37

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у дусі й поклав мене серед долини; долина ж та була повна костей.

Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі.

І промовив до мене: «Сину чоловічий! Чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш.»

Тоді сказав до мене: «Проречи над цими кістками й скажи до них: Ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє!

Так говорить Господь Бог до цих костей: Ось я введу в вас дух, і ви знов оживете.

Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я - Господь.»

Я прорік, як мені було наказано; і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись.

Глянув я - як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу.

І він сказав до мене: «Проречи до духу, проречи, сину чоловічий, і скажи до духу: Так говорить Господь Бог: Із чотирьох вітрів прийди духу, та й подихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили.»

І д прорік, як він заповів мені; і ввійшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги - сила-силенна люду.

Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий! Оті кості - це все дім Ізраїля. Вони кажуть: Кості наші висхли, надія наша пропала, прийшов кінець нам!

Тому пророкуй і скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в Ізраїльську землю.

І зрозумієте, що я - Господь, як відчиню ваші гроби та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших,

і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я - Господь; я сказав і зроблю це» - слово Господнє.

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю й напиши на ній: Юді та синам Ізраїля, що з ним у союзі. Потім візьми другу палицю й напиши на ній: Йосифові й усьому дому Ізраїля, що з ним у союзі.

Пристав одну до одної, щоб вони стали однією палицею, щоб вони в твоїй руці були одне.

І як питатимуть тебе твої земляки: Чи не з'ясуєш нам, що це має значити? -

то ти скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось я візьму палицю Йосифа, що в руці Ефраїма й колін Ізраїля, що з ним у союзі, і прикладу їх до палиці Юди і зроблю їх однією палицею: вони будуть у моїй руці одне.

Так палиці, на яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них.

Тоді їм скажеш: Так говорить Господь Бог: Ось я заберу синів Ізраїля з-поміж народів, між якими розійшлись, і позбираю їх звідусіль, і приведу їх у їхню землю.

Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати; вони не будуть більше двома народами, і не будуть більш розділені на два царства.

Вони не будуть більш себе сквернити бовванами своїми, гидотами своїми, і всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступств, якими вони грішили, і очищу їх і вони будуть моїм народом, а я - їхнім Богом.

Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти й їх виконувати.

Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки, там будуть жити вони та їхні діти й діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними повіки.

Я зроблю з ними союз миру; це буде союз вічний з ними. Я їх намножу й поставлю мою святиню серед них навіки.

Житло моє буде посеред них, і буду я їхнім Богом, а вони будуть моїм народом.

І взнають народи, що я, Господь, освячую Ізраїля, як моя святиня буде серед них повіки.»

Переклад Огієнка

Була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене, і спинив мене серед долини, а вона повна кісток!

І Він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі!

І сказав Він мені: Сину людський, чи оживуть оці кості? А я відказав: Господи Боже, Ти знаєш!

І сказав Він мені: Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них: Сухі кості, послухайте слова Господнього!

Так говорить Господь Бог до цих кісток: Ось Я введу у вас духа і ви оживете!

І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете. І пізнаєте ви, що Я Господь!

І пророкував я, як наказано. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї.

І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них.

І сказав Він мені: Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа: Так говорить Господь Бог: Прилинь, духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть!

І я пророкував, як Він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, військо дуже-дуже велике!...

І сказав Він мені: Сину людський, ці кості вони ввесь Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: Повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець!

Тому пророкуй та й скажеш до них: Так говорить Господь Бог: Ось Я повідчиняю ваші гроби, і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі!

І пізнаєте ви, що Я Господь, коли Я повідчиняю ваші гроби, і коли позводжу вас із ваших гробів, Мій народе!

І дам Я в вас Свого Духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що Я, Господь, сказав це й зробив, говорить Господь!

І було мені слово Господнє таке:

А ти, сину людський, візьми собі один кусок дерева, і напиши на ньому: Юді та синам Ізраїля, його друзям. І візьми ще один кусок дерева, і напиши на ньому: Йосипові дерево Єфрема та всьому домові Ізраїля, друзям його.

І зблизь їх собі одне до одного на один кусок дерева, і вони стануть за одне в твоїй руці!

І як скажуть до тебе сини твого народу, говорячи: Чи не оголосиш нам, що це в тебе таке?

то скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось Я візьму дерево Йосипа, що в Єфремовій руці, та племена Ізраїлеві, його друзів, і дам на нього дерево Юди, і вчиню їх за одне дерево, і стануть вони одним у Моїй руці!

І будуть ці дерева, що напишеш на них, у руці твоїй на їхніх очах.

І скажи до них: Так говорить Господь Бог: Ось Я візьму Ізраїлевих синів з-посеред народів, куди вони пішли, і позбираю їх знавкола, і введу їх до їхньої землі.

І зроблю їх за один народ у Краї на Ізраїлевих горах, і буде для всіх них один цар за царя, і не будуть уже двома народами, і не будуть уже більш поділені на двоє царств.

