54

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ликуй, неплідна, ти, що не родила! Закричи з радости й веселися, ти, що пологових болів не знала! Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжньої, - слово Господнє.

Розшири місце твого намету! Нехай розпустяться запони твоїх осель! Попусти довше твоє мотуззя, вжени кілки глибоко в землю!

Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч; твоє потомство успадкує народи, покинуті міста заселить.

Не бійся, бо стиду не зазнаєш! Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більш не згадаєш.

Бо твій муж - твій Творець, Господь сил - його ім'я. Твій Викупитель - Святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі.

Немов покинуту й засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку молодощів відіслати? - каже Бог твій.

Я на короткий час тебе покинув але з великим співчуттям тебе приймаю.

У палкім гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко, - каже Господь, твій Викупитель.

Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя: Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі Ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше.

Гори зрушаться й горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить, мій союз миру не похитнеться, - каже Господь, якому тебе жалко.

О безталанний, бурею киданий, безутішний! Ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сафірі.

Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння-ґранату, всю твою огорожу з самоцвітів.

Усіх твоїх дітей Господь буде навчати, великий мир буде проміж дітьми твоїми.

Основа твоя буде справедливість, від гніту ти будеш далеко, нічого не будеш більше боятися; далеко й від страху, бо не наблизиться до тебе.

А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене. Хто ж зважиться стати на тебе, впаде перед тобою.

Це я створив коваля, що роздуває на вогні вугілля й виковує за своїм ремеслом зброю. Я також створив і руїнника, щоб нищив.

Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене - слово Господнє.

Переклад Огієнка

Веселися ж, неплідна, яка не родила, співанням утішайся й радій, що мук породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжньої, говорить Господь!

Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй! Свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй!

Бо праворуч і ліворуч поширишся ти, а насіння твоє одідичать народи, і заселять міста опустошені.

Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати!...

Бо Муж твій, Творець твій, Господь Саваот йому Ймення, а твій Викупитель Святий Ізраїлів, Він Богом усієї землі буде званий!

Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жінку й засмучену духом, й як жінку юнацтва Свого, як була ти відкинена, каже твій Бог.

На хвильку малу Я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю.

У запалі гніву Я сховав був обличчя Своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій Викупитель, Господь.

Бо для Мене оце мов ті Ноєві води: як Я присягнув був, що Ноєві води не прийдуть уже над землею, так Я присягнув, щоб на тебе не гніватися й не картати тебе!

Бо зрушаться гори й холми захитаються, та милість Моя не відійде від тебе, і заповіт Мого миру не захитається, каже твій милостивець, Господь.

Моя дочко убога та бурею гнана, невтішна, ось каміння твої покладу в малахіті, основи ж твої закладу із сапфірів!

І пороблю із рубіну карнізи твої, твої ж брами з каміння карбункула, а всю горожу твою з дорогого каміння.

Всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане синам твоїм!

Будеш міцно поставлена правдою, стань далеко від утиску, бо не боятимешся, і від страху, бо до тебе не зблизиться він.

Коли хто чіплятися буде до тебе, то це не від Мене, хто чіплятися буде до тебе, той перед тобою впаде.

Отож, Я створив коваля, який дме на огонь із вугілля, і вироблює зброю свого ремесла; і вигубника теж Я створив, який нищить ту зброю.

Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від Мене, говорить Господь!

Переклад Куліша

Возвеселися, неплідня, ти, що не роджала; викликай радісним голосом, ти, що породїльнїх мук не знала; більше бо дїтей в опущеної, нїж у тої, що має мужа - говорить Господь.

Розшири місце намету твого, розпростри ширше накривала пробутків твоїх; годї тїснитись, - попусти довше верівки твої, вганяй глибоко в землю приколки наметові;

Бо ти розпросторишся направо й налїво, а потомки твої загорнуть народи, й населять попустошені городи.

Не бійся, не дознаєш стиду; не лякайся, не зазнаєш наруги; забудеш сором молодощів своїх, і не згадаєш більше зневаги свого вдовування.

Се бо сам твій творець стане мужем твоїм; на ймя йому - Господь Саваот; він відкупитель твій, Сьвятий Ізраїля; він Богом всієї землї названий буде.

Як жену, покинуту й опечалену духом, покликує тебе Господь; як жену з молодощів, що був її одправив, - говорить Бог твій.

