8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

У шостому році, у шостому місяці, на п'ятий день місяця сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські, коли там з'явилась надо мною рука Господа Бога.

Дивлюсь я, аж тут щось, подобою схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз - вогонь, а від крижів угору - немов сяйво, неначе блиск бурштину.

Він простяг неначе руку й узяв мене за волосся, і дух підняв мене між небом та землею і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі.

І ось слава Бога Ізраїля постала там, схожа на те видіння, що я бачив на рівнині.

І сказав мені: «Сину чоловічий! Підведи твої очі до півночі!» І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жертовної брами той бовван ревнощів, при вході.

І сказав він мені: «Сину чоловічий! Чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині? Та ти побачиш іще більші мерзоти!»

І він привів мене до входу в дворище. Подививсь я: аж ось у мурі щілина.

І сказав мені: «Сину чоловічий! Зроби діру в мурі.» Пробив я діру в мурі, і ось двері.

І сказав мені: «Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять.»

Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин, і всяких бовванів дому Ізраїля, вимальованих скрізь навколо по стінах.

І сімдесят мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них Яазанягу, син Шафана, стоять перед ними; кожен з кадильницею в руках, і пахощі від кадила линули вгору.

І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай, кожен у своїй кімнаті з образами? Бо кажуть: Господь нас не бачить, Господь покинув країну.»

Далі сказав до мене: «Та побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють.»

І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі; аж ось там сидить жіноцтво, голосячи по Таммузі.

І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці, гидоти.»

І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому, і ось там коло входу в Господню святиню, між сіньми та жертовником, стоїть з двадцять п'ять людей, спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця.

І він сказав до мене: «Бачиш, сину чоловічий? Ще мало домові Юди тих гидот, що тут коять; вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа.

За те ж і я чинитиму з ними в гніві: око моє не пощадить, не змилосерджусь і хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую.»

Переклад Огієнка

І сталося за шостого року, шостого місяця, п'ятого дня місяця сидів я в своєму домі, а Юдині старші сиділи передо мною, то впала там на мене рука Господа Бога.

І побачив я, аж ось подоба, на вигляд чоловіка: від виду стегон його й додолу огонь, а від стегон його й догори на вигляд сяйва, ніби палаюча мідь.

І витягнув Він подобу руки, і взяв мене за волосся моєї голови, а Дух підійняв мене між землею та між небом, і впровадив мене до Єрусалиму в Божих видіннях, до входу внутрішньої брами, зверненої на північ, де місце перебування ідола, що викликує заздрість.

І ось була там слава Ізраїлевого Бога, як той вид, що я бачив у долині!

І сказав Він до мене: Сину людський, зведи очі свої в напрямі на північ! І звів я очі свої в напрямі на північ, аж ось з півночі, від брами жертівника, був той ідол заздрости при вході.

І сказав Він до мене: Сину людський, чи ти бачиш, що вони роблять! Це великі гидоти, що Ізраїлів дім робить тут, щоб віддалитися від Моєї святині! Та ти знову побачиш іще більші гидоти.

І привів мене до входу подвір'я, і побачив я, аж ось дірка в стіні!

І сказав Він мені: Сину людський, прокопай дірку в стіні! І прокопав я в стіні, аж ось вхід!

І сказав Він до мене: Увійди, і побач ті злі гидоти, які вони роблять отут!

І ввійшов я й побачив, аж ось усякий вид плазуна та огидливої звірини, і всякі божки Ізраїлевого дому, накреслені на стіні навколо кругом...

А сімдесят чоловіка зо старших Ізраїлевого дому та Яазанія, Шафанів син, що стояв посеред них, стояли перед ними, і кожен мав у своїй руці свою кадильницю, і підіймалися пахощі з хмари кадила.

І сказав Він до мене: Чи бачив ти, сину людський, що роблять Ізраїлеві старші в темноті, кожен у кімнатах своїх ідолів? Бо говорять вони: Господь нас не бачить, Господь покинув цей Край...

І сказав Він до мене: Ти знову побачиш ще більші гидоти, які вони роблять.

І Він запровадив мене до входу до брами Господнього дому що на півночі, аж ось там сидять жінки, що оплакували Таммуза.

І сказав Він до мене: Чи ти бачив, сину людський? Ти знову побачиш гидоти ще більші від цих!

І Він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому. Аж ось при вході до Господнього храму, між притвором та між жертівником, було біля двадцяти й п'яти чоловіка: спини їхні до Господнього храму, а їхні обличчя на схід, і вони кланялися до сходу, до сонця.

І сказав Він до мене: Чи ти бачив, сину людський? Чи легко Юдиному дому, щоб не робити тих гидот, які вони роблять отут? Бо вони наповнили Край насильством, і знову гнівають Мене, й ось вони держать зелені галузки при носі своїм.

Тому то й Я зроблю з лютістю: око Моє не змилується, і милосердя не буду Я мати. І вони будуть кликати сильним голосом в вуха Мої, та Я їх не почую!...

Переклад Куліша

У шестому ж роцї, в шестому місяцї, на пятий день місяця, седїв я в домівцї моїй, а передо мною седїли громадські мужі Юдейські, і зійшла там на мене рука Господня.

Дивлюсь, аж ось видиво, схоже на людину. Від його чересел у низ - огонь, і від його чересел у гору - сяєво, мов розпалена мідь блискуча.

І неначе простяг він руку, й вхопив мене за волоссє на голові в мене, й підняв мене дух у гору між землею й небом та й понїс у Божих видивах у Ерусалим, до ввіходу в середню браму, що обернена на північ, де стояв ідол ревновання, що розбуджує ревнованнє.

І ось, там слава Бога Ізраїлського, схожа на те видиво, що бачив я на полі.

І сказав менї: Сину чоловічий! поверни очима на північ; я ж і кинув очима на північ, аж се - стоїть ід півночи від жертівної брами той ідол ревновання коло ввіходу.

І сказав він менї: Сину чоловічий! чи бачиш ти, що вони коять? Се велика гидота, що виробляє тут дом Ізрайлїв, так що я постановив відступитись од моєї сьвятинї. Та обернись, а побачиш іще більшу мерзоту.

І привів мене до ввіходу в дворище; я подививсь, аж у мурі щілина.

І каже він менї: Сину чоловічий! пробери мур, і я пробрав мур, і ось двері.

І сказав менї: Увійди туди та споглянь на ті плюгаві мерзоти, які вони тут коять.

Я ввійшов і побачив всякі образи гидкого гаду та нечистих животин і всякі ідоли дому Ізрайлевого, вимальовані кругом по стїнах.

А сїмдесять мужів із старшин із дому Ізрайлевого стоять перед ними, та й Езанїя Сафаненко серед них, а кожен держав кадильницю в руцї, і густий дим од кадила підіймався в гору.

І сказав він до мене: Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізрайлевого коять потай, кожен у своїй коморі? бо кажуть: Господь нас не бачить, Господь покинув сю країну.

Потім каже менї: Обернись, а побачиш іще гірші гидоти, що вони виробляють.

І повів мене до ввіходу в ворота дому Господнього, що 'д півночі, аж ось, там седить жіноцтво, голосючи по Таммузї.

І сказав ізнов до мене: Чи бачиш, чоловічий сину? та обернись, а побачиш іще гірші гидоти.

І повів мене на середнє дворище в дому Господньому, і ось, там коло ввіходу в дом Господень, між сїньми та жертівником стоїть чоловіка з двайцять і пять, плечима до дому Господнього, а лицем ід сходу сонця.

І каже менї: Бачиш, чоловічий сину? Ще мало Юдиному дому тої гидоти, що вони тут коять, вони ще й надто сповняють землю безбожностю, і доводять мене до гнїву. Дивись, вони прикладають галузки до носів своїх.

За те ж і я чинити му в досадї своє. Не пощадить око моє, й не помилую; і хоч би вони громовим голосом до уш моїх покликали, я їх не вислухаю.

Переклад УБТ Турконяка

І сталося, що в шостому році, в пятому місяці, в пятому (дні) місяця, я сидів у домі, і старшини Юди сиділи переді мною, і на мені була господня рука,

і я побачив і ось подоба людини, від його бедр і до долу огонь, і від його бедр вгору як вид бурштина.

І він простягнув подобу руки і взяв мене за мій чуб, і взяв мене дух посеред землі і посеред неба і повів мене до Єрусалиму в божому видінні, до переддверей брами, що дивилася на північ, де був стовп купця.

І ось там була слава Господа Бога Ізраїля за видінням, яке я бачив на рівнині.

І Він сказав до мене: Людський сину, поглянь твоїми очима на північ. І я поглянув моїми очима на північ, і ось з півночі до брами, що на сході.

І сказав до мене: Людський сину, чи ти побачив, що ці чинять? Вони тут чинять великі беззаконня, щоб Я відступив від моїх святих. І ще побачиш більші беззаконня.

І ввів мене до переддверя двору

і сказав до мене: Людський сину, копай. І я копав, і ось одні двері.

І сказав до мене: Ввійди і поглянь на беззаконня, які ці тут чинять.

І я ввійшов і я побачив, і ось безумні гидоти і всі ідоли дому Ізраїля записані на ній довкруги,

і сімдесять чоловік з старшин дому Ізраїля, і Єзонія син Сафана стояв посеред них перед їхнім лицем, і кожний мав свою кадильницю в руці, і піднімався дим ладану.

І Він сказав до мене: Людський сину чи ти побачив те, що чинять старшини дому Ізраїля, кожний з них в своїй скритій кімнаті? Томущо сказали: Не бачить Господь, Господь оставив землю.

І Він сказав до мене: Ще побачиш більші беззаконня, які ці чинять.

І Він ввів мене до переддверя брами господнього дому, що гляділа на північ, і ось там жінки, що сидять, оплакуючи Фамуза,

і Він сказав до мене: Чи ти побачив, людський сину? І ще побачиш задуми більші від цих.

І ввів мене до внутрішнього двору господнього дому, і ось при переддверях господнього храму між еламом і між жертівником, яких двадцять мужів, їхні зади до господнього храму і їхні лиця впереді, і ці покланяються сонцю.

І Він сказав до мене: Чи ти побачив, людський сину? Чи це мале для дому Юди чинити беззаконня, які тут вчинили? Томущо наповнили землю беззаконням, і ось вони як ті, що кплять.

І я зроблю з ними в гніві. Моє око не пощадить, ані не помилую.

Російський синодальний переклад

И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины Иудейские сидели перед лицем моим, и низошла на меня там рука Господа Бога.

И увидел я: и вот подобие [мужа], как бы огненное, и от чресл его и ниже - огонь, и от чресл его и выше - как бы сияние, как бы свет пламени.

И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование.

И вот, там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле.

И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника - тот идол ревности при входе.

И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости.

И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина.

И сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь.

И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь.

И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом.

И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху.

И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: "не видит нас Господь, оставил Господь землю сию".

И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают.

И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе,

и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь большие мерзости.

И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу.

И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и сугубо прогневляют Меня; и вот, они ветви подносят к носам своим.

За то и Я стану действовать с яростью; не пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом, не услышу их.