48

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слухайте цього, доме Якова, Ви, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли з лона Юди! Ви, що присягаєтесь ім'ям Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і нещиро, не по правді.

Вони бо називають себе за святим містом і покладаються на Бога Ізраїля; Господь сил - його ім'я.

«Що давно сталося, я наперед був прорік; воно з уст у мене вийшло, я оголосив був, я чинив швидко, і воно здійснилось.

А що знав я, що ти впертий, що твоя шия - залізна палиця, що лоб твій мідяний,

то й об'явив я тобі це здавна, оголосив раніш, ніж воно прийде, щоб ти не говорив: Кумир мій учинив те, мій тесаний, мій вилитий бовван це звелів.

Ти чув, ти бачив те все. Не хочеш у тім признатись? Уже тепер я оголошую тобі нове й тайне, чого ти не знаєш,

що здійснюється вже тепер, а не колись, про що ти досі не чував, тож і не скажеш: Я знав це!

Не чув ніколи ти про те й не знав, і вухо твоє не було відтулене здавна, бо я знав, що ти вельми зрадливий, і бунтарем звуть тебе вже з лона твоєї матері.

Імени мого заради відтягав я гнів мій, заради моєї слави тебе щадив я, щоб тебе не погубити.

Ось я розтопив тебе, мов срібло, випробував тебе в горні страждання.

Заради себе, заради себе самого я чиню це; бож як би ім'я моє могло сквернитись? Я славою моєю іншому не поступлюся.

Слухай же, Якове, мене, Ізраїлю, якого я покликав! Я, я перший, я й останній.

Таж моя рука заснувала землю, моя правиця розпростерла небо. Покличу їх, - передо мною стають разом.

Зберіться всі докупи й слухайте! Хто між ними прорік це? Той, що його Господь любить, здійснить його волю над Вавилоном і над халдейським поріддям.

Я, я промовив, я його покликав. Я його привів, зробив щасливою його дорогу.

Приступіте до мене, слухайте ось що: Вже спочатку не говорив я потай; ще поки все сталось, я там був. Тепер же Господь Бог і його дух мене посилає.

Так говорить Господь, твій Викупитель, Святий Ізраїля: Я Господь, Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити.

Якби ж то ти вважав на мої повеління! Щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя - як хвилі в морі.

Немов піску, було б твого потомства; тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят; ім'я твоє не щезло б, не зникло б з-перед мене.»

Виходьте з Вавилону! Утікайте від халдеїв! Голосно, весело вістіть, оголосіть це! Ширіть це аж до кінців світу! Скажіть: «Господь викупив Якова, свого раба.»

І не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу, і потекли води.

Немає, каже Господь, для злих миру.

Переклад Огієнка

Послухайте це, доме Яковів, що зветесь іменням Ізраїлевим, і що вийшли із Юдиних вод, що клянетеся Йменням Господнім та Бога Ізраїля згадуєте, хоч не в правді та не в справедливості!

Бо від міста святого вони прозиваються та на Бога Ізраїлевого спираються, Йому Ймення Господь Саваот!

Я віддавна звіщав про минуле, із уст Моїх вийшло воно й розповів Я про нього, раптовно зробив, і прийшло.

Тому, що Я знав, що впертий ти є, твоя ж шия то м'язи залізні, а чоло твоє мідяне,

то звіщав Я віддавна тобі, іще поки прийшло, розповів Я тобі, щоб ти не говорив: Мій божок це зробив, а про це наказав мій бовван та мій ідол.

Ти чув, переглянь усе це; і ви хіба не визнаєте цього? Тепер розповів Я тобі новини й таємниці, яких ти не знав.

Тепер вони створені, а не віддавна, а перед цим днем ти не чув був про них, щоб не сказати: Оце я їх знав.

Та не чув ти й не знав, і віддавна ти не відкривав свого вуха, бо Я знав, що напевно ти зрадиш, і звано тебе від утроби: перевертень.

Ради Ймення Свого Я спиняю Свій гнів, і ради слави Своєї Я стримуюся проти тебе, щоб не знищити тебе.

Оце перетопив Я тебе, але не як те срібло, у горні недолі тебе дослідив.

Ради Себе, ради Себе роблю, бо як буде збезчещене Ймення Моє? А іншому слави Своєї не дам.

Почуй Мене, Якове та Ізраїлю, Мій покликаний: Це Я, Я перший, також Я останній!

Теж рука Моя землю заклала, і небо напнула правиця Моя, Я закличу до них і вони стануть разом.

Зберіться ви всі та й послухайте: Хто серед вас розповів був про те? Кого Господь любить, вчинить волю Його в Вавилоні, рамено ж Його на халдеях.

Я, Я говорив і покликав його, спровадив його, і він на дорозі своїй буде мати поводження.

Наблизьтесь до Мене, послухайте це: Споконвіку Я не говорив потаємно; від часу, як діялось це, Я був там. А тепер послав Мене Господь Бог та Його Дух.

Так говорить Господь, твій Відкупитель, Святий Ізраїлів: Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити.

О, коли б ти прислухувався до Моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі!

А насіння твого було б, як піску, а нащадків твого живота немов зернят його, і витяте й вигублене не було б твоє ймення із-перед обличчя Мого!

Вирушіть із Вавилону, втечіть від халдеїв, радісним співом звістіть, оце розголосіть, аж до краю землі рознесіть це, скажіть: Господь викупив раба Свого Якова!

І спраги не знали вони на пустинях, якими провадив Він їх: воду з скелі пустив їм, Він скелю розбив і вода потекла!

Для безбожних спокою немає, говорить Господь.

Переклад Куліша

Слухай се, доме Яковів, що звеш себе імям Ізраїля, а вийшов з джерела Юдиного, ти, що кленешся імям Господа й носиш в устах Бога Ізрайлевого, хоч не щиро, хоч і не по правдї!

Бо вони називають себе по сьвятому містові, й покладаються на Бога Ізрайлевого, - на імя йому Господь сил.

Що давно сталося, я наперед прорікав; воно виходило з моїх уст; я те прорікав, та й зараз чинив, й все спевнялось.

Знав бо я, що ти неслухняний, що в тебе залїзна шия, а чоло мідяне;

Тим то обявляв я тобі заздалегідь, нїм воно приходило, й передом обявляв тобі, щоб ти не сказав: Се мій ідол учинив, бовван мій, виливаний бог мій приказав, щоб так сталося.

Ти чував про те, так дивися ж на все; та й хиба ж ви не признаєте сього? А тепер я прорікаю вже нове, ще тобі тайне, ти ще не знаєш того.

Воно постановлено в мене тепер, а не давно, не вчора, й ти ще не чував про те, то ж і не скажеш: ось, я знав се.

Нї бо; ти не чув і не відав про те; твоє ухо не було передом на се відтулене; та знав я й се, що ти відпадеш і зломиш менї вірність; я ж назвав тебе зрадником зроду.

Ради імя мого здержував я гнїв мій, і задля слави моєї не хотїв тебе вигубити.

Ось, я розплавив тебе, та все ж не так, як срібло, а очищував лиш в печі страдання.

Ради себе, задля себе самого чиню я се, бо скільки ж то докорів було б проти мене, а я слави моєї нїкому не дам на поталу.

Слухай же, Якове, й Ізраїлю, мій покликаний: я все той самий, я первий і я останній.

Землю втвердила рука моя, і правиця моя розпростерла небеса; кликну їх, а вони разом передо мною стануть.

Позбірайтесь до купи, ви всї, та й слухайте: Хто між ними прорік се передом? Господь возлюбив його, й він волю його спевнить над Вавилоном, і явить рамя його над Халдеями.

Се я, я покликав його; я звелїв і привів його, й дорога його пощастить йому.

Приступіте ж до мене та й слухайте се: Я й з початку не потай говорив; я був там, ще докіль усе сталось; а тепереньки послав мене Господь Бог і Дух його.

І ось, як говорить Господь, вибавитель твій, Сьвятий Ізрайлїв: Я, Господь, Бог твій, що тебе на добро наставляє, та веде тебе по тій дорозї, якою ти ходити повинен.

Ой коли б ти вважав на мої повелїння! тодї б мир твій і лад, як широка ріка, розливався, а справедливість твоя, як филї на морі.

І насїння твого, як піску, а пагонцїв - як рінї; а імя твоє в мене во віки б не щезло - не зникло.

Рушайте ж із Вавилону, втїкайте від Халдеїв; голосно, весело вістїте - проповідуйте про се; ширіте сесю вість від краю до краю землї; говоріть: Господь викупив слугу свого Якова!

І не зазнають вони в пустинї згаги; він поведе їх, і (як у давнину) виведе їм із каменя воду; розколе скелю, й ринуть води.

А безбожним нема впокою, говорить Господь.

Переклад УБТ Турконяка

Послухате це, доме Якова, що прозвані іменем Ізраїля і що вийшли з Юди, що кленетеся іменем Господа Бога Ізраїля, згадуючи не з правдою ані не з праведністю,

і що держитеся імени святого міста і скріплюєтеся в Бозі Ізраїля, Господь Саваот йому імя.

Попередне я вже сповістив, і воно вийшло з моїх уст і стало відомим. Я нагло зробив і воно найшло.

Я знаю, що ти тяжкий, і твоя шия залізна жила, і твоє чоло мідяне.

І Я сповістив тобі давнє, скорше ніж найде на тебе, Я зробив тобі відомим. Щоб ти не сказав: Ідоли мені зробили, і щоб ти не сказав: Різьблене і лите мені заповіли.

Ви почули все, і ви не зрозуміли. Але й відомим тобі Я зробив нове від нині, те, що має статися, і ти не сказав.

Тепер стається і не давне, і не в попередних днях ти це почув. Щоб ти не сказав: Так, я це знаю.

Ти ані не взнав, ані не зрозумів, ані від початку Я не відкрив твої уха. Бо Я пізнав, що слухаючи не послухаєшся і ще з лона назвешся беззаконним.

Задля мого імени Я покажу тобі мій гнів і моє славне наведу на тебе, щоб Я тебе не вигубив.

Ось Я тебе продав не задля срібла, а Я вирвав тебе з печі бідноти.

Задля Мене зроблю з тобою, бо моє імя опоганюється, і не дам іншому моєї слави.

Послухай мене, Якове й Ізраїлю, якого Я кличу. Я є перший, Я і є на віки,

і моя рука оснувала землю, і моя правиця скріпила небо. Я їх покличу, і стануть разом

і всі зберуться і почують. Хто їм це сповістив? З любови до тебе Я виконав твою волю на Вавилоні, щоб забрати насіння халдеїв.

Я сказав, Я покликав, Я його привів і Я дав, щоб йому пощастило в дорозі.

Прийдіть до мене і послухайте це. Я від початку не заговорив потайки. Коли ставалося, там Я був, і тепер Господь післав мене і свого духа.

Так говорить Господь, що тебе визволяє, святий Ізраїля: Я твій Бог, Я тобі показав, щоб ти знайшов дорогу, по якій підеш по ній.

І якщо б ти послухався моїх заповідей, твій мир був би як ріка і твоя праведність як морська хвиля.

І твоє насіння було б як пісок, і покоління твого лона як порох землі. І тепер не будеш вигублений, ані не згине твоє імя переді Мною.

Вийди з Вавилону, втікаючи від халдеїв. Ви сповістите голос радости, і хай це стане відоме, сповістіть аж до кінця землі, говоріть: Хай визволить Господь свого раба Якова.

І якщо будуть спрагнені, приведе їх через пустиню, виведе їм воду з каменя. Розвалиться камінь, і потече вода, і мій нарід питиме.

Не треба безбожним радіти, говорить Господь.

Російський синодальний переклад

Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедающие Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде.

Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева; Господь Саваоф - имя Ему.

Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось.

Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой - медный;

поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: "идол мой сделал это, и истукан мой и изваянный мой повелел этому быть".

Ты слышал, - посмотри на всё это! и неужели вы не признаёте этого? А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого.

Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: "вот! я знал это".

Ты и не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто; ибо Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником.

Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя.

Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания.

Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание на имя Мое! славы Моей не дам иному.

Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний.

Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе.

Соберитесь все и слушайте: кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями.

Я, Я сказал, и призвал его; Я привел его, и путь его будет благоуспешен.

Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его.

Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти.

О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя - как волны морские.

И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих - как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною.

Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли; говорите: "Господь искупил раба Своего Иакова".

И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их: Он источает им воду из камня; рассекает скалу, и льются воды.

Нечестивым же нет мира, говорит Господь.