11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Потім підняв мене дух угору й приніс до східньої брами Господнього дому, що була на схід сонця. І ось коло входу в двері було двадцять п'ять чоловік. Між ними зауважив я Яазанію, сина Аззура, і Пелат'ягу, сина Бенаягу, князів народних.

Господь сказав мені: «Сину чоловічий! Це ті люди, що в них лихе на думці й що дораджують лихе в цім місті.

Вони кажуть: Чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно (місто) казан, ми - м'ясо.

Ось тому пророкуй проти них, пророкуй, сину чоловічий!»

І зійшов на мене дух Господній і сказав до мене: «Промов! Так говорить Господь: Ви так говорите, доме Ізраїля, і що в вас на думці, я знаю.

Багато ви поклали трупом у цьому місті й закидали вулиці його побитими.

Тому й каже Господь Бог так: Побиті, що ви поклали трупом серед нього - (вони) м'ясо, а воно (місто) - казан, вас же я повиводжу з нього.

Меча ви боїтесь - меча я наведу на вас, - слово Господа Бога.

Я повиводжу вас геть із нього і пооддаю вас у руки чужинцям, і вчиню над вами суд.

Від меча поляжете. На ізраїльській границі судитиму вас, і зрозумієте, що я - Господь.

Не буде воно для вас казаном, і ви не будете м'ясом у ньому: на ізраїльській границі судитиму вас.

І ви зрозумієте, що я - Господь, у заповідях якого ви не ходили й закону якого не виконували, а виконували закон народів, що навкруги вас.»

І ось, як я пророкував, умер Пелат'ягу, син Бенаягу. І впав я на лице й кликнув голосно: «Ой Господи Боже! Невже ж ти хочеш вигубити останок Ізраїля?»

І надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі - їм говорять мешканці єрусалимські: Далеко ви від Господа, нам віддана земля в посілість.

Тому скажи: Так говорить Господь Бог: Хоч я позасилаю їх далеко між поган та порозкидаю їх по землях, а все ж таки я буду для них на час святинею в тих землях, куди вони позаходили.

Тому скажи: Так говорить Господь Бог: Я позбираю вас із-поміж народів, зберу докупи вас із тих земель, де ви порозсівані, і дам вам Ізраїльську землю.

Вони поприходять туди й повикидають звідти всі її гидоти і всі її мерзоти.

Я дам їм одне серце й вкладу в них новий дух, я вийму з їхнього тіла камінне серце й дам їм серце тілесне,

щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом а я буду їхнім Богом.

А чиє серце пристане до їхніх бовванів та мерзот, то вчинки тих я оберну їм на голову», - слово Господа Бога.

Тоді піднесли херувими свої крила, і колеса рушили разом з ними, слава ж Господа, Бога Ізраїля перебувала над ними зверху.

І знялася слава Господня з-посеред міста та й зупинилась над горою, що на схід від міста.

І підняв мене дух угору та й переніс мене в видінні, духом Божим, у Халдею, до вигнанців, і видіння, що я бачив, зникло від мене.

І я оповів вигнанцям усе те, що Господь показав мені.

Переклад Огієнка

І підійняв мене Дух, і привів мене до східньої брами Господнього дому, що обернена на схід. І ось при вході до брам двадцять і п'ять чоловіка, а серед них бачив я Яазанію, сина Аззурового, та Пелатію, сина Бенаїного, князів народу.

І сказав Він до мене: Сину людський, оце ті люди, що задумують кривду, і радять злу раду в цьому місті,

що говорять: Не скоро будувати доми. Воно казан, а ми м'ясо.

Тому пророкуй на них, пророкуй, сину людський!

І зійшов на мене Дух Господній, та й до мене сказав: Скажи: Так говорить Господь: Отак кажете, доме Ізраїлів, і заміри вашого духа Я знаю їх.

Ви намножили своїх забитих у цьому місті, і наповнили його вулиці трупами.

Тому так говорить Господь Бог: Ваші забиті, що ви їх поклали серед нього, вони те м'ясо, а воно той казан. Та Я випроваджу вас із нього!

Ви боїтеся меча і меча наведу Я на вас, говорить Господь Бог.

І випроваджу вас із нього, і дам вас у руку чужих, і зроблю між вами присуди!

Від меча ви попадаєте; на границі Ізраїля розсуджу вас, і ви пізнаєте, що Я то Господь!

Воно не буде вам казаном, і ви не станете в ньому м'ясом. При границі Ізраїля розсуджу вас!

І пізнаєте ви, що Я Господь, бо за уставами Його ви не ходили, а постанов Моїх не виконували, але виконували за постановами тих народів, що навколо вас.

