18

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Чому ви все говорите в Ізраїльській землі цю приповідку: Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома?

Клянусь моїм життям, - слово Господа Бога, - не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати.

Ось бо всі душі - мої; чи душа батькова, чи душа синова - мої вони. Той, хто згрішить, той помре.

Хто праведен і творить суд і справедливість,

на узвишшях не їсть, очей до бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, до жінки під час спливу не наближається,

нікого не утискає, заставу, що за борг узяв, звертає, здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває,

на лихву не позичає і не бере відсотків, руки свої стримує від несправедливости, суди справедливі між людьми вирікає,

у заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді, - той праведен, і певно буде жити, - слово Господа Бога.

Як же він породить сина розбишаку, що проливає кров, і чинить якийсь із тих гріхів,

яких (батько) сам не чинив - їсть м'ясо з кров'ю, жінку ближнього безчестить,

гнітить убогого та нещасного, здирства чинить, застави не звертає, до бовванів підводить очі, коїть гидоти,

на лихву позичає, бере відсотки, - чи ж такому жити? Ні, він не буде жити! Він учинив усі ті мерзоти, - він мусить умерти: кров його на ньому буде.

Як же породить сина, і син бачить усі гріхи, що чинить його батько, бачить, але сам їх не чинить,

на горах не їсть, очей до бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить,

нікого не утискає, застави не бере, здирства не сподіює, вбогому дає хліба, нагого одежею вкриває,

стримує руку від кривди, не бере лихви й відсотків, виконує мої закони, ходить у моїх заповідях, - такий не вмре за батьківські провини; ні, він буде жити.

Батько його, за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства, та коїв усяке лихо і серед свого народу, - той мусить умерти за свої провини.

Але ви скажете: Чому син не несе кривди батька? Тому, що син чинить за законом і по правді, пильнує всі мої установи й виконує їх, - тому він і житиме.

Той, хто згрішив, той мусить умерти. Син за провину батькову не буде відповідати, батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться з праведним, а гріховність із грішником.

Коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, - він буде жити, не вмре.

Усі переступи, що їх учинив, не буде пригадувано йому більше; за свою справедливість, що чинив, він буде жити.

Хіба ж мені смерть грішника мила, - слово Господа Бога, - а не те, щоб він відвернувся від своєї поведінки та й жив?

Коли ж праведник відвернеться від своєї справедливости, творитиме кривду й коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, - то чи йому жити? Ні, не пригадається йому більше вся його справедливість, що чинив. За віроломство своє, яким провинився, і за гріх свій, яким згрішив, - за них, він мусить умерти.

Ви кажете: Несправедлива путь Господня! Слухайте, доме Ізраїля! Чи ж то моя путь несправедлива? Чи ж то не ваші путі несправедливі?

Таж коли праведник відступає від своєї справедливости й чинить кривду, і за те вмирає, то він умирає за кривду, що чинив.

Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити.

Він роздумався і відвернувсь від усіх своїх переступів, що накоїв; він певно буде жити, він не вмре.

Одначе дім Ізраїля говорить: Несправедлива путь Господня! Чи ж справді бо мої путі несправедливі, доме Ізраїля? Чи ж то не ваші путі несправедливі?

Тим я судитиму кожного з вас, доме Ізраїля, за вашими вчинками, - слово Господа Бога. Відверніться, зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха.

Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце й новий дух. Чого ж бо вам умирати, доме Ізраїля?

Мені бо не люба смерть грішника, - слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть!

Переклад Огієнка

І було мені слово Господнє таке:

Що це вам, що ви складаєте приповістку на Ізраїлеву землю, говорячи: Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах!

Як живий Я, говорить Господь Бог, не будете вже складати тієї приповістки в Ізраїлі!

Тож усі душі Мої: як душа батькова, так і душа синова Мої вони! Душа, що грішить, вона помре.

А чоловік, коли він справедливий, і робить право та справедливість,

на горах жертвенного не їсть, і очей своїх не зводить до божків Ізраїлевого дому, і жінки свого ближнього не занечищує, а до жінки в часі її нечистоти не наближується,

і нікого не тисне, боржникові заставу його конче звертає, грабунку не чинить, хліб свій дає голодному, а голого покриває одежею,

на лихву не дає, а відсотків не бере, від кривди відвертає руку свою, чинить правдивий суд поміж чоловіком та чоловіком,

уставами Моїми ходить, а прав Моїх дотримує, щоб чинити правду, справедливий такий конче буде жити, говорить Господь Бог!

