31

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Одинадцятого року, першого дня третього місяця надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Промов до фараона, царя єгипетського, і до його гомінкої юрби: На кого ти у величі твоїй схожий?

Ось він, мов кедр ливанський, з прекрасним гіллям, з рясним листом, високий на зріст; верховіття його сягало в хмари.

Води його ростили, глибінь його плекала, пускаючи ріки свої навколо місця, де він був посаджений, і посилаючи свої протоки до всіх дерев на полі.

Тому й вигнався він зростом понад усі дерева, що в полі; гілляк на ньому було сила, віття на ньому росло дедалі довше з-за достатку вод, і він розростався.

В його гіллі кублилося все птаство піднебесне, під його віттям усі польові звірі плодились, а в його тіні жили всі народи сильні.

Він був прекрасний висотою, віттям своїм розлогим, бо корінь його був при великих водах.

Кедри в Божому саду не були йому рівня, і кипарисам до його гілляк було далеко, та й явори не досягали його віття. Ніяке дерево в Божому саду не могло рівнятись із ним красою.

Я прикрасив його премногим віттям. Йому завидували всі дерева едемські, що були в Божім саді.»

Тому ось як говорить Господь Бог: «За те, що він знявся своїм високим зростом і задер верховіття своє аж у хмари, і серце його запишалося височиною своєю,

за те видав я його володареві народів. Він поступить з ним за його злобою і знищить його.

Чужинці, найлютіші з-між народів, зрубають його й відкинуть. Віття його попадає по горах і по долинах; гілляки його, поламані, валятимуться по байраках країни. Усі народи землі вийдуть з його тіні й покинуть його.

На його поваленім стовбурі сидітиме все небесне птаство, а на його гілляках спочиватимуть усі польові звірі;

щоб ніякі дерева при воді не пишалися із свого високого зросту та щоб не задирали верховіть своїх у хмари, щоб ніякі добре зрошені водою дерева не спиналися зростом своїм угору: всіх бо їх призначено на смерть, у глибину підземну, разом із людськими синами, що сходять у яму.»

Так говорить Господь Бог: «Того дня, як він зійшов у Шеол, я збудив плач по ньому, замкнув над ним безодню, затримав її ріки, і води великі припинились. Я засмутив із-за нього Ливан, і всі польові дерева затужили по ньому.

Гуком його падіння стряс я народи, як зіпхнув його в Шеол разом із тими, що сходять у яму. Тоді утішились у глибині підземній усі дерева едемські, найдобірніші та найкращі дерева ливанські, - усі щедро зрошені водою.

Разом з ним зійшли в Шеол до тих, що полягли від меча, також і ті з-між народів, що жили в його тіні, та й їхні потомки.

Котрому з дерев едемських був ти рівнею в славі та величі? Та, однак, тебе зіпхнуто разом з іншими едемськими деревами в глибину підземну, і лежиш ти серед необрізаних разом із тими, що полягли від меча. Ось такий фараон з усією його гомінкою юрбою», - слово Господа Бога.

Переклад Огієнка

І сталося за одинадцятого року, третього місяця, першого дня місяця, було мені слово Господнє таке:

Сину людський, скажи фараонові, цареві єгипетському, та до його многолюдства: До кого ти вподоблюєшся в своїй величі?

Ось Ашшур, кедр на Ливані, з прекрасними галузками, з тінистою гущавиною, і високорослий, і аж між хмарами буде верховіття його.

Води його виховали, безодня його викохала, він річки свої попровадив навколо свого насадження, а канали свої посилав до всіх дерев польових.

Тому його зріст став вищий від усіх польових дерев, і помножилися галузки його, і від великої води його віття повидовжувалось, коли вигнався він.

В його віттях кублилося все птаство небесне, а під його галузками родилася всяка польова звірина, а в його тіні сиділи всі численні народи.

І був він уродливий висотою свого зросту, довготою галузок своїх, бо його корінь був при великих водах.

Кедри в Божому садку не були рівні йому, кипариси не були подібні до галузок його, а платани не були, як його віття. Жодне дерево в Божому садку не було подібне до нього красою своєю!

Я оздобив його ряснотою галузок його, і йому заздрили всі еденські дерева, що в Божому садку.

Тому так сказав Господь Бог: За те, що ти повищився зростом, і дав верховіття своє аж між хмари, і повищилося серце його, коли він став високим,

то дай його в руку сильного з народів, він конче зробить йому за його беззаконня, за це Я вигнав його!

І витяли його чужі, насильники народів, і повідкидали його. На гори й на всі долини попадали галузки його, і було поламане віття його по всіх потоках землі, а всі народи землі повиходили з тіні його й покинули його.

Над його руїнами пробувало все небесне птаство, а при галуззях його була всяка польова звірина,

щоб не повищувалися своїм зростом усі дерева при воді, і не давали свого верховіття поміж хмари, і не ставали у своїй величі сильні між ними, що п'ють воду, бо всі вони віддані смерті до підземного краю серед людських синів, до тих, хто сходить до могили.

Так говорить Господь Бог: Того дня, коли він зійшов до шеолу, учинив Я жалобу, закрив над ними безодню, затримав його річки, і була стримана велика вода, і затемнив над ним Лівана, а всі польові дерева помліли над ним.

Від гуку упадку його Я вчинив тремтячими народи, коли Я знизив його до шеолу з тими, що сходять до гробу. І потішилися в підземному краї всі еденські дерева, добірне та добре Ливанське, всі, що п'ють воду.

Також вони зійшли з ними до шеолу, до побитих мечем, що сиділи, як його помічники, в його тіні серед народів.

До кого став ти так подібний у славі та в великості серед еденських дерев? І будеш ти знижений з еденськими деревами до підземного краю, посеред необрізанців будеш лежати з пробитими мечем. Це фараон та все многолюдство його, говорить Господь Бог.

Переклад Куліша

О динайцятого року, в трейтьому місяцї, на первий день місяця, надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! промов до Фараона, царя Египецького, й до його народу: Кому робиш ти себе рівнею в великостї своїй?

Ось, Ассур був, мов кедр на Ливанї з прегарним гіллєм і густим листом та високого росту; вершок його сягав у гору серед густого галуззя.

Води ростили його, глибина підіймала його; річки її обливали коріннє його, а проточини її простягались до всїх дерев на поділлї.

Тим і сягала висота його понад усї дерева польові, й гілля було на йому много, й галуззє його росло що-раз довше задля достатку вод, і воно розросталось.

Між гіллєм його кублилось всяке птаство піднебесне, під віттєм його виводили дїтей всякі зьвірі польні, під тїнню його жили всякі многолїчні народи.

Він пишався висотою своєю та довготою галуззя свого, бо корінь його розростався при великих водах.

Не затемняли його кедри в Божому садї; не досягали гілля його кипариси, й каштани не досягали величиною віття його, нї одно дерево в садї Божому не могло рівнятись із ним красотою своєю.

Я вкрасив його густим віттєм, так що всї дерева Едемські в садї Божому завидували йому.

Тим же то ось як говорить Господь Бог: За те, що він знявся високо зростом і вершок його вибуяв угору посеред віття, та серце його згордїло величчю своєю, -

За те подам його на поталу потужному між народами, нехай з ним чинить що схоче; за проступки його я відкинув його.

І зрубають його чужоземцї, найлютїйші зпроміж народів, та й повалять його; по горах і по долинах лежати ме віттє його, й гіллє його буде валятись, поторощене, по байраках у країнї, а всї народи землї вирушать зпід тїнї в него, та й покинуть його.

Від тепер буде хиба на обламках із него сїдати птаство піднебесне, а всяке польове зьвіррє топтати ме гіллє його;

Щоб нїякі дерева при водї не величались високим своїм зростом і не сягали вершками своїми понад густе гіллє, та щоб до них задля їх висоти не прилягали инші дерева, що ссуть воду; всїх бо їх призначено на смерть, у преисподню країну разом із синами людськими, що посходили в яму.

Так говорить Господь Бог: Того дня, як він ізступить у яму, наведу я плач по нему, запру глибінь, застановлю ріки, здержу великі води, з'одягну в смуток по нему Ливан-гору, а всї польові дерева попадуть у тугу по йому.

Гуком його впаду наведу перестрах на народи, як стручу його в преисподню, до тих, що посходили в яму, й зрадїють у тій глибинї всї дерева Едемські, вибрані й що найкрасшi дерева Ливанські, всї що ссали воду;

Бо й вони пійдуть із ним у преисподню, до тих, що мечем побиті, та й приятелї його зпроміж народів, що жили під тїнню в його.

Которому ізміж дерев Едемських хотїв ти рівнею бути в славі й величностї? Та тепер ти рівно з другими Едемськими деревами будеш стручений в преисподню, й лежати меш серед необрізаних між посїченими мечем. Ось, се Фараон і вся безлїч народу його, говорить Господь Бог.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося, що в одинадцятому році, в третому місяці, в першому (дні) місяця до мене було господне слово, що казало:

Людський сину, скажи Фараонові цареві Єгипту і до його множества: До кого ти себе уподібнив у твоїй висоті?

Ось ассур кипарис в Лівані і гарний віттям і високий величністю, до середини хмар була його влада.

Вода вигодувала його, безодня підняла його, свої ріки він привів довкруги своїх посаджень і свої часті післав до всіх дерев рівнини.

Через це його величність піднялася вгору понад всі дерева рівнини, і його віття розширилося від великої води.

В його галузках загніздилися всі птахи неба, і під його віттям народилися всі звірі рівнини, в його тіні поселилося все множество народів.

І він був гарний у своїй висоті через множество свого галуззя, бо в нього було коріння у великій воді.

Таких кипарисів не (було) в божому раю, і ялиці не (були) подібні їхнім віттям, і сосни не були подібні своїми галузками. Ніяке дерево в божому раю не було подібне до нього в його красі

через множество його віття. І йому поревнували дерева їжі божого раю.

Через це так говорить Господь: Томущо ти став великий величчю і ти поклав твоє володіння посеред хмар, як він піднімався і Я побачив

і Я його видав в руки володаря народів, і він доконав його знищення.

І його вигубили погані чужинці з народів і скинули його на горах, в усіх долинах впали його галузки, і його стовбур був знищений в усякій рівнині землі, і відійшли від їхнього покриття всі народи народів і його знищили до основ.

На його впалому (стовбурі) спочили всі птахи неба, і під його стовбурем були всі дикі звірі,

щоб не підносилися в їхній величності всі дерева, що в воді, і не дали своєї влади посеред хмар і не стали в їхній висоті до них всі, що пють воду, всі були видані на смерть в глибину землі посеред людських синів до тих, що сходять до ями.

Так говорить Господь: В тому дні, в якому він зійшов до аду, його оплакала безодня, і Я спинив його ріки і Я заборонив множеству води, і над ним потемнів Ліван, через нього послабли всі дерева рівнини.

Від голосу його падіння народи захиталися, коли зводили його до аду з тими, що сходять до ями, і потішали його в землі всі дерева їжі і вибрані Лівану, всі, що пють воду.

Бо й вони зійшли з ним до аду між побитими мечем, і його насіння, ті, що поселилися під його покриттям, згинули посеред їхнього життя.

До кого ти подібний? Зійди і будь зведений з деревами їжі до землі в глибину. Посеред необрізаних спатимеш з побитими мечем. Так Фараон і все множество його сили, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

В одиннадцатом году, в третьем месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне:

сын человеческий! скажи фараону, царю Египетскому, и народу его: кому ты равняешь себя в величии твоем?

Вот, Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась среди толстых сучьев.

Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым.

Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался.

На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы.

Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод.

Кедры в саду Божием не затемняли его; кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своею.

Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева Едемские в саду Божием завидовали ему.

Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, -

за то Я отдал его в руки властителю народов; он поступил с ним, как надобно; за беззаконие его Я отверг его.

И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы; и на все долины упали ветви его; и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли, и оставили его.

На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери.

Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду; ибо все они будут преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу.

Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, Я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем.

Шумом падения его Я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие Ливанские, все, пьющие воду;

ибо и они с ним отошли в преисподнюю, к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его, среди народов.

Итак которому из дерев Едемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами Едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог.