3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господи Вседержителю, Боже Ізраїля, душа скорботна й дух прибитий взиває до тебе:

Вислухай, Господи, і змилуйсь, бо ми згрішили супроти тебе.

Ти возсідаєш на троні відвічно, ми ж вікуємо в загибелі.

Господи Вседержителю, Боже Ізраїля! Вислухай молитву тих в Ізраїлі, що призначені на смерть, і синів тих, які згрішили проти тебе, які не слухали голосу Господа, свого Бога, через віщо нас і обсіла біда.

Не споминай переступів батьків наших, але згадай того часу про твою могутність і твоє ім'я;

ти - Господь, Бог наш, і ми восхвалимо тебе, Господи,

бо ти тому вклав острах перед тобою у наше серце, щоб ми прикликали твоє ім'я. Ми прославимо тебе під час нашого вигнання, бож ми викинули з свого серця всю несправедливість наших батьків, які згрішили перед тобою.

Ось ми сьогодні на нашому вигнанні, куди ти нас порозкидав на наругу, на прокляття й на кару за всі провини батьків наших, які відступили від Господа, Бога нашого.

Слухай, Ізраїлю, заповіді життя, насторож вухо, щоб розсудку навчитись.

Чому, Ізраїлю, через віщо сидиш у краї ворожім, марнієш у землі чужосторонній?

Ти мертвими опоганився, тебе вважають побіч тих, що в аді.

Бо ти полишив джерело мудрости.

Якщо б ти ходив шляхом Божим, ти жив би вічно в мирі.

Збагни, де знання і де сила, де розум, щоб тобі також знати, де довголіття, де життя, де світло очей та мир.

Хто знайшов її місце? Хто ввійшов у її скарби?

Де начальники народів і ті, що земних звірів опанували,

ті, що з небесним птаством гралися, ті, які накопичували золото й срібло, предмет людського уповання, і майно яких краю не мало?

Де ті, що так старанно обробляли срібло, що діла їхні були недослідимі?

Нема їх, вони спустились до аду, і на їхнє місце інші постали.

Молодші уздріли світло і на землі жили, але дороги мудрости не спізнали,

ані її стежок не збагнули, ані її не прийняли; так само й їхні діти далеко віддалились від її дороги.

Не було про неї чути в Ханаані, не було її видно у Темані.

Навіть сини Агарі, що на цій землі розуму шукають, і купці Мідіяну та Теми, що в притчах розмовляють та розуму шукають, дороги мудрости не взнали, ані стежок до неї не відкрили.

Який же він, Ізраїлю, великий, -дім Божий! Яке просторе місце, де володіє він!

Великий і безкраїй, звисочений і незміренний!

Там велетні народились, славетні спервовіку, високі на зріст, боєздатні.

Але не їх Бог собі вибрав, не їм вказав, як прямувати до знання,

тим і загинули, не мавши науки, пропали з-за свого безуму.

Хто знявсь на небо, узяв її звідти і зніс із хмар додолу?

Хто пройшов море, знайшов її, і придбав її за золото найдобірніше?

Ніхто не відає її дороги, ніхто стежки її не знає.

Та той, хто відає все, знає її; він розумом своїм звідав, - він, який землю утвердив повіки, четвероногими виповнив її;

який посилає світло, - і воно йде, закликає його, - і воно його слухається, тремтівши.

Зорі блищать на своїх чатах і веселяться;

покличе їх, - вони відкликаються: «Ось ми!» І світять радісно для того, хто створив їх.

Такий наш Бог; ніхто йому не рівний!

Він звідав усі дороги знання і дав його Якову, слузі своєму, Ізраїлеві, улюбленцеві своєму.

А потім вона й на землі з'явилась і з людьми перебувала.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Господи Вседержителю Боже Ізраїля, душа в тісноті і заклопочений дух закликав до Тебе.

Господи, послухай і помилуй, бо ми згрішили перед Тобою.

Бо Ти сидиш на віки, і ми гинемо на віки.

Господи Вседержителю Боже Ізраїля, вислухай молитву померлих Ізраїля і синів тих, що грішать перед Тобою, які не послухалися голосу їхнього Господа Бога, і до нас пристало зло.

Не згадай неправедності наших батьків, але згадай твою руку і твоє імя в цьому часі.

Бо Ти Господь Бог наш, і похвалимо Тебе, Господи.

Бо через це Ти дав твій страх в наші серця, щоб прикликати твоє імя, і похвалимо Тебе в нашім переселенні, бо ми повернули до нашого серця всю неправедність наших батьків, що згрішили перед Тобою.

Ось ми сьогодні в нашому відселенні, куди Ти нас туди розсіяв на впокорення і на клятву і на кару, за всіма неправедностями наших батьків, які відступили від нашого Господа Бога.

Слухай, Ізраїле, заповіді життя, послухайте, щоб пізнати розумність.

Що є Ізраїлю, як те, що ти є в землі ворогів, що ти постарівся в чужій землі,

що ти осквернився з мертвими, що ти причислений до тих, що в аді?

Ти оставив джерело мудрости.

Якщо б ти пішов божою дорогою, ти мешкав би у вічному мирі.

Навчися де є розумність, де є сила, де є знання, щоб хоч пізнати, де є довге життя і життя, де є світло очей і мир.

Хто знайшов її місце, і хто ввійшов до її скарбниць?

Де є володарі народів і ті, що володіють звірами, що на землі,

ті, що бавляться з птахами неба і збирають срібло і золото, на яке люди поклали надію, і немає кінця їхньому придбанню,

ті, що роблять срібло і журяться, і немає як вислідити їхні діла?

Вони згинули і зійшли до аду, і інші замість них повстали.

Молодші побачили світло і поселилися на землі, а дорогу вміння не пізнали,

ані не зрозуміли її стежок, ані їхні сини її не одержали. Вони були далеко від їхньої дороги.

Ані не почулося в Ханаані, ані не побачилося в Темані,

ані сини Аґари, що шукають розум на землі, купці Меррани і Темани, ані чаклуни і ті, що шукають розуму, дорогу мудрости не пізнали, ані не вгадали її стежок.

О Ізраїлю, який великий дім Бога, і велике місце його посідання.

Він великий і не має кінця, високий і безмірний.

Там народилися великани, що славні від початку, що були великі, вмілі на війні.

Бог не вибрав цих, ані не дав їм дороги вміння.

І вони згинули, томущо не мали розумності, згинули через їхній нерозум.

Хто пішов на небо і її взяв і звів її з хмар?

Хто перейшов через море і її знайшов і візьме її замість добірного золота?

Немає того, хто знає її дорогу, ані того, хто роздумує про її стежку.

Але Той, Хто все знає, знає її, знайшов її своїм розумом. Той, Хто створив землю на вічний час, наповнив її чотироногим скотом,

Той, Хто посилає світло, і йде, покликав його, і послухалося його з тремтінням.

А звізди засвітилися в їхніх сторожах і зраділи,

Він закликав їх і вони сказали: Ось ми, засвітились з радістю тому, що їх створив.

Такий наш Бог, до Нього інший не буде причислений.

Він знайшов всяку дорогу розумності і дав її Якову його рабові, й Ізраїлеві Ним улюбленому.

Після цього Він зявився на землі і пожив з людьми.

Російський синодальний переклад

Господи Вседержителю, Боже Израиля! стесненная душа и унылый дух взывает к Тебе:

услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты Бог милосердый; помилуй, ибо мы согрешили пред Тобою;

Ты - вечно пребывающий, а мы - вечно погибающие.

Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего, за то и постигли нас бедствия.

Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое в сие время,

ибо Ты - Господь Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи.

Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя Твое; и мы будем прославлять Тебя в переселении нашем, ибо мы отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших, согрешивших пред Тобою.

Вот, мы теперь в переселении нашем, куда Ты рассеял нас в поношение и в клятву и в возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа Бога нашего.

Слушай, Израиль, заповеди жизни, внимайте, чтобы уразуметь мудрость.

Что это значит, Израиль, что ты находишься в земле врагов? Состарился ты в чужой земле, осквернился вместе с мертвыми,

причислен к находящимся в аде,

оставил источник премудрости.

Если бы ты ходил путем Божиим, то жил бы в мире вовеки.

Познай, где находится мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится свет очей и мир.

Кто нашел место ее, и кто взошел в сокровищницы ее?

Где князья народов и владевшие зверями земными, забавлявшиеся птицами небесными,

и собиравшие серебро и золото, на которые надеются люди, и стяжаниям которых нет конца?

Где те, которые занимались серебряными изделиями, и которых изделиям нет числа?

Они исчезли и сошли в ад, и вместо них восстали другие.

Позднейшие видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали;

не уразумели стезей ее, и не достигли ее сыновья их: они были далеко от пути ее.

Не было слышно о ней в Ханаане, и не было видно ее в Фемане.

Сыновья Агари искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фемана, и баснословы и исследователи знания; но пути премудрости не познали и не заметили стезей ее.

О, Израиль! как велик дом Божий, и как пространно место владычества его!

Велик он и не имеет конца, высок и неизмерим.

Там были изначала славные исполины, весьма великие, искусные в войне.

Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости;

и они погибли оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего.

Кто взошел на небо, и взял ее, и снес с облаков?

Кто перешел моря и нашел ее, и кто принесет ее, лучшую чистого золота?

Нет никого, знающего путь ее, ни помышляющего о стезе ее.

Но Знающий все знает ее; Он открыл ее Своим разумом, Тот, Который сотворил землю на вечные времена и наполнил ее четвероногими скотами,

Который посылает свет, и он идет, призвал его, и он послушался Его с трепетом;

и звезды воссияли на стражах своих, и возвеселились.

Он призвал их, и они сказали: "вот мы", и воссияли радостью пред Творцом своим.

Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним.

Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю.

После того Он явился на земле и обращался между людьми.