40

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

На двадцять п'ятому році нашої неволі, на початку року, в десятий день місяця, в чотирнадцятому році по зруйнуванні міста, того самого дня, лягла на мене рука Господня, і Господь привів мене

у Божих видіннях в Ізраїльську землю й поставив мене на дуже високій горі. На горі ж: тій, з півдня, було щось наче міська будівля міста.

Привів він мене туди - аж ось там чоловік із виду, наче мідь. В руці в нього був льняний шнур і тичка до міряння, а стояв він коло воріт.

І промовив той чоловік до мене: «Сину чоловічий! Дивись добре й слухай твоїми вухами, й уважай пильно на все, що я тобі покажу, бо на те й приведено тебе сюди, щоб тобі це показати. Звісти домові Ізраїля все, що побачиш.»

І ось - зовнішній мур оточував храм зо всіх боків. В руці ж у чоловіка була тичка до міряння, шість ліктів, а кожний лікоть був як звичайний лікоть і долоня. Він зміряв ширину будівлі: одна тичка; висоту: одна тичка.

Тоді пішов до воріт, що лицем були на схід, зійшов по сходах і зміряв поріг у брамі: одна тичка завширшки;

і комору: одна тичка завдовжки й одна тичка завширшки; а між брамами 5 ліктів; поріг же у брамі коло сіней брами зсередини: одна тичка.

Зміряв і сіни в брамі: одна тичка,

стовпи їхні: 2 лікті; сіни в брамі були всередині.

Комор же в східній брамі було 3 по одному боці й 3 по другому боці; всі 3 були однієї міри. Так само й стовпи з обидвох боків були однієї міри.

Далі зміряв ширину входу в брамі: 10 ліктів; а довжина брами: 13 ліктів.

Перед коморами були бильця, 1 лікоть завширшки по однім боці й 1 лікоть по другім боці. Самі ж комори були 6 ліктів по однім і 6 ліктів по другім боці.

Потім зміряв браму від даху однієї комори до даху другої: 25 ліктів ширини від одного отвору до другого.

Зміряв сіни: 20 ліктів; навкруги брами був двір зо всіх боків.

Від переднього боку вхідної брами до переднього боку сіней ізсередини: 50 ліктів.

На коморах і на їхніх стовпах були вікна з ґратами досередини, в воротях навкруги. Так само й у сінях були навкруги вікна досередини, а на стовпах були пальми.

Тоді привів мене на зовнішній двір, а там були кімнати й цегляний поміст навколо двору; 30 кімнат на тім помості.

Поміст був по боках брами, відповідно до довжини брами; це був нижній поміст.

Він зміряв ширину двору від нижньої брами усередині до внутрішньої брами зовні: 100 ліктів на схід і на північ.

Щодо брами, зверненої на північ, до зовнішнього двору, то він зміряв її довжину й ширину.

Світлиці при них, 3 по однім боці й З по другім боці, стовпи й сіни були тієї ж міри, як і при першій брамі: 50 ліктів завдовжки й 25 ліктів завшир.

Вікна її, сіни її та пальми її були тієї ж міри, як у брамі, зверненій на схід; а сходилось до неї по сімох східцях, і сіни її були досередини.

У середнім дворі була брама, проти північної брами, відповідно східній брамі. Він зміряв від брами до брами: 100 ліктів.

Потім повів мене на південь, а там була брама, звернена на південь. І зміряв її комори, її стовпи та її сіни, що були всі однієї міри,

В ній були, як і в сінях, навкруги вікна, такі самі, як і другі вікна, 50 ліктів завдовжки й 25 ліктів завширшки,

і сходи на 7 східців, а сіни її були звернені досередини, і пальми на стовпах, одна по цім боці, а одна по тім боці.

Усередині у дворі також була брама, на південь. Він зміряв від брами до брами: 100 ліктів.

Далі привів мене у внутрішній двір через південну браму й зміряв південну браму; вона була тієї самої міри.

Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги; всього 50 ліктів завдовжки й 25 ліктів завширшки.

Довкруги були сіни: 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки.

Сіни її виходили на зовнішній двір, а на стовпах її були пальми, і сходи до них по 8 східців.

Потім привів мене до східньої брами і зміряв: вона була тієї самої міри.

Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги, всього 50 ліктів завдовжки й 20 ліктів завширшки.

Сіни її виходили на зовнішній двір, на стовпах її були пальми по цім боці й по тім боці, і сходи до неї по 8 східців.

Далі привів мене до північної брами і зміряв: вона була тієї самої міри.

Комори її, стовпи її, сіни її були тієї самої міри. Вікна її навкруги - 50 ліктів завдовжки й 25 ліктів завшир.

Сіни її виходили на зовнішній двір, на її стовпах були пальми по цім і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців.

Були також кімнати з входом до неї коло ворітних стовпів; там обмивано жертви на всепалення.

У сінях при брамі було два столи по однім боці й два столи по другім боці, щоб різати на них жертви всепалення, жертви за гріх і за провину.

При зовнішньому боці, коло входу в північну браму, було 2 столи, і при другім боці сіней коло брами 2 столи.

По однім боці 4 столи й 4 столи по другім боці брами, усього: 8 столів, що на них зарізувано жертви.

Крім того, 4 столи на всепалення, з тесаного каменя, півтора ліктя завдовжки, півтора ліктя завширшки та один лікоть заввишки; на них кладено знаряддя різати всепальні жертви та інші жертви.

Всередині навколо були приправлені канти, на одну долоню. На цих столах кладено жертовне м'ясо.

Потім привів мене у внутрішній двір; було ж у внутрішнім дворі дві кімнати; одна була коло північної брами, звернена лицем на південь, а друга була коло південної брами, звернена лицем на північ.

І сказав мені: «Ця кімната, що звернена лицем на південь, для священиків, які служать службу при храмі.

А кімната, що звернена лицем на північ, для священиків, що служать службу при жертовнику. Це сини Цадока, ті з синів Леві, що приступають до Господа, щоб йому служити.»

І зміряв двір: 100 ліктів довжини й 100 ліктів ширини, чотирикутний; а перед храмом був жертовник.

Далі привів мене до храмових сіней і зміряв сінні стовпи: 5 ліктів по однім боці й 5 ліктів по другім боці; а ширина дверей була 3 лікті по однім боці й 3 лікті по другім боці.

Довжина сіней була 20 ліктів, а ширина - 12 ліктів, і сходилось до них десятьма східцями. При колонах же були пілястри, один по однім боці, а другий по другім боці.

Переклад Огієнка

Двадцятого й п'ятого року нашого вигнання, на початку року, десятого дня місяця, чотирнадцятого року по тому, як було зруйноване місто, того самого дня була на мені Господня рука, і Він упровадив мене туди.

У Божих видіннях упровадив Він мене до Ізраїлевого Краю, і дав спочити мені на дуже високій горі, а на ній була ніби будова міста, з полудня.

І привів мене туди, і ось чоловік, що його вид, ніби вид блискучої міді, а в його руці льняна нитка та мірнича палиця, і він стояв у брамі.

І сказав мені цей чоловік: Сину людський, дивися своїми очима й слухай своїми вухами, і зверни своє серце на все, що я покажу тобі, бо ти приведений сюди, щоб показати тобі. Усе, що ти побачиш, об'яви Ізраїлевому домові.

І ось мур назовні храму навколо, а в руці того чоловіка мірнича палиця на шість ліктів, на міру ліктем та долонею. І зміряв він ширину тієї будівлі одна палиця, і заввишки одна палиця.

І прийшов він до брами, що її перед у напрямі до сходу, і ввійшов її сходами, і зміряв порога тієї брами одна палиця завширшки, і другий поріг одна палиця завширшки.

А вартівня одна палиця завдовжки й одна палиця завширшки, а поміж вартівнями п'ять ліктів; а поріг брами з боку сінечок тієї брами, зсередини одна палиця.

І зміряв він сіни тієї брами зсередини одна палиця.

І зміряв сіни брами вісім ліктів, а стовпи її два лікті, а сіни брами зсередини.

А брамні вартівні в напрямі на схід три звідси й три звідти, і міра одна їм трьом, і міра одна стовпам звідси та звідти.

І зміряв він ширину входу до брами десять ліктів, довжина брами тринадцять ліктів.

А розмежування перед вартівнями один лікоть, і один лікоть звідти, а вартівня шість ліктів звідси й шість ліктів звідти.

І зміряв браму з даху вартівні до даху її, завширшки двадцять і п'ять ліктів, двері навпроти дверей.

І поробив стовпи, шістдесят ліктів, і до стовпів підходить подвір'я, навколо брами.

А від переду брамного входу аж до переду сіней внутрішньої брами п'ятдесят ліктів.

І були вікна, широкі знадвору й вузькі в середині, до вартівень та до їхніх стовпів у середині брами навколо, і так до сіней, і вікна навколо до середини, а на стовпах вирізьблені пальми.

І він впровадив мене до зовнішнього подвір'я. І ось комори та підлога, викладена з каміння, зроблена для подвір'я навколо, тридцять комір на підлозі.

А ця підлога була позад брам, по довжині брам, долішня підлога.

І зміряв він ширину від переду долішньої брами до переду внутрішнього подвір'я назовні, сто ліктів, на схід та на північ.

А та брама, що перед її в напрямі на північ до зовнішнього подвір'я, він зміряв довжину її та ширину її.

І вартівні її три звідси й три звідти, і стовпи її, і сіни її були за мірою першої брами, п'ятдесят ліктів довжина її, а ширина двадцять і п'ять на міру ліктем.

А вікна її, і сіни її та вирізьблені пальми її за мірою брами, що перед її в напрямі на схід, а сімома східцями входять у неї, а її сіни перед ними.

І брама внутрішнього подвір'я навпроти брами на північ та на схід. І зміряв він від брами до брами сто ліктів.

І він попровадив мене в напрямі на південь, аж ось брама в напрямі на південь. І він зміряв стовпи її та сіни її за тими мірами.

А в неї вікна та сіни її навколо, які ті вікна, п'ятдесят ліктів завдовжки, а завширшки двадцять і п'ять ліктів.

А семеро східців вхід до неї, і сіни її перед ними, а вирізьблені пальми її одна звідси, а одна звідти при стовпах її.

А брама внутрішнього подвір'я у напрямі на південь, і він зміряв від брами до брами в напрямі на південь сто ліктів.

І впровадив мене до внутрішнього подвір'я південною брамою, і зміряв південну браму за тими мірами.

І вартівні її, і стовпи її, і сіни її за тими мірами, і вікна її, і в сінях її навколо п'ятдесят ліктів завдовжки, а завширшки двадцять і п'ять ліктів.

А сіни її навколо завдовжки двадцять і п'ять ліктів, а завширшки п'ять ліктів.

І сіни її при зовнішньому подвір'ї, і пальми при стовпах її, а вісім сходів її вхід.

І він упровадив мене до внутрішнього подвір'я в напрямі на схід, і зміряв брами за тими мірами.

І вартівні її, і стовпи її, і сіни її за тими мірами, а в неї вікна та в її сінях навколо, завдовжки п'ятдесят ліктів, а завширшки двадцять і п'ять ліктів.

А її сіни були до зовнішнього подвір'я, а пальми її при її стовпах звідси й звідти, а вісім східців її вхід.

І впровадив мене до північної брами, і зміряв тими мірами.

Вартівні її, стовпи її, і її сіни та вікна в неї навколо, завдовжки п'ятдесят ліктів, а завширшки двадцять і п'ять ліктів.

А стовпи її до зовнішнього подвір'я, а пальми при стовпах її з цього й з того боку, а вісім сходів її вхід.

І комора, і її вхід у стовпах брам, там полощуть цілопалення.

А в сінях брами два столи звідси й два столи звідти, щоб різати на них цілопалення й жертви за гріх та жертви за провину.

А при зовнішньому боці, що підіймається до входу північної брами, два столи, і при боці іншому, що при сінях брами, два столи.

Чотири столи звідси й чотири столи звідти при боці брами, вісім столів, що на них ріжуть.

І чотири столи на цілопалення, каміння тесане, завдовжки лікоть один і і пів, а заввишки один лікоть; на них кладуть знаряддя,що ними ріжуть цілопалення та жертву.

І гаки, на одну долоню, були приготовлені в домі навколо, а на столах жертовне м'ясо.

А назовні внутрішньої брами були дві кімнаті у внутрішньому подвір'ї, що при північному боці брами, а їхній перед у напрямі на південь, одна при боці східньої брами, перед її у напрямі на північ.

І сказав він до мене: Ця кімната, що перед її в напрямі на південь, для священиків, що стережуть сторожу храму.

А та кімната, що перед її в напрямі на північ, для священиків, що виконують сторожу жертівника. Це Садокові сини, що з Левієвих синів наближуються до Господа, щоб служити Йому.

І зміряв подвір'я завдовжки сто ліктів, і завширшки сто ліктів, чотирикутнє, а жертівник був перед храмом.

І впровадив мене до сіней храму, і зміряв стовпа сіней, п'ять ліктів звідси, і п'ять ліктів звідти, а ширина брами три лікті звідси й три лікті звідти.

Довжина сіней двадцять ліктів, а завширшки одинадцять ліктів, а десятьма сходами ходять до нього; а стовпи при стовпах, один звідси, а один звідти.

Переклад Куліша

У двайцятому ж роцї нашої неволї, на початку року, десятого дня в місяцї, а чотирнайцятого року по збуренню міста, того самого дня спочила на менї рука (сила) Господня та й повів він мене туди.

У Божих видивах перенїс він мене в Ізраїлську землю й поставив на дуже високій горі; з полуденнього боку виднїлось на нїй щось таке, наче будівля якого міста.

Привів же він мене туди, й я дивлюсь, аж ось, чоловік із виду, наче блискуча мідь. У руцї в його була лняна поворозка й тичина до міряння, а стояв він коло воріт.

І промовив той чоловік до мене: Сину чоловічий! дивись очима твоїми, й слухай ушима твоїми, та й бери собі до серця все те, що я буду тобі показувати; тебе бо на те й приведено сюди, щоб я се показав тобі; а все, що бачити меш, звісти домові Ізрайлевому.

І ось, знадвору храму - мур навкруги; в руцї ж у того чоловіка мірильна жердка завдовжки шість локот із долонею до локтя; і виміряв він у тій будівлї одну жердку завширшки, а одну жердку заввишки.

Тодї пійшов до ворот, що переднім боком стояли на схід сонця, і підійшов угору по сходах, та й виміряв поріг у брамі на одну жердку завширшки, та й в другому порозї одна тичина завширшки.

І в кожній боковій коморі одна тичина заввишки а одна завширшки, а між коморами пять локот, та й в порозї воріт коло передньої сьвітлицї в воротях із середини - одна жердка;

І виміряв передню сьвітлицю в брамі з середини на одну жердку,

А в присїнку коло брами виміряв вісїм локот, стовпи ж його на два ліктї, а сїни в воротях - виходом у середину.

А бокових комор у воротях на схід сонця було три по одному боцї, а три по другому боцї; всї три були однієї міри, а так само й стовпи з обох боків однієї міри.

І виміряв ширину ввіходу в ворота на десять локот, а довжину воріт на тринайцять локот.

А перед коморами був передїл, один локіть завширшки по однім боцї й один локіть по другім боцї; сама ж комора мірою шість локот по однім і шість локот по другім боцї.

Опісля виміряв ворота від криші однієї комори до другої двайцять і пять локот ширини; двері проти дверей.

А в стовпах налїчив шістьдесять локот, у кожному стовпі коло двору й воріт,

І від переднього боку ввіходу в ворота до переднього боку з середини воріт - пятьдесять локот.

І були вікна з кратами в бокових коморах і в їх стовпах навпроти середини в воротях навкруги, а на стовпах були пальми.

Тодї привів мене на переднє подвіррє, а там були сьвітлицї, й камяний поміст навкруги двору; трийцять сьвітлиць на тому помостї.

І був сей поміст по боках воріт, після ширини воріт, тілько був сей поміст нижше.

І виміряв ширину від нижніх воріт до краю середнього подвірря сто локот на всхід і на північ.

Він виміряв іще довжину й ширину воріт знадвірнього двору, оберненого до півночі,

І на узбочі сьвітлицї при них, три по однім боцї й три по другім боцї; й стовпи їх і передїли їх були тієї ж міри, як і в першій брамі - завдовжки пятьдесять локот і завширшки двайцять і пять локот.

Вікна їх і передїли їх і пальми їх тієї ж міри, як у брами, що обернена на схід сонця; й входилось до них сїмма сходами, й перед ними передїли.

І в середнє подвіррє є ворота навпроти воріт північніх й восточніх, а наміряв од воріт до воріт сто локот.

І повів мене на полуднє, а там ворота полуденні; й виміряв у стовпах і передїлах таку ж міру.

І вікна в їх і в переддвіррях їх такі самі, як і ті вікна - завдовжки пятьдесять локот, а завширшки двайцять і пять локот.

Підхід до них на сїм сходів, і переддвірки поперед ними й пальмові окраси - одна по сїм боцї а одна по тім боцї на стовпах.

І в середнє подвіррє була полудення брама; і наміряв од воріт до воріт полуденніх сто локот.

І привів мене через полуденні ворота в середнє подвіррє, і наміряв у полуденній брамі ту ж саму міру.

І бокові сьвітлицї їх і стовпи й придвірря їх - тієї ж міри, й вікна в їх і в придвіррях були навкруги; всього довжини пятьдесять локот, а ширини двайцять і пять локот.

Переддвірки були навкруги завдовжки в двайцять і пять локот, а завширшки в пять локот.

І переддвірки були в їх на знадвірній двір, і пальми були на їх стовпах; підходу до них на вісїм сходів.

І повів мене східніми воротами на середній двір; і наміряв у сїй брамі ту ж саму міру.

І бокові сьвітлицї їх і стовпи їх і переддвірки їх були тієї ж самої міри; й вікна в їх і в їх коморах були навкруги; довжина пятьдесять локот, а ширина двайцять і пять локот.

Переддвірки в їх були на крайній двір, й пальми на стовпах їх по сїм і по тім боцї; підходу до них на пять сходів.

Тодї повів мене до північніх воріт та й наміряв у них ту ж саму міру.

Бокові сьвітлицї при них, стовпи їх і вікна в їх були навкруги; усього довжини пятьдесять локот, а ширини двайцять і пять локот.

Переддвірки в них були на крайнє подвіррє, й пальми на стовпах у них по сїм і по тім боцї. Підходу до них пять сходів.

Була також сьвітлиця з увіходом до неї у ворітніх стовпів; там обмивано жертви на всепаленнє.

А в переддвірку в брамі два столи, по сїм боцї й два по тім боцї, щоб заколювати на них жертви всепалення та жертви за гріх й провинні жертви.

І в надвірньому боцї коло ввіходу в ворота півночні було два столи, й по тім боцї коло переддвірря в брамі два столи.

Чотири столи по сїй руцї й чотири столи по тій руцї по боках воріт: усїх вісїм столів, що на них заколювано жертви.

І чотири столи на пораннє коло всепалення були з тесаного каменя, завдовжки півтора ліктя і завширшки півтора ліктя, а заввишки один лікоть; на їх кладено знаряддя до заколювання всепальної жертви й инших жертов

І гаки на одну долоню приправлені до стїн у будівлї навкруги, а на столах кладено жертівне мясиво.

З надвору середньої брами були сьвітлицї про сьпіваків; на середньому подвіррі, з боку північніх воріт, одна обернена передом на південь, а друга, з боку полуденніх воріт, обернена передом на північ.

І сказав він менї: Ся сьвітлиця, що передом на полудне, - про сьвященників, що чувають, стережучи храму;

А сьвітлиця, що передом на північ, - про сьвященників, що пильнують служби коло жертівника; се сини Садокові, що самі одні зміж синів Левієвих приступають перед Господа, щоб йому служити.

І наміряв у подвіррі сто локот довжини й сто локот ширини, було бо чотирокутнє, а перед храмом стояв жертівник.

І привів мене до сїней храмових, і наміряв у сїнних стовпах пять локот по сїм боцї й пять локот по тім боцї, а в брамі три ліктї ширини по сїм боцї й три ліктї по тім боцї.

Завдовжки сїни двайцять локот, а завширшки одинайцять локот, а входилось у них пятьма сходами; й були стовпи на причілках, один правобіч, а другий лївобіч.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося, що в двадцять пятому році нашого полону, в першому місяці, в десятому (дні) місяця, в сорок осьмому році після забрання міста, в тому дні на мені була господня рука і вона повела мене

в божому видінні до землі Ізраїля і поставила мене на дуже високій горі, і на ній наче будова міста напроти.

І Він ввів мене туди, і ось чоловік, і його вид був наче вид міді, що блистить, і в його руці був шнурок будівничих і тростина мірки, і він стояв при брамі.

І сказав до мене чоловік: Чи ти побачив, людський сину? Поглянь твоїми очима і почуй твоїми ухами і постав все в твоє серце, що я тобі показую, томущо ти прийшов сюди, щоб тобі показати, і покажеш все, що ти бачиш, домові Ізраїля.

І ось огорожа зізовні довкруги дому. І в руці чоловіка тростина, мірило шість ліктів за ліктем і долоня, і він розмірив передню стіну, ширина рівна тростині і його висота рівна тростині.

І він ввійшов в браму, що дивилася на схід, по сімох сходах, і розміряв

покій, шість звідси, і шість звідти, і елам брами рівний тростині, і покій рівний тростині, довжина і ширина рівні тростині, і елам посеред Теилата шість ліктів, і другий покій, широта рівна тростині, і довжина рівна тростині, і елам пяти ліктів,

і третий покій, тростині рівна ширина і тростині рівна довжина,

і елам дверей близько еламу брами вісім ліктів, і два лікті елами, і елам зовнішних дверей,

і покої дверей, передний покій, три звідси, і три звідти, і одна міра в трьох і одна міра еламам звідси і звідти.

І він зміряв широту дверей брами десять ліктів, і широта брами тринадцять ліктів

і лікоть, що сходився перед лицем покоїв звідси і звідти, і покій шість ліктів звідси і шість ліктів звідти.

І він розміряв браму від стіни покою до стіни покою, ширина двадцять пять ліктів, це брама до брами.

І притвір елама брами шістдесять ліктів, двадцять до покоїв від брами довкруги.

І притвір брами зі зовні до притвору елама всередині брами, пятдесять ліктів.

І сховані вікна в покоях і в еламі всередині брами довкруги двору, так само і в еламів вікна всередині довкруги, і на еламі пальми звідси і звідти.

І він мене ввів до зовнішнього двору, і ось кімнати на склади і колонада довкруги двору, тридцять кімнат на склади в колонадах,

і портики на півдні брам, за довжиною брам долішня колонада.

І він розмірив ширину двору від притвору зовнішньої брами всередині до притвору брами, що глядить на зовні, ліктів сто, що глядить на схід. І повів мене на північ,

і ось брама, що глядить на північ у зовнішньому дворі, і він її розмірив, її довжину і ширину.

І три покої звідси і три звідти, і стовпи і елами і її пальми, і була за розміром брами, що глядить на схід, пятдесять ліктів її довжина і її висота двадцять пять ліктів.

І її вікна й елами й її пальми так як в брами, що глядить на схід. І сімома східцями підходили до неї, і еламів всередині.

І брама внутрішнього двору, що глядить до північного двору так як у брами, що глядить на схід, і він розмірив двір від брами до брами сто ліктів.

І повів мене на південь, і ось брама, що глядить на південь, і він її розмірив і покої і стовпи і елами за цією мірою.

І її вікна і в еламі довкруги, так як вікна еламу, пятдесять ліктів її довжина і її ширина двадцять пять ліктів.

І в ній сім східців, і елам всередині, і її пальми, одна звідси і одна звідти на стовпах.

І брама напропи брами внутрішнього двору до півдня. І він розміряв двір від брами до брами, сто ліктів широта до півдня.

І він ввів мене до внутрішнього двору брами, що до півдня, і розмірив браму за тою ж мірою,

і покої і стовпи і елами за цею ж мірою. І її вікна і елама довкруги, пятдесять ліктів її довжина і двадцять пять ліктів ширина.

 

І елам в зовнішньому дворі, і пальми стовпів, і вісім східців.

І він ввів мене до брами, що глядить на схід, і розмірив її за цією ж мірою,

і покої і стовпи і елами за мірою цією. І її вікна і в еламі довкруги, пятдесять ліктів її довжина і двадцять пять ліктів ширина.

І елам в зовнішньому дворі, і пальми на стовпі звідси і звідти, і вісім східців в ній.

І він мене ввів до брами, що до півночі, і розмірив за цією мірою,

і покої і стовпи і елами. І вікна її довкруги і в її еламі. Пятдесять ліктів її довжина і ширина двадцять пять ліктів.

І елами в зовнішньому дворі, і пальми на стовпі звідси і звідти, і вісім її східців.

Її кімнати на склади і її двері і її елами над брамою

другого виходу, щоб різали в ній те, що за гріх, і те, що за незнання.

І позаду зливу цілопалень, що глядить на північ, два престоли до сходу і позаду другого й еламу брами два престоли до сходу,

чотири звідси і чотири звідти позаду брами, на них ріжуть жертви напроти вісьмох престолів жертов.

І чотири престоли цілопалень, камяні, витесані, ширина лікоть і половина, і два лікті і половина довжина, і на лікоть висота, на них поставлять знаряддя, яким різатимуть там цілопалення і жертви.

І матимуть на долоню обвід витесаний всередині довкруги і над престолами вгорі дашки, щоб покрити від дощу і від горячі.

І він ввів мене до внутрішнього двору, і ось дві залі у внутрішньому дворі, одна позаду брами, що глядить на північ, що провадить на південь, і одна за плечима брами, що на південь, а глядить до півночі.

І він сказав до мене: Ця заля, що глядить до півдня, для священиків, які сторожать сторож дому,

і заля, що глядить до півночі, для священиків, що сторожать сторож жертівника. Вони є сини Саддука, які від Левія, наближаються до Господа, щоб Йому служити.

І він розміряв двір, сто ліктів довжина і сто ліктів ширина, на її чотири сторони і жертівник напроти дому.

І він ввів мене до еламу дому. І він виміряв стовп еламу пять ліктів довжина звідси, і пять ліктів звідти, і ширина дверей чотирнадцять ліктів, і бокові часті дверей еламу три лікті звідси і три лікті звідти.

І довжина еламу двадцять ліктів і ширина дванадцять ліктів. І десятьма сходами підходили до нього. І стовпи були на еламі, один звідси і один звідти.

Російський синодальний переклад

В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда.

В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские здания;

и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот.

И сказал мне этот муж: "сын человеческий! смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву".

И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины.

Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в другом пороге одну трость ширины.

И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость.

И смерил он в притворе ворот внутри одну трость,

а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма.

Боковых комнат у восточных ворот три - с одной стороны и три - с другой; одна мера во всех трех и одна мера в столбах с той и другой стороны.

Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей.

А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ; эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей и шесть же локтей с другой стороны.

Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины; дверь была против двери.

А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, в каждом столбе около двора и у ворот,

и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят локтей.

Решетчатые окна были и в боковых комнатах и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах - пальмы.

И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан; тридцать комнат на том помосте.

И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот; этот помост был ниже.

И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей, к востоку и к северу.

Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу,

и боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой; и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот: длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.

И окна их, и выступы их, и пальмы их - той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку; и входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы.

И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных; и намерил он от ворот до ворот сто локтей.

И повел меня на юг, и вот там ворота южные; и намерил он в столбах и выступах такую же меру.

И окна в них и в преддвериях их такие же, как те окна: длины пятьдесят локтей, а ширины двадцать пять локтей.

Подъем к ним - в семь ступеней, и преддверия перед ними; и пальмовые украшения - одно с той стороны и одно с другой на столбах их.

И во внутренний двор были южные ворота; и намерил он от ворот до ворот южных сто локтей.

И привел он меня через южные ворота во внутренний двор; и намерил в южных воротах ту же меру.

И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их - той же меры, и окна в них в притворах их были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей.

Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей.

И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их; подъем к ним - в восемь ступеней.

И повел меня восточными воротами на внутренний двор; и намерил в этих воротах ту же меру.

И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры; и окна в них и притворах их были кругом; длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей.

Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны; подъем к ним - в восемь ступеней.

Потом привел меня к северным воротам, и намерил в них ту же меру.

Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей.

Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны; подъем к ним - в восемь ступеней.

Была также комната, со входом в нее, у столбов ворот: там омывают жертвы всесожжения.

А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление.

И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два стола.

Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны, по бокам ворот: всего восемь столов, на которых заколают жертвы.

И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесаных камней, длиною в полтора локтя, и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть; на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв.

И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо.

Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов; на внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу.

И сказал он мне: "эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма;

а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника: это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему".

И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины: он был четыреугольный; а перед храмом стоял жертвенник.

И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой; а в воротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой.

Длина притвора - в двадцать локтей, а ширина - в одиннадцать локтей, и всходят в него по десяти ступеням; и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.