На час невеличкий покинув я був тебе; тепер же з великою любовю приймаю тебе.

В запалї гнїву я на короткий час сховав був лице моє від тебе, тепер же вічною любовю помилую тебе, - говорить твій Господь.

Се бо менї - як Нойові води: як я поклявся, що Нойові води не прийдуть вже більше на землю, оттак поклявся я, не гнївитись на тебе й тебе не карати.

Гори бо з місця здвигнуться й горби похитнуться, - милість же моя не одвернесь од тебе, й заповіт миру мого не схитнеться, говорить милосердний до тебе Господь.

О, ти, злиденна, метана бурею, без'одрадна! Я укріплю тебе на каменї-рубинї, зроблю підвалини твої з сапфирів;

І зроблю вікна в тебе з рубинів, а двері жемчужні, а всю ограду твою - з дорогого каміння.

Дїти твої навчати ме сам Господь, і великий мир і гаразд буде проміж синами твоїми.

Справедливість твоя скріпить тебе, далека будеш від гнету, нїщо тобі його боятись, страх не наближить ся до тебе.

Будуть уставати на тебе, - та се не від мене, - і хто б нї узброївся проти тебе - погибне.

Я сотворив коваля, він роздуває угля в огнї, і виковує, що йому треба до дїла; - так і я сотворюю губителя до витрачення.

Нїякий знаряд, зроблений проти тебе, не буде придатний; та й всякий язик, що буде правуватись з тобою на судї, - ти обвинуватиш. Се є доля слуг Господнїх, се оправданнє їх від мене, - говорить Господь.

Переклад УБТ Турконяка

Розвеселися, ти неплідна, що не породила, розірви і закричи, ти, що не боліла, бо численні діти в опущеної більше ніж у тої, що має чоловіка. Бо Господь сказав:

Пошири місце твого шатра і твоїх дворів, постав, не щади. Побільши твої шнури і скріпи твої кілки.

Ще пошири на право й на ліво, і твоє насіння унаслідить народи, і заселиш спустошені міста.

Не бійся, що ти була завстиджена, ані не соромся, що ти була зневажена. Бо забудеш вічний сором і зневагу твого вдівства не памятатимеш.

Бо Господь Той, що створив тебе, Господь Саваот Йому імя. І святий Бог Ізраїля Той, Хто тебе визволяє, прозветься по всій землі.

Не як оставлену і зневірену жінку тебе Господь покликав, ані не як жінку зненавиджену від молодості, сказав твій Бог.

На короткий час Я тебе оставив і з великим милосердям тебе помилую,

в малому гніві Я відвернув від тебе моє лице і тебе помилую вічним милосердям, сказав той, хто тебе визволяє - Господь.

Від води, що за Ноя так Мені є. Так як Я поклявся йому в тому часі землею не розгніватися більше на тебе, ані в твоїх погрозах,

щоб переставити гори, ані твої горби не пересунуться, так ані не забракне тобі те милосердя, що від Мене, ані не переставиться завіт твого миру. Бо (так) сказав Господь, що тебе милує.

Смиренною і нестійкою, не потішеною ти була. Ось Я приготовлю тобі уголь на твій камінь і твої основи сапфір

і покладу яспіс як твої оборони і твої брами каміння кристалу і твоя огорожа вибране каміння,

і (зроблю) всіх твоїх синів навченими в Бога і твої діти (будуть) у великім мирі.

І ти побудуєшся в праведності. Віддалися від неправедного і не бійся, і тремтіння не наблизиться до тебе.

Ось приходьки прийдуть до тебе через Мене і прибігнуть до тебе.

Ось Я тебе творю, не як коваль, що розжарює вугілля і виносить посуд на діло. Я ж створив тебе не на знищення, щоб знищила

всяка зброя, що нищить. Не дам, щоб пощастило проти тебе, і всякий голос, який повстане проти тебе на суд. Ти всіх їх малими зробиш, а твої винуваті будуть в смутку. Є насліддя тим, що служать Господеві, і ви будете праведні для мене, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.

Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои;

ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города.

Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего.

Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он.

Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой.

На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя.

В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь.

Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя.

Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.

Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров;

и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою - из драгоценных камней.

И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.

Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе.

Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет.

Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, - и Я творю губителя для истребления.

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь.