30

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Пророкуй і промов: Так говорить Господь Бог: Голосіть: Ой що за день!

Бо близько день Господній, день хмарний; час (суду) народів надходить.

Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Етіопію, як у Єгипті падатимуть побиті, як забиратимуть його скарби і як руйнуватимуть його підвалини.

Кущ, Пут і Луд, і вся Арабія, і Кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча.

Так говорить Господь: Упадуть підпори Єгипту і повалиться гординя його сили. Від Мігдолу до Суене падатимуть у ньому від меча, - слово Господа Бога.

Він опустіє серед спустошених земель, міста його стоятимуть серед зруйнованих міст.

Вони зрозуміють, що я - Господь, як я напущу на Єгипет вогонь, і всі його помічники будуть розбиті.

Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопіїв; і нападе на них великий страх у день Єгипту, що ось надходить.

Так говорить Господь Бог: Покладу край гомінкій єгипетській юрбі рукою Навуходоносора, царя вавилонського.

Він і його люд, найлютіший з-між народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту й наповнять землю трупом.

Я висушу ріки й віддам землю злісним у руки. Я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужоземців. Я - Господь, сказав це.

Так говорить Господь Бог: Я знищу бовванів, вигублю богів з Нофу. В землі Єгипетській не буде більше князя. Я наведу страх на Єгипетську землю,

спустошу Патрос, нашлю вогонь на Цоан і зроблю суд над Но.

Я виллю гнів мій на Сін, єгипетську твердиню, і вигублю гомінливу юрбу Но.

Пущу вогонь на Єгипет, Сін задрижить, Но дістане пролом, і його мури будуть повалені.

Молоді хлопці в Оні й у Півесеті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю.

У Тафнесі потемніє день, як я зломлю там єгипетське ярмо, і як настане край його гордій силі. Хмара вкриє його, а його дочки підуть у неволю.

Отак учиню суд над Єгиптом, і взнають, що я - Господь.»

Одинадцятого року, першого місяця, сьомого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Зламав я рам'я фараонові, цареві єгипетському, і ось воно, ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись, не обвите, щоб повернулася сила вхопити меча.

Тим то Господь Бог так говорить: Ось я проти фараона, царя єгипетського. Я зламаю йому його рам'я, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки.

Я розпорошу єгиптян між народами й розвію їх по землях.

Я скріплю руку царя вавилонського й дам йому в руку меч; руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко.

Я скріплю руки цареві вавилонському, а руки фараонові опадуть, і зрозуміють, що я - Господь, як дам у руки цареві вавилонському меч, щоб він витягнув його проти Єгипетської землі.

Я розпорошу єгиптян між народами й розвію їх по землях, і взнають, що я - Господь.»

Переклад Огієнка

І було мені слово Господнє таке:

Сину людський, пророкуй, і скажеш: Так говорить Господь Бог: Голосіть Ой! цього дня!

Бо близький день, і близький день Господній, день хмарний, настає час народів!

І прийде меч на Єгипет, і буде тремтіння в Етіопії, коли будуть падати забиті в Єгипті, і заберуть багатство його, і будуть розбиті основи його.

Куш, і Пут, і Луд, і ввесь помішаний народ, і Кув, і сини землі заповіту попадають з ними від меча.

Так говорить Господь: І попадають підпори Єгипту, і так упаде гординя сили його, від Міґдолу аж до Севене, від меча попадають у ньому, говорить Господь Бог.

І буде він спустошений серед попустошених країв, а міста його будуть серед міст поруйнованих.

І пізнають вони, що Я Господь, коли Я дам огонь на Єгипет, і будуть поторощені всі, хто йому помагає.

Того дня повиходять посланці з-перед Мого лиця на кораблях, щоб налякати безпечну Етіопію, і буде через них жах, як у день Єгипту, бо це ось надходить!

Так говорить Господь Бог: І Я зроблю кінець єгипетському многолюдству рукою Навуходоносора, вавилонського царя.

Він та народ його з ним, насильники людів, будуть спроваджені знищити землю, і вони повитягують мечі свої на Єгипет, і наповнять край побитими!

І оберну Я річки на суходіл, і передам землю в руку злочинців, і спустошу край та все, що в ньому, рукою чужих. Я, Господь, це сказав!

Так говорить Господь Бог: І повигублюю божків, і зроблю кінець бовванам з Нофу, і не буде вже князів в єгипетському краї, і дам пострах на єгипетську землю.