А як породить він сина насильника, що кров проливає, і робить хоч тільки одне з того,

чого він усього того не робив, а також на горах жертвенне їв, і жінку свого ближнього занечищував,

убогого й бідаря утискав, грабунки чинив, застави боржникові не звертав, і до божків зводив свої очі, гидоту робив,

на лихву давав, і відсоток брав, то чи буде він жити? Не буде він жити! Він усі ті гидоти чинив, він мусить конче померти, кров його буде на ньому!

А ось породив він сина, і той побачив усі гріхи свого батька, які той робив, і хоч бачив, та не робив, як той:

на горах жертвенного не їв, і очей своїх до божків Ізраїлевого дому не зводив, жінки свого ближнього не занечищував,

і нікого не утискав, застави у застав не брав, і грабунку не чинив, хліб свій голодному давав, а голого одежею покривав,

від кривди свою руку відвертав, лихви та відсотків не брав, права Мої чинив, уставами Моїми ходив, такий не помре за провину свого батька, він конче буде жити!

Батько ж його, за те, що утиском тиснув, грабунком грабував брата, і що недобре чинив серед народу свого, то ось він помре за провину свою!

А скажете ви: Чому той син не поніс провину за батька? Але ж син той чинив право та справедливість, дотримував усі устави Мої й виконував їх, він конче буде жити!

Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде.

А коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів своїх, яких наробив, і виконував усі устави Мої, і робив право та справедливість, буде конче він жити, не помре!

Усі його гріхи, які наробив він, не згадаються йому, він буде жити в своїй справедливості, яку чинив!

Чи Я маю вподобання в смерті несправедливого? говорить Господь Бог, чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив?

А коли б справедливий відвернувся від своєї справедливости й став робити кривду, усі ті гидоти, які робить несправедливий, то чи такий буде жити? Усі справедливості його, які він робив, не згадаються, за своє спроневірення, що він спроневірив, і за гріх свій що згрішив, за них він помре!

А ви кажете: Неправа Господня дорога! Послухайте но, доме Ізраїлів, чи ж дорога Моя неправа? Чи не ваші дороги неправі?

Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливости й чинив кривду, і за те помер, то він помре за кривду свою, яку він чинив.

А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливости, яку він чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже.

І коли б він побачив, і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то конче буде він жити, не помре!

А Ізраїлів дім каже: Неправа Господня дорога! Чи ж Мої дороги неправі, доме Ізраїлів? Чи ж то не ваші дороги неправі?

Тому буду судити вас, доме Ізраїлів, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся, і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання!

Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа! І нащо маєте померти, Ізраїлів доме?

Бо не жадаю Я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть!

Переклад Куліша

І надійшло до мене слово Господнє:

Чого ви в землї Ізраїлській повторяєте все оцю приповідку та говорите: Батьки їли кислі грони, а в дїтей на зубах оскома?

Так певно, як я живу, говорить Господь Бог, не будуть уже більш тої приповідки в Ізраїлї повторяти.

Ось бо, всї душі - мої, чи душа батькова чи душа синова, - мої вони. Котора душа провинить, тота й умре.

Хто праведен і творить суд і справедливість,

На горах жертівнього мясива не їсть і очей до ідолів у дому Ізрайлевому не зводить, жени свого ближнього не поганить та й до своєї жінки в часї її нечистоти не пригортається;

Нїкого не тїснить; застав свойму довжникові вертає; нїякого насилування не чинить; свого хлїба голодному подає й нагого одїжжю вкриває;

На лихву не позичає й приросту не бере; від ледарства руку свою далеко держить і в справах між чоловіком а чоловіком суд справедливий вирікає;

Хто ходить у заповідях моїх і постанов моїх щиро додержує, - той прав, і певно буде жити, говорить Господь Бог.

