52

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Седекії було 21 рік, як став він царем, і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я матері його - Хамутала. Була вона дочка Єремії з Лівни.

Чинив він зло в очах Господніх у всьому, як чинив і Йоаким.

Те, що діялось у Єрусалимі та в Юдеї, збудило такий гнів Господній, що він відкинув їх від обличчя свого. Седекія ж збунтувався проти царя вавилонського.

На дев'ятому ж році його царювання, десятого місяця, десятого дня місяця прийшов Навуходоносор, цар вавилонський, сам і все його військо, проти Єрусалиму й облягли його, й насипали навкруги нього вал.

Місто було в облозі до одинадцятого року царювання Седекії.

Четвертого ж місяця, дев'ятого дня місяця, коли голод притиснув місто, і люди не мали що їсти,

зроблено пролом у міському мурі, і цар та всі військові люди втекли вночі, вийшовши з міста через ворота між двома мурами коло царського саду, - хоч халдеї й облягали місто, - та й подалися дорогою у степ.

Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало Седекію в степах єрихонських тоді, як усе його військо порозбігалось від нього.

Схопили вони царя та й повели до царя вавилонського у Рівлу, у Хамат-землю, і той вирік над ним засуд.

Цар вавилонський звелів повбивати синів Седекії у нього ж перед очима, та й усіх князів юдейських велів повбивати у Рівлі.

Седекію ж велів осліпити, закувати в кайдани, відвести у Вавилон і там посадити в тюрму аж до дня його смерти.

П'ятого ж місяця, десятого дня місяця, - це був дев'ятнадцятий рік царювання Навуходоносора, царя вавилонського, - Невузардан, начальник охорони, вірний слуга царя вавилонського, прибув у Єрусалим.

Він спалив храм Господній, царський палац і всі єрусалимські будинки; усі найкращі будинки пустив димом.

Військо ж халдейське, що було при начальникові охорони, повалило всі мури навкруги Єрусалиму.

Останок народу, що лишився у місті, й утікачів, які перейшли були до царя вавилонського, а й останок ремісників Невузардан, начальник охорони, переселив.

Лише частину бідніших у краю лишив Невузардан, начальник охорони, виноградарями й хліборобами.

Халдеї порозбивали мідяні стовпи, що були в Господньому домі, і підніжки й мідне море, що було в Господньому домі, та й позабирали усю мідь з них у Вавилон.

Позабирали й казани, лопаточки, ножі, кропильниці й мисочки та ввесь мідяний посуд, що вживано до богослужби.

Позабирав начальник охорони й чаші, кадильниці, кропильниці, казани, ліхтарі, мисочки й келехи: усе, що було з щирого золота й зо срібла.

Щождо двох стовпів, одного моря й дванадцятьох мідяних волів, що були під ним, та підніжків, що поставив цар Соломон для Господнього дому, то для міді з усього того посуду не було й ваги!

Стовпи ж ті були - кожен стовп 18 ліктів заввишки, а щоб зміряти його навкруги, треба було мотузка 12 ліктів завдовжки; товщина його була 4 пальці, а в середині кожен був порожній.

На стовпі був мідний вінець, 5 ліктів заввишки, з сіткою й гранатовими яблуками навколо, усе мідне. Те ж саме й на другому вінці.

Було ж ґранатових яблук 96, і вони звисали в повітрі, усіх же ґранатових яблук навколо сітки було - сто.

Начальник охорони захопив Сераю, першого священика, й Софонію, другого священика, ще й двох одвірних.

А з міста взяв одного скопця, що був старшиною над військовими людьми, та сімох двораків царських, що їх знайдено в місті, писаря при військовім начальникові, що збирав людей у країні до військової служби, та 60 чоловік з народу землі, що їх знайдено у місті.

Оцих то позабирав Невузардан, начальник охорони, та одвів їх до царя вавилонського у Рівлу;

а цар вавилонський повелів їх повбивати у Рівлі, в Хамат-країні. Так виселено Юду з його землі.

Ось скільки людей виселив Навуходоносор: на сьомому році - 3023 юдеїв;

на вісімнадцятому році Навуходоносора, з Єрусалиму - 832 душі;

на двадцять третьому році Навуходоносора Невузардан, начальник охорони, виселив 745 юдеїв. Усього: 4600 душ.

На тридцять сьомому році після виселення Йоахина, царя юдейського, дванадцятого місяця, двадцять п'ятого дня місяця, Евіл-Меродах, цар вавилонський, того року, як став царем, помилував Йоахина, царя юдейського, і вивів його з тюрми.

Він розмовляв з ним прихильно й поставив його престол над престолами інших царів, що були в нього у Вавилоні,

і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахин трапезував увесь час у нього поки життя його.

Його постійне утримання давав йому цар вавилонський день-у-день аж до його смерти, докіль було його життя.

Переклад Огієнка

Седекія був віку двадцяти й одного року, коли зацарював. А царював він в Єрусалимі одинадцять років; ім'я ж його матері Хамутал, дочка Єремії з Лівни.

І робив він зло в Господніх очах, усе так, як робив був Єгояким.

Бо через Господній гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, аж поки Він не відкинув їх від Свого обличчя. А Седекія відпав від вавилонського царя.

І сталося за дев'ятого року його царювання, десятого місяця, десятого дня місяця прийшов Навуходоносор, цар вавилонський, він та все військо його, на Єрусалим, і розтаборилися проти нього, і побудували проти нього вала навколо.

І ввійшло місто в облогу аж до одинадцятого року царя Седекії.

Четвертого місяця, дев'ятого дня місяця настав великий голод у місті, і не було хліба для народу краю.

І пробитий був пролім у стіні міста, і всі вояки повтікали, і повиходили з міста вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку, бо халдеї були при місті навколо. І пішли вони дорогою в степ.

А халдейське військо погналося за царем, та й догнали Седекію в єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього...

І схопили царя, і відвели його до царя вавилонського до Рівли в краю Хамата, і там його той засудив.

І цар вавилонський порізав Седекіїних синів на очах його, а також Юдиних зверхників він порізав у Рівлі...

А очі Седекії він вибрав, і зв'язав його ланцюгами. І відвів його вавилонський цар до Вавилону, і посадив його до в'язниці аж до дня його смерти...

А п'ятого місяця, десятого дня місяця, це дев'ятнадцятий рік царя Навуходоносора, вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузар'адан, начальник царської сторожі, що ставав перед обличчям вавилонського царя.

І він спалив Господнього дома та дома царевого, і всі доми в Єрусалимі, і спалив кожного великого дома огнем.

І мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі.

А з бідноти народу та решту народу, що позостався в місті, і перебіжників, що перебігли до вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв Невузар'адан, начальник царської сторожі.

А з бідноти краю начальник царської сторожі позоставив декого за винарів та за рільників.

А мідяні стовпи, що в Господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в Господньому домі, халдеї поламали, і понесли всю їхню мідь до Вавилону.

І горнята, і лопатки, і ножиці, і кропильниці, і ложки, і ввесь мідяний посуд, що ним служать, позабирали.

І миски, і кадильниці, і кропильниці, і горнята, і свічники, і ложки, і жертовні миски, і що було золоте забрав золото, а що срібне срібло взяв начальник царської сторожі.

Два стовпи, одне море, дванадцять мідяних волів, що під підставами, що цар Соломон поробив був для Господнього дому, не було й ваги для міді всіх цих речей!

А стовпи вісімнадцять ліктів високість одного стовпа, і шнурок на дванадцять ліктів оточував його, а грубина його чотири пальці, всередині порожнявий.

І маковиця на ньому мідяна, а високість однієї маковиці п'ять ліктів та мережка, і гранатові яблука на маковиці навколо, усе мідь. І для другого стовпа так само, і гранатові яблука.

І було гранатових яблук дев'ятдесят і шість на кожну сторону, усіх гранатових яблук на мережці навколо сто.

начальник царської сторожі взяв Сераю, головного священика, і Цефанію, другого священика, та трьох сторожів порога.

А з міста взяв він одного евнуха, що був начальником над військовими, та семеро чоловіка з тих, що бачать цареве обличчя, що були знайдені в місті, і писаря, зверхника військового відділу, що записував народ краю до військового відділу, і шістдесят чоловіка з народу краю, що знаходилися в місті.

І позабирав їх Невузар'адан, начальник царської сторожі, і відвів їх до вавилонського царя, до Рівли.

І вдарив їх вавилонський цар, і позабивав їх у Рівлі, у хаматовому краї. І пішов Юда на вигнання з своєї землі!

Оце той народ, що вигнав Навуходоносор: у сьомому році три тисячі й двадцять і три юдеї.

У вісімнадцятому році Навуходоносора вигнав він з Єрусалиму вісім сотень тридцять і дві душі.

У році двадцятому й третьому вигнав Невузар'адан, начальник царської сторожі, сім сотень сорок і п'ять душ юдеїв. Усіх душ чотири тисячі й шість сотень.

І сталося за тридцятого й сьомого року вигнання Єгоякима, Юдиного царя, дванадцятого місяця, двадцятого й п'ятого дня місяця, Евіл-Меродах, цар вавилонський, у році свого зацарювання, змилувався над Єгоякимом, Юдиним царем, і вивів його з дому ув'язнення.

І він говорив з ним добре, і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні.

І змінив в'язничну одежу його, і він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя.

А їжа його, їжа стала, видавалася йому від вавилонського царя, щоденне кожного дня, аж до дня його смерти, по всі дні його життя.

Переклад Куліша

Седекії було двайцять і один рік, як став царем, а царював він у Ерусалимі одинайцять років. Імя матери його було Хамуталь - Ереміївна, родом із Либни.

І чинив він таке, що було не до вподоби Господеві, притьма як чинив Йоаким.

Через те був гнїв Господень над Ерусалимом та над Юдою такий, що відкинув їх від лиця свого. І одпав Седекія од царя Вавилонського.

І сталось: у девятому роцї свого царювання, у десятому місяцї прийшов Навуходонозор, царь Вавилонський, сам і все військо його проти Ерусалиму, й облягли його та й насипали навкруги його вал.

І був город ув облязї до одинайцятого року царювання Седекіїного,

У четвертому ж місяцї, на девятий день місяця, опановала голоднеча город і люде не мали що їсти.

То ж зроблено проломину в міскім мурі, й (царь та й) усї військові люде втекли вночі через ворота, що між двома мурами коло царського саду, та й пійшли дорогою в степ, - Халдеї ж облягали місто навкруги.

І погналось військо Халдейське за царем та й наздогнали Седекію в степах Ерихонських, а все його військо порозбігалось од него.

І схопили царя та й повели до царя Вавилонського в Риблу, в Емат-країнї, й той вирік йому засуд:

Царь Вавилонський велїв позаколювати синів Седекіїних перед його ж очима, так само заколено й усїх князїв Юдейських в Риблі;

Седекію ж ослїпили, закували в кайдани, й повів його царь Вавилонський у Вавилон та й посадив у вязницю аж до дня смертї його.

У пятому ж місяцї, на десятий день місяця, - се був девятнайцятий рік царювання Навуходонозорового, прибув Навузардан, отаман прибічників, вірний слуга в царя Вавилонського, в Ерусалим,

І спалив дом Господень і царську палату та й усї великі будинки в Ерусалимі;

Усї ж мури навкруги Ерусалиму повалило військо Халдейське, що було при отаманові прибічників.

А останок люду, що зостававсь у городї й утїкачів, що перейшли були до царя Вавилонського, й загалом простий нарід перевів Навузардан, старший над прибічниками, в Вавилон.

Тілько немного вбогих людей зоставив Навузардан, отаман прибічників, у краю виноградарями та пахарями (хлїборобами).

А стовпи мідяні, що були в Господньому дому, й підніжки, й мідяне море, що було в храму Господньому, порозбивали Халдеї та й позабірали всю мідь із них у Вавилон.

Позабірали й казани, лопатки, ножі, миски й увесь мідяний посуд, що його вживано до служби;

І полумиски й клїщики, чаші, й кубки й кадильницї й кінви, що нї було золоте й срібне, позабірав отаман прибічників.

Стовпи два, одно море й дванайцять мідяних волів, що служили за підніжки, а що постарав царь Соломон до Господнього дому, - мідї з усього того посуду не було ваги.

А ті стовпи були, кожний стовп вісїмнайцять локот заввишки, й поворозка в дванайцять локот обіймала його; а були вони порожні в серединї, стїнки ж були на чотирі палцї.

А на стовпі був мідяний вінець, на пять локот заввишки, й сїтка й гранатові яблочка навкруги вінця, усе мідяне; те ж саме й на другому стовпі з гранатовими яблочками.

А було висящих гранатових яблок девятьдесять і шість, усїх же яблок, сїтками обведених - сотня.

І взяв отаман прибічників первосьвященника Сераїю і второго сьвященника Зефанїю й трьох придверників.

А з городу взяв одного скопця, що старшинував над військовими людьми, та сїмох невідступних прибічників царських, що знайдено в городї, і головного писаря військового, що затягав людей в країнї до військової служби, та шістьдесять чоловіка з народу землї, що знайдено в містї.

Оцїх то позабірав Навузардан, отаман прибічників, та й одвів їх до царя Вавилонського в Риблу;

Царь же Вавилонський повелїв повбивати їх у Риблї, в Емат-країнї. Так і виселено Юду з землї його.

Ось скілько люду поодводив Навуходонозор: у сьомому роцї (царювання свого) три тисячі двайцять і три Юдеї;

У вісїмнайцятому роцї Навуходонозоровому - з Ерусалиму вісїм сот трийцять і дві душі;

У двайцять третьому роцї Навуходонозоровому одвів Навузардан, отаман прибічників, Юдеїв сїмсот сорок і пять душ, усього чотири тисячі й шістьсот.

У трийцять сьомому роцї по переведенню в неволю Ехонїї, царя Юдейського, у дванайцятому місяцї, двайцять пятого дня місяця, Евильмеродах, царь Вавилонський, того року, як почав царювати, помилував Ехонїю, царя Юдейського, й вивів його з темницї.

І розмовляв із ним прихильно, й поставив престол його над престолами инших царів, що були в його в Вавилонї;

І перемінив вязницьку одїж його, і він трапезував повсяк день у його, поки жив на сьвітї.

І харчове його - щоденне харчове - давано йому від царя на кожний день по всї днї життя його.

Переклад УБТ Турконяка

Як був двадцять перший рік Седекії в його царюванні, і одинадцять літ він царював в Єрусалимі, й імя його матері Амітал, дочка Єремії з Ловени,

 

 

і було, що в девятому році його царювання в десятому місяці десятого дня місяця прийшов Навуходоносор цар Вавилону і вся його сила проти Єрусалиму і його окружили і оббудували його чотиристороннім (камінням) довкруги.

І прийшло місто в окруження аж до одинадцятого року царя Седекії.

В девятому дні місяця і закріпився голод в місті, і не було хліба для народу землі.

І пробито місто, і всі військові мужі вийшли вночі дорогою брами посеред стіни і передстіння, що було при городі царя, і халдеї при місті довкруги. І пішли дорогою до Арави,

і сила халдеїв гналася за царем і схопили його дальше за Єрихоном, і всі його слуги розсипалися від нього.

І схопили царя і привели його до царя Вавилону до Девлати, і той заговорив до нього з судом.

І зарізав цар Вавилону синів Седекії на його очах, і зарізав в Девлаті всіх володарів Юди.

І осліпив очі Седекії і звязав його оковами на ногах, і повів його цар Вавилону до Вавилону і дав його до дому млина аж до дня коли помер.

І в пятому місяці десятого дня місяця прийшов до Єрусалиму Навузардан архімаґир, що стояв перед лицем царя Вавилону.

І він запалив господний дім і дім царя і всі доми міста, і огнем спалив всякий великий дім.

І халдейська сила, що з архимаґиром, знищила ввесь мур Єрусалиму довкруги.

 

І архимаґир оставив останки народу як виноградарів і як землеробів.

І мідяні стовпи, що в господньому домі, і підстави і мідяне море, що в господньому домі, халдеї розбили і взяли їхню мідь і віднесли до Вавилону.

І вінець і посуд і вили і ввесь мідяний посуд, в яких служили в них,

і саффоти (миски) і масмароти (прилад для обтинання ґнотів) і посуд для олії і світильники і кадильниці і чаші, які були золоті, золоті, і які були сріблі, сріблі, взяв архімаґир.

І два стовпи і одне море і дванадцять мідяних телят під морем, які зробив цар Соломон для господнього дому. Не було ваги їхній міді.

І стовпи, тридцять пять ліктів висота одного стовпа, і шнурок дванадцяти ліктів довкруги нього, і його грубина чотири пальці довкруги,

і на них мідяний капітель, і пять ліктів довжина висоти одного капітеля, і сіть, і ґранатові яблока на капітелі довкруги, всі мідяні. І так як цей, другий стовп, вісім ґранатових яблок до ліктя, дванадцять ліктів.

І було девятдесять шість ґранатових яблок на одному боці, і всіх ґранатових яблок на сіті довкруги було сто.

І архімаґир взяв першого священика і другого священика і трьох, що стерегли дорогу,

і одного евнуха, що був наставлений над військовими мужами, і сім славних мужів перед лицем царя, що знайшлися в місті, і писаря сил, що пише для народу землі, і шістдесять чоловік з народу землі, які знайшлися посеред міста.

І Навузардан архімаґир взяв їх і привів їх до царя Вавилону до Девлати,

і цар Вавилону побив їх в Девлаті в землі Емата.

 

 

 

І сталося, що в тридцять і сьомому році відставлення Йоакима царя Юди, в дванадцятому місяці в двадцять четвертому дні місяця, Улемарадах цар Вавилону в році, в якому зацарював, взяв голову Йоакіма царя Юди і вивів його з дому, в якому його стерегли.

І заговорив до нього добре і дав його престіл понад престоли царів, що з ним в Вавилоні.

І замінив його вязничу одіж і він постійно їв хліб перед його лицем всі дні, які жив.

І приписане постійно давалося йому від царя Вавилону з дня на день, аж до дня, в якому помер.

Російський синодальний переклад

Седекия был двадцати одного года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме одиннадцать лет; имя матери его - Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны.

И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким;

посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что Он отверг их от лица Своего; и Седекия отложился от царя Вавилонского.

И было, в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его, к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи.

И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии.

В четвертом месяце, в девятый день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли.

Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами, подле царского сада, и пошли дорогою степи; Халдеи же были вокруг города.

Войско Халдейское погналось за царем, и настигли Седекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него.

И взяли царя, и привели его к царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес над ним суд.

И заколол царь Вавилонский сыновей Седекии пред глазами его, и всех князей Иудейских заколол в Ривле.

А Седекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами; и отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его.

В пятый месяц, в десятый день месяца, - это был девятнадцатый год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, - пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским, в Иерусалим

и сожег дом Господень, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем.

И все войско Халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима.

Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа Навузардан, начальник телохранителей, выселил.

Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия.

И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали Халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон.

И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при Богослужении, взяли;

и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое - золотое, и что было серебряное - серебряное, взял начальник телохранителей;

также два столба, одно море и двенадцать медных волов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, - меди во всех этих вещах невозможно было взвесить.

Столбы сии были каждый столб в восемнадцать локтей вышины, и шнурок в двенадцать локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого, в четыре перста.

И венец на нем медный, а высота венца пять локтей; и сетка и гранатовые яблоки вокруг были все медные; то же и на другом столбе с гранатовыми яблоками.

Гранатовых яблоков было по всем сторонам девяносто шесть; всех яблоков вокруг сетки сто.

Начальник телохранителей взял также Сераию первосвященника и Цефанию, второго священника, и трех сторожей порога.

И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и семь человек предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек из народа страны, найденных в городе.

И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу.

И поразил их царь Вавилонский и умертвил их в Ривле, в земле Емаф; и выселен был Иуда из земли своей.

Вот народ, который выселил Навуходоносор: в седьмой год три тысячи двадцать три Иудея;

в восемнадцатый год Навуходоносора из Иерусалима выселено восемьсот тридцать две души;

в двадцать третий год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил Иудеев семьсот сорок пять душ: всего четыре тысячи шестьсот душ.

В тридцать седьмой год после переселения Иоакима * [(* Иехонии. - Прим. ред.)], царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать пятый день месяца, Евильмеродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома.

И беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне;

и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей.

И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его.