2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тому й здійснив Господь слово своє, що виповів був проти нас і проти правителів наших, які правили Ізраїлем, проти царів наших, проти князів наших, проти ізраїльтян та проти юдеїв.

Під усім простором небесним не було зроблено того, що він учинив у Єрусалимі згідно з написаним у законі Мойсея,

що кожний з нас їстиме м'ясо свого сина, кожен - м'ясо своєї дочки.

Він видав їх у підлеглість усім царствам, що навкруги нас, на наругу й дивовижу усім народам навколо, куди Господь їх порозкидав.

І вони були під сподом замість бути зверху, за те, що ми згрішили супроти Господа, Бога нашого, й не слухались його голосу.

Господеві, Богу нашому, справедливість, нам же та батькам нашим - сором на обличчях наших, як воно й є нині.

Усі ті нещастя, що Господь заповів проти нас, спіткали нас,

і ми не благали обличчя Господнє й не відвернулись - кожний з нас - від думок нашого лукавого серця.

І Господь невсипущий був над нещастям, тож і навів їх на нас, бо Господь справедливий у всіх ділах своїх, що про них нам заповідав.

Та ми не слухалися голосу його, не ходили за Господніми веліннями, що їх він був виставив перед нами.

Тож і тепер, Господи, Боже Ізраїля, що вивів єси народ твій з Єгипетського краю сильною рукою знаками та чудесами, потугою великою та раменом високим, і звеличився єси ім'ям своїм, як воно й є нині, -

згрішили ми, були нечестиві, були несправедливі, Господи Боже наш, супроти всіх твоїх заповідей.

Нехай же твій гнів відвернеться від нас, бо мало нас лишилось між народами, де ти порозкидав нас.

Вислухай, Господи, нашу молитву й наше благання, і визволь нас, себе ради, й дай нам ласку в тих, які відвели нас у полон,

щоб уся земля знала, що ти Господь, Бог наш, бо ім'я твоє прикликане на Ізраїля та на рід його.

Господи, споглянь із твого святого житла й згадай за нас, прихили, Господи, своє вухо й вислухай!

Розплющ свої очі й подивися, бо не мертві в аді, що їхній дух у них узято з їхнього нутра, дадуть Господеві славу і справедливість,

лише душа, що уболіває понад міру, те, що ходить зігнуте й безсиле, та очі померклі й душа голодна - воздадуть тобі, Господи, славу й справедливість.

Не заради заслуг батьків наших та царів наших зливаємо ми наше благання перед тобою, Господи, Боже наш.

Ти бо зіслав на нас гнів твій і твоє обурення, як заповів був через слуг твоїх пророків, мовлявши:

«Так говорить Господь: Нахиліть вашу шию і служіть цареві вавилонському, й ви осядете в землі, що її я дав батькам вашим.

Коли ж ви не послухаєтесь голосу Господнього, не служитимете вавилонському цареві,

то я зроблю так, що по містах Юди й у Єрусалимі вмовкне голос веселощів та радощів голос, голос молодого й голос молодої, й увесь край стане безлюдним, без мешканців.»

Та ми не послухали голосу твого й не служили вавилонському цареві; тоді ти здійснив свої слова, які заповів єси через своїх слуг пророків, мовляв, кості царів наших і кості батьків наших будуть викинуті з їхнього місця.

І ось вони справді викинуті на спеку дня й на холод ночі. Вони померли серед страшної нужди з голоду, від меча й від пошести.

І вчинив єси зо свого дому, що на нього прикликане твоє ім'я, те, чим він є сьогодні, з-за злоби дому Ізраїля та дому Юди.

Однак, ти, Господи, Боже наш, чинив з нами за всією твоєю добротою й за всією твоєю милістю,

як заповів єси був через слугу свого Мойсея, коли був повелів йому перед синами Ізраїля списати твій закон, мовлявши:

«Як ви не послухаєтесь мого голосу, ота велика сила народу напевно стане малою між народами, серед яких я вас порозкидаю;

бо знаю, що вони мене не послухаються, це бо народ тугошиїй. А в країні їхнього вигнання вони схаменуться

й зрозуміють, що я - Господь, Бог їхній. Я дам їм серце й вуха, що будуть слухати,

і вони прославлять мене в землі свого вигнання та й згадають моє ім'я

і відвернуться від своєї впертости і від своїх лихих учинків, коли пригадають собі долю своїх батьків, які згрішили перед Господом.

Тоді я поверну їх назад у край, про який я клявся їхнім батькам Авраамові, Ісаакові та Якову, і вони ним заволодіють. Я розмножу їх і вони не поменшають.

Я заключу з ними союз вічний і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Я не прожену більше свого народу, Ізраїля, з землі, яку я їм дав.»

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

І Господь поставив своє слово, яке сказав проти нас і проти наших суддів, що судили Ізраїль, і проти наших царів і проти наших володарів і проти людини Ізраїля і Юди.

Під всім небом не було зроблено так, як Він зробив в Єрусалимі за записаним в законі Мойсея,

щоб ми їли людські тіла, свого сина, і людина тіло своєї дочки.

І зробив їх підчиненими всім царствам, що довкруги нас, на погорду і на непрохідність в усіх народах, що довкруги нас, куди їх розсіяв Господь туди.

І вони були підсподом і не наверху, бо ми згрішили проти нашого Господа Бога, щоб не послухатися його голосу.

Господеві Богові нашому праведність, а нам і нашим батькам встид лиць до цього дня.

Те, що Господь висказав проти нас, все це зло прийшло на нас.

І ми не помолилися до лиця Господа, щоб кожний відвернувся від задумів їхнього злого серця.

І Господь чував над злобами, і Господь навів на нас (зло), бо Господь праведний в усіх своїх ділах, які нам заповів.

І ми не послухалися його голосу, щоб ходити за господніми приписами, які Він дав перед нашим лицем.

І тепер, Господи Боже Ізраїля, який вивів твій нарід з єгипетскої землі сильною рукою і знаками й чудами й великою силою і високим раменом і зробив Собі імя до цього дня,

ми згрішили, ми були безбожні, ми неправедно вчинили, Господи Боже наш, з усіма твоїми оправданнями.

Хай відвернеться від нас твій гнів, бо ми осталися нечисленними в народах, куди Ти нас туди розсіяв.

Господи, вислухай нашу молитву і наше благання і визволи нас задля Тебе, і дай нам ласку перед лицем тих, що нас відселили,

щоб вся земля пізнала, що ти Господь Бог наш, бо на Ізраїля і на його рід прикликано твоє імя.

Господи, поглянь з твого святого дому і зваж на нас. Господи, прихили твоє ухо і почуй.

Відкрий твої очі і поглянь. Бо не мертві в аді, в яких забрано їхній дух з їхнього лона, дадуть славу і оправдання Господеві,

але дуже засмучена душа, що ходить схилена і слабка, і очі, що зникають, і душа, що голодує, дадуть тобі славу і праведність, Господи.

Бо не на оправдання наших батьків і наших царів ми кладемо наше милосердя перед твоїм лицем, Господи Боже наш,

бо Ти навів твій гнів і твою лють на нас, так як Ти сказав рукою твоїх рабів пророків, кажучи:

Так сказав Господь: Схиліть ваші рамена і послужіть цареві Вавилону і сидіть на землі, яку Я дав вашим батькам.

І якщо не послухаєте голосу Господа, щоб служити цареві Вавилону,

Я зроблю, щоб опустіли з міст Юди і поза Єрусалиму голос радости і голос веселости, голос молодого і голос молодої, і вся земля буде непрохідною від тих, що живуть.

І ми не послухалися твого голосу, щоб послужити цареві Вавилону, і Ти поставив твої слова, які Ти сказав рукою твоїх рабів пророків, щоб вивести кості наших царів і кості наших батьків з їхнього місця,

і ось вони викинені на спеку дня і холод ночі, і померли в поганих трудах, в голоді і від меча, і в засланні.

І ти поставив (пустим) дім, де прикликано твоє імя на ньому, до цього дня, через зло дому Ізраїля і дому Юди.

І Ти зробив з нами, Господи Боже наш, за всією твоєю добротою і за всім твоїм великим милосердям,

так як Ти сказав рукою твого раба Мойсея в дні, коли Ти йому заповів написати твій закон перед синами Ізраїля, кажучи:

Якщо не послухаєтеся мого голосу, то це велике численне множество повернеться в мале між народами, куди Я їх туди розсію.

Бо Я пізнав, що Мене не послухаються, бо це нарід твердошийний. І повернуться до їхнього серця в землі їхнього відселення,

і пізнають, що Я їхний Господь Бог. І Я дам їм серце і уха, що чують,

і вони Мене похвалять в землі їхнього відселення і згадають моє імя

і відвернуться від їхнього твердого рамена і від їхніх злих діл, бо згадають дорогу їхніх батьків, що грішили перед Господом.

І Я поверну їх до землі, якою Я поклявся їхнім батькам Авраамові і Ісаакові й Якову, і вони заволодіють нею. І помножу їх, і не зменшаться.

І поставлю їм вічний завіт, щоб Я був їм за Бога і вони будуть Мені народом. І більше не зрушу мій нарід Ізраїля з землі, яку Я їм дав.

Російський синодальний переклад

И исполнил Господь слово Свое, которое Он изрек против нас и против судей наших, судивших Израиля, и против царей наших, и против князей наших, и против всякого Израильтянина и Иудея,

что Он наведет на нас великие бедствия, каких не бывало под всем небом, как сделал Он в Иерусалиме, по написанному в законе Моисеевом,

что мы будем есть - один плоть сына своего, а другой - плоть дочери своей.

И Он отдал их в подданство всем царствам, которые вокруг нас, на поругание и опустошение всем окрестным народам, между которыми рассеял их Господь.

И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили пред Господом Богом нашим, не слушая гласа Его.

У Господа Бога нашего - правда, а у нас и отцов наших - стыд на лицах, как сегодня.

Все те бедствия, какие Господь изрек на нас, постигли нас.

Мы не молились пред лицем Господа, чтобы Он отвратил каждого от помышлений злого сердца его.

И Господь наблюдал над сими бедствиями, и навел их Господь на нас, ибо Господь праведен во всем, что заповедал нам.

Но мы не слушали гласа Его, чтобы ходить в повелениях Господних, которые Он дал пред лицем нашим.

И ныне, Господи, Боже Израилев, Ты, Который вывел народ Твой из земли Египетской рукою крепкою, и знамениями, и чудесами, и силою великою, и мышцею высокою, и сотворил Себе имя, как сегодня:

согрешили мы, поступали нечестиво, неправедно против всех уставов Твоих, Господи Боже наш!

Да отвратится от нас ярость Твоя, ибо мало осталось нас среди народов, между которыми Ты рассеял нас.

Услышь, Господи, молитву нашу и прошение наше, и избавь нас ради Тебя, и дай нам милость пред лицем тех, которые переселили нас,

дабы вся земля познала, что Ты - Господь Бог наш, так как имя Твое наречено на Израиле и роде его.

Призри, Господи, от святаго дома Твоего и воспомяни о нас, и приклони, Господи, ухо Твое, и услышь.

Открой очи Твои, посмотри, потому что не мертвые в аде, которых дух взят из внутренностей их, воздадут славу и хвалу Господу;

но человек, скорбящий о великости бедствия, который ходит поникши и уныло, и глаза потусклые и душа алчущая воздадут славу и правду Тебе, Господи.

Не по правдам отцов наших и царей наших мы повергаем моление сие пред лицем Твоим, Господи Боже наш;

ибо на нас Ты послал ярость Твою и гнев Твой, как говорил Ты чрез рабов Твоих, пророков.

Так сказал Господь: "склоните плечи ваши, чтобы работать царю Вавилонскому, и будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим;

а если не послушаете гласа Господа, чтобы служить царю Вавилонскому,

Я сделаю то, что исчезнет в городах Иудейских и окрестностях Иерусалима голос веселья и голос радости, голос жениха и голос невесты, и не будет на всей этой земле следа обитающих".

Но мы не послушали гласа Твоего, чтобы служить царю Вавилонскому, и Ты исполнил слова Твои, которые говорил чрез рабов Твоих, пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего.

И вот, они выброшены на дневной зной и ночной холод, а умерли они от злых болезней, от голода, от меча и изгнания.

Ты оставил дом, на котором наречено имя Твое, как сегодня, за нечестие дома Израилева и дома Иудина.

И Ты, Господи Боже наш, поступил с нами по всему снисхождению Твоему и по всему великому милосердию Твоему,

как сказал Ты чрез раба Твоего Моисея в тот день, в который повелел ему написать закон Твой пред сынами Израиля, говоря:

"если вы не послушаете гласа Моего, то это великое и многое множество народа обратится в малое среди народов, между которыми Я рассею их.

Я знаю, что они не послушают Меня, ибо они - народ упрямый; но они обратятся к сердцу своему в земле переселения своего,

и познают, что Я - Господь Бог их. И Я дам им сердце - и уразумеют, и уши - и услышат.

И будут прославлять Меня на земле переселения своего и вспоминать имя Мое,

и отвратятся от упорства своего и от злых дел своих; ибо вспомнят путь отцов своих, согрешивших пред Господом.

И Я возвращу их в землю, которую с клятвою обещал отцам их, Аврааму и Исааку и Иакову, и они будут владеть ею; и умножу их, и не уменьшатся.

И поставлю с ними вечный завет в том, что Я буду их Богом, а они будут Моим народом, и более не изгоню народа Моего Израиля из земли, которую дал им".