Як же появить сина розбишаку, що проливає кров і чинить се або те,

Чого батько не чинив: їсть мясиво жертівне на горах і жену свого ближнього поганить;

Нуждаря і вбогого тїснить; насилу видирає; заставу не вертає й зводить очі до ідолів; коїть гидоти;

Позичає на лихву й бере приріст, - чи ж такому жити? Нї, він не буде жити. Хто всї цї мерзоти коїть, такому напевно буде за кару смерть; кров його на йому буде.

Коли ж хто появить сина, й син бачить всї переступи батькові, сам же їх не чинить,

На горах жертовного не їсть, до ідолів, що в Ізраїлї, не знімає очей своїх; жени ближнього свого не поганить;

Другого не тїснить, заставу не бере й насилу не видирає; подає голодному хлїба свого й вкриває нагого одїжжю;

Держить руку свою далеко від кривди, не бере лихви й користї; певнить мої прикази та й ходить дорогою заповідей моїх, - такий не вмре за батьківські провини; нї, він буде жити.

Батько ж його, за те що безсердечно тїснив, рабував брата свого, та чинив усяке лихо посеред земляків своїх, - він мусить умерти за свою провину.

Ви скажете: Чом же не переносить син кари за провини батькові? Тим, що син поступає по закону й по правдї, усї мої заповідання певнить і їх додержує, - тим він і жити ме.

Та душа, що грішить, та й вмерти мусить. Син за вину батькову не буде одвічати, а батько не буде двигати вини синової. Праведність праведного зостанеться на йому, та й безбожність безбожного на йому буде.

Ба й безбожник, як одвернеться од усїх гріхів своїх, які творив, і буде певнити всї мої постанови, й усе чинити по закону й по справедливостї, буде жити, не вмре.

Усї проступки його, що їх коїв, не будуть пригадуватись йому; по своїй праведностї, що буде чинити, він жити буде.

Хиба ж менї безбожникова смерть люба, говорить Господь, - а не те, щоб він вернувся з дороги своєї та й жив?

Коли ж би праведник одступив од своєї праведностї і жив неправедно, та коїв усї ті гидоти, що беззаконник творить, то - чи ж йому жити? Нї, не спогадаються йому всї його праведні вчинки, що він чинив, а за беззаконство своє, що його творить, і за гріхи свої, якими грішить, мусить він умерти.

Коли ж скажете: Несправедлива путь Господня, - то послухай, ти, доме Ізраїля! Чи то ж моя путь несправедлива? Чи скорше не ваші дороги неправедні?

Та ж коли праведник відступає од своєї праведностї і творить ледарство, то він умерає за свою неправедність, що вчинив.

Коли ж безбожник навертається од безбожностї своєї, що її коїв, та чинить суд і правду, то він навертає свою душу до життя.

Він нарозумився і відвернувсь од усїх своїх ледачих учинків; тим і зостанеться живим, не вмре.

Та й ще сьміє дом Ізраїля говорити: Не по правдї чинить Господь! Чи справдї ж бо мої путї несправедливі? чи ж то не ваші дороги неправедні?

Тим же то я й судити му вас, доме Ізраїля, після доріг ваших, говорить Господь Бог; покайтеся ж і відвернїтеся від усїх проступків ваших, щоб безбожність не була вам спотичкою.

Повідкидайте від себе всї гріхи ваші, якими ви грішили, й сотворіте собі нове серце й дух новий; а тодї чого ж би вам умірати, доме Ізраїля?

Менї бо не люба смерть того, хто мусить умерти, говорить Господь Бог; обернїтеся ж і жийте!

Переклад УБТ Турконяка

І до мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, чим для вас ця притча в синів Ізраїля, що каже: Батьки їли неспілий виноград, і зуби дітей мають оскомину?

Живу Я, говорить Господь, якщо ще будуть говорити цю притчу в Ізраїлі.

Бо всі душі мої. Так як душа батька, так і душа сина, мої. Душа яка грішить, вона помре.

А людина, яка буде праведна, що чинить суд і праведність,

не їстиме на горах, і не підніме своїх очей до милого домові Ізраїля, і не збещестить жінку свого ближнього, і не наблизиться до жінки, що є в виливі,

і не насилуватиме людину, поруку віддасть тому, що заставив, і не грабуватиме грабунку, дасть свій хліб голодуючому, і зодягне нагого,

і не дасть на лихву своє срібло, і не візьме понад міру, і відверне свою руку від неправедности, зробить праведний суд між чоловіком і між його ближним,

і піде за моїми приписами і збереже мої оправдання, щоб їх чинити, цей є праведний, він життям житиме, говорить Господь.