І більш не будуть вони занечищуватися своїми бовванами й гидотами своїми та всіма своїми переступами, спасу їх зо всіх їхніх осель, де вони грішили, й очищу їх. І будуть вони мені народом, а Я буду їм Богом!

А раб Мій Давид буде царем над ними, і один пастир буде для всіх них, і постановами Моїми вони будуть ходити, а устави Мої будуть стерегти й виконувати їх.

І осядуть вони на тій землі, яку Я дав був Моєму рабові Яковові, що сиділи на ній їхні батьки, і осядуть на ній вони та їхні сини, та сини синів їхніх аж навіки, а Мій раб Давид буде їм князем навіки!

І складу з ними заповіта миру, це буде вічний заповіт із ними. І зміцню їх, і намножу їх, і дам Свою святиню серед них на віки!

І буде місце Мого пробування над ними, і Я буду їм Богом, а вони Мені будуть народом.

І пізнають ці народи, що Я Господь, що освятив Ізраїля, коли буде Моя святиня серед них навіки!

Переклад Куліша

Спочила ж на менї рука Господня, й вивів мене Господь в дусї та й з'упинив мене посеред поля, і було там повно кістяків.

І обвів мене навкруги, й оце лежало їх дуже багато по полі, а всї були дуже сухі.

І промовив до мене: Сину чоловічий! чи сї костї ожиють? А я відказав: Господи Боже, ти один знаєш се.

І промовив до мене: Вискажи пророцтво про сї кістяки й скажи їм: Ви, кістяки сухі, вислухайте слово Господнє!

Та к говорить Господь Бог до сих костей: Ось, я вдихну в вас духа, щоб ви поробились ізнов живими.

І обложу вас жилами й поростете тїлом і покрию вас скірою, й повдихаю дух у вас, і станете живими, та й зрозумієте, що я - Господь.

Я виповів пророцтво, як менї заповіджено; й ось, як я ще пророкував, постав шелест, і почали кістки рухатись і кістка до кістки приставати.

І постеріг я, аж ось на них жили, й поросли вони тїлом, а зверхи покрила їх кожа, тілько не було ще дихання в них.

Тодї сказав він менї: Вискажи пророцтво духові, вискажи пророцтво, сину чоловічий, та й промов до духа: Так говорить Господь Бог: Із чотирьох вітрів прийди, духу, та й подихни на сї повбивані, а вони ожиють.

Я виповів пророцтво, як він заповів менї, аж ось, повходив у них дух, і вони ожили та повставали на ноги - дуже, дуже багато люда.

І сказав він до мене: Сину чоловічий! Отті костї - се все дом Ізраїля. Вони мовляють: Костї наші висхли, надїя наша зникла; ми бо відорвані від кореня.

Тим же то вискажи пророцтво й скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось, я поодчиняю гроби ваші, й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, та й заведу вас у землю Ізрайлеву.

І зрозумієте, що я - Господь, як повідчиняю ваші гроби й повиводжу вас, мій народе, з гробів ваших,

І дам вам духа мого, й ви знов ожиєте, й розміщу вас по землї вашій, а тодї взнаєте, що я, Господь, сказав се - й справдив, говорить Господь.

І надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! возьми одну палицю та й напиши на їй: Юдї й з'єднаним із ним синам Ізрайлевим; та й возьми ще другу палицю, та й напиши на їй: Йосифові - а се палиця Ефраїмова й всего з'єднаного з ним дому Ізрайлевого.

І склади їх одну з другою в одну палицю, щоб вони в руцї твоїй були одно.

І як питати муть у тебе земляки твої: Чи не з'ясуєш нам, що се має значити?

То скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось, я возьму жезло Йосифове, що в руцї Ефраїмовій й з'єдинених із ним поколїнь Ізраїлських, та й притулю його до жезла Юдиного, й зроблю їх одним жезлом в руцї в Юди.

Коли ж обидві палицї, що на них понаписуєш, будуть у твоїй руцї перед очима в них,

Тодї промов до них: Так говорить Господь Бог: Ось, я заберу синів Ізрайлевих зпроміж народів, де вони находяться, й позбіраю їх звідусїль та й приведу їх у їх землю.

А в тій землї, на горах Ізраїля, з'єдиню їх ув один нарід, та й один царь буде над ними всїма, й не будуть вони вже двома народами та й не будуть дїлитись на два царства.

І не будуть уже поганити себе ідолами своїми й гидотами своїми й усякими неправедностями своїми; й відверну їх від усїх місць у їх пробутках, де вони грішили, й очищу їх, і будуть вони моїм людом, а я - їх Богом.

І буде слуга мій Давид царем над ними, й пастирем усїх їх, і ходити муть вони в заповідях моїх, та й будуть певнити постанови мої і їх виповняти.

І жити муть вони в землї, що я надїлив слузї мойму Яковові, де жили їх батьки; там будуть жити вони й дїти їх та дїти дїтей їх по віки; а слуга мій Давид буде князем над ними по віки.

