35

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Обернись лицем проти Сеїр-гори та й пророкуй проти неї,

і скажи їй: Так говорить Господь Бог: Ось я проти тебе, Сеїр-горо! Я простягну мою руку проти тебе й зроблю тебе безлюдною пустинею.

Міста твої оберну в руїну, і сама ти станеш пустинею, і взнаєш, що я - Господь.

За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля й оддавала дітей Ізраїля на меч під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини.

За те - клянусь, як от живу я, - слово Господа Бога, - оддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому, що ти згрішила, проливавши кров, то й кров буде вганяти за тобою.

Я зроблю Сеїр-гору безлюдною пустинею і вигублю на ній того, хто йде, і того, хто повертається.

Я сповню її гори трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем.

Пусткою вічною вчиню тебе, і міста твої не будуть більше заселені, і ви взнаєте, що я - Господь.

За те, що ти говорила: Обидва оті народи та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма що там був Господь, -

за те - клянусь, як от живу я, - слово Господа Бога, - я сподію з тобою згідно з твоєю люттю та твоїм завзяттям, з якими ти поводилася з ними у твоїй ненависті. Я дам себе тобі знати, як буду судити тебе.

Ти взнаєш, що я - Господь. Я чув усю твою зневагу що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши: Пустинею лежать вони! Нам дано їх на здобич!

Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова. Я чув усе те.

Так говорить Господь Бог: На радість усій землі вчиню тебе пустинею.

За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля запустіло, так само я зроблю з тобою: пустинею ти станеш, Сеїр-горо, та й увесь Едом, і зрозуміють, що я - Господь.»

Переклад Огієнка

І було мені слово Господнє таке:

Сину людський, зверни своє обличчя до гори Сеїр, і пророкуй на неї

та й скажеш їй: Так говорить Господь Бог: Ось Я на тебе, горо Сеїре, і витягну руку Свою на тебе, й оберну тебе на спустошення та на сплюндрування.

Міста твої оберну на руїну, а ти будеш спустошенням, і пізнаєте ви, що Я Господь!

За те, що ти маєш вічну ворожнечу, і валила Ізраїлевих синів через меча в часі їхнього нещастя, в часі загибелі кінцевої,

тому як живий Я, говорить Господь Бог, на кров оберну тебе, і кров буде гнати тебе. Отож кров ти зненавиділа, то кров буде гнати тебе!

Оберну Я гору Сеїр на спустошення та на сплюндрування, і витну з неї того, хто йде та вертається.

І наповню його гори трупами його! Згір'я твої й долини твої та всі твої річища, побиті мечем попадають у них!

На вічні руїни оберну Я тебе, а міста твої не заселяться, і пізнаєте ви, що Я Господь!

За те, що ти кажеш: Два ці народи, і два ці краї будуть мої, і ми посядемо те, де Господь був,

тому, як живий Я, говорить Господь Бог, зроблю Я за гнівом твоїм та за заздрістю твоєю, які ти робив із своєї ненависти до них, і вони пізнають Мене, коли буду судити тебе.

І пізнаєш ти, що Я Господь, чув усі образи твої, які ти казав на Ізраїлеві гори, говорячи: Вони опустошілі, дані нам на їжу!

І ви величалися проти Мене своїми устами, і збільшували проти Мене слова свої, Я це чув!

Так говорить Господь Бог: Коли буде радіти вся земля, тоді вчиню її тобі спустошенням!

Як радієш ти зо спадку Ізраїлевого дому через те, що опустошіло воно, так зроблю Я й тобі. Спустошенням станеш, горо Сеїре, та ввесь Едом, увесь він, і пізнають вони, що Я Господь!

Переклад Куліша

І надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! поверни твій вид проти Сеїрських гір і пророкуй на них,

І скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось, я - на тебе, Сеїр-горо, й простяг проти тебе руку мою й зроблю тебе безлюдною пустинею.

Городи твої оберну в розвалища а сама ти запустїєш, і спізнаєш, що я - Господь.

Позаяк ти від віків ворогуєш проти Ізраїля, і оддавала його на меч в часї його нещастя і цїлковитої погибелї,

За те, так певно, як живу я, говорить Господь Бог, оддам тебе на кров, і кровава помста буде вганяти за тобою; позаяк ти ненавидїла твою кров, то й кров буде вганяти за тобою.

І зроблю Сеїр-гору пусткою й безлюдною пустинею й повигублюю на нїй приходящого й вертаючого.

І сповню гори її побитими в неї; по узгіррях твоїх, по долинах твоїх і по всїх потоках твоїх падати муть побиті мечем.

Пусткою вічною зроблю тебе, й городи твої стояти муть безлюдні, і спізнаєте, що я - Господь Бог.

Позаяк ти мовляла: Обидва отті народи й обі ті землї будуть моїми, й я посяду їх, дарма що там був Господь,

За те, так певно, як я живу, говорить Господь Бог, поступлю з тобою по мірі завзятя й завистї твоєї, що ти показала в твоїй ненавистї до них, і дам себе їм знати, як буду судити тебе.

І взнаєш, що я, Господь, чув усю злораду твою, яку ти виповідала про гори Ізрайлеві, приговорюючи: Пустинею лежать вони; нам оддано їх на пожир!

І давали ви язику волю проти мене, уймали словами без міри честї моїй; я чув усе те.

Так говорить Господь Бог: На радість усїй землї вчиню тебе пустинею:

Як ти втїшалась, коли пай дому Ізрайлевого запустїв, так я зроблю й з тобою: пустинею станеш ти, горо Сеїр, та й уся Ідумея, і зрозуміють, що я - Господь.

Переклад УБТ Турконяка

І до мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, поверни твоє лице до гори Сиїр і пророкуй проти неї

і скажи: Так говорить Господь: Ось Я проти тебе, горо Сиїр, і простягну проти тебе мою руку і дам тебе пустинею, і будеш спустошеною,

і в твоїх містах зроблю спустошення, і ти будеш пустою. І впізнаєш, що Я Господь.

Томущо в тобі була вічна ворожнеча і ти засідала на дім Ізраїля з обманою, в руці ворогів з мечем в часі неправедности до кінця.

Через це, живу Я, говорить Господь, якщо ти згрішила в крові, і кров тебе переслідуватиме.

І дам гору Сиїр в пустиню і спустошення і вигублю з неї людей і скотину,

і наповню твої горби і твої долини побитими, і на всіх твоїх рівнинах впадуть в тобі побиті мечем.

Поставлю тебе вічною пустинею, і твої міста більше не будуть поселені. І впізнаєш, що Я Господь.

Томущо ти сказала: Два народи і дві країни моїми будуть і я їх унасліджу, і там є Господь.

Через це, живу Я, говорить Господь, і зроблю з тобою за твоєю ворожнечею і тобі дам пізнатися, коли лиш судитиму тебе.

І ти впізнаєш, що Я Господь. Я почув голос твоїх хул, бо ти сказала: Гори Ізраїля спустошені, дані нам в їжу.

І ти гордо заговорила проти Мене твоїми устами. Я почув.

Так говорить Господь: В радості всієї землі Я зроблю тебе пустинею.

Пустинею будеш, горо Сиїр, і вся Ідумея буде вигублена. І впізнаєш, що Я їхній Господь Бог.

Російський синодальний переклад

И было ко мне слово Господне:

сын человеческий! обрати лице твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество

и скажи ей: так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, гора Сеир! и простру на тебя руку Мою и сделаю тебя пустою и необитаемою.

Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что Я Господь.

Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели:

за это - живу Я! говорит Господь Бог - сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя; так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя.

И сделаю гору Сеир пустою и безлюдною степью и истреблю на ней приходящего и возвращающегося.

И наполню высоты ее убитыми ее; на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом.

Сделаю тебя пустынею вечною, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что Я Господь.

Так как ты говорила: "эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там":

за то, - живу Я! говорит Господь Бог, - поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю Себя им, когда буду судить тебя.

И узнаешь, что Я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: "опустели! нам отданы на съедение!"

Вы величались предо Мною языком вашим и умножали речи ваши против Меня; Я слышал это.

Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, Я сделаю тебя пустынею.

Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю Я и с тобою: опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что Я Господь.