1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось слова книги, що їх написав Варух, син Нерії, сина Махсеї, сина Седекії, сина Хасадії, сина Хілкії, у Вавилоні,

п'ятого року, сьомого дня п'ятого місяця, того часу, коли халдеї здобули Єрусалим та спалили його.

Варух прочитав слова цієї книги перед Єхонією, сином Йоакима, царем юдейським, і перед усім народом, який зійшовся, щоб слухати читання книги,

перед вельможами й царськими синами, перед старшими й перед усім людом, від найменшого до найбільшого, перед усіма тими, що жили в Вавилоні, при річці Суд.

І плакав народ, постив і молився перед Господом;

і зібрали грошей, хто скільки міг,

і послали в Єрусалим до священика Йоакима, сина Хілкії, сина Шалома, й до інших єреїв та до всього люду, що був з ним в Єрусалимі.

Варух узяв був, десятого дня місяця Сівана, посуд дому Господнього, забраний з храму, щоб його повернути назад у край Юдейський, посуд срібний, що його зробив Седекія, син Йосії, цар юдейський;

тоді як ото Навуходоносор, цар вавилонський, виселив з Єрусалиму й відвів у Вавилон Єхонію, князів, слюсарів, вельмож та простий люд.

Вони переказали: - Оце висилаємо вам гроші: купіть за ці гроші жертв на всепалення і за гріхи, ще й кадило; зробіть офіри й принесіть на жертовнику Господа, Бога нашого.

Молітеся також і за життя Навуходоносора, царя вавилонського, і за життя Валтасара, його сина, щоб дні їхні були, як дні неба на землі,

і щоб Бог дав нам силу й просвітив наші очі, щоб нам жити в тіні Навуходоносора, вавилонського царя, та в тіні Валтасара, його сина, служити їм довгий час і знайти ласку перед ними.

За нас також молітеся до Господа, Бога нашого, бо ми згрішили проти Господа, Бога нашого, і гнів Господа та обурення його не відвернулися від нас по нинішний день.

Читайте оцю книгу, що ми вам посилаємо, щоб ви про неї звістили в домі Господнім, під час свята й у дні зборів,

та й скажіте: Господу, Богу нашому, належить справедливість, а нам сором на обличчях наших, як воно й є нині, - юдеям, мешканцям Єрусалиму,

царям нашим, князям нашим, священикам нашим, пророкам нашим та батькам нашим,

бо ми згрішили перед Господом;

ми були неслухняні супроти нього, не слухалися голосу Господа, Бога нашого, щоб ходити за заповідями, що Господь дав нам.

З того часу, коли Господь вивів з Єгипетського краю батьків наших, аж понині, були ми неслухняні супроти Господа, Бога нашого, й відвертались, не слухалися його голосу.

Тому й упали на нас нещастя та прокляття, що їх Господь заповів через Мойсея, слугу свого, того дня, коли вивів був батьків наших з Єгипетського краю, щоб дати нам землю, що тече молоком та медом, як воно й є нині.

Ми не послухалися голосу Господа, Бога нашого, згідно з усіма словами пророків, яких він послав до нас.

Кожний з нас пішов за забаганками свого лихого серця, щоб служити іншим богам та чинити зло перед очима Господа, Бога нашого.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

І це слова книги, які записав Варух син Нирія, сина Маасія, сина Седекії, сина Асадія, сина Хелкії, в Вавилоні

в пятому році в сьомому (дні) місяця в часі, в якому халдеї взяли Єрусалим і спалили його огнем.

І Варух прочитав слова цієї книги до ух Єхонія сина Йоакима царя Юди і до ух всього народу, що приходив до книги,

і до ух сильних і синів царів, і до ух старшин, і до ух всього народу від малого аж до великого, всіх, що жили в Вавилоні при ріці Суд.

І вони плакали і постили і молилися перед Господом

і зібрали срібло, як була спроможна рука кожного,

і післали до Єрусалиму до Йоакіма сина Хелкії, сина Салома, священика, і до священиків і до всього народу, що знайшовся з ним в Єрусалимі,

коли він взяв посуд господнього дому винесений з храму, щоб повернути до землі Юди в десятий (день) Сівана, сріблий посуд, який зробив Седекія син Йосії цар Юди

після того як Навуходоносор цар Вавилону відселив Єхонію і володарів і вязнів і сильних і нарід землі з Єрусалиму, і повів його до Вавилону.

І сказали: Ось ми післали до вас срібло, і за срібло купите цілопалення і (на жертву) за гріхи і ладан і зробите манау і принесете на жертівник нашого Господа Бога,

і помолитеся за життя Навуходоносора царя Вавилону і за життя його сина Валтасара, щоб їхні дні були як дні неба на землі.

І Господь дасть нам силу і просвітить наші очі, і житимемо під тінню Навуходоносора царя Вавилону і під тінню Валтасара його сина, і служитимемо їм багато днів і знайдемо ласку перед ними.

І помоліться за нас до нашого Господа Бога, бо ми згрішили проти нашого Господа Бога, і від нас не відвернувся господний гнів і його лють аж до цього дня.

І прочитаєте цю книгу, яку ми післали до вас, щоб визнатися в господньому домі в дні празника і в днях часу,

і скажете: Господеві Богові нашому праведність, а нам сором лиць аж до цього дня для людини Юди і тих, що живуть в Єрусалимі,

і наших царів і наших володарів і наших священиків і наших пророків і наших батьків,

бо ми згрішили перед Господом

і непослухалися Його і ми не вислухали голос нашого Господа Бога, щоб ходити за господними приписами, які Він дав перед нашим лицем.

Від дня, в якому Господь вивів наших батьків з єгипетскої землі, і аж до цього дня ми були непослушні нашому Господеві Богові і відставали, щоб не чути його голос.

І до нас пристало зло і клятва, яку Господь заповів свому рабові Мойсеєві в дні, в якому вивів наших батьків з єгипетскої землі, щоб дати нам землю, яка пливе молоком і медом до цього дня.

І ми не послухалися голосу нашого Господа Бога за всіма словами пророків, яких Він до нас післав,

і ми ходили кожний в задумі свого злого серця, щоб служити чужим богам, чинити зло перед очима нашого Господа Бога.

Російський синодальний переклад

Слова книги, которые написал Варух, сын Нирии, сына Маасея, сына Седекии, сына Асадия, сына Хелкии, в Вавилоне,

в пятый год, в седьмой день месяца, в то время, когда Халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем.

И прочитал Варух слова сей книги вслух Иехонии, сына Иоакимова, царя Иудейского, и вслух всего народа, пришедшего к слушанию книги,

и вслух вельмож и сыновей царских, и вслух старейшин, и вслух всего народа, от малого до большого, всех, живших в Вавилоне при реке Суд.

И они плакали, и постились, и молились пред Господом,

и собрали серебра, сколько было по силам каждого,

и послали в Иерусалим к Иоакиму, сыну Хелкии, сына Саломова, первосвященнику, и к священникам и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме,

когда Варух унесенные из храма сосуды дома Господня принял для возвращения их в землю Иудейскую, в десятый день месяца Сиуала, сосуды серебряные, которые сделал Седекия, сын Иосии, царь Иудейский,

после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, переселил из Иерусалима Иехонию и князей, и узников и вельмож, и народ земли и привел его в Вавилон.

И говорили они: вот, мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро всесожжения и жертву за грех и ладан, и приготовьте дар, и вознесите на жертвенник Господа Бога нашего,

и молитесь о жизни Навуходоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба, на земле.

И даст нам Господь силу и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом Навуходоносора, царя Вавилонского, и под покровом Валтасара, сына его, и будем служить им много дней, и найдем милость у них.

Молитесь и о нас Господу Богу нашему, так как мы согрешили пред Господом, Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев Его до сего дня;

и прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать в доме Господнем в день праздничный и в дни нарочитые;

и скажите: у Господа Бога нашего - правда, а у нас - стыд на лицах, как сегодня, у всякого Иудея и у живущих в Иерусалиме,

и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших,

оттого, что мы согрешили пред Господом,

и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господа, которые Он дал пред лицем нашим.

С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли Египетской, и до сего дня мы были непокорны пред Господом Богом нашим и небрегли о том, что не слушали гласа Его.

Посему и постигли нас бедствия и клятва, - как сегодня, - которую определил Господь пред рабом Своим Моисеем в тот день, в который вывел отцов наших из земли Египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом.

И не слушали мы гласа Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых Он посылал к нам,

и ходили каждый по мыслям злого сердца своего, служа иным богам, совершая злые дела пред очами Господа Бога нашего.