І зложу з ними завіт мира, - се буде завіт вічний з ними. І впорядкую їх і намножу їх та й поставлю сьвятиню мою серед них по всї вічні віки.

І буде пробуток мій посеред них, і буду я їх Богом, а вони будуть моїм народом.

І взнають невірні, що я - Господь, осьвячуючий Ізраїля, як буде сьвятиня моя серед них по віки.

Переклад УБТ Турконяка

І на мені була господня рука, і Господь вивів мене в дусі і поставив мене посеред рівнини, і вона була повна людських костей.

І Він обвів мене довкола них довкруги, навколо, і ось дуже багато на лиці рівнини, дуже сухі.

І Він сказав до мене: Людський сину, чи ці кості оживуть? І я сказав: Господи, Ти це знаєш.

І Він сказав до мене: Пророкуй над цими кістьми і скажеш їм: Сухі кості, послухайте господне слово.

Так говорить Господь до цих костей: Ось Я на вас наношу дух життя

і дам на вас сухожилля і наведу на вас мясо і розтягну на вас скіру і дам у вас мій дух, і житимете. І впізнаєте, що Я Господь.

І я пророкував так як мені заповіджено. І сталося, що коли я пророкував і ось трясіння, і прийшли кості кожна до своєї відповідної.

І я побачив і ось на них росло сухожилля і тіло, і на верху на них виходила скіра, і в них не було духа.

І Він сказав до мене: Пророкуй, про духа, пророкуй, людський сину, і скажи духові: Так говорить Господь: Прийди з чотирьох вітрів і вдихни в цих мерців, і хай живуть.

І я пророкував так як мені заповіджено. І в них ввійшов дух, і вони ожили і стали на їхні ноги, дуже великий збір.

І Господь заговорив до мене, кажучи: Людський сину, ці кості це ввесь дім Ізраїля, і вони кажуть: Сухими стали наші кості, згинула наша надія, ми пропали.

Через це пророкуй і скажи: Так говорить Господь: Ось Я відкриваю ваші гробниці і виводжу вас з ваших гробниць і введу вас в землю Ізраїля,

і впізнаєте, що Я Господь, коли Я відкрию ваші гробниці щоб Мені вивести мій нарід з гробниць.

І дам у вас мій дух, і житимете, і поставлю вас у вашій землі, і пізнаєте, що Я Господь сказав і зроблю, говорить Господь.

І до мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, візьми собі палицю і запиши на ній Юду і синів Ізраїля, тих, що пристають до нього. І візьми собі другу палицю і на ній запишеш Йосифа, палиця Ефраїма і всіх синів Ізраїля, що пристали до нього.

І злучиш їх разом до себе в одну палицю, щоб їх звязати, і будуть в твоїй руці.

І буде, що коли скажуть до тебе сини твого народу: Чи не сповістиш нам, що це для тебе?

І скажеш до них: Так говорить Господь: Ось Я візьму племя Йосифа, що в руці Ефраїма і племена Ізраїля, що прилягають до нього і дам їх в племя Юди, і будуть однією палицею в руці Юди,

і будуть палиці, на яких ти написав на них, в твоїй руці перед ними,

і скажеш їм: Так говорить Господь: Ось я беру ввесь дім Ізраїля з посеред народів, куди вони ввійшли туди, і зберу їх з усіх, що довкруги них, і введу їх до землі Ізраїля.

І дам їх в один нарід в моїй землі і в горах Ізраїля, і в них буде один володар, і більше не будуть двома народами, ані більше не розділяться на два царства,

щоб більше не опоганилися своїми ідолами. І Я визволю їх від всіх їхніх беззаконь, які згрішили в них, і очищу їх, і будуть Мені народом, і Я Господь буду їм за Бога.

І мій раб Давид володар посеред них, і буде для всіх один пастир. Бо вони ходитимуть в моїх приписах і зберігатимуть мої суди і їх чинитимуть.

І поселяться на їхній землі, яку Я дав моєму рабові Якову, де там поселилися були їхні батьки. І вони поселяться на ній, і Давид мій раб буде їхнім володарем на віки.

І Я заповім їм завіт миру, з ними буде вічний завіт. І Я поставлю посеред них на віки мої святощі.

І моє поселення буде в них, і Я буду їм Богом, і вони будуть моїм народом.

І народи впізнають, що Я Господь, що освячує їх, коли мої святощі будуть посеред них на віки.

Російський синодальний переклад

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей,

и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.

И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.

И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!"

Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.

И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь.

Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.

И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.

Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.

И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище.

И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня".

Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.

И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших,

и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь.

И было ко мне слово Господне:

ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: "Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним"; и еще возьми жезл и напиши на нем: "Иосифу"; это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним.

И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно.

И когда спросят у тебя сыны народа твоего: "не объяснишь ли нам, что это у тебя?",

тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей.

Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их,

то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их.

На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства.

И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом.

А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их.

И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно.

И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки.

И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом.

И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки.