46

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Бел хилиться, Нево валиться. Божищ їхніх кладуть на скот та на худобу, і їх несе утомлена скотина як навантажений тягар.

Вони валяться, хиляться разом; не можуть врятувати ноші, і самі йдуть у неволю.

Послухай мене, доме Якова, увесь останку дому Ізраїля, що його я носив уже від материнського лона, що ним я піклувався вже від утроби!

До старости вашої я буду той самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так, я носив вас, і носитиму далі, я вас урятую.

Кому ви хочете мене уподобити, прирівняти? На кого хочете, щоб я скидався, був схожий?

Вони з гамана золото висипають, важать вагою срібло, золотаря наймають, щоб з того зробив бога, щоб перед ним поклони бити, ставати навколішки.

Беруть його на плечі, носять його, ставлять на його місці, і він стоїть, не зрушиться з свого місця; кричать до нього, а він їм не відповідає, в біді не допомагає.

Згадайте це й зрозумійте, до серця, грішники, прийміть!

Згадайте давне споконвіку, що я - Бог, і іншого немає, рівні мені немає!

Я оповіщаю вже спочатку те, що буде: далеко наперед, що ще не сталось. Я кажу: Думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені довподоби.

Я кличу птаха-хижака зі сходу, мужа з далекої країни, якого я призначив. Я це сказав і це вчиню, я це призначив і це зроблю.

Слухайте мене, ви, тугі серцем, ви, що далекі від спасіння!

Я наблизив моє спасіння: воно вже недалеко, допомога моя не забариться. Я дам Сіонові моє спасіння, Ізраїлеві мою велич.

Переклад Огієнка

Бел упав на коліна, зігнувся Нево, стали ідоли їхні для звірини й худоби. Те, що колись ви носили, накладене, мов той тягар на худобу помучену.

Зігнулися й разом упали вони на коліна; не могли врятувати тягара, і самі до полону пішли...

Почуйте Мене, доме Яковів, та ввесь залишку дому Ізраїлевого, яких від живота Я підняв, носив від утроби,

і Я буду Той Самий до старости вашої, і до сивини вас носитиму, Я вчинив, і Я буду носити, й Я двигатиму й порятую!

До кого Мене ви вподобите та прирівняєте, до кого подібним Мене ви учините, щоб схожому бути?

Ті, що золото сиплють з киси, срібло ж важать вагою, винаймлюють золотаря, щоб із того їм бога зробив, і перед ним вони падають та поклоняються,

носять його на плечі, підіймають його, і ставлять його на місці його. І стоїть, і з місця свого він не рухається; коли ж хто до нього кричить, то він не відповість, і не врятує його від недолі.

Пам'ятайте про це та змужнійте, візьміть це на розум, провинники!

Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо Я Бог, і немає більш Бога, й нікого, як Я,

що звіщаю кінець від початку, і наперед що не сталося ще, і що говорю: Мій замір відбудеться, і всяке жадання Своє Я вчиню,

що хижого птаха зо сходу прикликую, з краю далекого мужа Своєї поради! Так, Я сказав те й спроваджу, що Я задумав був теє зроблю!

Почуйте Мене, твердосерді, далекі від справедливости!

Я Свою справедливість наблизив, вона недалеко, а спасіння Моє не припізниться, і дам на Сіоні спасіння, дам Ізраїлеві Свою велич!

Переклад Куліша

Упав Бел, повалився Набо; божища ваші опинились на скотї та тягаровій худобі; що ви самі колись носили, се втомлена скотина носить.

Поспадали, попадали разом, не змогли охоронити тих, що їх несли, та й самі пійшли в нїщо.

Слухай же мене, Яковів доме й ти, ввесь ощадку дому Ізрайлевого, ви, що я від утроби прийняв вас, носив від матернього лоня!

Та й до старостї вашої, до сивого волоса в вас носити вас буду; бо я все той самий; як сотворив вас, так і носити му, піддержувати вас і хоронити.

Кому ж то ви мою подобу вподобили? з ким зрівняєте, і з ким поставите поруч, щоб ми показались однакі?

Висипають із мішка золото; важать срібло вагою; наймають золотаря, щоб зробив із того бога; бють поклони й припадають перед ним навколїшки;

І беруть його на плечі, несуть і становлять його на місцї; і стоїть він, не здвигнеться з свого місця; кричать до його кричма, та він не чує, не озветься, в бідї не поможе.

Спогадайте се й до серця, зрадники, собі прийміте.

Спогадайте давні давна, від початку віків, що я Бог, і нема иншого Бога, нема менї рівнї.

Я прорікаю заздалегідь наперед те, що колись буде, й від давнезних давен говорю про те, що ще не сталось; задуми мої спевняться, та й усе, що хочу, я вчиню.

Я покликав орла з востоку, з країв далеких; він же спевнить те, що я призначив. Я бо сказав - і доведу се до кінця; призначив - і здїйсню.

Слухайте же мене, ви, тугі серцем, од правди далекі:

Я наближив уже мою справедливість, вона недалеко, й рятунок від мене не забариться; і дав Сионові спасеннє, Ізраїлеві - славу мою.

Переклад УБТ Турконяка

Впав Вил, Даґон розбитий, їхні різблення стали для звірів і скотини. Візьміть їх звязаних як тягар для струдженого

і голодного і ослабленого, що не має сили разом, які не можуть спастися від війни, а вони були приведені полоненими.

Послухайте мене, доме Якова, і ввесь осталий Ізраїлю ношені від лона і напоумлемі від молодости.

Аж до старости Я є, і аж доки ви не постарієтеся, Я є. Я вас терплю, Я зробив і Я стерплю, Я підніму і спасу вас.

До кого ви Мене уподібнили? Гляньте спостерігайте, заблукані,

що складаєте золото з калитки і срібло ставите в міру на вагу і найнявши золотаря зробили божка і схилившись поклонилися їм.

Його беруть на рамена і йдуть. Якщо ж його поставлять, на його місці остається, не порушиться. І як хто закричить до нього, він не почує, не спасе його від зла.

Згадайте це і застогніть, покайтеся, заблукані, поверніться серцем.

І згадайте перше від віку, що Я Бог, і немає більше (нікого) за вийнятком Мене,

що передше сповістив останє, раніше ніж воно сталося, і разом сповнилося. І я сказав: Вся моя рада стоятиме, і все, що Я врадив, Я вчиню.

Я той, хто кличе птаха зі сходу і з землі здалека про те, що врадив Я, Я сказав і привів, придбав і зробив.

Послухайте мене, ви, що згубили серце, що далекі від праведности.

Я Наблизив мою праведність і не забарюся з спасінням, що в Мене. Я дав спасіння в Сіоні Ізраїлеві на прославу.

Російський синодальний переклад

Пал Вил, низвергся Нево; истуканы их - на скоте и вьючных животных; ваша ноша сделалась бременем для усталых животных.

Низверглись, пали вместе; не могли защитить носивших, и сами пошли в плен.

Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерней:

и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас.

Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?

Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и повергаются перед ним;

поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места своего не двигается; кричат к нему, - он не отвечает, не спасает от беды.

Вспомните это и покажите себя мужами; примите это, отступники, к сердцу;

вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне.

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю.

Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю.

Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды:

Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; и дам Сиону спасение, Израилю славу Мою.