І сталося, коли я пророкував, то Пелатія, син Бенаніїн, помер. І впав я на своє обличчя, і закричав сильним голосом та й сказав: О Господи Боже, Ти робиш кінець з Ізраїлевим останком!...

І було мені слово Господнє таке:

Сину людський, брати твої, брати твої мужі рідні тобі, а ввесь Ізраїлів дім увесь той, що до них говорили мешканці Єрусалиму: Віддаліться від Господа, нам даний цей Край на володіння,

тому скажи: Так говорить Господь Бог: Хоч Я віддалив їх поміж народи, і хоч розпорошив їх по краях, проте буду для них хоч малою святинею в тих краях, куди вони ввійшли.

Тому скажи: Так говорить Господь Бог: І позбираю Я вас із народів, зберу з тих країв, серед яких ви розпорошені, і дам вам Ізраїлеву землю.

І вони ввійдуть туди, і викинуть з неї усі мерзоти її та всі гидоти її.

І дам їм одне серце, і нового духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м'яса,

щоб вони ходили за уставами Моїми, і додержували Мої постанови та виконували їх. І вони стануть Мені народом, а Я буду їм Богом!

А щодо тих, що їхнє серце ходить за гидотами своїми та мерзотами своїми, то поверну їхню дорогу на їхню голову, говорить Господь Бог...

І попідіймали Херувими крила свої, а колеса при них, і слава Ізраїлевого Бога зверху над ними.

І піднялася слава Господня з-над середини міста, і стала на горі, що зо сходу міста.

І дух підніс мене, і ввів мене в Халдею до полонян у видінні, Духом Божим. І підійнялося від мене те видіння, яке я бачив.

І я говорив до полонян усі Господні слова, які Він наказав був мені.

Переклад Куліша

І підняв мене дух вгору, й принїс мене до восточньої брами в дому Господньому, що стояла на схід сонця. Там, коло ввіходу в ворота стояло двайцять і пять чоловіка, й завважав я між ними народніх князїв Езанїю Азуренка й Фалтію Банеєнка.

І сказав він менї: Сину чоловічий! се ті люде, що в їх лихе на умі й на шкоду сьому місту дораджують.

Вони бо говорять: Ще не близько; будемо доми будувати; він (город) - се котел, а ми мясиво.

Тим же то пророкуй проти них, ой пророкуй, сину чоловічий!

І зійшов на мене Господень дух, і сказав до мене: Промовляй: Так говорить Господь: Що ви говорите, доме Ізрайлїв, і що в вас на душі, - се я знаю.

Багато положили ви трупом у сьому городї, й закидали улицї його побитими.

Тим же то ось як говорить Господь Бог: Ті побиті, що ви положили трупом проміж вами, - вони мясиво, а місто - казан; вас же я повиводжу з него.

Меча ви боїтесь, то ж я приведу на вас меча, говорить Господь Бог.

І повиводжу вас геть, і пооддаю вас на поталу чужоземцям, й розведу над вами суд.

Од меча поляжете; на Ізраїлській гряницї судити му вас, і тодї зрозумієте, що я - Господь.

Не буде він вам казаном, а ви не будете мясивом у казанї; бо на границї Ізраїлській судити му вас.

І зрозумієте, що я - Господь, - той, що в його заповідях ви не ходили, й його закону не певнили, а поступали по законах народів, що навкруги вас.

І сталося, що як я так пророкував, несподївано вмер Фалтія Банеєнко. І впав я на лице, й кликнув голосно: Ой горе, Господи Боже! невже ж бо ти хочеш вигубити останок Ізраїля?

І надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! твоїм братам, твоїм родичам та й усьому дому Ізраїля укупі говорять осадники Ерусалимські: Далеко вони від Господа; нам оддана ця земля в посїданнє.

Оце ж скажи їм: Так говорить Господь Бог: Хоч я позасилав їх проміж поган та порозкидав їх по землях, то я буду їм наче малою сьвятинею в тих землях, куди вони позаходили.

Тим же то скажи: Так говорить Господь Бог: Я позбіраю вас ізпроміж народів і повиводжу всїх із тих земель, де ви порозсївані, та й надїлю вам ізнов землю Ізраїлську.

І поприходять вони туди, й повикидають звідти всї гидоти її і всю погань її.

І дам їм одно серце й вложу в них нового духа; й вийму з їх тїла серце камяне, а дам їм серце тїлесне,

Щоб ходили вони в заповідях моїх, та певнили постанови мої, і будуть вони моїм народом, а я буду їх Богом.

А чиє серце пристане до їх ідолів і гидот, тих учинки я оберну на голову їх, говорить Господь Бог.