І Патрос спустошу, і дам огонь у Цоан, і буду виконувати присуди в Но.

І виллю Я гнів Свій на Сіна, твердиню єгипетську, і витну многолюдство Но.

І пошлю Я огонь на Єгипет, сильно буде корчитись Сін, а Но буде проламаний, а на Ноф нападуть вороги вдень.

Юнаки Авену та Пі-Весету попадають від меча, а інші підуть у полон.

А в Тахпанхесі потемніє день, коли Я ламатиму там єгипетські ярма, і скінчиться в ньому пиха сили його. Самого його хмара закриє, а його дочки підуть у полон...

І буду виконувати присуди над Єгиптом, і вони пізнають, що Я Господь!

І сталося, за одинадцятого року, першого місяця, сьомого дня місяця, було мені слово Господнє таке:

Сину людський, Я зламав рамено фараона, єгипетського царя, і ось воно не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку, щоб обвинути його, і щоб зміцнити його вхопитися за меча.

Тому так говорить Господь Бог: Ось Я на фараона, єгипетського царя, і поламаю рамена його, те дуже та те зламане, і викину меча з його руки.

І розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях.

І зміцню рамена вавилонського царя, і дам меча Свого в його руку, і зламаю Я фараонові рамена, і він буде стогнати стогоном проколеного перед ним.

І зміцню Я рамена вавилонського царя, а фараонові рамена опадуть. І пізнають вони, що Я Господь, коли Я дам Свого меча в руку вавилонського царя, і простягну його на єгипетську землю.

І розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях. І пізнають вони, що Я Господь!

Переклад Куліша

І надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! пророкуй і промов: Так говорить Господь Бог: Голосїть: Ой, чорний, нещасний день!

Бо вже близько день; так, близько вже день Господень; хмарний день; година народів надходить.

І прийде меч на Египет, і покриє страх Етіопію, як у Египтї падати муть побиті, коли повиношені будуть скарби його й поруйновані підвалини його.

Етіопія й Ливія й Лидия і ввесь помішаний нарід і Хуб і ввесь люд тих земель, що з ними сполучені, поляжуть із ними од меча.

Так говорить Господь: Упадуть підпори Египту, й повалиться гординя могучостї його; од Мигдола до Сіени падати муть у йому од меча, говорить Господь Бог.

І опустїє він серед попустошених земель, і стояти муть міста його серед попустошених городів.

І зрозуміють вони, що я - Господь, як пущу Египет на пожар, і всї підпомочники його будуть порозтирані.

У той день вийдуть посли на суднах від мене, щоб ізлякати байдужних Етіопіїв, і нападе на них перестрах, бо ось, день Египту - він і до них надходить.

Так говорить Господь Бог: Зроблю кінець многолюдному Египтові рукою Навуходонозоровою, царя Вавилонського.

Він і з ним люд його, найлютїйший між народами, будуть приведені пустошити землю, й добудуть вони мечі свої проти Египту й сповнять землю побитими.

І повисушую ріки, й віддам землю злюкам у руки, й спустошу землю рукою чужоземцїв із усїм, чим вона повна. Я, Господь, сказав се.

Так говорить Господь Бог: Оберну в нїщо ідоли й повигублюю боввани в Мемфисї, й з землї Египецької не буде вже більш князя, й наведу страх на Египет.

І спустошу Патрос, і пущу пожаром Зоан, і розпочну суд над Но.

І вилию гнїв мій на Син, твердиню Египецьку, й вигублю натовп людей в Но.

Пущу Египет із огнем, задрожить Син, Но повалиться, а на Ноф (Мемфис) нападе ворог серед дня.

Молодики в Онї й Пубастї поляжуть од меча, а останок пійде в неволю.

І в Тафнисї потемнїє день, як зломлю там ярмо Египецьке й зроблю кінець гордій потузї його. Хмара покриє його, а дочки його пійдуть у неволю.

Оттак учиню я суд над Египтом і взнають, що я - Господь.

Ув одинайцятому роцї, в первому місяцї, сьомого дня в місяцї надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! зломив я рамя Фараонові, цареві Египецькому, й ось, воно ще не перевязане, щоб могло вилїчитись, не обвите обвитками, щоб вернулась йому снага вхопити меча.

