41

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи: 6 ліктів ширина по однім боці й 6 ліктів ширина по другім боці.

Ширина дверей: 10 ліктів, а по боках дверей - 5 ліктів по однім боці й 5 ліктів по другім боці. І зміряв його довжину - 40 ліктів, і ширину - 20 ліктів.

І ввійшов усередину й зміряв стовп при дверях -2 лікті, потім двері - 6 ліктів, а ширина дверей - 7 ліктів.

І зміряв її (середини) довжину - 20 ліктів і ширину - 20 ліктів перед храмом, і сказав мені: «Це - пресвяте.»

І зміряв стіну храму - 6 ліктів, ширина бокових світлиць - 4 лікті.

Світлиці ж були одна над одною, числом 30, трьома поверхами; в мурах храму були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму.

Ширина збільшувалась від поверху до поверху, мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму.

Навкруги храму було видно поміст. Підвалини світлиць були мірою на цілу тичку - 6 ліктів.

Ширина зовнішньої стіни бокових світлиць - 5 ліктів; і був вільний простір між боковими світлицями храму,

і між кімнатами - 20 ліктів завширшки, усе навкруги храму.

Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір, один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору - 5 ліктів навкруги.

Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки; стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги, і 90 ліктів завдовж.

І зміряв храм - 100 ліктів завдовжки; закритий простір, будівля та її мури - 100 ліктів завдовжки.

Ширина лицевого боку храму й закритого простору зо сходу - 100 ліктів.

І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці - 100 ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни,

пороги, ґратовані вікна, ходи на трьох поверхах, проти порогу, були навкруги обкладені деревом, від підлоги до вікон, вікна ж були ґратовані.

Від входу аж до середини храму, та й зовні, і по всій стіні навкруги зсередини й знадвору були вирізьблені

херувими й пальми; пальма між двома херувимами й у кожного херувима по два обличчя:

людське обличчя, звернене до пальми по однім боці, та левине обличчя, звернене до пальми по другім боці; і так було в усьому храмі навкруги.

Від землі аж понад двері були вирізьблені херувими й пальми; так само й по стіні храму.

Стовпи храму були чотиригранні. Перед святинею було щось немов

дерев'яний жертовник - 3 лікті заввишки, 2 лікті завдовж та 2 лікті завшир. Роги його, підніжок його й стінки його були з дерева. І він сказав мені: «Це стіл, що перед Господом.»

У храмі й у святині були двері на два крила.

Двері з двома крильми, що кожне обертається на двох завісах, дві до одного крила і дві до другого крила.

На дверях храму були вирізьблені херувими й пальми, такі самі, які були вирізьблені на стінах;а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок;

і ґратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці по сінних стінах і бокові світлиці храму з дашками.

Переклад Огієнка

І впровадив мене до храму, і він зміряв стовпи, шість ліктів завширшки звідси, і шість ліктів завширшки звідти, ширина скинії.

А ширина входу десять ліктів, а боки входу п'ять ліктів звідси й п'ять ліктів звідти; і зміряв довжину його сорок ліктів, а завширшки двадцять ліктів.

І ввійшов він до середини, і зміряв входового стовпа два лікті, а вхід шість ліктів, а ширина входу сім ліктів.

І зміряв довжину його двадцять ліктів, а завширшки двадцять ліктів на переді храму. І сказав він мені: Це Святеє Святих!

І зміряв він стіну храму шість ліктів, а ширина бічної кімнати чотири лікті кругом навколо храму.

А кімнати бічні, кімната при кімнаті, тридцять в трьох поверхах, і входили в стіну, що храм мав для бічних кімнат навколо кругом, щоб держалися, і не держалися в стіні того храму.

І він ставав ширший, і обертався все більше вгору до бічних кімнат, бо той храм був обернений більше вгору, кругом навколо храму, тому храм був ширший вгору, і так долішній поверх входить на горішній через середній.

І бачив я вишину храму навколо, підвалини бічних кімнат повна палиця, шість ліктів.

Ширина стіни, що в бічній кімнаті назовні, п'ять ліктів, а вільне місце між бічними кімнатами, що належить до храму.

І поміж коморами завширшки двадцять ліктів кругом навколо храму.

А вхід з бічної кімнати до вільного місця вхід один у напрямі на північ, і вхід один на південь, а ширина вільного місця п'ять ліктів кругом навколо.

А будівля, що перед відгородженим майданом у напрямі на захід, завширшки сімдесят ліктів, а стіна будівлі п'ять ліктів, ширина кругом навколо, а довжина її дев'ятдесят ліктів.

І він зміряв той храм, завдовжки сто ліктів, а відгороджений майдан і будівля та стіни її, завдовжки сто ліктів.

А ширина передньої частини храму та відгородженого майдану на схід сто ліктів.

І зміряв він довжину будівлі до переду відгородженого майдану, що позад неї, ґалерія звідси й звідти, сто ліктів, і так внутрішній храм і сінечки подвір'я.

Пороги та вікна, широкі знадвору, і вузькі всередині, ґалерія навколо них трьох, навпроти порогу дерев'яний обклад навколо й земля до вікон, а вікна зачинені.

Усе понад входом і аж до внутрішнього храму, і назовні при кожній стіні кругом навколо, у внутрішньому й у зовнішньому, вирізьблене,

і було зроблене херувимами та пальмами, і пальма була між херувимом та херувимом, два обличчя в херувима.

І людське обличчя мали пальми звідси, а обличчя левчука мали пальми звідти, пороблені при всьому домі навколо.

Від землі аж понад вхід пороблені херувими та пальми на стіні храму.

Храм мав чотирикутні одвірки, а перед святині мав такий самий вигляд.

Жертівник був із дерева, три лікті високий, а довжина його два лікті, а в нього його кути й підніжжя його та стіни його дерево. І сказав він мені: Це той стіл, що перед Господнім лицем!

А в храмі та в святині було двоє дверей.

І в тих дверях було по дві дошці, обидві дошки оберталися, дві в одних дверях, і дві в інших дверях.

І були зроблені на них, на дверях храму, херувими та пальми, як пороблені були в стінах, а дерев'яний ґанок при переді сіней назовні.

І вікна, широкі знадвору й вузькі всередині, і пальми звідси та звідти при боках сіней, і такі бічні кімнати храму та стріхи.

Переклад Куліша

Тодї ввів мене в храм, і наміряв від стовпів шість локот ширина по однім боцї, а шість локот по другім боцї, - в ширину громадського намету.

У дверях десять локот завширшки, а по боках дверей - пять локот по однім боцї й пять локот по дру-гім боцї; й виміряв в храму довжини сорок локот, а ширини двайцять локот.

І ввійшов у середину, й виміряв у стовпах коло дверей два ліктї, а в дверях шість локот, а завширшки двері сїм локот.

І відміряв у йому двайцять локот уподовж і двайцять локот у шир храму, й сказав менї: Се сьвяте сьвятих.

І виміряв у стїнї шість локот, а ширини в бокових сьвітлицях округи храму по чотири ліктї.

Узбічніх сьвітлиць було трийцять і три, сьвітлиця попри сьвітлицю. Вони входять у мур, що кругом в храму на сьвітлицї, так що вони повязані з ним, а таки до стїни самого храму не приторкаються.

І розширювавсь угору навкруги узбічніми сьвітлицями, тим що храмова округа здіймалась висше та висше навкруги храму, й через те храм угорі був ширший, а з нижнього поверху входилось у верхній через середній.

І бачив я верх дому Божого навкруги; узбічні сьвітлицї в підвалинї були мірою на цїлу тичину - шість повних локот.

Завширшки були стїни в узбічніх сьвітлицях ізнадвору пять локот, і був ще незабудований простір попри узбічні сьвітлицї храму.

А між сьвітлицями простору двайцять локот округи всього храму.

Дверима з узбічніх сьвітлиць виходиться на порожню просторонь, одними дверима на півночний бік, а другими на полуденний бік, а завширшки ся порожня просторонь пять локот округи.

Будівля перед майданом на західньому боцї завширшки сїмдесять локот; стїна ж сієї будівлї пять локот завширшки навкруги, а завдовжки вона девятьдесять локот.

І наміряв він у храму сто локот уподовж, а в майданї й у прибудівлї й у стїнах його так само сто локот уподовж.

А ширина храму з правого боку та майдану від сходу - сто локот.

І довжину будівлї перед майданом по задньому боцї з узбічніми сьвітлицям по сїм боцї й по тім боцї виміряв на сто локот, із серединою храму й з сїньми двора.

Одвірки в дверях і кратовані вікна й узбічні сьвітлицї навкруги в усїх трьох поверхах навпроти порогів обложені деревом і від помосту по вікна, вікна ж позатульовано.

Од верху над дверима й з середини в храму й знадвору й по всїй стїнї навкруги з середини й знадвору була різьба:

Були ж повирізувані херувими та пальми; пальми між двома херувимами, а в кожного херувима по два обличчя.

З одного боку обернене до пальми лице людське, а по другім боцї до пальми - лице левине; так пороблено в усьому храму навкруги.

Від помосту до верху дверей пороблені були херувими та пальми; так само й по стїнї в храму.

У храму були чотирогранні пороги в дверях, та й сьвятиня була так само зроблена.

Жертівник був деревяний, заввишки три ліктї, а завдовжки два ліктї; і угли його й підніжки його й стїнки його були з дерева. І сказав він менї: Се трапеза, що перед Господом.

У храму й у сьвятинї - по двоє дверей,

А в обоїх дверях по обох боках двоє дверцят, по двоє дверей було з обох боків воріт;

І пороблені були на їх, на дверях храму, херувими й пальми такі самі, як пороблено по стїнах; а перед сїньми з надвору був деревяний поміст.

І кратовані вікна з пальмами по сїм і по тім боцї сїней й в узбічніх сьвітлицях храму й на деревяних ганочках.

Переклад УБТ Турконяка

І він ввів мене до храму, в якому розміряв елам, шість ліктів широта звідси, і шість ліктів широта еламу звідти,

і ширина брами десять ліктів, і бокові часті брами пять ліктів звідси і пять ліктів звідти. І він розміряв його довжину, сорок ліктів, і ширина двадцять ліктів.

І він ввійшов до внутрішнього двору і виміряв стовп дверей два лікті, і двері шість ліктів, і бокові часті дверей сім ліктів звідси, і сім ліктів звідти.

І він розмірив довжину дверей сорок ліктів і ширину двадцять ліктів перед лицем храму. І сказав: Це святе святих.

І він розмірив стіну дому шість ліктів і ширина сторони сорок ліктів довкруги.

І сторони, сторона до сторони тридцять і три двічі, і прохід в стіні дому в боках довкруги, щоб було видно тим, що входять, щоб зовсім не доторкнулися до стін дому.

І широта вищої часті стін за виступом зі стіни до горішньої (часті) довкруги дому, щоб була поширена вгорі і з долу виходили на другий поверх, і з середнього на третий поверх.

І траел дому висота довкруги проходу сторін однаковий тростині, шість ліктів прохід.

І широта стіни боку зізовні пять ліктів. І остале між боками дому,

і між залями широта двадцять ліктів, обвід дому довкруги.

І двері заль при осталому одних дверей, що до півночі. І одні двері, що до півдня, і широта світла осталого, пять ліктів широта довкруги.

І переділ перед лицем осталого, як до моря (заходу) сімдесять ліктів, широта стіни, що розділяла, пять ліктів, ширина довкруги і його довжина девятдесять ліктів.

І він розмірив перед домом довжину сто ліктів, і остале, і те, що ділило, і їхні стіни, довжина сто ліктів,

і ширина напроти лиця дому, і остале напереді, сто ліктів.

І він розміряв довжину поділу перед лицем осталого, що позаду того дому, і остале звідси і звідти, довжина сто ліктів. І храм і кути і зовнішний елам оббиті деревом,

і вікна в кратки, з вузьким відкриттям довкруги трьом, щоб дивитися. І дім і дотичне покрите деревом довкруги, і долівка і від долівки аж до вікон, і вікна відкривалися потрійно, щоб дивитися.

І аж до близького внутрішнього і аж до зовнішнього і на усій стіні довкруги в середині і зі зовні

вирізьблені херувими, і пальми між херувимом і херувимом. Два лиця в херувима,

лице людини до пальми звідси і звідти, і лице лева до пальми звідси і звідти. Цілий дім вирізблений довкруги,

від долівки аж до дощок, вирізьблені херувими і пальми.

І святе і храм відкривається на чотири сторони. Перед лицем святого вид, наче вигляд

деревяного жертівника, три лікті його висота і два лікті довжина і два лікті широта. І він мав роги і його основа і його стіни деревяні. І він сказав до мене: Це стіл, що перед господним лицем.

І двоє дверей в храмі і в святому.

Двоє дверей двом дверям, що поверталися, двоє дверей одним, і двоє дверей другим дверям.

І різьба на них, і на дверях храму херувими і пальми за різьбою святого, і гарні дерева перед лицем елама зі зовні

і сховані вікна. І він розмірив звідси і звідти до даху елама, і боки дому звязані разом.

Російський синодальний переклад

Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии.

В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей.

И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери - в семь локтей.

И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне: "это - Святое Святых".

И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.

Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются.

И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний.

И я видел верх дома во всю окружность; боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, шесть полных локтей.

Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, пять локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма.

И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма.

Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери - на северную сторону, а другие двери - на южную сторону; а ширина этого открытого пространства - пять локтей кругом.

Здание перед площадью на западной стороне - шириною в семьдесят локтей; стена же этого здания - в пять локтей ширины кругом, а длина ее - девяносто локтей.

И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины.

И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей.

И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора.

Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех трех ярусах, против порогов обшиты деревом и от пола по окна; окна были закрыты.

От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,

сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица.

С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме - лице львиное; так сделано во всем храме кругом.

От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма.

В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел.

Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины; и углы его, и подножие его, и стенки его - из дерева. И сказал он мне: "это трапеза, которая пред Господом".

В храме и во святилище по две двери,

и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой;

и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам; а перед притвором снаружи был деревянный помост.

И решетчатые окна с пальмами, по ту и другую сторону, были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.