25

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Оберни лице проти аммоніїв і пророкуй проти них!

Ти скажеш аммоніям: Слухайте слово Господа Бога! Так говорить Господь Бог: За те, що ти (злорадо) казав: Ага! Ага! - як опоганено мою святиню, і як спустошено Ізраїль-землю, і як дім Юди пішов у неволю,

за те я віддам тебе в посілість синам сходу; вони розташують у тебе свої табори, осядуться у тебе своїми житлами; вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко.

Я зроблю Раббу пасовиськом для верблюдів, а міста аммонійські - кошарою для овець, і взнаєте, що я - Господь.

Так бо говорить Господь Бог: За те, що ти плескав у долоні й тупотів ногами і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля,

за те ось я простягну на тебе мою руку й видам тебе на грабіж народам і викоріню тебе з-між народів і вигублю з-поміж земель. Я знищу тебе, і ти взнаєш, що я - Господь.»

Так говорить Господь Бог: «За те, що Моав та (Сеїр) казали: От дім Юди, як усі інші народи!

За те я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі: без Бет-Єшімоту, Ваал-Меону й Кіріятаїму.

Народам сходу в посілість віддам його разом з аммоніями, щоб не було й спомину про аммоніїв між народами.

Я вчиню над Моавом суд і вони взнають, що я - Господь.»

Так говорить Господь Бог: «За те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і, мстившись на нім, тяжко завинив,

тому ось як говорить Господь Бог: Я простягну мою руку на Едом і винищу в нім людину й скотину. Зроблю його пустинею. Від Теману до Дедану поляжуть вони від меча.

Я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом згідно з моїм гнівом і згідно з моїм обуренням, і вони взнають що то моя помста», - слово Господа Бога.

Так говорить Господь Бог: «За те, що філістимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічній ворожнечі,

за те так говорить Господь Бог: Ось я простягну мою руку на філістимлян і викоріню керетіїв, і вигублю останок мешканців морського побережжя.

Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто, і вони взнають, що я, - Господь, - як наведу на них мою помсту.»

Переклад Огієнка

І було мені слово Господнє таке:

Сину людський, зверни своє обличчя до Аммонових синів, і пророкуй на них.

І скажеш Аммоновим синам: Послухайте слова Господа Бога: Так говорить Господь Бог: За те, що ти говориш Ага! про Мою святиню, бо вона збезчещена, і про Ізраїлеву землю, бо спустошена, і про Юдин дім, бо пішов у полон,

тому ось Я дам тебе синам сходу на спадок, і поставлять вони в тебе шатра свої, і зроблять у тебе місця свого пробування. Вони будуть їсти твій плід, і вони будуть пити твоє молоко.

І дам я Раббу на стайню для верблюдів, а Аммонових синів на лігво отари, і ви пізнаєте, що Я Господь!

Бо так Господь Бог промовляє: За твоє плескання рукою, і твоє тупотіння ногою, і що в душі тішишся ти всією своєю погордою до Ізраїлевої землі,

тому ось Я витягну Свою руку на тебе, і дам тебе на здобич для народів, і витну тебе з народів, і вигублю тебе з країв, знищу тебе, і пізнаєш, що Я Господь!

Так сказав Господь Бог: За те, що Моав та Сеїр говорять: Ось Юдин дім як усі народи,

тому ось Я відкрию Моавове збіччя від міст, від його міст, від його кінця, пишноту землі: Бен-Гаєшімот, Баал-Меон аж до Кір'ятаїму.

Я дам його на спадок для синів сходу разом з синами Аммоновими, щоб не згадувались Аммонові сини серед народів.

А над Моавом зроблю присуди, і пізнають вони, що Я Господь!

Так говорить Господь Бог: За те, що Едом мстився мстою над Юдиним домом, і тяжко грішили, через те, що мстилися над ними,

тому так говорить Господь Бог: І витягну Я руку Свою на Едома, і витну з нього людину й скотину, і вчиню його руїною, від Теману й аж до Дедану вони попадають від меча!

І дам Я Свою помсту над Едомом у руку Мого народу Ізраїля, і вчиню в Едомі за гнівом Своїм, за лютістю Своєю, і зазнають вони Моєї помсти, говорить Господь Бог!

Так говорить Господь Бог: За те, що филистимляни чинили в помсті, і мстилися мстою через погорду в душі, щоб нищити в вічній ненависті,

тому так говорить Господь Бог: Ось Я витягну Свою руку на филистимлян, і витну керетян, і вигублю останок морського берега,

і вчиню над ними жорстокі помсти лютими карами. І пізнають вони, що Я Господь, коли Я вчиню Свою помсту серед них!

Переклад Куліша

Надійшло ж до мене слово Господнє, таке:

Сину чоловічий! поверни лице проти Аммонїїв, і пророкуй проти них.

І скажи Аммонїям: Почуйте слово Господа Бога! Так говорить Господь Бог: За те, що ти втїшно казав: "Ага"! як сьвятиню мою опоганено, й на Ізраїль-землю, як її спустошено, та на дом Юдин, як вони пійшли в неволю, -

За те я віддам тебе в посїданнє синам востоку, й заведуть вони у тебе вівчарнї свої і розложать у тебе шатра свої, і їсти муть вони плоди твої, і пити муть молоко твоє.

