15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Чим виноградна деревина ліпша, ніж кожна інша деревина, ніж галузка, що росте на дереві в лісі?

Хіба з неї беруть поліно, щоб зробити якесь начиння? Хіба виробляють з неї кілок, щоб щось повісити на ньому?

Ні, її кидають у вогонь на здобич, вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє: хіба вона годиться на якесь начиння?

Ось як вона була ще ціла, і на ніяке начиння не була вживана, тим менше, як її спалив вогонь, і всередині вона обгоріла, - чи ж начиння з неї зроблять?

Тим же то так говорить Господь Бог: Як виноградну деревину, між деревом у лісі, що я віддав вогню на здобич, так само видам мешканців Єрусалиму.

І я оберну проти них моє обличчя. Вони уникли вогню, та вогонь пожере їх. І взнаєте, що я - Господь, коли оберну проти вас моє обличчя.

Зроблю пустинею країну, бо вони були мені невірні», - слово Господа Бога.

Переклад Огієнка

І було мені слово Господнє таке:

Сину людський, чим краще виноградове дерево від усякого дерева, та виноградна галузка, що була серед дерев лісових?

Чи візьметься з нього кусок дерева, щоб зробити яку роботу? Чи візьмуть із нього кілка, щоб повісити на ньому всяку річ?

Ось воно дане огневі на пожертя... Обидва кінці його пожер огонь, а середина його надгоріла, чи надається воно до роботи?

Як було воно непорушним воно не надавалося на роботу, що ж тепер, коли огонь пожер його, і воно надгоріло, то ще буде надаватися на роботу?

Тому так говорить Господь Бог: Як виноградове дерево між лісними деревами, що Я дав його огневі на пожертя, так дам Я мешканців Єрусалиму!

І оберну Я лице Своє проти них, з одного огню вони вийшли, та пожере їх другий огонь. І пізнаєте, ви, що Я Господь, коли зверну Своє лице проти них!

І віддам цей Край на спустошення, за те, що вони спроневірилися, говорить Господь Бог.

Переклад Куліша

І надійшло слово Господнє до мене:

Сину чоловічий! чим деревина виноградня лучша над усякі инші дерева, або галузки лози виноградньої - над деревами в лїсї?

Чи беруть із неї полїнце на який знадібок? чи беруть її хоч на колочок, щоб на йому яку річ повісити?

Нї, її кидають на пожир огневі, і як ізожре огонь обидва кінцї її, та й обгорить середина її, чи ж годиться вона ще тодї на який виріб?

Ба, як вона ще цїла була, то й тодї не здалась би була нї на який знадібок, на який же виріб здасться вона, як огонь пожер її і вона обгоріла?

Тим же то говорить Господь Бог: Як деревину з виноградньої лози подав я на пожир огневі, так само подам йому й осадників Ерусалимських.

І поверну лице моє проти них; вони вийдуть із одного огню, а пожере їх другий огонь, і взнаєте, що я - Господь, як оберну проти них лице моє.

І зроблю сю країну пустинею за те, що спроневірилась, говорить Господь.

Переклад УБТ Турконяка

І до мене було господне слово, що казало:

І ти, людський сину, чим буде дерево лози з усіх дерев з галузками, що є між деревами лісу?

Чи візьметься з нього дерево, щоб робити діло? Чи візьметься з нього кілок, щоб повісити на ньому всякий посуд?

хіба що в огонь вкинеться на знищення, огонь вигублює його річне очищення, і воно зовсім пропаде. Чи буде пожиточне для діла?

Ані ще як воно ціле не буде на діло. Бо коли й огонь його зовсім знищить, чи ще буде для діла?

Через це скажи: Так говорить Господь: Так як дерево лози між деревами лісу, яке Я дав на знищення огнем, так Я дав тих, що живуть в Єрусалимі.

І Я дам моє лице проти них. З огня вийдуть, і огонь їх пожере, і пізнають, що Я Господь, коли Я скріплю проти них моє лице.

І дам землю на знищення за те, що впали падінням, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

И было ко мне слово Господне:

сын человеческий! какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы - между деревами в лесу?

Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь?

Вот, оно отдается огню на съедение; оба конца его огонь поел, и обгорела середина его: годится ли оно на какое-нибудь изделие?

И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие; тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие?

Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными Я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима.

И обращу лице Мое против них; из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, - и узнаете, что Я Господь, когда обращу против них лице Мое.

И сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог.