41

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Мовчіть, острови, передо мною! Нехай народи відновлять свою силу! Нехай приступлять і тоді говорять, - станьмо на суд разом!

Хто збудив зі сходу мужа, за яким слідом іде перемога? Хто видає йому народи, хто царів підбиває? Меч його в порох їх обертає, а лук розносить, як солому.

Ось він за ними вганяє, іде наперед безпечно, ногами не торкається дороги.

Хто вчинив, хто довершив це? Той, що кличе роди від почину, - я Господь, я перший, я і з останніми той самий.

Бачать його острови і бояться, кінці землі трясуться. Вони зближаються, разом на суд приходять.

Один одному допомагає й приговорює до брата свого: «Кріпися!»

Мистець додає духу золотареві; той, що вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі й про споювання говорить: «Воно добре», і цвяхами збиває, щоб не хиталось.

Ти ж, Ізраїлю, слуго мій! Ти, Якове, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга!

Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: Ти мій слуга, - я тебе вибрав, я тебе не відкинув.

Не бійся, бо я з тобою! Не тривожся, бо я - Бог твій! Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю.

Стидом і соромом окриються усі ті, що лютують проти тебе. На ніщоту обернуться й загинуть ті, що з тобою сварку заводять.

Ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе.

Бо я - Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю, я тобі говорю: Не бійся, я тобі допомагаю.

Не бійся, Якове, мій черв'ячку, - слабосилий Ізраїлю! Я тобі допомагаю, - слово Господнє, Святого Ізраїлевого, твого викупителя.

Я тебе зроблю бороною гострою, новою, з подвійними зубами. Топтатимеш і битимеш гори на порох, пагорби обернеш у дрібну полову.

Ти віятимеш їх; їх вітер буде розносити, їх буря буде розсівати. Ти ж Господом будеш веселитись, Святим Ізраїля хвалитимешся.

Злиденні та вбогі шукають води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я, Господь, їх вислухаю, я, Бог Ізраїля, їх не покину.

На лисих горах я відкрию ріки, серед долин - джерела. Я зроблю озером пустиню, а суху землю - водяними ручаями.

Я засаджу пустиню кедром, акацією, афиною та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом,

щоб вони бачили й знали, вважали й зрозуміли всі разом, що то рука Господня це вчинила, Святий Ізраїля витворив те.

Появіть вашу справу, каже Господь, подайте ваші докази, каже цар Якова.

Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити! Яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивились і впевнились, що воно здійснилось, або яке буде майбутнє, скажіть нам!

Оповістіть, що станеться пізніше, щоб ми знали, що ви боги! Зробіть принаймні щонебудь, щоб усі ми здивовані дивились!

Та ви - ніщо, й робота ваша не варта нічого; осоружний - той, хто вас вибирає.

Я розбудив його з півночі, і він прийшов, зі сходу сонця - того, хто призиває моє ім'я. Він топче можних, як болото, і як гончар місить глину.

Хто те звістив спочатку, щоб ми знали? Заздалегідь, щоб ми могли сказати: «Це правда?» Ніхто нічого не звістив, ані не оголосив, ніхто не чув слів ваших.

Я перший звістив про те Сіон, послав у Єрусалим звістовника доброї новини.

Я розглядавсь, та не було нікого; і не було порадника між ними, щоб їх спитати, і щоб відповіли.

Усі вони - марнота, робота їх - надармо, порожній вітер - їхні божища литі.

Переклад Огієнка

Послухайте мовчки Мене, острови, а народи, чекайте навчання Мого! Хай підійдуть і скажуть: Приступімо всі разом на суд!

Хто зо сходу того пробудив, що його супроводить в ході перемога? Він народи дає перед ним та царів на топтання, їхнього меча обертає на порох, його лука в солому розвіяну.

Він жене їх, спокійно дорогою йде, якою він не переходив ногами своїми.

Хто вчинив та зробив це? Той, хто роди покликав віддавна: Я, Господь, перший, і з останніми Я той же Самий!

Бачили це острови та жахалися, кінці землі трипотіли, наближувались та приходили.

Один одному допомагає і говорить до брата свого: Будь міцний!

І підбадьорує майстер золотаря, а той, хто молотом гладить, того, хто б'є на ковадлі, і каже про споєння: Добре воно! і його зміцнює цвяхами, щоб не хиталось.

Та ти, о Ізраїлю, рабе Мій, Якове, що Я тебе вибрав, насіння Авраама, друга Мого,

ти, якого Я взяв був із кінців землі та покликав тебе із окраїн її, і сказав був до тебе: Ти раб Мій, Я вибрав тебе й не відкинув тебе,

не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю.

Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники.

Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш, своїх супротивників; стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе.

Бо Я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю й говорить до тебе: Не бійся, Я тобі поможу!

Не бійся, ти Яковів черве, ти жменько Ізраїлева: Я тобі поможу, говорить Господь, і твій Викупитель Святий Ізраїлів!

Ось зроблю Я тебе молотаркою гострою, новою, зубчастою, помолотиш ти гори та їх поторощиш, а підгірки половою вчиниш!

Перевієш їх ти, й вітер їх рознесе, і буря їх розпорошить, і ти будеш утішатися Господом, будеш хвалитись Святим Ізраїлевим.

Убогі та бідні шукають води, та нема, язик їхній від прагнення висох, Я, Господь, і їх вислухаю, Бог Ізраїлів, не лишу їх!

Я ріки відкрию на лисих горах, а джерела посеред долин, оберну Я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела!

На пустиню дам кедра, акацію, мирта й маслину, поставлю Я разом в степу кипариса та явора й бука,

щоб разом побачили й знали, і пересвідчились та зрозуміли, що Господня рука це зробила, і створив це Святий Ізраїлів!

Принесіть свою справу, говорить Господь, припровадьте Мені свої докази, каже Цар Яковів.

Хай підійдуть і хай нам розкажуть, що трапиться! Виясніть справи минулі, що вони є, а ми серце наше на те покладемо й пізнаємо їхній кінець, або сповістіть про майбутнє.

Розкажіть наперед про майбутнє, і пізнаємо ми, що ви боги. Отож, учиніть ви добро чи зробіть що лихе, щоб ми здивувались і разом побачили.

Та ви менш від нічого, і менший ваш чин від марноти, гидота, хто вас вибирає!

Я з півночі мужа збудив і прийшов він, зо схід сонця в Ім'я Моє кличе, і він буде чавити князів, мов ту грязюку, й як ганчар глину топче!

Хто сказав це віддавна, щоб знали те ми, і щоб наперед ми сказали: Це правда? Та ніхто не сказав, і ніхто не повів, і ніхто не почув ваших слів...

Я перший сказав до Сіону: Оце, то вони! А Єрусалимові дам благовісника.

І Я дивлюсь, та нікого нема, і немає між ними порадника, щоб відповіли, коли їх запитаю.

Тож ніщо всі вони, їхні чини марнота, вітер та порожнеча їхні ідоли!

Переклад Куліша

Слухайте мовчки мене, острови, ви же, народи, поновіте свою силу, а тодї приступіть й говоріть; станьмо разом на суд.

Хто збудив-покликав од сходу мужа праведного, велїв йому йти за собою, підневолив йому народи та покорив царів? Та ж се він обернув їх мечем його в порох, - луком його в солому, рознесену вітром.

Ось, він уганяє за ними, верстає байдужно дорогу, якою нїколи не ходив своїми ногами.

Хто се вчинив і довершив? Той, хто від почину покликає до жизнї народи. Я - Господь, первий (з усього) й останній, я - все той самий?

Побачили острови й полякались, окрайни землї затремтїли. Вони посходились до купи;

Кожен помагає свому товаришові й приговорює свойму братові: кріпись!

Мідник додає духа виливальникові, а той, що бляшки вигладжує, кріпить того, що виковує на ковалї, та собі приговорює: добре споєне, та ще й цвяхами збиває, щоб добре держався.

Ти ж, Ізраїлю, слуго мій, ти, Якове, вибраний у мене, ти, Авраамове, друга мого, насїннє, -

Ти, що я його взяв від кінцїв землї, та покликав від її окраїн, і сказав тобі: ти мій слуга, я вибрав тебе й не одкину тебе,

Не бійся, бо я з тобою; не лякайся, бо я - Бог твій; я додам тобі сили, буду помагати, і піддержу тебе вірною правицею моєю.

Ось, стидом і соромом окриються всї отті, що проти тебе лютують; в нїщо обернуться й погибнуть супротивники твої.

Будеш їх шукати, й не знайдеш їх, тих ворогів твоїх; ті, що проти тебе ярились, маною почезнуть;

Я бо, - Господь Бог твій; я держу тебе за руку-правицю; я говорю тобі: не лякайся, я помагаю тобі!

Не бійся, Якове, червяку мій, Ізраїлю, малолюдку, - я помагаю тобі, - говорить Господь, твій відкупитель, Сьвятий Ізраїлїв.

Я зроблю тебе валом зубчастим, новим, гострим; молотити меш гори, розтирати горби на мілкий порох.

Віяти меш їх, а вітер буде розносити їх, ти ж Господом будеш радоватись, хвалитись Сьвятим Ізрайлевим.

Злиденні й убогі шукають води, - не знаходять; сохне язик їх від згаги; я ж, Господь, почую їх, я, Бог Ізрайлїв, не опущу їх.

На горах вітворю ріки й бурчаки по байраках; озером степ ізроблю, а сухі суходоли - повними криничин.

Засаджу пустиню кедром, сосною, оливою й миртом; украшу степ явором, буком та кипарисом,

Нехай бачять і знають і розумно всїм буде, що рука Господня вчинила все те, й Сьвятий Ізрайлїв се сотворив.

Тепер же прийдїть ви, з справою вашою, говорить Господь; подайте докази ваші, говорить царь Яковів.

Нехай вони приступлять і скажуть нам, що має настати; нехай звістять що-небудь передом, заки ще постало, а ми станемо умом доходити та й збагнемо, на який конець воно вийшло, - нехай скажуть нам наперед, що ще буде.

Будущину возвістїте, нехай же ми знаєм, що ви боги, або зробіть що-небудь, добре або хоч і лихе, щоб ми здивовались, та разом із вами побачили.

Та ви - нїщо, та й витвір ваш неварт нїчого; гидота той, хто вас вибирає.

Я розбудив його від півночі, й він прийшов; та й на сходї сонця буде він призивати імя моє, й топтати можних, як болото, й місити, мов той ганчар глину.

Хто звістив се з початку, щоб ми те знали, хто заздалегідь наперід, - щоб ми могли були сказати: Се правда? Нї, нїхто не звістив, нїхто не чув із вас слова!

Я первий сказав Сионові: Ось він! і дав Ерусалимові благовістника.

Я розглядався, та не було нїкого, й між ними не найшовся порадник, щоб я міг запитатись, і менї відказано.

От-що: всї вони - одно нїщо, й вироблено їх надармо; вітер порожній - божища їх!

Переклад УБТ Турконяка

Посвятіться мені, острови, бо володарі змінять силу. Хай приближаться і хай скажуть разом, тоді хай сповістять суд.

Хто підняв праведність зі сходу, прикликав її за своїми ногами, і вона піде? Дасть перед народами і жахне царів і вкине на землю їхні мечі і їхні луки як викинену полову.

І переслідуватиме їх і в мирі перейде дорога його ніг.

Хто це здолав і зробив? Закликав її той, хто кличе її з давних родів, Я Бог перший, і на те, що приходить, Я є.

Народи побачили і налякалися, приблизилися кінці землі і прийшли разом

кожний судячи ближнього і щоб помогти братові і скаже:

Скріпився будівничий чоловік і коваль, що бє молотком, заразом бє. Коли ж скаже: Злука добра, скріпили їх цвяхами, положать їх і не порушаться.