Тодї підняли херувими крила свої, а колеса з ними, слава же Господа Бога Ізрайлевого була над ними.

І знялась слава Господня зпосеред міста та й з'упинилась над горою, що на востоцї од городу.

І підняв мене дух угору та й перенїс у видиві духом Божим у Халдейську землю до вигнанників. І віднято від мене видиво, що я бачив.

І переповів я вигнанникам усї слова Господнї, що він виявив менї.

Переклад УБТ Турконяка

І дух мене підняв і повів мене до брами господнього дому, що дивилася напроти, до сходу. І ось при передверях брами яких двадцять пять мужів, і я побачив посеред них Єзонію сина Езера і Фалтія сина Ванея, провідників народу.

І сказав до мене Господь: Людський сину, це мужі, які задумують безумне, і радять погану пораду в цьому місті,

кажучи: Чи не збудовано нові хати? Це є котел, а ви мясо.

Через це пророкуй проти них, пророкуй, людський сину.

І впав на мене дух і сказав до мене: Так говорить Господь: Так ви сказали, доме Ізраїля, і Я знаю задуми вашого духа.

Ви помножили ваших мертвих в цьому місті і ви наповними його дороги побитими.

Через це так говорить Господь: Ваших мерців, яких ви поставили посеред нього, ці є мясо, а воно казан, і Я вас виведу з посеред нього.

Меча боїтеся, і Я наведу на вас меч, говорить Господь.

І виведу вас з посеред нього і віддам вас в руки чужинців і зроблю в вас суди.

Ви впадете від меча, Я судитиму вас на горах Ізраїя. І ви пізнаєте, що Я Господь.

Воно не буде вам за казан, і ви не будете посеред нього як мясо. Я судитиму вас на горах Ізраїля,

і ви пізнаєте, що Я Господь.

І сталося, що коли я пророкував і Фалтій син Ванея помер, і я паду на моє лице і я закричав великим голосом і я сказав: Горе мені, горе мені, Господи, чи ти чиниш викінчення тим, що осталися з Ізраїля?

До мене було господнє слово, що казало:

Людський сину, твої брати і чоловіки полону, ти і ввесь дім Ізраїля будуть завершені ті, яким сказали ті, що живуть в Єрусалимі: Відійдіть далеко від Господа, нам дана земля в насліддя.

Через це скажи: Так говорить Господь, що: Відкидаю їх до народів і розсію їх по всій землі, і буду їм на мале освячення в країнах, куди лиш туди ввійдуть.

Через це скажи: Так говорить Господь: І прийму їх з народів і зберу їх з країн, куди Я їх в них розсіяв, і Я дам їм землю Ізраїля.

І ввійдуть туди і викинуть всі її гидоти і всі її беззаконня з неї.

І Я дам їм інше серце і дам їм новий дух і витягну камяне серце з їхнього тіла і дам їм тілесне серце,

щоб ходили за моїми приписами і берегли мої оправдання і їх виконували. І будуть мені за нарід, і Я їм буду за Бога.

І щодо серця їхніх гидот і їхніх беззаконь, так як ходить їхнє серце, Я дав їхні дороги на їхні голови, говорить Господь.

І херувими підняли свої крила, і колеса, що близько них, і слава Бога Ізраїля на них над ними.

І господня слава піднялася з посеред міста і стала на горі, що була напроти міста.

І дух мене підняв і повів мене до землі халдеїв до полону в видінні божим духом. І я вийшов з видіння, яке я побачив,

і я сказав полонові всі господні слова, які Він мені показав.

Російський синодальний переклад

И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот, у входа в ворота двадцать пять человек; и между ними я видел Иазанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа.

И Он сказал мне: сын человеческий! вот люди, у которых на уме беззаконие и которые дают худой совет в городе сем,

говоря: "еще не близко; будем строить домы; он * [(* Город. - Прим. ред.)] котел, а мы мясо".

Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий.

И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это Я знаю.

Много убитых ваших вы положили в сем городе и улицы его наполнили трупами.

Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мясо, а он - котел; но вас Я выведу из него.

Вы боитесь меча, и Я наведу на вас меч, говорит Господь Бог.

И выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд.

От меча падете; на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что Я Господь.

Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем; на пределах Израилевых буду судить вас.

И узнаете, что Я Господь; ибо по заповедям Моим вы не ходили и уставов Моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас.

И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лице, и возопил громким голосом, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?

И было ко мне слово Господне:

сын человеческий! твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: "живите вдали от Господа; нам во владение отдана эта земля".

На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они.

Затем скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву.

И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее.

И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное,

чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом.

А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог.

Тогда Херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога Израилева вверху над ними.

И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города.

И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении, Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел.

И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне.