6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надійшло до мене таке слово Господнє:

«Сину чоловічий! Оберни твоє лице до гір ізраїльських і пророкуй проти них.

І скажи: Гори ізраїльські! Слухайте слово Владики Господа: Так говорить Владика Господь до гір, до горбів, до байраків і до долин: Ось я наведу на вас меч і знищу ваші висоти.

Ваші жертовники будуть повалені, ваші стовпи на честь сонця будуть порозбивані, а ваших поранених на смерть я покладу трупами перед вашими божищами.

Я покладу трупи синів Ізраїля перед їхніми бовванами й порозкидаю кості ваші навкруги жертовників ваших.

Скрізь, де б ви не оселились, міста будуть знищені, і висоти зруйновані, щоб знищити й спустошити ваші жертовники, щоб порозбивати й знищити ваші божища, щоб порозвалювати ваші стовпи на честь сонця, щоб знищити діла ваші.

Поранені на смерть падатимуть серед вас, і ви зрозумієте, що я - Господь.

Коли деякі з вас врятуються від меча між народами, коли ви будете розкидані по їхніх країнах,

ваші врятовані згадають мене між народами, куди їх позаймають у полон, як я розіб'ю їхнє блудне серце, що відпало від мене, та їхні очі, що блудять за бовванами, і самі вони гидуватимуть собою з-за всіх своїх мерзот, що накоїли;

і зрозуміють вони, що то я - Господь, і що я не даремно погрожував учинити їм це лихо.»

Так говорить Господь Бог: «Сплесни руками й тупни ногою, і скажи: Ох лишенько! - з-за всіх огидних мерзот дому Ізраїля - вони поляжуть від меча, голоднечі й чуми!

Хто далеко - помре від чуми, а хто близько - поляже від меча, хто ж в облозі - згине від голоднечі. Отак я довершу на них гнів мій.

Вони зрозуміють, що я - Господь, як їхні смертельно поранені лежатимуть серед їхніх бовванів, навкруги їхніх жертовників, по всіх високих горбах, по всіх верхів'ях гір, під кожним зеленим деревом, під кожним дубом рясним, скрізь, де вони палили запашні кадила всім своїм бовванам.

Я простягну мою руку проти них і зроблю країну безлюдною пустелею, від пустині доРівли, по всіх їхніх оселях. І вони зрозуміють, що я - Господь.»

Переклад Огієнка

І було мені слово Господнє таке:

Сину людський, зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір, і пророкуй на них,

та й скажеш: Гори Ізраїлеві, послухайте слова Господа Бога! Так говорить Господь Бог горам та підгіркам, і річищам та долинам: Ось Я спроваджу на вас меча, і вигублю ваші пагірки,

і будуть опустошені ваші жертівники, і будуть розбиті ваші фіґури сонця, і кину Я ваших побитих перед вашими божками!

І дам трупи Ізраїлевих синів перед їхніми божками, і розпорошу ваші кості навколо ваших жертівників...

По всіх місцях вашого перебування міста будуть поруйновані, а пагірки попустошені, щоб ваші жертівники були поруйновані та побезчещені, і щоб були розтрощені й перестали існувати ваші божки, і були розбиті ваші фіґури сонця, і були стерті ваші діла...

І впаде забитий між вами, і ви пізнаєте, що Я Господь!

А Я позоставлю з вас решту, бо будете мати врятованих від меча серед народів, коли ви будете розпорошені серед країн.

І ваші врятовані згадають про Мене серед народів, куди будуть забрані до полону, коли Я зламаю їхнє блудне серце, що відпало від Мене, та їхні очі, що перелюб чинили з своїми божками, і вони самі будуть бридитися тих злих речей, що робили, щодо всіх їхніх гидот.

І пізнають вони, що Я Господь, і що Я не надармо говорив, що вчиню їм оцю злу річ!

Так говорить Господь Бог: Удар своєю долонею й тупни ногою своєю, і скажи: Горе за всі злі вчинки Ізраїлевого дому, за які вони попадають від меча, голоду та моровиці!

Той, хто далекий, помре від моровиці, а хто близький впаде від меча, а хто позостане та буде врятований помре від голоду. І так Я викінчу Свою лютість на них!

І пізнаєте ви, що Я Господь, коли їхні забиті будуть лежати серед їхніх божків навколо їхніх жертівників на всякім високім підгір'ї, на всіх щитах гір, і під усяким зеленим деревом, і під усяким густим дубом, на місці, де вони приносили приємні пахощі для всіх своїх божків.

І Я витягну руку Свою на них, і зроблю цей Край спустошенням та пусткою, від пустині аж до Рівли, по всіх місцях їхнього сидіння... І пізнають вони, що Я Господь!

Переклад Куліша

І надійшло до мене слово Господнє:

Сину чоловічий! поверни лице твоє проти гір Ізрайлевих і віщуй проти них,

І промов: Ви, гори Ізрайлеві! слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до гір і до горбів, до байраків і до долин: Ось, я наведу на вас меча та й порозбиваю висоти ваші;

І будуть жертівники ваші опустошені, стовпи ж ваші в честь сонця будуть порозбивані, а побитих ваших положу трупами перед ідолами вашими;

Так, положу трупи синів Ізраїлських перед їх бовванами й розкидаю костї ваші навкруги жертівників ваших.

По всїх осадах ваших обезлюднїють городи а висоти будуть побурені, щоб уже раз спустошити й розбурити жертівники ваші, щоб ідоли ваші порозбивати, ваші сонячні стовпи порозвалювати й вироби ваші в нїщо обернути.

І падати муть посеред вас побиті люде, й зрозумієте, що я - Господь.

Та я збережу останок, що між народи од меча врятуються, як ви будете розкидані по чужих країнах.

І спогадають на мене врятовані ваші між народами, куди їх позаймають в полонь, коли я доведу до розкаяння блудні їх серця, відпавші від мене, й їх очі, блудивші за бовванами, й самі вони гидувати муть собою за те ледарство, що коїли своїми гидотами;

І спізнають, що я, Господь, не даремно погрожував наслати на них таку лиху годину.

Так говорить Господь Бог: Сплесни руками твоїми й тупни твоєю ногою та й покликни: Горе за всї погані лиходїйства дому Ізрайлевого! поляжуть вони од меча, голоднечі й морової пошестї.

Хто далеко, - помре од пошестї, а хто близько, поляже од меча, хто ж зостанеться й вирятується, згине від голоднечі. Оттак я довершу гнїв мій на них.

І зрозумієте, що я Господь, як ваші побиті лежати муть серед ваших ідолів навкруги жертівників їх по всїх високих узгіррях, по всїх верхах нагірних, попід усїма зеленими деревами й під усяким гілястим дубом, на всїх тих місцях, де палили пахущі кадила всїм ідолам своїм.

І простягну проти них руку мою й зроблю країну безлюдною пусткою від Дивлат-степу по всїх осадах їх, і зрозуміють, що я - Господь.

Переклад УБТ Турконяка

І було господнє слово до мене кажучи:

Людський сину, скріпи твоє лице до гір Єрусалиму і пророкуй проти них

і скажеш: Гори Ізраїля, послухайте господне слово: Так говорить Господь горам і горбам і долинам і байракам: Ось я наводжу на вас меч, і вигубить ваші високі (місця),

і ваші жертівники і ваші гаї будуть розбиті, і скину ваших побитих перед вашими ідолами

і розсиплю ваші кости довкруги ваших жертівників.

В усім вашім поселенні будуть спустошені міста і винищені високі (місця), щоб були вигублені ваші жертівники, і ваші ідоли будуть розбиті, і ваші гаї будуть забрані,

і побиті впадуть посеред вас, і пізнаєте, що Я Господь.

Коли з вас будуть ті, що спаслися від меча, в народах і в вашому розсіянні в країнах

і згадають мене ті з вас, що спаслися в народах, куди забрані були в полон туди. Я поклявся їхньому серцю, що відійшло від мене, і їхнім очам, що розпустують за їхніми задумами, і оплакуватимуть свої лиця за всі їхні гидоти.

І пізнають, що Я Господь промовив.

Так говорить Господь: Заплескай рукою і зашаруди ногами і скажи: Добре, добре, за всі гидоти дому Ізраїля. Вони впадуть від меча і від голоду і від смерти.

Хто близько, впаде від меча, а хто далеко, скінчиться в смерті, і обложений скінчиться від голоду, і Я завершу мій гнів на них.

І пізнаєте, що Я Господь, коли ваші побиті будуть посеред ваших ідолів довкруги ваших жертівників на всякому високому горбі і під тінистим деревом, де ви там дали милий запах всім своїм ідолам.

І Я простягну мою руку проти них і поставлю землю на вигублення і на знищення від всякого поселення, від пустині Девлати. І пізнаєте, що Я Господь.

Російський синодальний переклад

И было ко мне слово Господне:

сын человеческий! обрати лице твое к горам Израилевым и прореки на них,

и скажи: горы Израилевы! слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот, Я наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши;

и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими;

и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших.

Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши.

И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что Я Господь.

Но Я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям.

И вспомнят о Мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от Меня, и глаза их, блудившие вслед идолов; и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих;

и узнают, что Я Господь; не напрасно говорил Я, что наведу на них такое бедствие.

Так говорит Господь Бог: всплесни руками твоими и топни ногою твоею, и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! падут они от меча, голода и моровой язвы.

Кто вдали, тот умрет от моровой язвы; а кто близко, тот падет от меча; а оставшийся и уцелевший умрет от голода; так совершу над ними гнев Мой.

И узнаете, что Я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим.

И простру на них руку Мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлаф, во всех местах жительства их, и узнают, что Я Господь.