І зроблю Равву пристановищем верблюдам а синів Аммонїйських пастухами овець, і зрозумієте, що я - Господь.

Так бо говорить Господь Бог: За те, що плескав єси в долонї, й тупотав ногами, й веселився зневажливо всїм серцем над землею Ізраїлською, -

За те я ось, простягну руку мою проти тебе й подам тебе на розбій народам, і викореню тебе зміж людей, і вигублю спроміж земель; зітру тебе, й зрозумієш, що я - Господь.

Так говорить Господь Бог: За те, що Моаб та Сеїр мовляли: От дом Юдин - як і инші народи!

За те я - починаючи від усїх пограничних міст, від краси землї, Бет-Ешимота, Баалмеона й Киріятаїму - відкрию Моабів бік

Народам зі всходу, й оддам його їм у посїданнє разом із Аммонїями, щоб не було між народами й споминки про Аммонїїв.

А над Моабом розведу суд, і зрозуміють, що я - Господь.

Так говорить Господь Бог: За те, що Едом жорстоко мстився на Юдиному домові і тим тяжко прогрішився,

За те, так говорить Господь Бог: Простягну руку мою на Едом та й повигублюю в йому й людину й скотину, й зроблю з його пустку. Від Теману до Дедану поляжуть вони од меча.

І довершу над Едомом помсту мою рукою люду мого Ізраїля, і чинити муть із Ідумеєю після гнїву мого й моєї досади, й узнають, що се помста від мене, говорить Господь Бог.

Так говорить Господь Бог: За те що Филистії дихали помстою та зо зневагою в душі мстилися, задумуючи пагубу - по давному ворогуванню,

За те так говорить Господь Бог: простягну руку на Филистіїв і викореню Критян, і вигублю нащадок їх на морському березї;

І довершу над ними велику помсту досадними карами, й спізнають, що я - Господь, як наведу на них помсту мою.

Переклад УБТ Турконяка

І до мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, скріпи твоє лице на синів аммона і пророкуй проти них

і скажеш синам аммона: Послухайте господнє слово: Так говорить Господь: Томущо ви зраділи моїми святощами, бо вони осквернені, і землею Ізраїля, томущо вона була знищена, і домом Юди, томущо вони пішли в полон,

через це ось Я видаю вас синам Кедема в насліддя, і поселяться з своїми добрами в тобі і поставлять в тобі їхні шатра. Вони зїдять твої плоди, і вони питимуть твоє добро.

І дам місто аммона на пасовиська верблюдів і синів аммона на пасовисько овець. І пізнаєте, що Я Господь.

Томущо так говорить Господь: Томущо ти заплескав твоєю рукою і зашарудів твоєю ногою і зрадів від твоєї душі над землею Ізраїля,

через це Я простягну на тебе мою руку і дам тебе на розграблення в народах і вигублю тебе з народів і вигубленням вигублю тебе з країн. І пізнаєш, що Я Господь.

Так говорить Господь: Томущо моав сказав: Ось дім Ізраїля і Юди так як всі народи,

через це ось Я параліжую рамено моава від його пограничних міст, вибрану землю, дім Асімута над джерелом приморського міста.

Синам Кедема до синів аммона Я їм дав в насліддя, щоб не було памяті синів аммона.

І на моаві зроблю пімсту, і пізнають, що Я Господь.

Так говорить Господь: За те, що зробила ідумея коли вони пімстою мстилися проти дому Юди і були злопамятні і пімстили пімсту,

через це так говорить Господь: І простягну мою руку проти ідумеї і вигублю з неї людину і скотину і поставлю її пустинею, і з Теману впадуть гнані мечем.

І дам мою пімсту на ідумею рукою мого народу Ізраїля, і зроблять в ідумеї за моїм гнівом і за моєю люттю. І пізнають мою пімсту, говорить Господь.

Через це так говорить Господь: Через те, що зробили чужинці в пімсті і поставили пімсту радіючи з душі, щоб вигубити аж до віку,

через це так говорить Господь: Ось Я простягну мою руку на чужинців і вигублю Критійців і знищу осталих, що живуть на побережжі.

І зроблю в них великі пімсти, і пізнають, що Я Господь, коли Я дам на них мою пімсту.

Російський синодальний переклад

И было ко мне слово Господне:

сын человеческий! обрати лице твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество,

и скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище Моем говоришь: "а! а!", потому что оно поругано, - и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, -

за то вот, Я отдам тебя в наследие сынам востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое.

Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых - пастухами овец, и узнаете, что Я Господь.

Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, -

за то вот, Я простру руку Мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель; сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь.

Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: "вот и дом Иудин, как все народы!",

за то вот, Я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф-Иешимофа, Ваалмеона и Кириафаима, открою бок Моава

для сынов востока и отдам его в наследие им, вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов.

И над Моавом произведу суд, и узнают, что Я Господь.

Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение,

за то, так говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все падут от меча.

И совершу мщение Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиля; и они будут действовать в Идумее по Моему гневу и Моему негодованию, и узнают мщение Мое, говорит Господь Бог.

Так говорит Господь Бог: за то, что Филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни,

за то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на Филистимлян, и истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря;

и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение.