37

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

На місці Єхонії, сина Йоакима, царював Седекія, син Йосії, що його настановив Навуходоносор, цар вавилонський, царем над юдейською землею.

Та ні він, ні слуги його, ні мешканці єрусалимські не слухалися слів, які Господь говорив через пророка Єремію.

І послав цар Седекія Юхала, сина Шелемії, та священика Софонію, сина Маасеї, до пророка Єремії, аби йому сказали: «Помолись за нас до Господа, Бога нашого.»

Єремія ходив іще на волі серед народу, не був ще ув'язнений у тюрмі.

Тим часом фараонове військо вирушило з Єгипту, і халдеї, які облягали Єрусалим, довідавшись про те, відступили від Єрусалиму.

І надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії:

«Так каже Господь, Бог Ізраїля: Ось як скажіть юдейському цареві, що послав вас до менеспитати: Фараонове військо, що вирушило вам на підмогу, повернеться назад у Єгипет, у свою землю,

а халдеї прибудуть знов, щоб воювати проти цього міста; вони здобудуть його й спалять.

Так каже Господь: Не оманюйте самих себе, думаючи: Халдеї напевно відійдуть від нас, - бо вони не відійдуть.

Навіть якби ви побили все халдейське військо, що проти вас воює, так, що у них зостались би тільки поранені, то й ті поставали б, кожен із свого намету, та й спалили б це місто.»

Тим часом, як халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом,

Єремія покинув Єрусалим і пішов у Веніяминову землю, щоб розділити там спадщину у своїй родині.

Як же дійшов до Веніяминової брами, то вартовий Ірія, син Шелестії, сина Хананії, зупинив пророка Єремію, кажучи: «Ти хочеш перейти до халдеїв.»

Єремія ж мовив: «Неправда! Не хочу я переходити до халдеїв.» Та Ірія не зважав на те, взяв Єремію й привів до князів.

Князі ж, люті на Єремію, заходились його бити ще й посадили в тюрму, в будинкові писаря Йонатана, з якого зроблено тюрму.

Так Єремія зійшов у землище під склепіння та й відсидів там багато днів.

Утім цар Седекія послав його взяти звідти. І потай від усіх спитав його цар у своїм палаці: «Чи нема якогось слова від Господа?» Єремія ж відказав: «Є, - і додав: Ти потрапиш у руки вавилонському цареві.»

І сказав іще Єремія цареві Седекії: «Чим провинивсь я перед тобою, перед твоїми слугами й перед оцим народом, що ви мене в тюрму вкинули?

Де ж тепер ваші пророки, що вам пророкували: цар вавилонський, мовляв, не прийде на вас і на цю країну?

Тож вислухай мене, мій владико й царю: нехай моє благання дійде до тебе! Не повертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб мені там життя не позбутись.»

Тоді цар Седекія звелів ув'язнити Єремію в тюремнім дворі й давати йому з Пекарської вулиці по буханцеві хліба на день, аж поки не вийшов увесь хліб у місті. Так перебував Єремія в тюремному дворі.

Переклад Огієнка

І зацарював цар Седекія, син Йосійїн, замість Конії, сина Єгоякимового, якого зробив царем Навуходоносор, цар вавилонський, в Юдиному краї.

Та не послухався ані він, ані його раби, ані народ Краю слів Господа, які Він говорив через пророка Єремію.

І послав цар Седекія Єгухала, сина Шелеміїного, і священика Цефанію, сина Маасеїного, до пророка Єремії, говорячи: Помолися за нас до Господа, Бога нашого!

А Єремія тоді ще вільно ходив серед народу, бо не дали його ще до в'язниці.

А фараонове військо вийшло з Єгипту. І почули вістку про них халдеї, що облягали Єрусалим, і відійшли від Єрусалиму.

І було слово Господнє до пророка Єремії, говорячи:

Так промовив Господь, Бог Ізраїлів: Так скажете до Юдиного царя, що послав вас до мене поспитати мене: Ось фараонове військо, що вийшло вам на поміч, вернеться до свого краю, до Єгипту.

А халдеї знову вернуться, і будуть воювати з цим містом, і здобудуть його, та й спалять його огнем.

Так говорить Господь: Не обманюйте своїх душ, говорячи: Халдеї конче підуть від нас, бо не підуть вони.

Бо якщо б ви побили все халдейське військо, що з вами воює, а з них залишилися б тільки ранені, то встане кожен із намету свого, і спалять це місто огнем...

І сталося, коли халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом,

то вийшов Єремія з Єрусалиму, щоб піти до Веніяминового краю, і щоб сховатися там серед народу.

Та коли він був біля Веніяминової брами, то був там начальник сторожі, а ім'я йому Їрійя, син Шелемеї, сина Хананіїного. І схопив він пророка Єремію, говорячи: Ти переходиш до халдеїв!

А Єремія відказав: Неправда, я не переходжу до халдеїв! Та не послухав той його; і схопив Їрійя Єремію, і попровадив його до зверхників.

І розгнівалися зверхники на Єремію, і побили його, та й віддали його до в'язниці в домі писаря Єгонатана, бо його зробили за в'язничний дім.

І зійшов Єремія до темничної ями та до підвалу, і сидів там Єремія багато днів...

І послав цар Седекія, і взяв його. І спитав його цар у своїм домі таємно й сказав: Чи є слово від Господа? І Єремія відказав: Є. І далі сказав: Ти будеш відданий в руку вавилонського царя...

І сказав Єремія до царя Седекії: Що я згрішив тобі й рабам твоїм та цьому народові, що ви віддали мене до в'язниці?

І де ваші пророки, що вам пророкували, говорячи: Цар вавилонський не прийде на вас та на Край цей?

А тепер послухай, пане мій царю: хай упаде моє благання перед обличчя твоє, і не вертай мене до дому писаря Єгонатана, щоб не помер я там!...

І наказав цар Седекія, й Єремію вмістили в подвір'ї в'язниці, і давали йому буханець хліба на день з вулиці пекарів, аж поки не скінчився ввесь хліб у місті. І сидів Єремія в подвір'ї в'язниці.

Переклад Куліша

Намість Ехонїї Йоакименка царював Седекія Йосієнко, що його Навуходонозор, царь Вавилонський, настановив царем над землею Юдейською.

Та нї він, нї слуги його, нї осадники країни не слухали слів, що Господь говорив через пророка Еремію.

І послав царь Седекія Елухала Селемієнка та сьвященника Софонїю Маасеєнка до пророка Еремії, щоб йому сказали: Благай за нас Господа, Бога нашого.

Еремія ходив іще тодї по волї серед люду, бо його ще не посаджено в темницю.

Тим часом військо Фараонове вирушило з Египту, а Халдеї, що облягали Ерусалим, довідавшись про те, відступили від Ерусалиму.

І надійшло слово Господнє до пророка Еремії таке:

Так говорить Господь, Бог Ізрайлїв: Ось як скажіть цареві Юдейському, що послав вас до мене поспитати: - Військо Фараонове, що двинуло вам на підмогу, вернеться зараз у Египет, у свою землю,

А Халдеї вернуться знов, щоб сей город облягти; вони й опанують його й пустять на пожар.

Ще ж так говорить Господь: Не зводїте самі себе, думаючи: Халдеї конче відійдуть од нас, бо вони не відійдуть;

А коли б і все військо Халдейське, що вас воює, ви побили, та й зостались би у них лиш самі ранені, так і ті повставали б, кожен із свого намету, та й пустили б сей город на пожар.

Між тим, як військо Халдейське через наступ Фараонової військової потуги одступило від Ерусалиму,

Покинув Еремія Ерусалим і подався в землю Беняминову, щоб там схоронитись між людом.

Як же дойшов до Беняминової брами, старший сторож, на імя Іреїя Селемієнко, сина Аннїїного, з'упинив пророка Еремію, кажучи: Ти хочеш перекинутись до Халдеїв?

Еремія ж сказав: Се неправда, не хочу я перебігати до Халдеїв. Та сей не вважав на те, і взяв Іреїя Еремію та й повів до князїв.

І запалали князї гнївом на Еремію, побили його та й посадили в темницю, в будинку в писаря Йонатана, що його обернено на темницю.

Еремія зступив у темничну яму й пересидїв там багато днїв.

Царь же Седекія послав узяти його звідти. І спитав його царь у своїх палатах потай усїх, і промовив: Чи нема якого слова од Господа? Еремія відказав: Є, і додав: Подасть він тебе на поталу цареві Вавилонському.

І сказав іще Еремія цареві: Чим провинив я тобі й слугам твоїм і сьому людові, що ви мене засадили в тюрму?

Та й де тепер ваші пророки, що вам пророкували та договорювали: Царь Вавилонський не прийде на вас і на сю країну?

Тепер же вислухай мене, мій добродїю й царю: нехай моє благаннє дійде до твого слуху; не вертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб менї там не вмерти.

І поведено тодї Еремію, по повелїнню царя Седекії, у вартовий двір у неволю, й давано йому по буханцеві хлїба на день із пекарської улицї, покіль не поїдено ввесь хлїб у городї. І так пробував Еремія в вартовому дворі.

Переклад УБТ Турконяка

І зацарював Седекія син Йосії замість Йоакіма, якого Навуходоносор поставив царем, щоб царював над Юдою.

І не послухав він і його слуги і нарід землі господні слова, які Він сказав рукою Єремії.

І післав цар Седекія Йоахала сина Селемія і Софонію сина Маасея священика до Єремії, кажучи: Помолися за нас до Господа.

І Єремія прийшов і пройшов через середину міста, і не дали його до дому сторожі.

І сила Фараона вийшла з Єгипту і почули халдеї чутку про них і відійшли від Єрусалиму.

І до Єремії було господне слово, кажучи:

Так сказав Господь: Так скажеш до царя Юди, що післав до тебе, щоб Мене шукати: Ось сила Фараона, що вийшла вам на поміч, повернеться до єгипетскої землі,

і самі халдеї повернуться і воюватимуть проти цього міста і його захоплять і спалять його огнем.

Бо так сказав Господь: Не підповідайте вашим душам, кажучи: Відходячи відійдуть від нас халдеї, бо вони не відійдуть.

І якщо побєте всю силу халдеїв, що воюють проти вас, і остануться деякі пробиті, кожний на свому місці, вони встануть і огнем спалять це місто.

І сталося, що коли пішла халдейська сила від Єрусалиму через лице сили Фараона,

вийшов Єремія з Єрусалиму, щоб піти до землі Веніямина, щоб купити там (посілість) посеред народу.

І він був у брамі Веніямина, і там чоловік у якого він спочивав, Саруя син Селемія, сина Ананія, і він схопив Єремію кажучи: Ти втікаєш до халдеїв.

І він сказав: Брехня. Я не втікаю до халдеїв. І він його не послухав і Саруя схопив Єремію і ввів його до володарів.

І володарі огірчилися на Єремію і побили його і відіслали його до дому Йонатана писаря, бо цей зробили домом сторожі.

І прийшов Єремія до дому ями і до херет і сидів там багато днів.

І післав Седекія і покликав його, і запитав його цар потайки, щоб сказав чи є слово від Господа, і той сказав: Є. Ти будеш виданий в руки царя Вавилону.

І сказав Єремія цареві: Чим я зневажив тебе і твоїх рабів і цей нарід, що ти дав мене до дому сторожі?

І де є ваші пророки, що пророкували вам, кажучи, що: Не прийде цар Вавилону на цю землю?

І тепер, пане царю, хай моє милосердя впаде перед твоїм лицем, і чому мене повертаєш до дому писаря Йонатана, і чи я там не помру?

І цар приказав і вкинули його до двору сторожі і давали йому один хліб на день з місця де печуть, аж доки не забракли хліби в місті, і Єремія сидів в дворі сторожі.

Російський синодальний переклад

Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Седекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле Иудейской.

Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил Он чрез Иеремию пророка.

Царь Седекия послал Иегухала, сына Селемии, и Софонию, сына Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: помолись о нас Господу Богу нашему.

Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный.

Между тем войско фараоново выступило из Египта, и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима.

И было слово Господне к Иеремии пророку:

так говорит Господь, Бог Израилев: так скажите царю Иудейскому, пославшему вас ко Мне вопросить Меня: вот, войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет;

а Халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его и сожгут его огнем.

Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: "непременно отойдут от нас Халдеи", ибо они не отойдут;

если бы вы даже разбили все войско Халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем.

В то время, как войско Халдейское отступило от Иерусалима, по причине войска фараонова,

Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа.

Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи, по имени Иреия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: ты хочешь перебежать к Халдеям?

Иеремия сказал: это ложь; я не хочу перебежать к Халдеям. Но он не послушал его, и взял Иреия Иеремию и привел его к князьям.

Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Ионафана писца, потому что сделали его темницею.

Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, -

царь Седекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: нет ли слова от Господа? Иеремия сказал: есть; и сказал: ты будешь предан в руки царя Вавилонского.

И сказал Иеремия царю Седекии: чем я согрешил перед тобою и перед слугами твоими, и перед народом сим, что вы посадили меня в темницу?

и где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: "царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей"?

И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лице твое; не возвращай меня в дом Ионафана писца, чтобы мне не умереть там.

И дал повеление царь Седекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе; и так оставался Иеремия во дворе стражи.