьсот міряльних тичин, і пятьсот міряльних тичин завширшки, щоб оддїлити сьвяте місце од несьвятого.

Переклад УБТ Турконяка

І він вивів мене до зовнішнього двору на схід перед браму, що до півночі. І ввів мене, і ось пять заль близько осталого, і близько поділу до півночі,

на сто ліктів довжина до півночі, і ширина пятдесять ліктів,

описані так як брами зовнішного двору і так як колонади зовнішнього двору, розкладені лицем напроти лиця потрійні кімнати.

І напроти заль перехід десяти ліктів ширини, на сто ліктів довжина. І їхні двері до півночі.

І горішні проходи так само, бо з нього виходила колонада, з долішньої колонади, і місце між ними. Так колонада і місце між ними і так кімнати.

Томущо вони були потрійними і не мали стовпів, так як стовпи зовнішних, через це виходили від тих, що внизу і в середині від землі.

І світло зізовні так як залі зовнішнього двору, що гляділи напроти заль, що до півночі, довжина пятдесять ліктів.

Бо довжина заль, що гляділи до зовнішнього двору пятдесять ліктів, і вони є напроти лиця цих. Все сто ліктів.

І двері цих заль виходу, що до сходу, щоб входити через них з зовнішного двору,

за світлом, що на початку проходу. І до півдня за лицем сходу перед лицем осталого і перед лицем поділу, залі,

і прохід перед їхнім лицем за розміром заль, що до півночі, і за їхньою довжиною, і за їхньою шириною, і за всіма їхніми виходами, і за всіма їхніми поворотами, і за їхніми світлами, і за їхніми дверима,

заль, що до півдня, і за дверима від початку проходу, наче світло розділу тростини, і на схід, щоб ними проходити.

І він сказав до мене: Залі, що до півночі, і залі, що до півдня, які є перед лицем розділів, це залі святого, в яких там їстимуть священики сини Саддука, які наближаються до Господа до святого святих. І там покладуть святе святих і жертву і за гріх і за незнання, томущо це святе місце.

Туди (ніхто) не ввійде за вийнятком священиків. Не вийдуть з святого до зовнішного двору, томущо завжди святими будуть ті, що приступають, і не доторкнуться до їхньої одежі, в яких вони служать в них, бо вони святі. І вберуть іншу одіж, коли доторкаються до народу.

І закінчено розмірювання дому всередині. І він вивів мене по дорозі брами, що глядить до сходу, і розмірив подобу дому довкруги з приписом.

І він став позаду брами, що глядить на схід, і розмірив пять сот тростиною міри.

І він повернувся до півночі і розмірив перед лицем півночі пятьсот ліктів тростиною міри.

І повернувся до моря (заходу) і розміряв перед лицем моря (заходу) пятьсот тростиною міри.

І він повернувся до півдня і розмірив перед півднем пятьсот торстиною мірила.

Чотири сторони тою самою тростиною. І позначив його, і його обвід довкруги пятьсот до сходу, і пятьсот ліктів ширина, щоб відділено було між святим і між передстінням, що в позначенні дому.

Російський синодальний переклад

И вывел меня ко внешнему двору северною дорогою, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере,

к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину сто локтей, а в ширину пятьдесят локтей.

Напротив двадцати локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в три яруса.

А перед комнатами ход в десять локтей ширины, а внутрь в один локоть; двери их лицом к северу.

Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания.

Они в три яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них; потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола.

А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины пятьдесят локтей;

потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только пятьдесят локтей, и вот перед храмом сто локтей.

А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора.

В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты.

И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройство их, и двери их такие же, как и у тех.

Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток.

И сказал он мне: "комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы; там же они кладут священнейшие жертвы, и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое.

Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святаго места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны; они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу".

Когда кончил он измерения внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом.

Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего пятьсот тростей;

в северной стороне той же тростью измерения намерил всего пятьсот тростей;

в южной стороне намерил тростью измерения также пятьсот тростей.

Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения пятьсот тростей.

Со всех четырех сторон он измерил его; кругом него была стена длиною в пятьсот тростей и в пятьсот тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.