Ти ж, Ізраїлю, Якове мій сину, якого Я вибрав, насіння Авраама, яке Я полюбив,

якого Я взяв з кінців землі і з його сторожів, Я покликав тебе і сказав тобі: Ти мій слуга, Я тебе вибрав і Я тебе не оставив,

не бійся, бо Я з тобою. Не блукай, бо я твій Бог, що тебе скріпив і тобі поміг і тебе скріпив моєю праведною правицею.

Ось завстидаються і засоромляться всі твої противники. Бо будуть як не існуючі і згинуть всі твої противники.

Шукатимеш їх і не знайдеш людей, які кплять з тебе. Бо будуть як ті, що не існують, і не буде тих, що воюють проти тебе.

Бо Я твій Бог, що держить твою правицю, що тобі каже: Не бійся,

Якове, найменший Ізраїлю. Я тобі поміг, говорить Бог, що тебе визволяє, Ізраїлю.

Ось Я зробив тебе як кола воза, що молотять новими пилами, і змолотиш гори і роздробиш горби і поставиш як порох.

І розпорошиш, і вітер їх візьме, і буря їх розсіє, а ти зрадієш в святощах Ізраїля. І зрадіють

бідні й убогі. Бо шукатимуть воду, і не буде, їхній язик висох від спраги. Я Господь Бог, Я вислухаю, Бог Ізраїля, і не оставлю їх,

але відкрию на горах ріки і посеред рівнин джерела, зроблю пустиню мочарем і спраглу землю водотоками.

Я поставлю кедр в безводній землі і акацію і мірту і кипарис і тополю,

щоб побачили і пізнали і зрозуміли і взнали разом, що господня рука це все зробила і обявив святий Ізраїля.

Зближається ваш суд, говорить Господь Бог. Зближилися ваші ради, говорить цар Якова.

Хай приближаться і сповістять вам те, що станеться, якщо передше щось було скажіть, і приставимо розум і пізнаємо, що останнє, і скажіть нам те, що надходить.

Сповістіть нам те, що надходить в кінці, і пізнаємо, що ви є богами. Добре зробите і зле зробите, і здивуємося і побачимо разом.

Бо звідки ви і звідки ваша праця? З землі. Вас гидоту вибрали.

Я ж підняв того, що з півночі, і того, що з сходу сонця, вони назвуться моїм іменем. Хай прийдуть володарі, і як глина гончара і як гончар, що місить глину, так будете потоптані.

Бо хто сповістить те, що від початку, щоб ми знали, і те, що впереді, і скажемо що є правдою? Немає того, хто наперед говорить, ані того, хто слухає ваших слів.

Владу дам Сіону і потішу Єрусалим на дорогу.

Бо ось нікого від народів, і від їхніх ідолів не було звістуна. І якщо я їх запитаю: Звідки ви, не відповідять мені.

Бо ніщо ті, що вас роблять, і марні ті, що вас зводять.

Російський синодальний переклад

Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои силы; пусть они приблизятся и скажут: "станем вместе на суд".

Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром.

Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими.

Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я - Господь первый, и в последних - Я тот же.

Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись;

каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: "крепись!"

Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом - кующего на наковальне, говоря о спайке: "хороша"; и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо.

А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего, -

ты, которого Я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: "ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя":

не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.

Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою.

Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто;

ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе".

Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, - Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.

Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину.

Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым.

Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их.

Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю - источниками воды;

посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе,

чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и Святый Израилев сотворил сие.

Представьте дело ваше, говорит Господь; приведите ваши доказательства, говорит Царь Иакова.

Пусть они представят и скажут нам, что произойдет; пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем.

Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели.

Но вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость тот, кто избирает вас.

Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник глину.

Кто возвестил об этом изначала, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать: "правда"? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших.

Я первый сказал Сиону: "вот оно!" и дал Иерусалиму благовестника.

Итак Я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтоб Я мог спросить их, и они дали ответ.

Вот, все они ничто, ничтожны и дела их; ветер и пустота истуканы их.