І якщо він породить поганого сина, що проливає кров, і що чинить гріхи,

не піде дорогою свого праведного батька, але й на горах зїв, і опоганив жінку свого ближнього,

і знасилував бідного й убогого, і заграбував грабунок, і зарученого не віддав, і поставив свої очі на ідолів, зробив беззаконня,

з лихвою дав і надмірно взяв, цей життям не житиме, він зробив всі ці беззаконня, він смертю помре, його кров буде на ньому.

Якщо ж породить сина, і він побачить всі гріхи свого батька, які той зробив, і злякається і не зробить згідно з цими,

на горах не зїв, і своїх очей не поклав на миле домові Ізраїля, і не опоганив жінку свого ближнього,

і не знасилував чоловіка, і заручене не задержав, і грабунку не ограбив, дав свій хліб бідному і нагого зодягнув,

і від неправедности відвернув свою руку, не взяв лихву, ані понад міру, зробив праведне і ходив за моїми приписами, він не помре в беззаконнях свого батька, він життям житиме.

А його батько, якщо гнобитиме гнобленням, і грабитиме грабунок, вчинив противне посеред мого народу і помре у своїм беззаконні.

І скажете: Як то, що син не взяв беззаконня батька? Бо син вчинив праведність і милосердя, зберіг всі мої закони і їх виконав. Життям житиме.

А душа, що згрішила, помре. А син не візьме неправедність батька, ані батько не візьме неправедність сина. Праведність праведного буде на ньому, і беззаконня беззаконного буде на ньому.

І якщо беззаконний відвернеться від всіх своїх беззаконь, які він вчинив, і зберігатиме всі мої заповіді і чинитиме праведність і милосердя, життям житиме, не помре.

Всі його проступки, які він вчинив, не згадаються. Житиме в його праведності, яку він зробив.

Чи бажанням забажаю смерти беззаконного, говорить Господь, хіба не щоб відвернути його з поганої дороги і щоб він жив?

Коли ж праведний відвернеться від своєї праведности і вчинить неправедність за всяким беззаконням, яке зробив беззаконний, всі його праведности, які він зробив, не згадаються в його переступі, яким переступив, і в своїх гріхах, які він згрішив, в них помре.

І ви сказали: Господня дорога не є прямою. Послухайте ж, доме Ізраїля: Чи моя дорога не є пряма? Чи не ваша дорога не є пряма?

Коли праведний відвернеться від своєї праведности і вчинить переступ і помре, в переступі, який він вчинив, в ньому помре.

І коли беззаконний відвернеться від свого беззаконня, яке він вчинив, і зробить суд і праведність, цей зберіг свою душу

і відвернувся від всіх своїх безбожностей, які він вчинив, життям житиме, не помре.

І дім Ізраїля говорить: Господня дорога не є прямою. Чи моя дорога не є пряма, доме Ізраїля? Чи для вас дорога не є прямою?

Кожного з вас, доме Ізраїля, судитиму за його дорогою, говорить Господь. Поверніться і відверніться від всіх ваших безбожностей, і не будуть вам на муку неправедности.

Відкиньте від себе всі ваші безбожності, якими ви були безбожними проти мене, і зробіть собі нове серце і новий дух. І чому вмираєте, доме Ізраїля?

Томущо Я не бажаю смерти того, що вмирає, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

И было ко мне слово Господне:

зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: "отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина"?

Живу Я! говорит Господь Бог, - не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.

Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои: душа согрешающая, та умрет.

Если кто праведен и творит суд и правду,

на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,

никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою,

в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный,

поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.

Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того,

чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет,

бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,

в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем.

Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им:

на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет,

и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою,

от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет Мои повеления и поступает по заповедям Моим, - то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.

А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие.

Вы говорите: "почему же сын не несет вины отца своего?" Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив.

Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается.

И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.

Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет.

Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?

И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет.

Но вы говорите: "неправ путь Господа!" Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы?

Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал.

И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, - к жизни возвратит душу свою.

Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрет.

А дом Израилев говорит: "неправ путь Господа!" Мои ли пути неправы, дом Израилев? не ваши ли пути неправы?

Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.

Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?

Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!