Тим же то так говорить Господь Бог: Ось я проти Фараона, царя Египецького, й поламлю йому руки, здорову й переломлену, й випаде меч із руки в його.

І порозпорошую Египтян проміж народами й розвію їх по землях.

А руки в царя Вавилонського скріплю і дам йому в правицю меча мого; руки ж Фараонові поломлю, щоб, поранений, стогнав тяжко перед ним.

Скріплю руки цареві Вавилонському, а руки Фараонові опадуть, і зрозуміють, що я - Господь, як дам у руку цареві Вавилонському меча мого, а він простягне його на землю Египецьку.

І порозпорошую Египтян проміж народами, й порозвіваю їх по землях, і спізнають, що я - Господь.

Переклад УБТ Турконяка

І до мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, пророкуй і скажи: Так говорить Господь: О, О день, бо близько господний день, буде день кінця народів. І прийде меч на єгиптян, і буде замішання в Етіопії, і впадуть побиті в Єгипті, і впаде його основа.

 

 

Перси і критяни і луди і лівійці і всі змішані і з синів мого завіту впадуть від цього меча.

І впадуть підпори Єгипту, і зійде гордість її сили з Маґдолу аж до Суини. Від меча впадуть в ньому, говорить Господь.

І він буде спустошеним посеред спустошених країн, і їхні міста будуть посеред спустошених міст.

І впізнають, що Я Господь, коли дам огонь на Єгипет і будуть розбиті всі, що йому помагають.

В тому дні вийдуть посли, що спішаться знищити Етіопію, і буде в них замішання в дні Єгипту, бо ось він прийшов.

Так говорить Господь: І Я знищу множество єгиптян рукою Навуходоносора царя Вавилону,

(рукою) його й його народу. Поганці з народів післані знищити землю і вони оголять всі свої мечі проти Єгипту, і земля наповниться побитими

і дам їхні ріки спустошеними і знищу землю, і її повнота в руці чужинців. Я Господь сказав.

Бо так говорить Господь: І знищу вельмож з Мемфіса і володарів з землі Єгипту і більше не будуть.

І знищу землю Патури і дам огонь на Танін і зроблю пімсту в Діосполі

і вилию мій гнів на Саін, силу Єгипту, і знищу множество Мемфіса.

І дам огонь на Єгипет, і замішанням замішається Суини, і в Діосполі буде розвал і розлиються води.

Молодці Еліополя і Вуваста впадуть від меча, і жінки підуть в полон.

І в Тафнах потемніє день коли Я там розібю скипетри Єгипту, і знищу там гордість його сили, і його покриє хмара, і його дочки проваджені будуть полоненими.

І Я зроблю суд в Єгипті, і впізнають, що Я Господь.

І сталося, що в одинадцятому році, в першому місяці, в сьомому (дні) місяця до мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, Я розбив руки Фараона царя Єгипту, і ось не обвязаний, щоб дати лікування, щоб дати на нього пластир, щоб дати силу вхопити меч.

Через це так говорить Господь: Ось Я проти Фараона царя Єгипту і розібю його сильні і простягнені руки і викину його меч з його руки

і розсію Єгипет між народами і розвію їх в країни.

І скріплю руки царя Вавилону і дам мій меч в його руку, і він наведе його проти Єгипту і розграбить його грабунок і захопить його добич.

І скріплю руки царя Вавилону, а руки Фараона опадуть. І впізнають, що Я Господь, коли Я дам мій меч в руки царя Вавилону, і він його простягне проти єгипетскої землі.

І Я розсію Єгипет між народами і розвію їх в країни. І всі пізнають, що Я Господь.

Російський синодальний переклад

И было ко мне слово Господне:

сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте! о, злосчастный день!

Ибо близок день, так! близок день Господа, день мрачный; година народов наступает.

И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены;

Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча.

Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его; от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог.

И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов.

И узнают, что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены.

В тот день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта; ибо вот, он идет.

Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского.

Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными.

И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это.

Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли Египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую.

И опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но.

И изолью ярость Мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но.

И пошлю огонь на Египет; вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня.

Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен.

И в Тафнисе померкнет день, когда Я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен.

Так произведу Я суд над Египтом, и узнают, что Я Господь.

В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне:

сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч.

Посему так говорит Господь Бог: вот, Я - на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его.

И рассею Египтян по народам, и развею их по землям.

А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним.

Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю Египетскую.

И рассею Египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что Я Господь.