34

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Приступіть, народи, слухайте й уважайте, люди! Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна й усе, що вона родить!

Бо гнів Господній проти всіх народів, і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу; він на порубання їх видав.

Убитих їхніх будуть на вулицю кидати; і сморід їхніх трупів здійметься вгору; гори розмокнуть від їхньої крови.

Зітліє все небесне військо, небо звинеться, мов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози та неспіла смоква падає із смоківниці.

Бо мій меч упився на небі; ось він спускається на Едом і на народ, що я призначив на погибель, на засуд.

Господній меч сповнився кров'ю; він стучнів від жиру, від крови ягнят і козлів, від ясиру з нирок баранів, бо Бог у Боцрі справляє жертву, велике стинання в Едом-краю.

І буйволи зійдуть з ними, й бики з бугаями, їхній край уп'ється кров'ю, їхній порох від ситі стучніє.

Бо це день Господньої відплати, рік воздання для оборонця Сіону.

Потоки його візьмуться смолою, а порох його - сіркою; земля його стане горючою живицею.

Вночі і вдень не буде погасати; вічно буде здійматися дим з неї. Пустинею від роду і в рід лежатиме по віки вічні; ніхто не буде через неї проходити.

Пелікан з їжаком заволодіють нею, і пугач з вороном там оселяться. Господь простягне по ній шнур спустошення і вагу ворожнечі.

І знатних на ній більше не буде; царів там більше не будуть вибирати, і всі князі її знищені будуть.

В її палатах виженеться тернина; кропива й будяки в її твердинях; сама вона стане леговищем шакалів, оселею для струсів.

Дикі коти та гієни будуть зустрічатися, волохачі один з одним перекликатимуться. Нічна мара там буде спочивати і знайде собі спокій.

Там гад гніздитиметься і нестиметься, висиджуватиме яйця і виводитиме гадюченят. Там яструби будуть збиратись, кожен із самицею своєю.

Шукайте в Господній книзі й читайте! Нічого з усього цього там не бракує, бо це уста його повеліли, і дух його зібрав їх.

Сам він кидав їм жереб, його рука те поділила їм під міру. Вони повіки будуть нею володіти і з роду в рід будуть на ній жити.

Переклад Огієнка

Наблизьтеся, люди, щоб чути, народи ж, послухайте! Хай почує земля та все те, що на ній, вселенна й нащадки її!

Господній бо гнів на всі люди, а лютість на все їхнє військо: Він їх учинив за закляття, віддав їх на різь!

І їхні побиті розкидані будуть, а з трупів їхніх здійметься сморід, розтопляться гори від їхньої крови...

І небесні світила усі позникають, а небо, як звій книжковий, буде звинене, і всі його зорі попадають, як спадає оте виноградове листя, й як спадає з фіґовниці плід недозрілий!...

Бо на небі напоєний меч Мій, оце він на Едома спускається та на заклятий народ Мій на суд:

меч Господній наповнився кров'ю, став ситий від лою, від крови телят та козлів, від лою баранячих нирок, бо Господу жертва в Боцрі й різанина велика в едомській землі...

І буйволи зійдуть із ними, і телиці з биками, і напоїться кров'ю їхній край і насититься туком їхній порох,

бо це буде день помсти Господньої, рік заплати за заколот проти Сіону!

І переміняться в смолу потоки його, його ж порох у сірку, і смолою палючою стане їхній край...

Не погасне вночі ані вдень, дим його підійматися буде повік, з роду в рід опустошений буде, на віки віків не перейде по ньому ніхто.

І посяде його пелікан та їжак, і перебуватимуть в ньому сова та ворона, і над ним Він розтягне мірильного шнура спустошення та виска знищення...

Не буде шляхетних у ньому, щоб царство там проголосити, і стануть нічим усі князі його.

І буде тернина рости по палатах його, кропива й будяччя в твердинях його, і він стане мешканням шакалів, подвір'ям для струсів...

І будуть стрічатися там дикі звірі пустинні з гієнами, а польовик буде кликати друга свого; Ліліт тільки там заспокоїться і знайде собі відпочинок!

Там кублитись буде скакуча гадюка й складатиме яйця, і висиджувати буде та вигріватиме яйця свої... Там теж яструби будуть збиратись один до одного...

Пошукайте у книзі Господній й читайте: Із них не забракне ні одного, не будуть шукати один одного, бо уста Його то вони наказали, а Дух Його Він їх зібрав!

І Він кинув для них жеребка, а рука Його шнуром мірильним його поділила для них, і посядуть його аж повік, з роду в рід будуть в нім пробувати!

Переклад Куліша

Приступіте, народи, слухайте й вважайте, люде! Нехай чує земля й уся повнота її, вселенна й усе, що вона зродила!

Загорівсь бо гнїв Господень на всї народи, й досада його - на всю многоту їх. Він наложив на їх проклін, передав їх на заріз;

Щоб їх повбивано й порозкидано; трупи їх щоб гноєм узялись, та щоб гори од крові їх розмоклись.

І зотлїє все військо небесне, й небо звинеться, мов звиток книжний, і військо його поспадає, як лист із лози виноградної спадає, та як зовялий лист із смокви.

Бо, наче упився (досадою), меч мій на небі; і ось, він сходить тепер суддею на Едом, і на народи, що на них я проклін наложив.

Меч Господень пересякне кровю, потучнїє від жиру, од крові з баранів та козлів, від їх почнього туку; в Босорі справить Бог сю жертву й велику різанину в землї Едома.

Буйволи впадуть з ними, телята з волами, земля впється їх кровю, й порох від тука стучнїє.

Бо надходить день Божої пімсти, час відплати за Сиона.

Ріки його візьмуться смолою, а порох у йому - сїркою, і стане земля в йому горіющою смолою;

І нї в день, нї в ночі не вгасати ме, вічно буде підніматись дим із неї, та й від роду до роду лежати ме степом безплідним; по віки вічні нїхто не ходити ме по нїй.

Пеликан з їжаком заволодїють нею, та пугач з вороном оселяться на нїй, і протягнуть, неначе, по нїй шнур до спустошення й вагу, щоб у нїщо її обернути.

Нїкого не буде з тих значніх, що їх за царів вибірали, і всї князї їх будуть - нїчо.

І позаростають двори її тернівками; кропивою та бодяками - твердинї її; будуть жити в нїй шакалі, а струсї гнїзда собі мостити.

І коти дикі будуть із шакалями там зустрічатись, а рогаті духи один із одним перекликатись; там нічна мара буде оддихати, і знайде собі впокій.

Там крилата гадюка гнїздитися буде на яйцях, виводити ме дїти й під себе збірати, та й яструби будуть там збіратись один до одного.

Відшукайте колись в (сїй) книзї Господнїй та прочитайте; нї одно із сього не залишить прийти, та й не переміниться одно другим. Його бо самого уста се повелїли, й його самого дух збере їх.

Сам він кидав їм жереб, і його рука роздїлила їм її під міру; по віки будуть вони володїти нею, від роду й до роду жити муть на нїй.

Переклад УБТ Турконяка

Прийдіть народи, і послухайте, володарі. Хай почує земля і ті, що в ній, вселенна і нарід, що в ній.

Томущо господний гнів на всіх народах і гнів на їхнє число, щоб їх вигубити і видати їх на вирізання.

А їхні ранені і мертві будуть викинені, і підніметься їхній сморід, і гори змочаться їхньою кровю.

І небо звинеться як звій, і всі зорі впадуть як листя з винограду і як паде листя з фіґи.

Мій меч на небі опянів. Ось він зійде на Ідумею і з судом на нарід вигублення.

Господний меч наповнився кровю, потовстів від жиру ягнят і від жиру козлів і баранів. Бо жертва Господеві в Восорі і велика різанина в Ідумеї.

І володарі впадуть з ними і барани і бики, і земля впється кровю і насититься їхнім жиром.

Бо день господнього суду і рік віддачі суду Сіонові.

І його долини обернуться в смолу і його земля в сірку, і його земля буде горіти як смола

в день і вночі і не згаситься на вічний час, і його дим підніметься вгору. На роди буде спустошений і на довгий час буде спустошений.

І в ньому поселяться птахи й їжаки й ібіс і ворони, і накладеться на них шнурок землеміра пустині, і онокентаври замешкають в ньому.

Його володарів не буде. Бо його царі і його володарі і його вельможі будуть на вигублення.

І в їхніх містах виростуть тернисті дерева і на його твердинях, і буде поселенням для сиренів і мешканням для горобців.

І демони зустрінуться з онокентаврами і закричать один до одного. Там спочинуть онокентаври, бо знайшли собі спочинок.

Там загніздився їжак, і земля впевнено спасла своїх дітей. Там зустрілися олені і побачили лиця одні одних.

Числом перейшли, і один з них не згинув, один одного не шукали. Бо Господь їм заповів, і його дух зібрав їх.

І Він вкине для них жереб, і його рука розділить пасовиська. Ви унаслідите на вічний час, на роди родів спочинуть на ній.

Російський синодальний переклад

Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! да слышит земля и всё, что наполняет ее, вселенная и всё рождающееся в ней!

Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание.

И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их.

И истлеет все небесное воинство * [(* Звёзды. - Прим. ред.)]; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист - со смоковницы.

Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию.

Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Едома.

И буйволы падут с ними и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука.

Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион.

И превратятся реки его в смолу, и прах его - в серу, и будет земля его горящею смолою:

не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней;

и завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения.

Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто.

И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником - твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов.

И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой.

Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою; там и коршуны будут собираться один к другому.

Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не преминет придти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста Его повелели, и сам дух Его соберет их.

И Сам Он бросил им жребий, и Его рука разделила им ее мерою; во веки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней.