55

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ой, всі ви спрагнені, йдіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема! Ідіть, купуйте й споживайте! Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко!

Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі.

Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене, слухайте, і душа ваша буде жити! Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові.

Ось я його поставив свідком для народів, князем-володарем народів.

Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш; народ, який тебе не знає, прибіжить до тебе заради Господа, Бога твого, і заради Святого Ізраїлевого, бо він тебе прославив.

Шукайте Господа, покіль його можна знайти! Взивайте до нього, покіль він близько!

Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник - свої думки! Нехай навернеться до Господа, і він його пожалує, до Бога нашого, бо він на прощення пребагатий.

Думки бо мої - не ваші думки, і дороги ваші - не мої дороги, - слово Господнє.

Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших і думки мої вищі від думок ваших.

Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила й ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть,

отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав.

Так! Ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори й пагорби гукатимуть веселі перед вами, всі дерева в полі плескатимуть у долоні.

Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви - мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи.

Переклад Огієнка

О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живности, й їжте! І йдіть, без срібла купіть живности, і без платні вина й молока!

Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно Мене, й споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа!

Нахиліть своє вухо, й до Мене прийдіть, послухайте, й житиме ваша душа! І з Я вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості.

Отож, Його дав Я за свідка народам, за проводиря та владику народам.

Тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться до тебе, ради Господа, Бога твого, і ради Святого Ізраїлевого, що прославив тебе.

Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько!

Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато!

Бо ваші думки не Мої це думки, а дороги Мої то не ваші дороги, говорить Господь.

Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої за ваші думки.

Бо як дощ чи то сніг сходить з неба й туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові,

так буде і Слово Моє, що виходить із уст Моїх: порожнім до Мене воно не вертається, але зробить, що Я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що Я його посилав!

Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні.

На місце тернини зросте кипарис, а замість кропиви появиться мирт. І стане усе Господеві на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться!

Переклад Куліша

Хто хоче пити, йдїть усї до вод, у кого нема срібла, йдїть, купуйте й споживайте; йдїте, купуйте без срібла, й без плати вино й молоко.

Чого вам одважувати срібло за те, що не хлїб, і працю вашу за те, що не засичує? послухайте вважно мене, й їжте добро, а душа ваша нехай роскошує в наїдках масних.

Прихилїте ухо ваше й прийдїть до мене; слухайте, а жити ме душа ваша; - і дам вам віковічний завіт незмінної милостї, яку я обіцяв Давидові.

Се я дав його сьвідком народам, проводирем і наставником народів.

Се - призовеш ти люд, тобі чужий, і народи, що тебе не знали, посьпішать до тебе задля Господа, Бога твого, й задля Сьвятого Ізрайлевого, бо він тебе прославив.

Шукайте Господа, докіль можна знайти його, кличте до його, коли до вас близько.

Нехай безбожник путь свою покине, а беззаконник помисли свої, та нехай обернеться до Господа, а він помилує його, й до Бога нашого, бо він на ласку пребагатий.

Мої мислї - се не ваші мислї, та й ваші дороги - не мої дороги, говорить Господь.

Нї, як небо висше землї, так дороги мої висше доріг ваших, і задуми мої висше задумів ваших.

Як дощ і снїг із неба сходить, і туди не вертається, але наповає землю, щоб вона родила й ростила; щоб вертала насїннє тому, хто її обсїває, і хлїб тому, хто їсть, -

Так і слово моє, що виходить із уст у мене, - до мене не вертається впорожнї, але чинить те, що менї вгодно, й довершує те, чого я послав його.

Тим же то вийдете ви в радощах, і спокій буде вас супровожати; гори й узгірря сьпівати муть навперід вас піснї, і всї дерева в полі - плескати муть вам у долонї.

Замість тернини рости ме кипарис; замість кропиви родити ме мирт; се буде на славу Господню, на памятник вічний, що не покрушиться.

Переклад УБТ Турконяка

Спрагнені, підіть до води, і ви, що не маєте срібла, пішовши купуйте і пийте без срібла і ціни за вино і жир.

Навіщо ціните сріблом, і ваше теля не на насичення? Послухайте мене і їстимете добра, і ваша душа насититься добрами.

Сприйміть вашими ухами і підіть моїми шляхами. Послухайте мене, і ваша душа житиме в добрах. І заповім вам вічний завіт, вірну преподобність Давида.

Ось Я поклав його як свідчення в народах, як володаря і того, що приказує народам.

Народи, які тебе не знали, прикличуть тебе, і народи, які тебе не знають, прибіжать до тебе задля твого Бога, святого Ізраїля, бо Він тебе прославив.

Шукайте Бога і коли його знайдете закличте. Коли ж наблизиться до вас,

хай безбожний оставить свої дороги і беззаконна людина свої ради і хай повернеться до Господа, і буде помилувана, бо вповні відпустить ваші гріхи.

Бо мої ради не є такі як ваші ради, ані мої дороги не такі як ваші дороги, говорить Господь.

Але так як небо віддалене від землі, так віддалена моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від мого задуму.

Бо так як коли піде дощ чи сніг з неба і не повертається аж доки не напоїть землю, і вона вродить і видасть і дасть насіння сівачеві і хліб на їжу,

таким буде моє слово, яке лиш вийде з моїх уст, воно не повернеться, аж доки не сповниться те, що я забажав і дам, щоб щастило твоїм дорогам і моїм заповідям.

Бо вийдете в веселості і навчитеся в радості. Бо гори і горби вскочать приймаючи вас в радості, і всі дерева поля заплещуть галузками,

і замість чагарника підніметься кипарис, а замість кропиви зійде мірта. І буде Господеві на імя і на вічний знак і не забракне.

Російський синодальний переклад

Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.

Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком.

Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.

Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником народам.

Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святаго Израилева, ибо Он прославил тебя.

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.

Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.

Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.

Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, -

так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.

Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам.

Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.